Frågesport 5

Svensk historia, frågor 401–500 (Frågor som inte kom med i spelet)

(500)

1. Vad hette den stora borrmaskinen på 3200 ton som 2010 öppnade en tunnel genom Hallandsås?

2. I Loshultskuppen 1676 erövrade snapphanarna 4 ton metall av en svensk konvoj. Vad var det för metallföremål?

3. Fredrica Löf var under många år primadonna på Dramaten. Hur kom det sig att hon aldrig läste in sina roller?

4. Vad är sapmi?

5. I den sockerdricka som framställdes på 1800-talet, tillsattes ingen kolsyra. Den bubblade ändå. Hur kom det sig?

 

 

1. Åsa

2. Kopparmynt

3. Hon var inte läskunnig

4. Namn på Sameland och samiska

5. Kolsyra bildades när sockret sattes att jäsa

 

 

(499)

1. Vilken smålänning slår 1536 ihjäl en fogde och tvingas fly till skogs?

2. Vad hette julkalendern som 1996 spelades in på Hjularöds slott?

3. Varför tillät kyrkan att halländskan Cecilia på 1600-talet bodde ihop och var gift med två män samtidigt?

4. Apoteket Strutsen i Göteborg fick för sin insats 1718 använda namnet Kronans droghandel. Vilken insats var det?

5. 1938 presenterades ”spetsnosen” och 1939 ”rundnosen”. Vad var det fråga om?

 

 

1. Nils Dacke

2. Mysteriet på Greveholm

3. Hon trodde att hennes man dött i 

kriget och gifte om sig i god tro. Men han kom

 hem och flyttade in. Sen bodde alla tillsammans

4. Apoteket hade levererat ingredienserna 

till balsameringene av Karl XII

5. Volvos bilmodeller

 

 

 

 

(498)

1. På Reimersholme lanserades 1869 Tiodubbelt renat brännvin. Ordet ”tiodubbelt”, byttes snart ut mot ett annat. Vilket?

2. Vilken barrträdsprodukt var en viktig ingrediens i den ursprungliga tandkrämen Stomatol?

3. OS-hjälten Magda Julin vann i sin gren 1920, trots att hon var gravid i 3:e månaden. Vilken gren tävlade hon i?

4. När några unga botanister menar att det finns karnivora växter säger Linné att det är befängt. Vad betydde karnivor?

5. På 1700-talet kallades ogifta borgerliga kvinnor mamsell. Hur titulerades de adliga ogifta kvinnorna?

 

 

1. Absolut

2. Terpentin

3. Konståkning

4. ”Köttätare”

5. Fröken

 

 

 

 

(497)

1. Vilken färg har en käringtand?

2. Vilket ledbart måttinstrument uppfann Karl-Hilmer Johansson Kollén 1883?

3. Vad är vedbrand?

4. Vilken svamp kallades förr ”Skams snusdosa”?

5. Vems öga ligger i Mimers brunn och får den vägen reda på allt som händer i världen?

 

 

1. Gul

2. Tumstocken

3. Eldning med ved

4. Röksvampen

5. Odens

 

 

 

 

(496)

1. I vilket ämne undervisades kronprinsessan Lovisa Ulrika av biskop Carl Jesper Benzelius?

2. Vilka tre substantiv är viktiga i leken klunsa?

3. Vad stod det på den knapp som linje 3-anhängarna skyltade med 1980?

4. Under senare delen av 1800-talet gick Augusta omkring på Stockholms gator och sålde egentillverkade tjong. Vad var det?

5. Vilket vapen består av en klyka och en gummislang?

 

 

1. I svenska

2. Sten, sax och påse

3. Kärnkraft – nej tack

4. Karameller/kolor

5. Slangbella

 

 

 

 

(495)

1. Att en del riksdagsledamöter på 1700-talet ansågs ha något skumt för sig, berodde på att de vägrade ta emot något. Vad?

2. –I Östersjöprovinserna, sa Johannes Rudbeckius, måste ibland präster hjälpas upp i predikstolen. Varför det

3. Johan Johansson i Edsvära såg 1901 att en stenbro i själva verket var en runsten. Den bände han loss och reste. Sen knackade han in en kort mening på baksidan. Hur lyder den?

4. Varför kallade barnen i en 1950-talsskola pennvässaren för ”onödan”?

5. Vad var ett kronobrott?

 

 

1. Mutor

2. De var inte nyktra

3. Johan i Edsvära reste stenen

4. Läraren sa ofta: ”Vässa inte i onödan”

5. Att vigas i kyrkans brudkrona utan att vara oskuld

 

 

 

 

(494)

1. I vilket land finns uttrycket ”sitta bakom svenska gardiner”?

2. Vilket odlingsuppdrag fick den svenska kolonin New Sweden när den grundades 1638?

3. Vad skulle man göra med städernas ”judar, lindansare och zigener”, enligt en förordning från 1741?

4. Vad var en pappersmölla?

5. Vilket mindre mynt präglades efter år 1761 inte längre i silver utan i koppar?

 

 

1. Tyskland

2. Att odla tobak

3. De skulle landsförvisas

4. Ett pappersbruk

5. Ettöringen

 

 

 

 

(493)

1. Fattighjonet Hans Nilsson Rik i Sjörup är på väg till sjön med en säck på ryggen. Plötsligt skriker han ”Aj” och dänger den hårt mot en sten. Vad finns i säcken?

2. Vad kallas vitsigt det avsågade trädet, skulpterat till ett konstverk, vid entrén till Örebro stadspark?

3. Det snabbaste landlevande djuret i Sverige inplanterades för första gången på 1600-talet. Vad är det för djur?

4. Genom att syna fiskens färger och ryggfenans utseende spådde man väder. Vilken fisk handlar det om?

5. När kungen och drottningen finåker har de var sin lakej. Kungens kallas livjägare. Vad kallas drottningens lakej, som trots namnet också får åka?

 

 

1. En katt

2. Inträdet

3. Fälthare

4. Abborre

5. Löpare

 

 

 

 

(492)

1. Många näsdukar fuktades när Maria Franck utförde sin berömda scen på Dramaten. Vad var det hon kunde göra så bra?

2. Vad får den utvalde i den gamla leken ”spänna kyrka”?

3. Vilket skyddande tygstycke betydde från början ”ett stycke tyg från Bagdad”?

4. Efter den medeltida värmeperioden kom en kallare period som räckte en bit in på 1800-talet. Vad kallas perioden?

5. Vad springer hästen runt vid longering?

 

 

1. Dö

2. Smisk

3. Baldakin

4. Lilla istiden

5. Runt linföraren

 

 

 

 

(491)

1. Vilka ämnen förutom kristendom och kyrkosång skulle finnas i folkskolan, enligt ett förslag från riksdagsmannen Nils Persson i Ringstorp?

2. Vilken dag firades i mässan Nativitas Domini?

3. Vem blev ett aktat namn i hela Europa genom sin bok ”De Nova Stella”?

4. Inom vilken idrott ropar domaren ”Halt” ibland?

5. En bonde i Småland berättade i början av 1800-talet: Barnen fick inte leka i sängen när Filippa skulle...

 

 

1. Inga

2. Juldagen

3. Tycho Brahe

4. Fäktning

5. ...värpa

 

 

 

 

(490)

1. Vad såg Lars Magnus Ericsson som en leksak för överklassen?

2. Hur påverkades borgen Lönnarps befästning i Västergötland när sjöarna Lönern och Vinsarpsjön sänktes med två meter?

3. Vad gjorde skådespelaren Nicklas Bergendahl kl 12 på nyårsnatten 1895?

4. Vad menades med att ”klå någons taska”?

5. Vad hette han som sålde kondomer och grundade klädkedjan Polarn o Pyret?

 

 

1. Telefonen

2. Vallgraven torrlades

3. Han deklamerade Nyårsklockan

4. Att lura någon på pengar

5. Nils Adamsson

 

 

 

 

(489)

1. Folk menade att det omöjligt kunde vara könsumgänge som förde pestsmittan vidare. Klostren utgjorde bevis för påståendet. Hur?

2. I vilken smälta kastar 1522 Sigrid Horn sitt guldsmycke med orden: ”Så ren mö som jag är, så rent ljud måtte du giva ifrån dig”?

3. År 1748 löste 28-åriga Ebba Horn ut sina bröder från Åminne herrgård, efter att ha fått ett rekordstort ”hederligt och anständigt underhåll”. Hur hade hon förtjänat det?

4. Småländskan ”kloka” Anna Johansdotter ansågs inte vara häxa, men hotade med trolldom män, som inte tog ansvar. Vilket ansvar?

