Frågesport 9

Svensk historia, frågor 801–900 (Frågor som inte kom med i spelet)

(900)

1. På 1990-talet tilläts inte längre Pripps att licenstillverka Coca-Cola eftersom bryggeriet vägrade att sluta sälja en viss annan dryck. Vilken?

2. Vilken socialdemokratisk ledare våndades över gåvan från kapitalisten Wikander, och skrev i sin dagbok: ”Detta förbannade Harpsund”?

3. På grund av vilket damplagg fick på 1700-talet många valar sätta livet till?

4. Fler av Bellmans figurer fanns i verkligheten. Vem av dem utnämndes 1745 till hovurmakare, men söp ner sig?

5. Vilket jämnt år utbröt det stora nordiska kriget?

 

 

1. Julmust

2. Tage Erlander

3. Snörlivet/korsetten

4. Jean Fredman

5. År 1700

 

 

 

 

(899

1. Martina von Schwerin var förebilden till den kvinnliga huvudfiguren i Fritiofs saga. Vad hette hon?

2. Den 17 september mördades i en noga planerad ”avrättning”, den förste FN-medlaren. Vad hette han?

3. Många konstverk av de stora renässansmästarna, som fraktats till Sverige som krigsbyte på 1600-talet försvann är 1697. Vad hände?

4. Agneta Horn kastade en slev smält vax efter Erik Sparre och slängde hans handskar på elden, efter att han ställt en – i hennes tycke – en olämplig fråga. Vad handlade den om?

5. När Oscar II gjorde sitt årliga besök på Marstrand dök ”Kungsflundrorna” upp. Vad var det?

 

 

1. Ingeborg

2. Folke Bernadotte

3. Slottet Tre Kronor brann

4. Om hon ville gifta sig med honom

5. Societetsdamer som ville synas i kungens närhet

 

 

 

 

(898)

1. Vad kallas ett musikverk som skildrar något som inte är musik?

2. Vad kallades det förbund som bildades 1904 på restaurang Runan i Stockholm, för att bekämpa ”socialdemokratiens och den radikala vänsterns ständigt fortgående upplösningarbete”?

3. Trekungamötet i Malmö 1914 manifesterade Nordens neutralitet. Drottning Victoria fnyste åt mötet. Varför?

4. Karl XI sköt en stor älgtjur 1689. Oturligt nog var det en s k returälg. Vad var det?

5. Hur skrev Albert målare sitt hamn på latin?

 

 

1. Programmusik

2. Allmänna valmansförbundet

3. Hon ville att Sverige skulle stödja Tyskland

4. Gammal älg med mindre krona

5. Albertus Pictor

 

 

 

 

(897)

1. Vad kallades under medeltiden med ett gemensamt namn, högmod, lättja, otukt, vrede, frosseri, avund och girighet?

2. Carl Pripp började framställa bayerskt öl 1859. Det nya var att det gick att lagra. Varför det?

3. Vilket plagg tog ungdomar på sig liggande på 1970-talet?

4. Vilka klättrande yrkesmän använder sig av raffel och krejs

5. I ett domedagsmotiv i Härkeberga kyrka krafsar en nyvaken något ur örat. Vad?

 

 

1. De sju dödssynderna

2. Det var underjäst

3. Jeans (blöta)

4. Sotarna

5. Jord

 

 

 

 

(896)

1. Vilket helgrelaterat bakverk har på skoj kallats ”vetebullen med klös”?

2. 2002 fick kung Carl XIV Gustaf en kopov i present av Slovakiens president. Vad fick han?

3. På rallarnas arbetsplatser var det brukligt att hissa en vitröd flagga som kallades ”katten”. Den halades också. När?

4. Vad var en hovlöpare?

5. Sofia Dorotea av Hannover, Preussens drottning, födde fem döttrar. Vad hette hon som blev drottning i Sverige?

 

 

1. Lussekatten

2. En jakthund (stövare)

3. När arbetet slutade på kvällen

4. Springpojke vid hovet

5. Lovisa Ulrika

 

 

 

 

(895)

1. Hur brukar vanligtvis latinets Memento mori översättas till svenska?

2. Vilket parti var det minsta borgerliga partiet i riksdagen i slutet av 1960-talet, men det största efter 1979 års val?

