Den svenska myllan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl XIII-frågor

1. Karl XIII:s drottning, Charlotta, är känd för sina dagboksanteckningar. På vilket språk skrev hon?

2. I vilket ordenssällskap var såväl Karl, som hans båda bröder medlemmar i?

3. Vilka två ”Karl-kungar” har som hertigar haft Södermanland som hertigdöme?

4. Oväsendet från hertig Karl och hans älskarinna störde nattsömnen för henne som sov i våningen under. Vem sov där?

5. –”Jag skiter i kungen” ropade en berusad man. Det blev ingen dom för majestätsbrott, men kungen, Karl XIII sa: ”Hälsa mannen att jag även...

 

 

1. Franska

2. Frimurarorden

3. Karl IX och Karl XIII

4. Hans hustru Charlotta

5. ...skiter i honom

 

 

6. Vad hette Karl XIII:s äldre bror?

7. Vid Karl XIII:s staty i Stockholm, omgiven av fyra lejon, fanns på 1800-talet en vakt som förhindrade barn att göra, vad?

8. Karl XIII:s drottning skrev hundratals brev till väninnan Sophie Piper, som dessvärre inte kunde läsa dem. Varför?

9. Vem syftade Karl XIII på när han sa: ”För tusan djävlar, man vill pracka på mig en jakobin. Det är Mörners påhitt”?

10. – ”Dumheten syns på honom”, sa Karl XIII:s mor. Vad hette hon?

 

 

6. Gustav III

7. Rida på lejonen

8. De skickades aldrig iväg

9. Jean Baptiste Bernadotte

10. Lovisa Ulrica

 

 

11. Vad gjorde både Karl XIII och drottningen 1818?

12. Vad heter den västindiska ö som Storbritannien gav Karl XIII med folk och allt?

13. Vad hette Karl XIII:s son och kronprins?

14. Karl XIII kallades Karl II i Norge. Deras Karl I var en 1400-talskung. Vilken?

15. Vilket är sista ordet i Karl XIII:s valspråk: Folkets väl min högsta...?

 

 

11. Dog

12. Guadeloupe

13. Karl Johan (fosterson)

14. Karl Knutsson Bonde

15. ...lag

 

 

Gustav IV Adolf-frågor

 1. Den ende svenske kung som studerade detta språk var Gustav IV Adolf, men det var så dags då. Vilket var språket?

2. Tre socknar i Lappland uppkallades efter Gustav IV Adolfs drottning. Vad hette hon mer än Fredrika Dorotea?

3. Vilken byggnad kallade Gustav IV Adolf  för ”mordplatsen” och ville utplåna?

4. Varför målades brösten svarta på kronprins Gustav IV Adolfs amma?

5. Varför såg Gustav IV Adolf till att hans besökande tyska svärföräldrar 1801 åkte hem före jul?

 

 

1. Finska

2. Vilhelmina

3. Kungliga operan

4. För att barnet skulle avvänjas

5. Han hade ingen lust att köpa dem dyra julklappar

 

 

6. Vad tog Gustav IV Adolf av huvudet för gott 1805?

7. Vem blev kung när Gustav IV Adolf avsatts?

8. Vad kallas det krig, som slutade med att Sverige förlorade en tredjedel av sin yta?

9. Vilket öknamn, synonymt med ”tok”, fick Gustav IV Adolf?

10. Vilken kung gav 1884 order om att Gustav IV Adolfs lik skulle placeras i Riddarholmskyrkan?

 

 

6. Peruken

7. Karl XIII

8. Finska kriget

9. Galenpannan

10. Oskar II

 

 

11. 1817 utbringade läkaren Bergelin en skål för Gustav V. Sen fick han sitta på Vaxholms fästning. Varför?

12. Vilken aktivitet bad Axel von Fersen Gustav IV Adolf minska på

för att ”skona drottningens hälsa”?

13. Vad hette Gustav IV Adolfs mor?

14. Gustav Adolf dog 1837 på världshuset ”Vita hästen”. I vilket land?

15. Gustav IV Adolf  kröntes till kung i Norrköping ett mycket jämt år. Vilket?

 

 

11. ”Gustav V” var den avsatte kungens son (Gustav IV Adolfs son) – Karl XIV Johan uppskattade inte tilltaget

12. Den erotiska aktiviteten

13. Lovisa Ulrica

14. Schweiz

15. 1800

 

 

Gustav III-frågor

1. –Kanske ska den nya republiken en dag brandskatta Europa, sa Gustav III. Vilken var republiken?