5. Vilken kompositör var 1729–1758 Kungliga hovkapellets kapellmästare?

 

 

1. Även munkar och nunnor fick sjukdomen

2. I smältan som ska bli en kyrkklocka

3. Hon hade varit kungens mätress

4. Att ha gjort kvinnor gravida

5. Johan Helmich Roman

 

 

 

 

(488)

1. På 1600-talet infördes axelklaffar på militära jackor. Varför det?

2. När stataren bytte gods hade han med ett arbetsbetyg. Om ordet ”lantarbetare” stod på kuvertet var det en varning. För vad?

3. Då Skokloster drogs in till kronan 1527 erbjöds nunnorna att flytta till Vadstena kloster. ”Omöjligt” svarade de. Varför?

4. Hur översattes ”rex Dei gratia”?

5. Vad hette det dyrbara ylletyget, som var populärt under medeltiden, och som inte behövde vara rött trots namnet?

 

 

1. För att hålla fast remmen för patronväskan

2. Han var med i Lantarbetarförbundet

3. Det var av en annan orden

4. Kung av Guds nåde

5. Scharlakan

 

 

 

 

(487)

1. I en varningstext i Stockholm 1754 påpekades att en måttlighetsperson inte borde konsumera fler än sju om dagen. Fler vad?

2. Vem avsatte Erik läspe och halte, men var själv inte kung länge trots namnet? Efter tre år, kom ju Erik tillbaka.

3. Vad var ett gärde under medeltiden?

4. Vad är en räl?

5. Vilken lägre statlig makthavare på landsbygden bar oftast skärmmössa till civil klädsel?

 

 

1. Supar

2. Knut långe

3. En inhägnad åker

4. Stålskena i järnvägsspår

5. Fjärdingsmannen ”fjärsman”

 

 

 

 

(486)

1. Varför säger barn än i dag fröken till en kvinnlig lärare?

2. Vad hände 1974 som fick Eyvind Johnson att sluta skriva, och Harry Martinson att ta sitt liv?

3. Arga mösspolitiker gick till ryska ambassaden i Stockholm 1771 och krävde utlovade 3 milj. daler kopparmynt. Vad handlade det om?

4. Sockenstämman i Värmskog beslöt 1812 att vid 5 riksdaler vite förbjuda det som besökarna ”flere gånger och stunder” sysslade med under högmässan. Vad?

5. 8,2 cl rymde det gamla brännvinsmåttet av bleckplåt. Vad kallades det?

 

 

1. Tidigare var kvinnliga lärare ogifta

2. De fick nobelpriset i litteratur

3. Obetalda utlovade mutor

4. Drack brännvin

5. Bläcka

 

 

 

 

(485)

1. År 1786 kom schweizaren Dubas till Eriksbergs säteri, ombedd att tillverka ost. Vad kallas osten idag?

2. Vad brukar man kalla det religiösa området på Småländska höglandet och runt Jönköping?

3. ”Agerhöns” kallade skånebönderna de nya fåglarna som kom till Skåne på 1500-talet. Vad var det för fåglar?

4. Vad var det för material i Ericssons standardtelefon mellan 1931 och 1962?

5. Efter en vinter på Sibiriska sjön, tappade en svensk timmerman 1879 bort sin dagbok i Nagasaki. Den återfanns 20 år senare i en lumpbod i Shanghai. Vad hette sjömannens båt?

 

 

1. Herrgårdsost

2. Bibelbältet

3. Rapphöns

4. Bakelit

5. Vega

 

 

 

 

(484)

1. Vilket yrke hade Erik Nyström. som 1930 skrev till kyrkorådet att han ville få en elektrisk fläkt inmonterad, för att få jämnare väder?

2. Vem skrev: ”Vad rätt du tänkt, vad du i kärlek vill, vad skönt du drömt, kan ej av tiden härjas”?

3.Transportstyrelsen delar in motorfordonen i tre typer. Vilka?

4. Vilken vanlig sista aprilvisetext skrev Julia Nyberg?

5. Vad kallades IKF Göteborg av sina supporter på 1950-talet efter att ha vunnit över ”oslagbara” AIK med 5–3?

 

 

1. Organist

2. Viktor Rydberg

3. Bil, motorcykel, moped

4. Vårvindar friska

5. Änglarna

 

 

 

 

(483)

1. Fortfarande används i dagligt tal det fornnordiska ordet för viltstek. Vilket är ordet?

2.Att dåndimpa. Vad betyder det?

3. Vilka gerillakrigare på 1600-talet sågs som patrioter av danskarna men som landsförrädare av den svenska krigsmakten?

4. Vad kallas fru Prüzelius i Pippi Långstrumpfilmerna?

5. Pest troddes förr kunna botas med örten Tussilago petasites. Vad heter den på svenska?

 

 

1. Villebråd

2. Att svimma

3. Snapphanarna

4. Prusseluskan

5. Pestskråp

 

 

 

 

(482)

1. Hickory är traditionellt ett vanligt träslag i trumpinnar, golfklubbor och yxor. I Sverige finns ett motsvarande bra träslag. Vilket?

2. Var hade 1700-talskvinnorna sina girandoler?

3. Vilka drängar kunde få fängelsestraff om de inte sprang minst 5 km i timmen?

4. Depositionsakten skulle varje 1600-talselev genomgå på universitetet i Uppsala. Vad var det?

5. Vad betydde det att ”segla för om masten”?

 

 

1. Aske

2. I öronen

3. Postdrängarna

4. En sorts grov nollning

5. Vara vanlig sjöman (sov i fören)

 

 

 

 

(481)

1. Varför uppkom sjukdomar, menade humoralpatologerna?

2. Prästen Peter Murbeck suspenderades av domkapitlet i Lund för att ha delat ut bröd vid ett sockenbud. Varför gjorde han det?

3. Fattigvårdsstyrelsens ordförande i Jönköping sa 1924: ”De rasrena sakna en ärlig vilja till ordnat arbete. Vad korsningsprodukterna beträffar är de i allmänhet arbetsvilliga och skötsamma”. Vilka talade han om?

4. Vem gifte sig 1561 med Anna Andersdotter och fick sonen Erik Jöransson?

5. –En del kan inte ens tio Guds bud, klagar Johannes Rudbeckius. Vilka talar han om?

 

 

1. Genom obalans mellan kroppsväskorna

2. Han hade inga oblater med sig

3. Romerna/resandefolket

4. Jöran Persson

5. Prästerna

 

 

 

 

(480)

1. Vilken var den slyngelaktiga fortsättningen på: ”Ära vare Gud i höjden”?

2. Vad är det som i Östergötland kallas ”gubbstöt”, och ”rumpedarra” i Skåne?

3. Vilken världsberömd sångerska barnarbetade som grindvakt vid stenen ”Lövhulta fåle”?

4. Vad kallas nötköttet på ryggen mellan högrev och biff?

5. Vilket vanligt ord för ”ung kvinna” betydde ursprungligen slyna?

 

 

1. Detta har jag gjort i slöjden

2. En dans (hambopolkett)

3. Kristina Nilsson

4. Entrecôte

5. Flicka

 

 

 

 

(479)

1. Varför var det förbjudet för amman att ”lägga barn hos sig i säng”?

2. Vad är ett koppglas?

3. Vilket mode kritiserade Jesper Swedberg när han skrev ”Jag ryser när jag tänker på att kanske jag lagt mina händer på horohår”?

4. Vilken ömtålig del på kroppen kallades förr ”elektriska knappen” eller ”värsta stället”?

5. Vilken stad anlades 1809 för att ersätta Torneå som avträtts till Ryssland?

 

 

1. Hon kunde somna och kväva barnet

2. Glas som brukas vid koppning

3. Prästernas perukmode

4. Armbågsnerven

5. Haparanda

 

 

 

 

(478)

1. Vad kallas det att föda fram kultingar?

2. Vem svarade 1911 på en förfrågan: ”Var så god att kinematografera så mycket ni vill af min dramatik”?

3. Vilket ”yrke” hade Ingrid Pärsdotter som 1498 skrev till sin syster: ”Bröder och systrar leka och spela, dricka vin och dansa med varann i trädgården som aftonen”?

4. Varför är historiska sigillstampar så sällan bevarade?

5. Konsertsångerskan Sophia Schröder anställdes 1726 i hovkapellet, efter att Fredrik I gett sitt medgivande. Varför måste kungen ge tillåtelse?

