Präster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20)

1. Vilka budord bröt ärkebiskop Jöns Gereksson mot?

2. Vad invigde ärkebiskop Eskil i Skåne 1145?

3. Vid vilken begravning blev prästens arvode bara en käpp och en påse?

4. Vad kallas det prästliga plagg som till formen ser ut som en poncho?

5. Hos biskop Brask i Linköping serverades äggost. Vad heter rätten idag?

 

 

1. Alla

2. Lunds domkyrka

3. När en tiggare begravts

4. Mässhake

5. Ostkaka

 

 

 

 

(19)

1. Allt i sin ordning tyckte prästen som skrev att det unga paret: ”...copulerade i Maria kyrka den 5 oktober ”. Förklara!

2. För vilket brott dömdes Strängnäsbiskopen Dick Helander 1954?

3. Vad skulle prästen i predikstolen göra när han frågade: ”Ni tål väl ett glas till”?

4. Kyrkan såg tortyren som en välgärning, för den fick syndaren att göra ”det Gud ville”. Vad ville Gud?

6. Vilket yrke hade en kaplan?

 

 

1. Copulera betydde ”gifta sig”

2. Förtal och urkundsförfalskning

3. Vända på timglaset och fortsätta en stund till

4. Att människan skulle erkänna och 

ångra sina synder

5. Han var präst

 

 

 

(18)

1. Vad är en Tegnérlada?

2. Vad hade prästen gjort när han hade rätt till likstol?

3. Första delen av barndopet skedde i vapenhuset, där prästen blåste

 barnet i ansiktet. Varför gjorde han det?

4. Vad förvarades under locket i kyrkans ciborium?

5. Vad talade man om under penitensen?

 

 

1. En speciell typ av kyrka som Tegnér förordade

2. Han hade förrättat en begravning

3. Han fördrev onda andar

4. Nattvardsbrödet

5. Sina synder

 

 

 

 

(17)

1. Varför gjordes nattvardskalkarna större efter reformationen?

2. Hur konserverades en prästänka?

3. Johan III:s Nya Kyrkoordningen hade kulörta pärmar. Vad kallas den röda boken?

4.Biskopen som krönte Katarina Stenbock hette Hvit (Klas Hvit). Vad hette hovpredikanten som assisterade honom?

5. Vilken biskop skrev: ”Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring...”?

 

 

1. Efter reformationen gavs även menigheten vin

2. Den avlidne prästens efterträdare

gifte sig med änkan

3. Röda boken

4. Peder Swart

5. Biskop Thomas

 

 

 

 

(16)

1. Vad sattes in i kyrkorna för att besökarna efter reformationen skulle stå ut med predikningarna?

2. Vad skvättades omkring i kyrkorna med ett aspergillum?

3. Kappa heter ”haku” på fornsvenska. I vilket kyrkligt plagg finns ordet kvar?

4. Hur hade kyrkan kommit över en egendom om det var en dotation?

5. Sockenborna i Tångeråsa får en kyrkklocka av biskop Kort Rogge och lovar att inte berätta för Riseberganunnorna vad han har hemma. Vad har han hemma?

 

 

1. Bänkar

2. Vigvatten

3. Mässhaken 

4. Genom gåva

5. Fru och barn

 

 

 

 

(15)

1. Varför gav skräckslagna prästfrun Britta Rufina en visgosse en örfil på kyrktrappan?

2. Vid vilken brutal rättegång framträdde ärkebiskop Didrik Slagheck som åklagare?

3. Vilken biskop kallades av Gustav Vasa ”djävulens ståthållare och troll”?

4. I vilken stad i Västergötland bodde en gång biskopen Brynolf Algotsson?

5 Vilken färg har prästens mässkjorta, den som kallas alba?

 

 

1. Han sa att hon var en häxa

2. Stockholms blodbad

3. Gustav Trolle

4. Skara

5. Vit

 

 

 

 

(14)

1. I fornsvenskan kallades den biskops hatter. Vad kom den senare att heta?

2. Vem var ordförande i sockenstämman?

3. Vilken lag påbjöd fasta 40 dagar före långfredagen?

4. Vad hemsökte Alva kyrka på Gotland 1752 då prästens peruk började brinna?

5. Vad hette prästen Montanus på svenska?

 