3. I början av 1960-talet började ”XYZ-kvarten” sändas från Sundsvall. Varför hette den så?

4. Varför säger man ”mumma för magen”?

5. På 1700-talet var det vanligt att folk gnodde in kli eller andra pulver i håret innan de la sig att sova. Varför gjorde de så?

 

 

1. Kom ihåg döden

2. Moderata samlingspartiet

3. Det var områdets tre länsbokstäver

4. Kardemumma troddes vara bra för magen

5. Det ansågs rena håret, och kammades ut på morgonen

 

 

 

 

(894)

1. Efter att kronprins Gustaf den 12 mars 1881 förlovat sig i Baden, byttes Gregorius ut i den svenska almanackan. Vilket blev det nya namnet?

2. Vilken institution i Nydala i Småland förfalskade urkunder för att lägga beslag på böndernas allmänningar?

3. Vilket försvarsverk skyddade staden Marstrand?

4. Vilken Vingåkerspojke, smög vit ett tillfälle i början av 1960-talet utanför häcken i Harpsund för att försöka få en skymt av Tage Erlander?

5. Vad fick inte en flicka på skogården hålla i handen med risk för att få sänkt betyg på 1950-talet?

 

 

1. Viktoria

2. Nydala kloster

3. Karlstens fästning

4. Göran Persson

5. En pojke

 

 

 

 

(893)

1. Stockholm är omgiven av öar och skär. Varför var det förr i tiden en nackdel för transporter under kalla vintrar?

2. Flera av Carl Frisendahls målningar lyckades hans hustru rädda. De löpte ständig risk för att förstöras. Av vem?

3. På Livrustkammaren finns en fågelbössa med vidhängande piska. Vad skulle drottningen ha den till?

4. Vad överraskade 1800-talets mentalpatienter när de förts ut på en fallucka?

5. Under medeltiden var det oklart vilken dag som var nyårsdagen. En del firade 1 januari som nu, andra firade en annan dag. Vilken?

 

 

1. Det sela vattnet frös fort till och smälte sent

2. Av konstnären, som var självkritisk

3. För att ge rapp åt hunden

4. Bad i iskallt vatten

5. Juldagen

 

 

 

 

(892)

1. Vad hette rikskanslern som menade att adeln behövde extra mycket pengar på grund av sin förfinade livsföring?

2. På utsidan av fönsterbågarna fanns ibland två reflekterande glasskivor, som gjorde att gatulivet kunde iakttas inifrån. Vad kallas en sådan anordning?

3. På 1820-talet revs i Söderköping resterna av en medeltidskyrka, en kyrkogård grävdes bort och trettio hus revs. Vad skulle fram?

4. Rester av Svens altare finns på Orust. Där påstås Sven Jönsson stått och predikat. För vilka predikade han?

5. Vilken fisk är basen i Närkes landskapsrätt?

 

 

1. Axel Oxenstierna

2. Skvallerspegel

3. Göta kanal

4. Sina får

5. Gös

 

 

 

 

(891)

1. I vilket land dödades nitton svenska FN-soldater 1960–1965?

2. Vad ville ledsne Johan III skingra genom att låta sina drabanter skrämma dovhjortarna så att de begynte ”springa upp och neder, tvärt och ändalångs”?