2. En svensk brännare lyckades sätta två skepp i brand under Gustav III:s ryska krig. Varför uppskattades inte bedriften av den svenske befälhavaren?

3. Gustav III hade för vana att göra något särskilt med de löss han hittade i sin peruk. Vad?

4. Gustav III:s livpage sov i samma rum som kungen. Vad gjorde han fram till att kungen somnade?

5. Vad bytte Gustav III:s följe 60 gånger mellan Stockholm och Ystad?

 

 

1. Förenta staterna, USA

2. Den hade antänt svenska skepp

3. Stoppade dem i munnen

4. Läste högt ur en bok

5. Hästar

 

 

6. Talmannen lovade Gustav III sin trohet med orden: ”detta troligen hålla skall”. Varför sa han troligen”?

7. Vilken diktare skrev Ljusets fiender, syftande på frimurarna vid det gustavianska hovet? Johan Henrik i förnamn...

8. När Stockholm nåddes av nyheten att Marie Antoinette giljotinerats, visade Gustav III inga tecken på medlidande. Varför?

9. Vad är det som Gustav III lär ha legat i på Loka brunn, sen använts som foderbinge, slutligen återbördat till kuranstalten?

10. Vad hette Gustav III:s kusin som härskade i Ryssland?

 

 

6. ”Troligen” betydde ”troget” på den tiden

7. Johan Henrik Kellgren

8. Han var död

9. Ett badkar

10. Katarina

 

 

11. Vad gjorde Gustav III:s familj under de s k couren, när utvalda gäster stående fick titta på?

12. Vilken restaurang öppnades 1787 i Gustav III:s operahus?

13. Gustav III köpte något från Carrara i Italien som gjorde att man fick bryta av Erik XIV:s fötter. Vad köpte han?

14. Vad skulle Gustav III bevisa rörande kaffet, när han tvingade en enäggstvilling att dricka tre kannor kaffe varje dag och tvillingbrodern lika mycket te?

15. Varför lät Gustav III sin hemliga polis övervaka en av sina franska skådespelare dag och natt?

 

 

11. Åt

12. Operakällaren

13. En marmorsarkofag

14. Att kaffe var skadligare än te

15. Det ryktades om att han tänkte rymma

 

 

16. Gustav III:s bror blev kung i Norge 1814. Vad hette han?

17. Vad skrek attentatsmännen när Gustav III skjutits?

18. 1784 var Gustav III i Lyon. Till kungens ära gjorde La Gustave en uppvisning. Vilken sorts farkost var La Gustave?

19. Vad drar Gustav III från armen och förbinder en sårad båtsman med, i en skolversion av Viborgska gatloppet?

20. Gustav III hade vänstra delen av pannan intryckt. Vad hade orsakat detta?

 

 

16. Karl XIII

17. Elden är lös

18. En luftballong

19. Sin vita armbindel

20. En förlossningstång

 

 

21. Gustav III bestämde att Svenska Akademien varje år skulle utlysa en tävling i vältalighet. Vem vann den första tävlingen?

22. Varför fick inte kronprins Gustav (III) bo på Stockholms slott förrän han fyllt åtta år?

23. Varför fortsatte tenngjutarna att tillverka husgeråd i rokokostil långt efter att den gustavianska stilen slagit igenom?

24. Vad gjorde Gustav III under sin offentliga levér?

25. Vem har gjort Gustav III-statyn som står på Skeppsbron i Stockholm?

 

 

21. Kungen själv

22. Det var inte inflyttningsbart tidigare

23. De använde de gamla formerna av ekonomiska skäl

24. Steg upp ur sängen och blev påklädd

25. Tobias Sergel

 

 

26. Vilken fin titel förärade Gustav III framstående sångare?

27. I vilken dikt om en tok syftade Kellgren på Gustav III:s finanspolitik med riksgäldssedlar?

28. Mamsell Arfvidsson, Gustav III:s profetissa, använde kaffe på ett speciellt sätt. Hur?

29. Bland de dräkter som finns kvar efter Gustav III finns en som allmänheten inte får se. Det är serafimerriddardräkten i svart och vitt. Varför får man inte se den?