 

 

1. Att grisa

2. August Strindberg

3. Nunna (i Vadstena kloster)

4. De förstördes i regel när ägaren dog

5. Hovkapellet hade bara manliga medlemmar

 

 

 

 

(477)

1. Vad kallas de grövsta lintågorna som skavs fram i bråkan?

2. Fredrik Adolf skrev: ”Det tros allmänt att I ären ej helt och hållet karl”, till sin kunglige bror. Vem var brodern?

3. Vilken liten teknisk apparat opererades in i Arne Larsson 26 gånger mellan 1958 och 2001?

4 Vad för sorts mattor började Susanne Lindelöw i Malmö tillverka i början av 2000-talet?

5. Vilket var det bästa respektive sämsta betyg en skolelev kunde få fram till 1962?

 

 

1. Blånor

2. Gustav III

3. Pacemaker

4. Spikmattor

5. A och C

 

 

 

 

(476)

1. Vilket efternamn hade den försupne lundastudenten Tage som ofta led av samvetskval?

2. Vilken känd svensk politiker ingick 1949 ett skenäktenskap med Jelena Rennerová?

3. Först under senare delen av 1900-talet fick ordet vänstervriden en politisk betydelse. Vad betydde det tidigare?

4. Vilken tidning, avskydd av Karl XIV Johan, kallades ”rikspöbeltidningen” av poeten Atterbom?

5. Vilken stad i Norrbotten heter Puuti på finska?

 

 

1. Ågren

2. Olof Palme

3. Tafatt/fjollig

4. Aftonbladet

5. Boden

 

 

 

 

(475)

1. Osäll är ett gammalt ord. Hur säger vi idag?

2. Vad var ”bulgarisk surmjölk” på 1800-talet?

3. År 1541 beslagtogs 3 700 kg silver från Smålands kyrkor. Det var en av de största anledningarna till ett uppror. Vilket?

4. Vad födde de finska kvinnorna ofta på grund av sin stora ölkonsumtion, menade Olaus Magnus?

5. Vad gör fotbollspubliken sedan 1980-talet, när den reser sig, lyfter händerna och sätter sig samordnat?

 

 

1. Usel

2. Yoghurt

3. Dackefejden

4. Tvillingar

5. Vågen

 

 

 

 

(474)

1. Vilket öknamn fick både statsrådet Carl Lidbom och rikspolischefen Carl Persson stå ut med?

2. Vilken berömdhet växte upp på storgården Finsta i Uppland?

3. Vilken svensk finansman sa 1992 angående Sveriges stöd till ANC: ”Vad skulle vi tycka om någon petade in en massa kosing till lapparna, så att de kunde ställa till problem för den svenska regeringen”?

4. Naturhistoriska riksmuseet har ett uppstoppat kvaggafoster från 1775. Varför är den unik?

5. Julen 1760 fick drottning Ulrica Eleonora av kungen en julklapp som han svarvat själv. Vad var det?

 

 

1. Kalle Batong

2. Heliga Birgitta

3. Peter Wallenberg

4. Arten är utdöd

5. En snusdosa

 

 

 

 

(473)

1. Vad kallas uppfinningen som laddas med energi genom att dras isär eller pressas samman?

2. Vad, angående veckodagarnas namn tyder på att folk förr nog inte var så lortaktiga?

3. Vad var det för speciellt med sångaren Baldassare Ferri som drottning Kristina kallade till Sverige?

4. Vilka störar i en hankgärdesgård kallas gärdsle?

5. Tidigare i historien fanns en utbred uppfattning att göken, när den slutat gala, förvandlades till en annan fågel. Vilken?

 

 

1. Fjäder

2. Lör-(lögar)dagen

3. Han var kastratsångare

4. De snedställda

5. En hök

 

 

 

 

(472)

1. Flera lappländska ortsnamn slutar på ”vaara”. Det kommer från det samiska ordet ”várre”. Vad betyder det?

2. När ordspråket ”Bondebruk är ingen barnalek” tryckts i en samling 1665 klistrades generat ett felstavat ord över. Vilket?

3. Var skulle en remont komma att tjänstgöra?

4. Var sitter klacken på en rökpipa?

5. Varför var behovet av stuterier så stort under 1720–30-talen?

 

 

1. Berg

2. Bondebruk

3. Inom krigsmakten

4. På undersidan av piphuvudet

5. Hästarna hade gått åt under stormaktskrigen

 

 

 

 

(471)

1. Utländska köpmän fick på 1600-talet gärna bygga sina egna kyrkor i Sverige, på ett villkor förstås. Vilket?

2. Varför fick inte de medeltida kvinnorna ”Ingrid honungspottan” och ”Katarina papegojan” styra ut sig med gråskinn, guld, eller silver?

3. Vilken 17-årig skådespelare berättade fräckisar mellan strippnumren i ett tält på Kiviks marknad 1968?

4. Vilket herrmode förutom peruken var enligt Carl von Linné ett tecken på att människan ifrågasatte Guds ordning?

5. På en av Erik Dahlbergs stormaktsgravyrer ses försvarsanläggningen ”Leo Gothicus”. Vad hette den på svenska?

 

 

1. Att de var protestantiska

2. De var prostituerade

3. Stellan Skarsgård

4. Skägglösheten

5. Göta Lejon

 

 

 

 

(470)

1. Vilket livsmedel lanserades 1929 av myndigheterna som ”det välsmakande superlivsmedlet med mycket högt näringsvärde”?

2. –Den stod väl i helvete heller, sa Per Henrik Ling, och gick, när godsägaren Pehr Tham sa att trädet stått på hans ägor. Vilket träd?

3. John Bauerleden är en 50 km lång vandringsled mellan två städer: Gränna och...

4. Vilket politiskt parti var Selma Lagerlöf med om att bilda 1934? Medlemsavgiften betalade hon sen livet ut.

5. Vilka, skrev Ivar Lo Johansson, ”tål fukt och kyla bättre än andra människor och far inte illa av att året runt bo i tält”?

 

 

1. Socker

2. Yggdrasil

3. Huskvarna

4. Folkpartiet

5. Romer

 

 

 

 

(469)

1. Den röda graniten som Karlshamns stenbrytning hämtade på ön Blå Jungfrun hade handelsnamnet ”Virgo”. Varför det?

2. Ibland beordrades ärbara borgarhustrur på medeltiden att gå runt och ”mjölka pigorna”. Vad ville myndigheterna veta?

3. Vem fick ”folkets nobelpris” på 50 000 kr den 22 januari 1922?

4. Vad betyder ”lädret” i denna mening: ”Hala fram lädret nu och peja, din snåljåp”?

5. Vad hette godistabletterna som lanserades under devisen: Den lille halsläkaren?

 

 

 

1. Virgo betyder jungfru på latin

2. Om de fött barn i lönndom

3. August Strindberg

4. Plånboken

5. Tulo

 

 

 

 

(468)

1. Vid sjön Strömsvattnets utlopp i Kosterhavet anlades under 1500-talet en lastplats för timmer. Det var början till en stad. Vilken?

2. Vilken sorts reform skulle genomföras när en lantmätare en gång i Kungsbacka på 1800-talet blev knivskuren och jagad på flykt?

3. När Ann-Louise Hansson 1961 spelade in ”Är du ensam i kväll”, fick hon inte läsa in det långa talade partiet. Varför det?

4. Vad skurades på ett skurverk?

5. Vilken bristsjukdom betyder ”sårig mun” (scheurbek) på holländska?

 

 

1. Strömstad

2. Skiftesreform

3. Hon talade skånska

4. Byggnadsstenar

5. Skörbjugg

 

 

 

 

(467)

1. Vad hände i Getå 1 oktober 1918, då 42 personer dog?

2. Vilka två tätorter förbinds av Ölandsbron som invigdes 1972?

3. Historien berättar om Stenar i Skara på 1200-talet. Varför skrivs Stenar än i dag med stort S?

4. Vad kallas den diktatoriska perioden mellan 1772–1809, som började och slutade med en statskupp?

5. Vilken arbetskonflikt började i december 1969 med en spontan sittstrejk av 35 arbetare i Svappavaara?

 

 

1. En järnvägsolycka

2. Kalmar och Färjestaden

3. Stenar var ett namn på en biskop

4. Det gustavianska enväldet

5. Gruvstrejken vid LKAB

 

 

(466)

1. I vilken stad i Västerbotten finns Bonnstan? Den fanns redan på 1600-talet, och består nu av 116 kyrkstugor.

2. Vad kallas pentekostalismen i Sverige?

3. Inför vilken 420 mil långa resa fick charterresenärerna 1962 följande råd: ”Smoking och aftonklänning är helt frivilligt, men mörk kostym går bra överallt”?

4.Vilken industri fick sin råvara från schäferierna?

5. I mitten av 1600-talet dömdes en ”häxa” i Mora för att ha utfört djävulskap med hjälp av ett träföremål föreställande ett husdjur. Vilket?