3. Vad är en pallasch?

4. Vad är en bakkappa?

5. Vad var det som kallades ”grötväta” eller ”grötdopp”?

 

 

1. I Kongo

2. Sina dystra tankar

3. Ett hugg- och stickvapen

4. Det hårda lädret på skons hälstycke

5. Vätska (öl el. mjölk) som förtärdes med gröt

 

 

 

 

(890)

1. Vilken apparat fick epitetet ”tjock” på 2010-talet?

2. Vilket kvinnoplagg framför andra utgjorde en stor fara i närheten av en eldslåga?

3. Vad kallas den process då svenska staten på 1600-talet förlorade kontrollen över inkomsterna från jordegendomar?

4. Carin Göring begravdes på Lovön 1931. Kroppen flyttades, men kom tillbaka  2012. Vad hade liket varit?

5. Vilken var 1700-talets nya importerade efterrätt, som lärde män trodde skulle förorsaka dödsfall?

 

 

1. Teven

2. Krinolinen

3. Godsavsöndringen

4. I Tyskland

5. Glass

 

 

 

 

(889)

1. Hur många kronor och en femtioöring kostade en flaska Vino Tinto 1954?

2. Vilken final i Stockholm 1970 sågas via TV av 82% av Sveriges befolkning?

3. Under vilket århundrade slog potatisen igenom som basmat?

4. Löska, vad är det?

5. 1918 togs Agnes von Krusenstjerna in på sjukhus. Diagnosen läkarna gav var typisk för tiden, och gavs bara till kvinnor. Vilken var diagnosen?

 

 

1. Tre kronor och femtio öre

2. VM-finalen i ishockey

3. Under 1800-talet

4. Ta bort löss

5. Hysteri

 

 

 

 

(888)

1. ”Många skola luttrade och beprövade vara”, skrev Olaus Petri, när han översatte Daniels bok. Vad betyder ”luttrade”?

2. Vad heter ”kansler” i flertal?

3. Vilken dryck kunde smitta ner människor med Bovin tuberkulos?

4. Vad kallades den första telefonen som var gjord i ett stycke?

5. Varför nekades Bengt Lindqvist – sedermera familjeminister – plats på Lärarhögskolan 1965?

 

 

1. Renade

2. Kanslerer

3. Mjölk från kor

4. Ericofon (kobran)

5. För att han var blind

 

 

 

 

(887)

1. Det fanns bygder i Norrland som, rädda för rykten de hört, yrkade att järnvägen inte skulle byggas. Vad var de rädda för?

2. Vad betyder ”in spe”?

3. Vilket krav sedan 1908 i det socialdemokratiska partiprogrammet har ännu inte genomförts?

4. Vad kallas ett gammalt vägmärke, som anger hel-, halv eller kvartsmil?

5. Vem fick inte sin prins, men gifte sig i stället med Jacob De la Gardie och födde fjorton barn?

 

 

1. Rallarna

2. Förhoppningsvis

3. Avskaffande av monarkin

4. Milstolpe (-sten)

5. Ebba Brahe

 

 

 

 

(886)

1. Tåget över Stora Bält 1658 var ”i sista minuten”. Hur förklarar man det?

2. Vad skrev hönsodlaren August Mattson (Enslingen på Bockön) upp på varje ägg han levererade till köpare i staden?

3. Fram till 1700-talet trodde man att grafit var en sorts bly. Det fick en språklig konsekvens. Vilken?

4. Av vinruta och vallmo, som odlades i klosterträdgårdarna, tillreddes en drog som ansågs kunna dämpa ett begär. Vilket?

5. I vilken byggnad verkade en gammal stöt?

 

 

1. Från och med 1660-talet började vintertemperaturen att stiga

2. Datum och namn på värphönan som kläckt ägget

3. Det heter fortfarande blyertspenna

4. Den sexuella lusten

5. I kyrkan

 

 

 

 

(885)

1. Herrmodekonfektionen på 1700-talet erbjöd extra vaddering som kunde stoppas in för önskad storlek och form. Var placerades vadden?