 

1. Mitra

2. Prästen

3. Fastelagen

4. Blixten

5. Berg

 

 

(13)

1. Vad lyssnade prästen på när han satt i skriftestolen?

2. Den enklare mässan vid ett av sidoaltaren kallades ”låga mässan”. Vad kallades den sjungna mässan vid högaltaret?

3. Vad ersattes i kyrkorna under påskveckan av den lågmälda dymmeln?

4. Biskopskräklan imiterar ett arbetsredskap. Vilket?

5. Vilka synder förläts om man köpte de dyra plenaravlaterna?

 

 

1. En bikt

2. Högmässan

3. Kyrkklockans kläpp

4. Herdestaven

5. Alla

 

 

 

 

(12)

1. Vad kallades en präst som tjänstgjorde vid ett kapell

2. Agnus Dei sjöngs till nattvarden. Vad betyder orden?

3. Vad gör Petrus ”tre resor” i Gustav Vasas bibel?

4. Under fastetiden stängdes ”himmelens dubbeldörrar” i kyrkorna. Vad var det för dörrar?

5. Vilken handel kallades simoni?

 

 

1. Kaplan

2. Guds lamm

3. Förnekar Jesus

4. Altarskåpets dörrar

5. Handeln med prästämbeten

 

 

 

 

(11)

1. Vad kallades den sammanslutning där prästerna träffades och tillsammans läste kapitel ur bibeln under ledning av domprosten?

2. Det fanns präster som också var bagare. Vad bakade de?

3. Vad hände tolv sekunder efter att prästen slutat sjunga i Lau kyrka på Gotland?

4. Vad hette Sveriges siste utövande katolske ärkebiskop? Han residerade på Almare-Stäket.

5. Vilken kyrkoman från Närke blev dömd till döden av Gustav Vasa på Örebro slott nyåret 1540?

 

 

1. Domkapitel

2. Nattvardsbröd

3. Sången tystnade

4. Gustav Trolle

5. Olaus Petri

 

 

 

 

(10)

1. Folke Johansson Ängel hade samma ämbete som sedermera Gustav Trolle. Vilket?

2. Vad hette Olaus Petris bror?

3. Vad betyder Gloria in excelsis deo?

4. Vilken ärkebiskop dog 1839 efter att ha rimmat ihop hundratals psalmverser?

5. Vad heter Fader Vår på latin?

 

 

1. Ärkebiskop 

2. Laurentius Petri

3. Ära vare Gud i höjden

4. Johan Olof Wallin

5. Pater noster 

 

 

 

 

(9)

1. Jesper Svedberg hade 800 mil till den avlägsnaste delen av sitt biskopsdöme. Var låg den?

2. Var i kyrkan är det olämpligt att prästerna lägger ifrån sig mössor och vantar, påpekar Johan III i sina instruktioner?

3. Genom vilket hemligt meddelande lyckas en svensk biskop rädda sig undan halshuggning?

4. Vilket skåp stängdes i kyrkorna under advent och fastan?

5. Vilket var Nathan Söderbloms dopnamn?

 

 

1. I Usa

2. På altaret

3. Brasklappen

4. Altarskåpet

5. Jonathan

 

 

 

 

(8)

1. Vad kallades det sigill som hängdes under viktiga skrivelser från påven?

2. Rekviem hölls ofta i kyrkorna. Vad är det?

3. Vilken 1700-talsteolog begravdes huvudlös i Uppsala domkyrka, 136 år efter sin död?

4. Varför kokades helgons lik?

5. Under mässoffret ringde prästen i den lilla primklockan och förkunnade att undret hade skett. Vilket?

 

 

1. Bulla

2. Dödsmässa

3. Emanuel Swedenborg

4. För att benen skulle skrinläggas

5. Brödet och vinet hade förvandlats till Jesus kropp och blod

 

 

 

 

(7)

1. Vad kallades den plats i kyrkan som var avsedd för kören?

2. Vad är det som i de gamla kyrkorna består av fot och cuppa?

3. Vad kallas en helig handling i den kristna kyrkan då gud är extra mycket närvarande?

4. Vad finns i en postilla?

5. Vad rimmade prästen Samuel Hedborn med sommarvind?

 

 

1. Koret

2. Dopfunt

3. Sakrament

4. Predikotexter

5. Högan lind

 

 

 

 

(6)

1. Vilken kyrklig ämbetsman fick hålla en baculus pastoralis i handen?

2. Av romerska kyrkans alla sakrament behöll den lutherska två: dopet, och ett till. Vilket?

3. ”När myntet i kistan klingar, sig själen ur skärselden svingar”. Vad handlar det om?