 

 

1. Skellefteå

2. Pingströrelsen

3. Till Gran Canaria

4. Textilindustrin

5. En dalahäst

 

 

 

 

(465)

1. Vad är strumpmemory?

2. Varför utdelas nobelpriset den tionde december?

3. På vilket språk gjorde sig de svenska missionärerna förstådda i Kina?

4. I gamla Rådstugan vid Stortorget i Stockholm fanns ett rum som eufemistiskt kallades ”Vita hästen”. Vad var det?

5. Constantia kallades ”drottningen av Tiveden”. Hennes mor hette Agda Persdotter. Vem var fadern?

 

 

1. Att para ihop strumpor efter en tvätt

2. Det är Alfred Nobels dödsdag

3. Mandarin/”kinesiska”

4. En tortyrkammare

5. Erik XIV

 

 

 

 

(464)

1. Vad kallas en starkt sötad och färgad mandelmassa? 

2. Selma Lagerlöf fick nobelpriset i litteratur. Hon valdes också in i Svenska Akademien. I vilken ordning skedde det?

3. Förbudet mot tiggeri upphävdes 1964. Hur motiverades avskaffandet?

4. Vad, förutom att brottslingen skulle vara vuxen krävdes för att kunna dömas till fredlöshet?

5. Vad försökte ”läkarna” få dödssjuke Gustav Vasa att sila mellan sina bruna tandstumpar för att lindra lidandet?

 

 

1. Marsipan

2. Hon fick priset först

3. Fattigdomen var utrotad

4. Det måste vara en man

5. Sockerlösning

 

 

 

 

(463)

1. Vad kallas de kantsågade trästockar som rallarna la ut?

2. –Den vanligaste frågan vi får, sa Nobelmuseets intendent, är ”Var ligger..

3. Sprängolja är mer känt under ett annat namn. Vilket? 

4. Vad för slags fornminnen lät godsägaren Pehr Tham hämta och ställa efter uppfarten till slottet?

5. Rörstrand började 1726 tillverka produkter av poröst lergods överdraget med tennglasyr. Vad kallas lergodset?

 

 

1. Sliprar

2. ...toaletten

3. Nitroglyserin

4. Runstenar

5. Fajans

 

 

 

 

(462)

1. Rödakorspersonalen meddelade att de ”av misstag” låtit två polska kvinnor följa med i en av de vita bussarna 1945. De tillhörde en annan förföljd minoritet. Vilken?

2. Vad finns kvar av Helsingborgs slott?

3. I vilken byggnad på Kungsholmen i Stockholm föll en gaslampa i golvet den 31/10 1878?

4. I vilken dal hissas meänmaan flaku?

5. Nakenrövar. vad var det?

 

 

1. Romer

2. Kärnan

3. Eldkvarn

4. Tornedalen

5. Fattiglappar

 

 

 

 

(461)

1. Varför var uppsalastudenterna rädda för ångbåtsröken när de reste till studentmötet i Köpenhamn 1845?

2. I vilket sammanhang betydde tidigare ”oäkta” och ”naturligt” samma sak?

3. Varför ansågs djävlar och häxor vara aktiva just mellan långfredagen och påskdagen?

4. Genom vilken ås borrades under 23 år en tunnel som gav de resande en tidsvinst på åtta minuter?

5. ”Arbetartåget” kallades den demonstation som gjordes 8/2 1914, två dagar efter det berömda Bondetåget. Vilket ”tåg” var störst?

 

 

1. De var rädda för att mössorna skulle bli smutsiga

2. När det gällde ett utomäktenskapligt barn

3. Under den tiden var Jesus död

4. Hallandsåsen

5. Arbetartåget

 

 

 

 

(460)

1. Efter reformationen slutade folk att ge jord och pengar till kyrkorna. Varför det?

2. Emilia Uggla, Olga Wiberg och Greta Sjöberg har alla varit gifta med samme författare. Vem?

3. Vad är en ”husvagnssmoking”?

4. I Wittenberg träffade Olaus Petri en professor i bibeltolkning. Vem?

5. På 1970-talet blev det modernt att ha skor med extratjock sula. Vad kallades skorna?

 

 

1. Skärselden var nu inget hot

2. Verner von Heidenstam

3. En träningsoverall

4. Martin Luther

5. Platåskor

 

 

 

 

(459)

1. Vilket varuhus i Älmhult ska återställas till sitt ursprungliga skick 1958 och bli museum?

2. Vilken stad kallades förr ”Sveriges Manchester”?

3. Vilken regent har sagt: ”Det fordras större mod att gifta sig än att dra i fält”?

4. Vilken ö, resmål för flygande trollpackor, köptes av Ivar Kreuger 1925?

5. I och med äktenskapet med Anders, insåg Emma att hon måste lära sig ett ”nytt språk”. Vilket?

 

 

1. IKEA

2. Norrköping

3. Drottning Kristina

4. Blå Jungfrun

5. Dalmål

 

 

 

 

(458)

1. Vilka grannländer, konstaterade Axel Oxenstierna, var Sveriges fiender?

2. Sverige var sist i Norden med att införa kvinnlig rösträtt. Vilket land var först?

3. En bövel. Vad var det?

4. Formgivaren Stig Lindberg gjorde ”Spisa Ribb” och ”Berså”. Vad är det?

5. Jämtlänningarna besegrades i ett slag 1178 och tvingades lyda under ett annat land. Vilket?

 

 

1. Alla

2. Finland 1906

3. En djävul/en bödel

4. Kaffeserviser

5. Norge

 

 

 

 

(457)

1. I Trosa började sillfisket gå dåligt på 1870-talet. Vilka kom då och räddade ekonomin? 

2. I Solna kommun finns en herrgård som kallas ”mördarslottet”. Fyra adelsmän träffades här 1792. Det var Horn, Ribbing, Pechlin och en till. Vem? 

3. Vilket frireligiöst samfund kallade sina missionshus för Betel?

4. På vilka inrättningar hördes en gång per lördag ordet ”Damernas” i mikrofonen?

5. Vilken kyrklig fast inventarie har en kuppa? 

 

 

1. Turisterna

2. Anckarström

3. Baptistsamfundet

4. Danspalatsen

5. Dopfunten

 

 

 

 

(456)

1. Befolkningen i Skedeskamma i Halland fick kungligt tillstånd 1828 att döpa orten till Karl Gustav. Varför ville de byta namn?

2. En dag i mars 1783 reste en olycklig kung ut på landet i släde för att slippa höra Stockholms alla kyrkklockor. Vad hände i Stockholm?

3. Vilket är det rikssvenska namnet på de kullerstensslingor som på finlandssvenska heter jungfrudans?

4. Vad kallas ett innertak med nedsänkta fyrkantiga rutfält?

5. Vad är ”Den gamla damen” som blinkar på Bjuröklubb i Skellefteå?

 

 

1. De tyckte att ortsnamnet lät skit

2. Hans son skulle begravas

3. Trojeborg/labyrint

4. Kassettak

5. En fyr

 

 

 

 

(455)

1. Den som 1913 hade 4000 kronor över kunde köpa sig en ”plåtlisa”. Vad var det som kallade så?

2. Tidigare försvarsministern Mikael Odenbergs syster nådde, även hon, en rätt hög position 1997. Vilken?

3. Vad skulle Kammarkollegiet som grundades 1539 kallas idag?

4. Harriet Bosse gifte sig 1901 med den mycket äldre äldre August Strindberg. Senare i livet gifte hon sig med en mycket yngre man. Vad hette han?

5. En stadsdel i Stockholm – Staden mellan broarna – bytte namn 1980. Till vad?

 

 

1. En T-ford

2. Hon blev biskop

3. Finansdepartementet

4. Edvin Adolphson

5. Gamla stan

 

 

 

 

(454)

1. Vad var 1907 ”Konung Oscars likbegängelse”?

2. Vem skrev 1588 i ett brev att prästerna i Strängnäs var ”förrädare och åsnehuvuden”?

3. Vilket nytt namn tog sig bondkomikern Ragnar Johansson 1907?

4. Vilken ed mottog Laurentius Andrae i Strängnäs den 6 juni 1523?

5. Biografen Vinterpalatset i Stockholm har en cirkelrund salong. Cirkeln är kvar från en tidigare byggnad på platsen. Vilken sort byggnad?

 

 

1. En film

2. Johan III

3. Ernst Rolf

4. Kungaeden

5, En gasklocka

 

 

 

 

(453)

1. På vilken högtid dracks mumma?

2. Vilket öknamn får 1600-talsänkan Beata von Yxkull på Ericsbergs slott för att hon sas pina sina torpare?

3. I vilken skola, känd för sin pennalism, heter ett av elevhemmen Herrgården?

4. I Hemmets kokbok 1903 presenteras en syltblandning bestående av hälften blåbär och hälften hallon. Vad kallas den?

5. Från vilket län härstammade adelssläkten Bröms?

 

 

1 På julen

2. Pintorpafrun

3. Lundsbergs skola

4. Drottningsylt

5. Blekinge

 

 

 

 

(452)

1. Den törstige restaurangbesökaren på 1940-talet kunde bjuda med en ”torrdocka” på mat. Vad var en ”torrdocka”?

2. Vad är ett blindtryck?

3. I Drottningholms slottspark finns en fontän som kallas Kronan. Varför kallas den så?

4. När Jojje Skoglund cyklade till Finnboda varv i Nacka för att träna fotboll,  satt ofta lillbrorsan på pakethållaren. Vad hette han?