2. Vad heter misshandel i plural?

3. Biodlare råddes på 1700-talet att hålla handen för munnen när de gick bland kuporna. Varför skulle de göra det?

4. Vilka trosbekännare flydde för sitt liv till Ryssland, när Sverige 1617 erövrade Ingermanland?

5. Vad symboliserar en grankvist i hatten?

 

 

1. På vaderna

2. Ordet finns inte i plural

3. Bina var känsliga för dålig lukt

4. Den ortodoxa befolkningen

5. En skjuten älg

 

 

 

 

(884)

1. En skånsk bonde plogade upp en metallring 1960. Barnen lekte med den, och en av pojkarna knipsade av en bit för att laga mopeden. Av vilken metall är den femtonhundraåriga ringen?

2. Vilken blivande kung skriver detta 1613 till en ung adelsdam: ”Jag ber, ha tålamod med mamma för min skull”?

3. Garvarna använde kalkmjölk för att avhåra hudar. Vad var det?

4. Vad betyder ”skär” i ordet skärslipare?

5. Erik XIV lät kastrera och spärra in Johan av Ostfriesland på Örbyhus för en otillåten affär. Vilken?

 

 

1. Guld

2. Gustav Adolf

3. Släckt kalk och vatten

4. ”Sax” från tyska ”scher” (sax)

5. En kärleksaffär med prinsessan Cecilia

 

 

 

 

(883)

1. Vad är det för speciellt med locket på en dänkflaska?

2. Vilken tid i historien presenteras i Fotevikens museum?

3. Vilken politisk händelse 1911 kallade drottning Victoria ”Det ohyggliga ögonblicket”.

4. Varför lät garvarna skinnen ligga några dagar i rinnande vatten?

5. Vilken rang måste man minst ha för att tilltalas allernådigste?

 

 

1. Den har stänkhål

2. Vikingatid/tidig medeltid

3. Karl Staaffs regeringsbildande

4. För att håret skulle lossna

5. Kung eller drottning

 

 

 

 

(882)

1. Om man före elektrifieringens tid stoppade ett finger i munnen och sen satte det mot ett hett föremål, vad var då troligen föremålet?

2. Hur fäste man tapeterna på väggen på 1700-talet?

3. Vad är Sö 177 i Riksantikvarieämbetets nomenklatur?

4. Oljemålningar kan i priskuranterna betecknas OPD eller OPT. Vad betyder förkortningarna?

5. Utöver de två partigrupperna Hattar och Mössor, lanserade Lovisa Ulrika ett nytt parti. Vad hette det?

 

 

1. Ett strykjärn

2. Man spikade fast dem

3. Fornlämning 177 i Södermanland

4. Olja på duk, olja på trä

5. Hovpartiet

 

 

 

 

(881)

1. Den svenske 1800-tals-psykiatrikern Erik Gadenius beskrev entusiastiskt hur lugna patienterna blev efter en tur i svängmaskinen. Varför var de lugna?

2. I början av 2000-talet lanserades Angelboxen?

3. Arkeologerna har funnit spår efter en dös vid Ales stenar. Varför fann de bara spår, inga stenar?

4. Grubbs ordspråksamlingar från 1678 innehåller ett ytterst pinsamt tryckfel. Det skulle stå ”Bondebruk är ingen barnalek”, men ett ord blev på tok fel. Vilket?

5. Vad är ”kompaniporslin” på auktionsspråk?

 

 

1. De hade svimmat

2. En likkistmodell hos Fonus

3. De har använts till skeppssättningen

4. Bondebruk, som i stället blev ett rimmat fulord

5. Porslin som förts till Sverige av Ostindiska kompaniet

 

 

 

 

(880)

1. I Daniel Crokats fabrik i Göteborg spann man något att sätta tänderna i. Vad?

2. Vad hette ”testikel” (ungefär) på aztekernas språk? Det är också namn på en grön frukt med stor kärna.

3. Vilket ord dök upp på 1960-talet för det nya extremt höga och spetsiga hälstödet på damskorna?

4. Vad hade 52% av Malmöfastigheterna i väggarna 1932?

5. ”Där bor det mer skomakare än folk”, sa närkingarna. Vilken liten stad syftade de på?