30. Vad var Rosenkammaren som stängdes på order av Gustav III?

 

 

26. Hovsångare

27. Dumboms leverne

28. Hon spådde i sumpen

29. Den finns på liket i Riddarholmskyrkan

30. Ett tortyrfängelse

 

 

31. Varför bestämde esteten Gustav III att antalet stolar i Akademien skulle vara arton?

32. På vilket museum i Stockholm finns Gustav III:s konstsamlingar?

33. Det planerade mordet på Gustav III hölls naturligtvis hemligt, men Carl Lilliehorn talade om det för en person. Vem?

34. Gustav III:s mor var syster till Fredrik den store av Preussen. Vad hette hon?

35. Vilken stad hade Gustav III turistat i när han beordrade amiralen af Chapman att bygga några gondoler för Hagas räkning?

 

 

31. Han tyckte att ”aderton” lät vackert

32. På Gustav III:s antikmuseum

33. Kungen, Gustav III

34. Lovisa Ulrika

35. Venedig

 

 

36. Vem blev kung efter Gustav III?

37. Gustav III gladde sig över sitt kommande försvarskrig mot Ryssland 1787. Det var bara ett problem. Vilket?

38. Varför satte Gustav III en spretig hand framför sitt ansikte när kavaljererna klagade på överflödsförordningarna?

39. Hur många ord innehöll Gustav III:s valspråk?

40. Vems namn stod på den stämpel som Gustav III slog sönder 1772?

 

 

36. Gustav IV

37. Ryssarna anföll inte

38. Han menade att man ibland får se genom fingrarna

39. Ett: Fäderneslandet

40. Adolf Fredrik

 

 

Adolf Fredrik-frågor

1. Det har påståtts att Adolf Fredrik mest var ”road av att svarva”. Vad?

2. Linné fick en ”indiansk björn” av Adolf Fredrik. Vad var det för sorts björn?

3. Vad kallas den musik som uppfördes i samband med Lovisa Ulrikas och Adolf Fredriks bröllop?

4. Vem slog vredgad sönder Adolf Fredriks namnstämpel 1772?

5. Adolf Fredrik hade valspråket ”Statens välfärd – min ...

 

 

1. Snusdosor

2. En tvättbjörn

3. Drottningholmsmusiken

4. Gustav III

5. ...välfärd

 

 

6. Vad var det Adolf Fredrik hade suttit och ritat på, och som spikats ihop i hemlighet och forslats ut på flottar till Drottningholm?

7. Till vilken surbrunn i Västmanland åkte Adolf Fredrik när han hade migrän?

8. Adolf Fredriks företrädare kallades ”Den gamle tysken”. Vad hette han?

9. Ett av frihetstidens politiska partier var Hovpartiet. Det fanns två till. Vilka?

10. Vilka kuriösa stolar har Adolf Fredrik lämnat efter sig i Kina slott vid Drottningholm?

 

 

6. Kina slott

7. Loka brunn

8. Fredrik I (av Hessen)

9. Hattpartiet och Mösspartiet

10. Svarvstolar

 

 

11. Vad kallas myntet karolin om det bär Adolf Fredriks bild?

12. Adolf Fredriks livmedikus stammade från Heide i Tyskland. Vilket namn antog han när han adlades?

13. Vilken industriman från Alingsås adlades i samband med Adolf Fredriks kröning?

14. Egentligen ”tillsattes” Adolf Fredrik av en tsarinna. Vad hette hon?

15. Vilket regeringsnummer hade Adolf Fredrik?

 

 

11. Adolfin

12. Heidenstam

13. Johan Alströmer

14. Elisabet av Ryssland

15. Han hade inget nummer

 

 

16. En efterrätt som Adolf Fredrik gillade kallades hetvägg. Vad var det?

17. Linné fick en ”indiansk björn” av Adolf Fredrik. Vad var det för sorts björn?

18. I vilken kyrka är Adolf Fredrik begraven?

19. I Adolf Fredriks naturaliekabinett fanns en glasburk med ett innehåll som drottningen inte ville se. Vad fanns i burken?

20. Varför fick inte Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika välja lärare åt sina barn efter 1756?

 

 

16. Semlor

17. En tvättbjörn

18. I Riddarholmskyrkan

19. Ett av hennes aborterade foster

20. De hade försökt genomföra en statskupp

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

26.04 | 17:12

Då har du god allmänbildning. Ber att få gratulera!

...
26.04 | 15:29

Enkelt att lösa utan att titta i facit,Hade inga problem

...
08.05 | 16:34

Hej
Meningen är att någorlunda allmänbildade ska ha glädje av dem. Tråkigt att du tycker att de är för svåra. Ge dig inte, det finns många lätta också.

...
08.05 | 16:29

vem fasen kan svara på dessa värdelösa frågor? källor var?

...
Du gillar den här sidan