5. Vilken planet symboliserar silver inom alkemin?

 

 

1. En person som tog in sin spritranson, utan att dricka den

2. Tryckning utan färg – trycket framstår i relief

3. Strålarna formar en prinsesskrona

4. Lennart Skoglund

5. Månen

 

 

 

 

(451)

1. Hoffmans droppar bestod av två ingredienser: tre delar sprit och en del...?

2. Vad delar de boende på i ett punkthus?

3. Vad kallas en ledamot som under mandatperioden lämnar sitt parti, men ändå behåller sin plats i riksdagen?

4. För vilken cykelklubb tävlade bröderna Erik, Gösta, Ture och Tomas Pettersson?

5. På monumentet ”Svenska lejonet” i Narva står MDCC. Vad betyder det?

 

 

1. Eter

2. Trappor

3. Politisk vilde

4. Fåglums

5. 1700

 

 

 

 

(450)

1. Vad bestämde lagen från 2010 som handlade om taggtråd?

2. I Stora Malm i Sörmland anställdes 1851 läraren Carl Humbla. Hans meriter var ”kännedom i vaccination och åderlåtning”. Vad angavs som hans svaghet?

3. ”Lingonsylt” var vanligt serietidningstryck under 1960–70-talen. Vad var det?

4. Snytbaggar äter granar och har snyte, Vad är det?

5. Vad kallas en skriftlig försändelse som går ut på att mottagaren ska skicka en kopia av brevet vidare till ett visst antal personer?

 

 

1. Den förbjöds för inhägnad av flyktdjur

2. Han hade ingen lärarutbildning

3. Tvåfärgstryck (svart/rött)

4. Utdraget huvud

5. Kedjebrev

 

 

 

 

(449)

1. Vad kallas i Norden sådana spritdrycker som delas upp i kryddat och okryddat?

2. Vilket artistnamn hade bondkomikern Theodor Lorentz Larsson?

3. På Maria sjukhus i Stockholm 1936 dog fyra patienter av desinfektionsmedel. Hur hade de fått det i sig?

4. Vilka använde sig av stormpålar, angriparna eller försvararna?

5. Vem skulle enligt kyrkolagen från 1686 vara ”ärlig, trogen, flitig, boklärd och kunna sjunga, så att han däri kunna undervisa församlingens ungdom”?

 

 

1. Brännvin

2. Skånska Lasse

3. Genom injektion

4. Försvararna

5. Klockaren

 

 

 

 

(448)

1. Varför brukar Tällberg i Dalarna kallas ”Hotellberg”?

2. Tomten i ”Lille Viggs äventyr på julafton” ser ut som kantor Nyström i Kalmar. Varför det?

3. Vad var det som var rökt enligt professor Sören Holmberg 2007?

4. Vad började man i borgarklassen slå in i paket på 1700-talet?

5. Vilken bokstav blev ”modärn” i början av 1900-talet?

 

 

1. Där finns anmärkningsvärt många hotell

2. Han satt modell till teckningen

3. Regeringen Reinfeldt

4. Julklappar

5. Ä

 

 

 

 

(447)

1. Det franska ordet för att gå gav svenskan ett ord för en trädformation. Vilken?

2. Vad var det som 1669 byggdes på Landsort och som står kvar än i dag?

3. Vilken stad har fått sitt namn efter fiskars ystra förehavanden utanför den sandiga stranden av Österdalsälven vid Siljan?

4. År 1649 grundade Per Brahe staden Brahestad. Var?

5. I vilket landskap levde Härjulf Hornbrytare?

 

 

1. Allé

2. En fyr

3. Leksand

4. I Finland

5. Härjedalen

 

 

 

 

(446)

1. Vad var det för skillnad mellan vind och väder på medeltiden?

2. Vilken fisk hette gaddr på fornnordiska?

3. I hamnstäderna annonserade ibland matvaruaffärerna: ”Matvaror av sämre kvalité, lämpliga för... Vilka?

4. Vilket spinnredskap består av en trissa på ett skaft?

5. Vilken folkgrupp var tidigare rädd för dödsguden Rota?

 

 

1. Ingen

2. Gädda

3. Sjömän

4. Sländan

5. Samerna

 

 

 

 

(445)

1. Tycho Brahe anlade en vattenmölla på Ven, med syfte att utge vetenskapliga böcker. Hur hänger det ihop?

2. Hur såg lotsen när ett fartyg behövde honom?

3. När det var marknad i Finnerödja sålde resande försäljare arsenik till bönderna. Vad skulle de ha det till?

4. Vilka tak hade hängslen på åsen?

5. Christian Precht dog i misär 1779. Vilket yrke hade han, konstigt nog?

 

 

1. Den malde lump för pappersframställning

2. Det hade hissats upp en lotsflagga

3. För att få fart på hästarna

4. Halm- och vasstak

5. Guldsmed

 

 

 

 

(444)

1. I vilket försvarsverk finns de två kaponjärerna Smörasken och Sparbössan?

2. Vad är det för speciellt med begravningsplatsen Franciskuslunden i Örebro?

3. Vad är byn Träsk i Kramfors ensamt med?

4. Vad tänker hälsingebonden göra när han ska laga ”fassbannhaga”?

5. Vilken av Sveriges nationella minoriteter har en vit flagga med ett blått kors ovanpå ett gult kors?

 

 

1. I Visby ringmur

2. Det är en djurkyrkogård

3. Att bära detta namn i Sverige

4. Reparera gärdesgården

5. Sverigefinnarna

 

 

 

 

(443)

1. På ensommaren 1867 inträffade i Norrland den s k ”halshuggarnatten”. Vad var det?

2. 15 januari och 12 juli ringer en klocka i Trönö gamla kyrka, för att hedra Nathan Söderblom. Varför dessa datum?

3. Ättledning kallades en ritual som var av betydelse för vissa trälar. Vad hände med trälen?

4. Älvkvarnar? Vad var det?

5. Vad berättade tioåriga Sigrid Svensdotter om sin 70-åriga farmor 1673?

 

 

1. Det blev fler minusgrader och skörden frös

2. Det är hans födelsedag och dödsdag

3. Den blev fri och upptogs i en ätt

4. Tidigare namn på skålgropar

5. Att hon var en häxa

 

 

 

 

(442)

1. I början av 1900-talet hände det att tågresenärer inte steg av i Finnerödja där de bodde, utan vid nästa station, och gick till fots tillbaka. Varför det?

2. Hur använde närkingarna kohår när de byggde sina hjälmarsnipor?

3. Sportjournalisten och tennisspelaren Bengt Ahlboms misstag gjorde att han kom att kallas ”kungamördaren”. Vad var det för misstag?

4. En 17-årig patient som led av kronisk urinförgiftning fick 1964 ett organ av sin far. Vilket organ?

5. Vad har en flaska starkvin med namnet ”Sandrew Port” med Sveriges nöjesindustri att göra?

 

 

1. Orten hade dåligt rykte

2. De tätade sina båtar med det

3. Han besegrade Gustav V i tennis

4. En njure – första njurtranspl. i Sverige

5. Filmentreprenören tog sig namnet Sandrews

 

 

 

 

(441)

1. Vilken poet var journalist på Karlstadstidningen 1886–1896?

2. Ordet ”manuskript” (manuscriptum) är latin. Vad betyder det?

3. 1718 blev Uppsalastudenten Daniel Salthenius dömd till döden efter att ha skrivit ett brev med sitt eget blod. Till vem?

4. Magistraten var det högsta styrande organet från medeltiden till 1862, för vad?

5. Vad kallas en fyr utan ljus på tre bokstäver?

 

 

1. Gustaf Fröding

2. Handskrivet

3. Djävulen

4. Staden

5. Båk

 

 

 

 

(440)

1. Varför kapades S/S Motala Express 2010?

2. Vilket uppdrag hade de 1300 tyska legoknektar som år 1563 var på väg mot Halmstad?

3. Delar av helgon utgjorde en viktig handelsvara under medeltiden. Varför var det extremt svårt, ja nästan omöjligt att komma över en benbit från Jesus? 