 

 

1. Tobak

2. Avokado

3. Stilettklack

4. Vägglöss

5. Kumla

 

 

 

 

(879)

1. När vaktparaden den 18 augusti 1922 marscherade mot kungliga slottet, fann de plötsligt en åsna med plakat gå före soldaterna. Det var en reklamkupp. För vilken produkt?

2. Vilken platt spellåda som hemmasnickaren Bernt Unger tog patent på 1937, blev en stor exportartikel till Finland, Kanada, Tjeckoslovakien och Sovjetunionen?

3. Om Svarte Petter spelas med vanlig kortlek, vilket kort räknas då som Svarte Petter?

4. Ordet ”mackapär” tros härröra från ett judiskt folk i Bibeln. Vad kallas de?

5. ”Med Guds hjälp och en tandborste” är ett märkligt uttryck, som i själva verket var ett kungligt valspråk, om man tar bort det där med tandborsten. Vilken regent var det?

 

 

1. Karlssons klister

2. Ishockeyspelet

3. Spader knekt

4. Mackabéer

5. Karl XII

 

 

 

 

(878)

1. Vilket invandrat ord, som sedan 1600-talet funnits i svenskan, betyder ”hus där man kastar sig till marken”?

2. När kung Erik läspe och halte dog 1250 testamenterade drottningen sina rikedomar till sin syster. Vad gjorde hon sen?

3. Förnäma gäster vid Vasaättlingarnas renässsanshov inbjöds att delta i ”parforcejakter”. Vad var det?

4. I mitten av 1600-talet anställdes sex prackarfogdar för att jaga. Vad?

5. Vilken blomma förvanskade Javier Mariscal 1993?

 

 

1. Moské

2. Gick i kloster

3. Hetsjakt inom hägn

4. Tiggare – de flesta barn

5. Den socialdemokratiska rosen

 

 

 

 

(877)

1. Hur många stövelpar tillverkade en skomakare under 1600-talet på tre dagar?

2. Vad betyder ”ad acta”?

3. Vad har slipsförsäljningen med 1931 att göra?

4. Vilken man delade Sigrid Vestdahl och Elisabeth Fryckberg på? Han hade två barn med båda.

5. Vad heter läran om runor och runinskrifter?

 

 

1. Ett par

2. Till handlingarna

3. Det året infördes Fars dag

4. Per Albin Hansson

5. Runologi

 

 

 

 

(876)

1. Vad var ”Krinoliniana” på 1800-talet?

2. Vad är en öronmask?

3. Vad skulle uppnås om blåelse blandades i vattnet?

4. Vilken Stockholmsbyggnad ligger i kvarteret Eldkvarn?

5. Vilken nutida bokstav skrevs aa på medeltiden?

 

 

1. Berättelser om vad krinoliner kan ställa till med

2. Musikslinga som fastnat i huvudet

3. Vittvätten såg vitare ut

4. Stadshuset

5. Å

 

 

 

 

(875)

1. En person som på 1600-talet hade dödat flera älgar slogs i järn och dömdes till straffarbete i sju år. Varför just sju år?

2. Varför spottade snickarna på sina tjocka spikar innan de slog i dem?

3. På 1700-talet arbetade sjömän som scenarbetare på Drottningholms teater. Varför just sjömän?

4. Vilket primärt behov kunde få medeltidsprästerna att skynda på morgonmässan?

5. Vilken svensk fick 1879 audiens hos kejsar Mutsuhito?

 

 

1. Han hade dödat sju älgar

2. Då krävdes det minde kraft att slå i dem

3. De behärskade hantering av rep och var inte höjdrädda

4. Hungern. Mässan firades på fastande mage

5. Adolf Fredrik Nordenskiöld

 

 

 

 

(874)