4. Vad hette örebroaren Olof Pettersson på latin?

5. Prästerna menade att det var farligt för kvinnorna att bära släp, för vem kunde sätta sig på det?

 

 

1. Biskopen

2. Nattvarden

3. Avlatspengar

4. Olaus Petri

5. Djävulen

 

 

 

 

(5)

1. Vad heter ”jag tror” på latin?

2. Vilken ost kommer från tiondeskattens tid?

3. Hur blev den svenska folkliga versionen av Hoc est corpus, som betyder ”Detta är min lekamen”?

4. Ärkedjäknen stod närmast under biskopen. Hur titulerades han efter reformationen?

5. Vad kallas biskopens förvaltningsområde?

 

 

1. Credo

2. Prästosten

3. Hokus pokus

4. Domprost

5. Stift

 

 

 

 

(4)

1. Vilken gudomlig förbannelse uttalar prästen när han skovlar mull över kistan?

2. Biskoparna köpte sin dyra pallium av påven. Vad var det?

3. Laurentius Petri motsatte sig ”vattenmässor”. Vad var det?

4. Vilka märkvärdigheter fick biktfader Petrus av Skänninge höra?

5. Hur visualiseras tron, hoppet och kärleken?

 

 

1. Av jord är du kommen

2. Vitt ylleband om halsen

3. Vatten dracks till nattvarden

4. Heliga Birgittas uppenbarelser

5. Med ett kors, ett ankare och ett hjärta

 

 

 

 

(3)

1. Årtalet för prästcelibatets införande kommer man lätt ihåg, för varje siffra är hälften så stor som den efterföljande. Vilket år?

2. Vart bar den väg, som heliga Birgitta tyckte att påven Urban V borde följa?

3. Vad kallades den årliga kontrollen av allmogens bibelkunskaper?

4. Vilken andlig rang hade Gustav Trolle?

5. Vilket mode protesterade 1600-talsprästen mot när han stördes av ”vällustens tvänne blåsbälgar”?

 

 

1. 1248

2. Till Rom

3. Husförhör

4. Ärkebiskop

5. Urringningen

 

 

 

 

(2)

1. En speciell kyrkskatt kallades vinören. Vad skulle pengarna an-

vändas till?

2. Varför utsattes kyrkoherde Peter Wieselgren för flera mordförsök?

3. Hur börjar den apostoliska trosbekännelsen?

4. Gamla kyrkor har ofta en absid. Vad är det?

5. Biskop Hemming Gadh var electus. Hur hade således han blivit biskop?

 

 

1. Inköp av nattvardsvin

2. Han ville få slut på superiet

3. Vi tror på Gud fader allsmäktig

4. Kyrkans rundning kring koret

5. Han hade blivit vald

 

 

 

 

(1)

1. Vad innehöll de kyrkböcker som det stod Liber cantus på?

2. Vad kallades de rödklädda kanikerna i ett medeltida domkapitel?

3. Vilken psalmdiktande biskop föddes 1653 på gården Sveden i Dalarna?

4. År 1778 beordrades landets präster att ta upp kronans brännvin i sina predikningar. Vad skulle de uppmana folket?

5. ”Prästelvan” infördes i början av 1800-talet. Vad är det?

 

 

1. Sånger

2. Domherrar

3. Jesper Svedberg

4. Att dricka mer av det

5. Den tudelade vita kragen

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

26.04 | 17:12

Då har du god allmänbildning. Ber att få gratulera!

...
26.04 | 15:29

Enkelt att lösa utan att titta i facit,Hade inga problem

...
08.05 | 16:34

Hej
Meningen är att någorlunda allmänbildade ska ha glädje av dem. Tråkigt att du tycker att de är för svåra. Ge dig inte, det finns många lätta också.

...
08.05 | 16:29

vem fasen kan svara på dessa värdelösa frågor? källor var?

...
Du gillar den här sidan