4. Undermåligt järn beslagtogs av järnvräkarna och skickades till flottan. Vad skulle flottan ha järnet till?

5. Vilket mindre manligt klädesplagg fick i Sverige sitt namn efter det tyska ordet för rockskört?

 

 

1. Den var för lång för att klara Göta kanals slussar

2. Försvara staden mot svenskarna

3. Han for upp till himlen 

4. Till ballast

5. Slips

 

 

 

 

(439)

1. Vilken stor fågel har lånat sitt namn till ön Arholma?

2. Kiruna Söderberg föddes den 21 augusti 1899. Vad var hon först med?

3. En julsång från 1800-talet berättar att granen står grön och grann i stugan. Hur börjar visan?

4. Vilken regent gillade i stensopp?

5. Insekternas tillstånd mellan larv och imago liknade Linné vid en liten unge. Vad heter en sån på latin?

 

 

1. Örnen

2. Att födas i Kiruna

3. Nu har vi ljus, här i vårt hus

4. Karl XIV Johan

5. Puppa

 

 

 

 

(438)

1. Kring sekelskiftet 1900, fick en piga förutom årslönen på 125 kronor, två förmåner. Vilka?

2. Vad är gråberg inom gruvindustrin?

3. En av radbandets kulor är till för meditation över den syndfria befruktningen. Vad kallas den i kyrkan?

4. Till vem riktar Arvid Mörne orden: ”Ser du min vimpel svaja, röd vid ditt bruna skär”?

5. 1934–1976 utsattes 63 000 svenskar för ett ofrivilligt kirurgiskt ingrepp. Vilket?

 

 

1. Mat och husrum

2. Avfall vid malmbrytning

3. Den obefläckade avelsen

4. Båklandets vackra Maja

5. Tvångssterilisering

 

 

 

 

(437)

1. Så här diktade Anders Frostenson: ”De trodde att han var död, då kom han en morgon på stranden, som lyste röd”. Vem kom?

2. Vad var en skönhetsfläck på 1700-talet?

3. Vilken stad har en vapensköld med ett ankare och Karl XI:s monogram?

4. Varifrån kommer vinden om fartyget ”brassar fyrkant” med råseglet?

5. Vad var vart fjärde barn i Sundsvall 1870 enligt kyrkoböckerna?

 

 

1. Jesus

2. En musch

3. Karlskrona

4. Akterifrån

5. Oäkta

 

 

 

 

(436)

1. Vittskövle slott i Skåne har hundra stycken. Vad?

2. På 1950-talet fanns ”det rullande ägget” på vägarna. Vad var det?

3. Vilket svenskt landskap har på grund av sina stenmurar sedan 1800-talet jämförts med ett italienskt landskap?

4. Två byar på Öland kallades båda Mörby. För att skilja dem åt kallades den ena Mörbylilla. Vad kallades den andra?

5. Vilken pälsfärg har den råtta som fick namnet Rattus norvegicus, för man trodde att den spridits genom norska fartyg?

 

 

1. Rum

2. En husvagn

3. Småland (Apulien–Getapulien)

4. Mörbylånga

5. Brun

 

 

 

 

(435)

1. Vilken sorts fabrik grundades i Vingåker 1896?

2. Oskarström i Halland började 1844 med Björkmans sågverk vid Nissan. Efter vem döptes orten?

3. Snörlever drabbas ingen av numera. Varför det?

4. Bultöl var en berusningsdryck av jäst och socker. Under kristiden kallades den ”77”, och det hade med framställningskostnaden att göra. Vad?

5. Vad kom svenskarna att kalla det araukanska fisknätet?

 

 

1. Konfektionsfabrik

2. Efter ägaren Oscar Björkman

3. Snörlever orsakades av hårt åtdragen korsett

4. Ingredienserna kostade 77 öre

5. Hängmatta (hamaca)

 

 

 

 

(434)

1. ”Fegsnöre” var på 1960-talet dumslang, för vad?

2. Vad förhindrade man på 1700-talet genom att smeta in huvudhåret med råttskit blandade med ättika?

3. Vilken besudlad symbol markerade kraftverk på gamla kartor?

4. Linné beskriver att vägglöss dödas genom två åtgärder. Först stryks väggen med terpentinolja. Vad gör man sen?

5. Vilken burfågel har ett ondulerat mönster på vingarna?

 

 

1. Bilbälte

2. Håravfall

3. Hakkorset

4. Tänder på

5. Undulat

 

 

 

 

(433)

1. Vilka missionerande sektmedlemmar har speciella ”heliga” underkläder?

2. På vilket slott finns det s k porslinsrummet?

3. Vilken självlysande himlakropp var på 1600-talet en symbol för den svenska kungen?

4. Vilka två parter är i kyrkan inblandade när den antifonala sången ljuder?

5. Vad betyder nullum crimen sine lege?

 

 

1. Mormonerna

2. Drottningholms slott

3. Nordstjärnan (polstjärnan)

4. Prästen och församlingen

5. Intet brott utan lag

 

 

 

 

(432)

1. Vilken titel hade den domherre som levde ”efter katolska kyrkans kanon”?

2. Vad saknar en rökstuga?

3. Vilket vapen har Torsås på sitt vapen?

4. I områdena kring Varnhems kloster finns viltväxande belladonna, johannesört och kalmusrot. Det har förklarats. Hur?

5. Ria-Dorkas verksamhet kom igång 1969. Ria betyder ”råd i alkoholfrågor”. Varifrån kommer ordet Dorkas?

 

 

1. Kanik

2. Rökgång/skorsten

3. En hammare (Torshammare)

4. De ha spridits från klosterträdgården

5. Från en kvinna som figurerar i Apostlagärningarna

 

 

 

 

(431)

1. Vems öppna ögon troddes förr kunna ”se ihjäl” andra?

2. Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur stiftades 1932. Vilket datum?

3. 1975 satt BT Kemi:s VD i en TV-studio framför en reporter med ett glas hormoslyr framför sig. Vad gjorde han med det?

4. I vilket teveprogram spelas Københaavns jernbane dampgalop?

5. Vad kallas en enkel anordning som omvandlar en fram- och återgående linjär rörelse till en roterande?

 

 

1. En död vars ögon inte slutits

2. Den sjätte november

3. Drack upp det

4. På spåret

5. Vev

 

 

 

 

(430)

1. Vad svallar och brusar i en sång av Martin Nilsson från 1935?

2. Vad spände jägaren mellan tummarna när han blåsande försökte locka fram ett rådjur?

3. Knipa är en sjöfågel med många dialektnamn. I vilket landskap kallades den gnällvinge?

4. Vad kallas en träfotmodell som används vid skotillverkning?

5. Konsumentbladet hette en tidning fram till 1937, då den ändrade namn. Vad heter tidningen sen dess?

 

 

1. Nordsjön

2. Ett blad

3. Närke

4. Läst

5. Vi

 

 

 

 

(429)

1. Vad är en fränka?

2. Åkers Styckebruk tillverkade 1838 ett torn på 240 ton till en Stockholmskyrka. Vilken?

3. Vad stoppades med ett alunstift?

4. Vad var det för speciellt med Volvo PV 444:s körriktningsvisare?

5. I ett brev kunde Ebba Brade läsa:”...detta grova och skitna papper med min onda stil att bemåla”. Vem var avsändaren?

 

 

1. Kvinnlig släkting

2. Riddarholmskyrkan

3. Blodflöde vid skärsår

4. De satt mitt på taket

5. Gustav (II) Adolf

 

 

 

 

(428)

1. 1816 var ”året utan sommar”. Orsaken var Tambora. Vad är det?

2. Vad är det för världsunikt med Galgbacken i Visby?

3. I vilken byggnad finns ”Hertig Karls kammare”?

4. Vad var det som på 1700-talet kallades blodhosta?

5. Vad kallas en liten metallflaska med krökt form avsedd för starksprit?

 

 

1. En vulkan i Indonesien som fick ett utbrott

2. De medeltida galgarna är kvar

3. På Gripsholms slott

4. Tuberkulos

5. Plunta

 

 

 

 

(427)

1. Vilken ö utanför Landskrona har backafall?

2. Mulm är en pulveriserad massa. Där lever många småkryp. Var finns det mulm?

3. Sofia Magdalen blev änka 1792 när Gustav III dog. Knappt en månad senare blev också Gustaviana änka. Vem var hon?

4. Vilket talesätt gav oss den grekiske målaren Apelles när han uppretad sa: ”Sutor, ne ultra crepidam”?

5. En lakabuse är ett dassliknande hus på medar. Vad användes den till?

 

 

1. Ven

2. I gamla träd

3. Anckarströms maka

4. Skomakare, bliv vid din läst

5. Det var ett vindskydd för vinterfiskare

 

 

 

 

(426)

1. Vad kallas en enklare huvudbonad som ordmässigt är en feminiserad form av hatt?

2. Vilket var det dominerande uppspelningsmediet för musik 1960–1990?

3. Vad gjorde änkedrottning Hedvig Eleonora när hon fick höra att Medevi brunn gjort konkurs?

4. Vem är begravd under predikstolen i Storkyrkan i Stockholm?

5. Vilken vårblomma har namnet från ett österländskt ord för saffran?

 

 

1. Hätta

2. Vinylskivan

3. Köpte anläggningen

4. Olaus Petri

5. Krokus

 

 

 

(425)

1. Erik XIV skriver i ett brev att hans knektar huggit halsen av 200 män och slagit ihjäl alla kvinnor och barn? I vilken stad?