1. Fåren klipps på våren och på hösten. Vilken ull är bäst?

2. I början av 1900-talet började vanliga kvinnor att sminka sig. Vilken medial innovation hade ändrat tabureglerna?

3. Vilket ansvarsområde hade en gevaldiger inom fångvården?

4. Vad tillverkade Ferdinand Grumme och hans söner Eduard och Albert i sitt sjuderi?

5. Vad beskrev renässanspoeterna som liljor, skålar av grädde eller mjälla äpplen?

 

 

1. Höstullen

2. Biograffilmen

3. Fångtransporter

4. Tvål och såpa

5. Kvinnobröst

 

 

 

 

(873)

1. Erik von Rosen sköt många björnar. En av dem valde han att döda på hjältekungavis. Hur?

2. Varför tvingades hantverkarna flytta – ofta motvilligt – till de nybildade städerna?

3. Vilken hästras avlades fram i Wången i Jämtland i början av 1900-talet?

4. Albert Engström kom 1901 ut med boken ”Bladnegrer och annat folk. En samling vidriga fysionomier kärleksfullt återgifna”. Vad var ”bladnegrer”?

5. I vilken källare hämtade stadsbarnen ögon till snögubbarna fram till mitten av 1900-talet?

 

 

1. Med spjut. För säkerhets skull var björnen fjättrad

2. Det var bara där de fick bedriva handel

3. Den nordsvenska brukshästen

4. ”Sämre” journalister

5. Kolkällaren

 

 

 

 

(872)

1.Ingermanland tillhörde Sverige under stormakstiden. Vad heter idag områdets största stad?

2.Vilket ord används på finare auktioner rörande föremålens härkomst?

3. Per Brahe d y klagade 1638 över att ”ingen snart sagt finnes, både man och kvinna, som icke både snuva och dricka... Vad?

4. Vad tillverkas av soda, kalk och sand?

5. Vilken är svenskans vanligaste bokstav?

 

 

1. St Petersburg

2. Proveniens

3. ...tobak

4. Glas

5. E

 

 

 

(871)

1. Dammodets ideal under tidigt 1800-tal var den klassiska pelaren. Vad kallas den franska konststilen?

2. Vad fäste ledsna damer i hatten med hjälp av en sorgnål?

3. Var perioden 800–1300 en köld- eller värmeperiod?

4. Vilken figur handlar detta om: ”Så följde hon trogen och käck armén, varhelst på sin marsch den kom, och där skotten smällde och kulan ven, där var hon ej långt bakom”?

5.Astrid Lindgren skrev om Krösa-Maja. Vad betydde ”kröson” för smålänningarna?

 

 

1. Empir

2. Sorgfloret

3. Värmeperiod

4. Lotta Svärd

5. Lingon

 

 

 

 

(870)

1. Erik Gustaf Geijer lade 1849 fram en motion i riksdagen mot en viss handel. Vilken?

2.Under 1800-talets andra hälft bytte lykttändaren ut sin stege mot ett annat redskap. Vilket?

3.Vilken aktivitet förberedde ungdomarna på 1940-talet med pump och en tränsnål?

4. Vad tog den mekanikintresserade prästen Jonas Offrell patent på utan att ha hört talas om Samuel Colt?

5.Folkskolorna hade skoförråd fram till 1952–53. Varför det?

 

 

1. Slavhandeln

2. Lyktstav, med krok

3. De skulle spela fotboll

4. En snabbskjutande revolver

5. Skorna lånades ut till fattiga barn

 

 

 

 

(869)

1. Vilken vetenskapsman adlades 1716 för sina insatser för Sveriges tekniska utveckling?

2. 1997 restes en staty i Gränna föreställande en kvinna. Vem?

3. Frans Lindqvist konstruerade ett fotogenkök som inte sotade. Vad kallades produkten?

4. Vad gjorde Gudrun 2005?

5. När man så småningom fick livsmedelsindustrin att minska fetthalten i varorna, ökades något annat i stället. Vad?

 

 

1. Cristopher Polhem

2. Amalia Eriksson

3. Primusköket

4. Stormade

5.Socker

 

 

 

 

(868)

1. I Brunflo kyrka sitter en svart korp över altaret. ”Inga problem”, säger prästen, ”vi tolkar det som ...”

2. Vad är spatt?

3.Vad genomborrar ett septumsmycke?

4. Vem läste som ingen annan Nyårsklockan på Skansen under sina sista sex år, fram till 1983?

5. Vilken årstid skördades vass för taktäckning?

 

 

1. En duva

2. En hästsjukdom

3. Skiljeväggen i näsan

4. Georg Rydeberg

5. Vintertid

 

 

 

 

(867)

1. Vad är det för skillnad mellan gudstjänst och mässa?

2. Olaus Petri kyrka ligger i Örebro. Det är logiskt. Varför?

3. Vad kallades den hopplek med ett långt resårband, som flickorna på 1960– 70-talen ägnade sig åt på skolgårdarna?

4. Vad kallas bondeupproret 1596–97 i Finland?

5. Vad kallas en spik med litet huvud, som ska synas så litet som möjligt?

 

 

1. På mässan firas det alltid nattvard

2. Olaus Petri föddes i Örebro

3. Twist (hoppa Twist)

4. Klubbekriget

5. Dyckert

 

 

 

 

(866)

1. Han hade det vanliga namnet Johansson, kallades ”mannen som klädde svenska folket”. Vad hette han i förnamn?

2. Torsharg, strax söder om Mälaren, var förmodligen en kult- och offerplats under hednatiden. Sen växte en stad upp. Vad heter den?

3. Operadansösen Sophie Hagman var så ”behaglig” att till och med Axel von Fersen slutade prata illa om henne. Hon var älskarinna till en prins. Vem?

4. Vilken historisk personlighet föddes 1626 och dog 1689?

5. När kvinnorna fått rösträtt gick många av dem till frisören. Vad ville de få gjort?

 

 

1. Algot

2. Torshälla

3. Fredrik Adolf

4. Drottning Kristina

5. Bli av med sitt långa hår

 

 

 

 

(865)

1. Apoteken har traditionellt ofta djurnamn. Vilket är det vanligaste fyrbenta djurnamnet?

2. Vad heter Sigurd Fafnersbanes och Brynhildas dotter som gifter sig med Ragnar Lodbrok?

3. Anna Vasa, som i Polen kallades ”den svenska prinsessan”, dog 1625. Vad hette hennes mor?

4. På medeltiden förekommer då och då formuleringen ”ätande varor”. Vad menades med det?

5. Vilket regeringsnummer brukar senare tiders historiker ge Erik av Pommern?

 

 

1. Hjorten

2. Kraka (Åslög)

3. Katarina Jagellonica

4. Mat och dryck

5. Erik XIII

 

 

 

 

(864)

1. Vilken månad har sitt ursprung i latinets ”nio”?

2. Vem kallade sig officiellt 1348: ”Sveriges, Norges och Skånes kung”?

3. Vad använder stensättaren en jungfru till?

4. Vad är motsats till skymning?

5. Vilket lands självständighet erkändes samtidigt av Ryssland och Sverige 1917?

 

 

1. November

2. Magnus Erikssson

3. Till att stöta gatsten med

4. Gryning (dagning)

5. Finlands

 

 

 

 

(863)

1. Vilket ord konstruerat via backslang beskriver en mycket svensk social institution?

2. Vad kallas motsatsen till en bruksmur?

3. Vem öste sina förbannelser över äktenskapet när heliga Birgittas dotter Märta gifte sig?

4. ”Ser du, hit gå vi ungdom, när vi vilja skåda vårt stora sköna land i sammanhang”, skrev August Strindberg. Vilken plats talade han om?