2. Vem visar bysten på Stora torget i Alingsås?

3. Vilket klädesplagg, som landets övriga sjuksköterskor lagt på hyllan, bärs fortfarande av sjuksköterskorna på Sophiahemmet i Stockholm?

4. Fredsmonumentet i Morokulien står på en gränslinje. Vilken?

5. Vad var en dödsbräda?

 

 

1. Ronneby

2. Jonas Alströmer

3. Den vita stärkta hättan

4. Gränsen mellan Sverige och Norge

5. En bräda på vilken man bar den döde till graven

 

 

 

 

(424)

1. 1600-talsläkaren Urban Hjärnes viktigaste behandling var purgation. Vad var det?

2. Vilka tunga vapen beställde svenska försvaret för första gången från utlandet 1879?

3. Vilken kung dog 1872 och efterträddes av Oscar II?

4. Vad kallas populärt en antikonceptiv tablett?

5. Vad kallas en kalkmassa blandad med gips och limvatten?

 

 

2. Laxering

2. Kanoner

3. Karl XV

4. P-piller

5. Stuck

 

 

 

 

(423)

1. Inom vilken försvarsgren hade fältmarskalken den högsta graden?

2. Vad kallas ett gods som måste överlämnas i samma eller bättre skick till nästa generation?

3. Vad hängde prästfrun Julia Aurelius upp i ett mörkt fönster 1912? 

4. Var är skäran vassast, i innerkurvan eller i spetsen?

5. Vad hette prinsen som var make till Anna Pavlovna?

 

 

1. Armén

2. Fideikommiss

3. En adventsstjärna

4. I innerkurvan

5. Vilhelm

 

 

(422)

1. Göteborgaren Björn Bang är musiker. Vad spelar han?

2. Vad konstruerade kaffehandlare Grafström 58 år innan Melitta Benz tog ut sitt patent?

3. Vad är det för speciellt med de glasögon som kallas lornjett?

4. Vilken kung dog 1290 på Visingsö, men blev den förste kungen som begravdes i Stockholm?

5. Vad kallas ett fristående klocktorn?

 

 

1. Slagverk

2. Ett kaffefilter

3. De har ett handtag

4. Magnus Ladulås

5. Kampanil

 

 

 

 

(421)

1. Vilket djur återinplanterades 1922 i Bjurälven i Jämtland?

2. Linné skriver om sin lappländska resa: ”Jag hälsade på baron Grundel, vilken undfick mig helt och väl”.  Vad betyder undfick?

3. ”Magnus var svart och mager, och Valdemar var ljus och fager”. Modern hette Ingeborg Eriksdotter. Vem var fadern?

4. –Han har ljusbrunt, mycket fett hår, som han aldrig kammar annat än med fingrarna, meddelade den engelske envoyén hem 1699. Vilken 17-åring talade han om?

5. Vad heter det gamla fiskeredskapet som har flera hullingförsedda spetsar?

 

 

1. Bäver

2. Tog emot

3. Birger Jarl

4. Karl XII

5. Ljuster

 

 

 

 

(420)

1. Linné hittade på termen som avser en insekts fullbordade stadium. Vilket är ordet?

2. Vilken 48-årig kung gifte sig 1595 med en 17-årig flicka?

3. Vilken är den stad som grundades av Gustav III 1786, och som anses vara Sveriges mittpunkt?

4. Ordet abbot kommer från ordet abba, som betyder fader på det språk Jesus lär ha talat. Vilket?

5. Vilket byggelement symboliseras av ett upp och nervänt V i ett adelsvapen?

 

 

1. Imago

2. Johan III

3. Östersund

4. Arameiska

5. Sparre

 

 

 

 

(419)

1. Myndigheterna på 1600-talet såg gärna att lappskatten betalades i form av gråverk. Vad var det?

2. Med vilket tecken visa scouten tro, hjälpsamhet och lojalitet till scoutlagen?

3. Vilken naturkraft driver 1200-talsklockan ovanför huvudentrén på Lautitzbergs slott?

4. Gustav III:s finansminister ivrade för att kakelugnar från Mariebergs porslinsfabrik skulle installeras i de kungliga slotten. Varför var det viktigt för honom?

5. Under vilken ceremoni blåste medeltidsprästen en annan människa i ansiktet?

 

 

1. Ekorrskinn

2. Tre sträckta fingrar

3. Det är tyngdkraften (lodet)

4. Han ägde Mariebergs porslinsfabrik

5. Dopet. Han fördrev bort barnets onda andar

 

 

 

 

(418)

1. Vilket stort kattdjur finns avbildat på Sparlösastenen?

2. Medeltidens dominikan- och franciskanmunkar levde i öppna konvent. Vad kallades de anläggningar där munkar och nunnor levde mer avskilt?

3. I den gamla väderkvarnen i Furusund fanns ett frenologiskt museum. 1915 donerades samlingen till Kriminologiska museet i Stockholm. Vad var det för föremål?

4. Vad heter muslimernas nionde månad?

5. På 1800-talets hälsobrunnar, före den gemensamma kvällspromenaden, åt man katrinplommon tillsammans med något annat. Vad?

 

 

1. Lo

2. Kloster

3. Dödskallar

4. Ramadan

5. Gröt

 

 

 

 

(417)

1. Vart fjärde år läggs till en extradag, eftersom ett år är några timmar fler än 365 dygn. Hur många?

2. Vad gjorde en spånspingare?

3.Var bär biskoparna sitt pektoralkors?

4. Förr i tiden brukade ungdomar ordna skrammelbaler. Vad var det?

5. Vilken rimmad mening står på Lina Sandells gravsten på Solna kyrkogård?

 

 

1. Sex timmar

2. De tillverkade takspån

3. På bröstet i en kedja runt halsen

4. Gemensamt bekostade danstillställningar

5. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara

 

 

 

 

(416)

1. Ryssarna brände ner staden Trosa 1719. En större byggnad skonades för att användas som stall. Vilken byggnad?

2. Vad består av veckad plåt, har ram, ben och rygg av trä och användes vid byk?

3. Vilket kortspel heter Musta Pekka på finska?

4. 1779 byggdes en synagoga i Stockholm med en stor läktare. Vilka skulle vistas där?

5. Vad botade den här gamla trollformeln: ”Bôrde, bôrde bulle, du ä int så stor som du skulle. Bôrde, bôrde blå, anfäkta den fläck som du sitter på”?

 

 

1. Kyrkan

2. Tvättbräda

3. Svarte Petter

4. Kvinnorna

5. Bölder

 

 

 

 

(415)

1. Vilken hund har fått sitt namn för att den kan krypa ner i grävlingsgryt?

2. 1700-talets korsetter drogs åt så hårt att lungorna trycktes ihop, men på 1800-talet utvecklades korsetten och snörhålen gjordes av metall. Varför var det bra?

3. Sedan 1800-talet finns skrattmåsar i Sverige. Varför har somliga vita huvuden på våren, medan andra har chokladbruna?

4. Varför blev inte rotebönderna inkallade?

5. Vilken reform förordade Anders af Bolin på 1700-talet när han sa: ”Ögat bör se vad örat hör”?

 

 

1. Tax. Ty. Dachs ”grävling”

2. Den kunde dras åt ännu hårdare

3. De som övervintrat har kvar sin vinterdräkt

4. Därför att de underhöll en soldat

5. En stavningsreform

 

 

 

 

(414)

1. Vilken, numera basföda, var enligt Cajsa Warg en en ”modefluga”, som inte platsade i hennes recept?

2. Vad fanns i apoteksflaskan om det stod Sal cornus cervi på den?

3. 1775 blev Bellman sekreterare i Kungliga Nummerlotteriet. Hälften av sin lön gav han bort. Till vem?

4. Förr, när en same varit med och fällt en stor björn, fick han av omsorg inte belägra sin fru på tre nätter. Varför det?

5. Varför målade en del damer på 1940-talet ett streck på baksidan av sina bara ben?

 

 

1. Potatis

2. Hjorthornssalt

3. Till den som utförde arbetet

4. Hans björnstyrka kunde skada henne

5. För att man skulle tro att de bar nylonstrumpor

 

 

 

 

(413)

1. Olaus Magnus skrev att ”flädermössen däggar sina ungar”. Vad betyder dägga?

2. En person med taggarna utåt har sedan 1800-talets jämförts med ett köksredskap. Vilket?

3. Vilken dag närmade sig när Sturegallerian i Stockholm 2013 annonserade en bild av spetstrosor med texten: Please, please him?

4. Till vilken klädsel hör ofta en bindmössa?

5. En scen i en reklamfilm för ketchup togs om 118 gånger innan regissören blev nöjd. Vem var regissören?

 

 

1. Ge di

2. Rivjärn

3. Fars dag

4. Folkdräkten

5. Roy Andersson

 

 

 

 

(412)

1. På Härnösands sigill syns en bävar, som i käften håller ett djur, som bävrar inte äter. Vad?

2. Vad är en griffel?

3. Kvillen är ett vattendrag som rinner genom Hisingen i Göteborg. Vad är det för speciellt med dess strömriktning?

4. Vilken eftertraktad klorid försökte man på 1600-talet utvinna ur tång?

5. Vilket bröd äter 8% av fransmännen, 45% av tyskarna och 85% av svenskarna?

 

 

1. En fisk (gädda)

2. Ritstift (av lerskiffer)

3. Den strömmar åt två håll

4. Natriumklorid (salt)

5. Knäckebröd

 

 

 

 

(411)

1. Medeltidens kyrkmålare använde jordfärger. Järnhydroxid gav gul färg, mangandioxid brun. Vilken kulör framställdes av järnoxid?

2. Vilket årtal förutom 1968 fanns på Riksbankens jubileumssedel?

3. När tidningen Expressens medarbetare tog extrajobb, trots att det var förbjudet, sa de att de var hemma och kokade, vad?

4. Vad blandade man i teet för att det inte skulle missfärja emaljkärlen?

5. Vad kallas en bräda om bredden understiger 63 mm?

 

 

1. Röd

2. 1668

3. Knäck

4. Mjölk

5. Läkt

 

 

 

 

(410)

1. Vad är en räggla?

2. Vilken liten stad i Södermanland har fått sitt epitet för att den förr bara hade en tillfartsväg?

3. Vad innebär det att konskrera en kyrka?

4. Vem skrev ”Kung Liljekonvalje av dungen, kung Liljekonvalje är vit som snö”?

5. En fyr 12 kilometer utanför Oxelösund är döpt efter en uppfinnare. Vad heter fyren?

 

 

1. Ramsa, meningslöst prat

2. Trosa (Världens ände)

3. Den heligförklaras

4. Gustaf Fröding

5. Gustaf Dalén

 

 

 

 

(409)

1. Vad kallades ett bräckjärn redan på 1500-talet?

2. I en vik av ett stort vatten låg Birka väl skyddad. Vilket vatten?

3. Vad gör såväl svenskar som norrmän en gång om året? Företeelsen heter i alla fall ”selvangivelsen” på norska?

4. Helbrägdagöraren Fredrik Boltzius ställde ett villkor innan han började behandla de sjuka. Vilket?

5. Vilket regemente tillhörde de soldater som exercerade på Malma hed?

 

 

1. Kofot

2. Östersjön

3. Självdeklarerar

4. De skulle vara kristna

5. Södermanlands regemente

 

 

 

 

(408)

1. Vad var en fläsktina?

2. Alströmer kallade sina potatisar för nolor. Varför det?

3. I ett tidningskåseri från 1892 uppmanas föräldrar att tänka på att barnen registrerar vad och hur de vuxna pratar. Med ett talesätt belystes uppmaningen. Vilket?

4. Vad jämför låtskrivaren Gösta Jonsson 1938 med kärlek utan kyssar?

5. Vilka bär kallas ”skvallerbär” traditionellt?

 

 

1. Ett laggkärl som förvarade nersaltat griskött

2. De odlades på hans egendom Nolhaga

3. Små krukor har också öron

4. Kaffe utan grädde

5. Blåbär

 

 

 

 

(407)

1. Vad gjorde en gåramålare?

2. Vad var det för nytt Salvekvick kom med 1953?

3. Vilken av Sveriges statsministrar var bigamist?

4. Vad vill en surhöna?

5. En falsk man ansågs förr i tiden ofta ha en viss nyans på hår och skägg. Vilken?

 

 

1. Målade av gårdar mot betalning

2. Styckförpackade plåster

3. Per Albin Hansson

4. Ruva ägg

5. Röd

 

 

 

 

(406)

1. Den lilla jordglob, som förr låg i skolväskan, fick då och då tömmas på sitt innehåll. Vilket?

2. Vad var det som förr en gång om året hängdes i taket innan den fick fot?

3. Den gamle rasbiologen Herman Lundborg gifte sig 1936 med den 25 år yngre Maja Isaksson. Varför var det anmärkningsvärt?

4. Vilken parad 1914 började i huvudet på godsägare Uno Nyberg och grosshandlare Jarl Frykberg?

5. Ska råa vedträn ha barken nedåt eller uppåt i en trave?

 

 

1. Spån

2. Julgranen

3. Hon var same

4. Bondetåget

5. Nedåt

 

 

 

 

(405)

1. Vad formblåses av poly-etylen-tereftalat?

2. Vad säger Peter Dalles uppfinnare från Sundbyberg?

3. Vilken förvandling genomgick barnens dockor under slutet av 1800-talet?

4. ”Nu grönskar det i dalens famn” skrev Evelyn Lindström 1933. Melodin skrev en stor tysk kompositör redan 1742. Vem?

5. Var kan nycklar kallas knavrar?

 

 

1. Petflaskor

2. Tänkte inte på det

3. De började se ut som som barn

4. Johann Sebastian Bach

5. På nyckelharpan

 

 

 

 

(404)

1. Varför är sjömanskistorna ofta bredare nertill?

2. Vem hade länsbokstav C1 på sin personbil?

3. Astrid Kindstrand blev 1938 trakasserad för något hon läst upp. Vad?

4. Vad skulle eldaren hålla uppe?

5. Vilken bokstav symboliserar siffran ett i det romerska siffersystemet?

 

 

1. För att de ska stå stadigt även i hårt väder

2. Landshövdingen i Uppsala län

3. Nyheterna på radio

4. Ångan

5. I

 

 

 

 

(403)

1. Vilken sorts dryck är gotlandsdrikke?

2. Vem håller i ett orv på Albert målares kyrkmålningar?

3. Vilka stad kallade västgötaknallarna ”Storhäcken”?

4. Vad är tre och en halv meter högt utanför skolhuset i Lovikka i Tornedalen?

5. Vilken yrkesbeteckning kom till Sverige på 1600-talet från en ungersk by som heter Kocs, där det tillverkades diligenser?

 

 

1. Öl

2. Döden

3. Stockholm

4. En vante

5. Kusk

 

 

 

 

(402)

1. På 1970–80-talen sände SVT en dockserie om krokodilen Gena och dennes kompis. Vad hette kompisen?

2. Vad präglar Rahapaja Oy i Finland?

3. I äldre bilar måste man koppla ur två gånger för att få i en ny växel. Vad kallades manövern?

4. Vad lanserade Kockums i färgkombinationen krämgult och grönt 1935?

5. Vad gör Katarina Gadd på sin mottagning i Visby?

 

 

1. Drutten

2. Svenska mynt

3. Dubbeltrampning

4. Emaljerade kärl

5. Lagar tänder

 

 

 

 

(401)

1. Ibland under den kalla årstiden fick August Ålunds barn på Oljeön ha en stör fastsurrad på tvären när de gick till skolan. Varför det?

2. Vilken funktion hade de lyktor som kvinnor vintertid förr tog med sig in i kyrkan och som inte spred något ljus alls?

3. Hur hölls kaffekvarnen fast under malningen?

4. Vad kallades 2010-talets stora skattesänkning som skulle skapa nya arbeten?

5. Vad kallas en träram som innesluter en elastisk träribba som smattrar mot ett kugghjul?

 

 

1. Om isen brast höll de sig kvar ovan ytan

2. De värmde under kvinnornas kjolar

3. Den hölls fast mellan knäna

4. Jobbskatteavdraget

5. Harskramla

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

26.04 | 17:12

Då har du god allmänbildning. Ber att få gratulera!

...
26.04 | 15:29

Enkelt att lösa utan att titta i facit,Hade inga problem

...
08.05 | 16:34

Hej
Meningen är att någorlunda allmänbildade ska ha glädje av dem. Tråkigt att du tycker att de är för svåra. Ge dig inte, det finns många lätta också.

...
08.05 | 16:29

vem fasen kan svara på dessa värdelösa frågor? källor var?

...
Du gillar den här sidan