5. På vilket sätt blev skogsbruket orsaken till älgarnas enorma utbredning?

 

 

1. Fika

2. Kallmur

3. Heliga Birgitta

4. Skansen i Stockholm

5.Kalhyggena gynnade älgen

 

 

 

 

(862)

1. På 1100-talet fick skinnarna sitt eget skrå. Ordet skrå är fornnordiskt. Vad betyder det?

2. Vilken 1500-talskungkung hade som valspråk ”För rätten och folket”?

4. 1986 stängdes ”Hotell Hamilton” i Gävle. Vad var det?

5. Professor C.A. Reuterskiöld skrev 1905: ”Låt oss göra vad vi kan för att framkalla ett anfall mot Sverige”. Vilket land skulle provoceras att anfalla?

 

 

1. Skinn

2. Sigismund

3. Under 1700-talet

4. Ett fängelse

5. Norge

 

 

 

 

(861)

1. Vilket landskap har 83 registrerade fornborgar?

2. Vilket språkbruk hade en efemär natur och ansågs i början av 1900-talet vara olämpligt för behandling i SAOB?

3. År 1842 införde Johan Lagberg på Söderköpings brunn kallvattenbad varje dag. Vad skulle brunnsgästerna dessutom göra 24 gånger om dagen?

4. Vad hände 1302, när Erik Magnusson var 22 år och Ingeborg Håkansdotter ett?

5. ”Ett slags fruntimmersplagg, bestående av en stor kappkrage” står det i Nordisk familjebok. Vilket pilgrimsassocierat plagg avses?

 

 

1. Gotland

2. Slangspråket

3. Dricka ett glas vatten

4. De trolovades

5. Pelerinen

 

 

 

 

(860)

1. Färgnamnet ”skär” kommer från franskans chair. Vad betyder det franska ordet?

2. ”Larssons Record” såldes av apoteken av ”överlägsen kvalité”. Vad var det?

3. Ungefär hur många ord behöver man kunna för att klara 80–90% av vardagligt tal?

4. I en predikan 1616 sa överhovpredikanten Johannes Rudbeckius att Gustav Adolf hade ”satt en icke ringa fläck på sitt eget berömliga namn”. Vad hade prinsen gjort?

5. Vad är ”den gutniska knarren”?

 

 

1. Kött

2. Kondomer

3. Ungefär tusen ord

4. Producerat en avkomma

5. En medeltida båttyp från Gotland

 

 

 

 

(859)

1. Vad kallas på Gotland och Öland en kalksten som blivit formad av vatten och vind?

2. Vad har Uppland på sitt landskapsvapen?

3. År 1335 kom en 15-årig belgisk grevinna till Sverige för att gifta sig. Med sig hade hon ett skrin med reliker av Ludvig den helige. Vad hette brudgummen som blev jätteglad för skrinet?

4. Vilken produkt med rött träskaft och pappslida tillverkade Erik Frost?

5. Vad kallas en kavaj som bärs till uddabyxor?

 

 

1. Rauk

2. Riksäpplet

3. Magnus Erikssson

4. Moraknivar

5. Blazer

 

 

 

 

(858)

1.Vad är en potatissprätt?

2. Männen kring borggårdstalet 1914 talade om ett ”nytt 19 augusti”. Man syftade på året 1772. Vad hände då?

3. En berömd tavla på Östergötlands läns museum föreställande syndafallet av renässanskonstnären Cranach d.ä. Fram till slutet av 1800-talet hängde den på ett simplare ställe. Vilket?

4. Vad är en tyken göteborgare?

5. Vad ritade Erik Dahlbergh några extra av, när han ändå var i farten, vid skildrandet av Gamla Uppsala?

 

 

1. En jordbruksmaskin för potatisskörd

2. Gustav III gjorde en statskupp

3. Den satt på ett utedass

4. Uppkäftig, plump

5. Gravhögar

 

 

 

 

(857)

1. Vad hade, enligt drottning Kristina, hos Uppsalastudenterna blivit en ”inrotad ovana och stort missbruk”?

2. Vem var enligt Johan III en ”ärelös träl och tyrann”?

3.Regalskeppet Riksäpplet sjönk 1676 utanför Dalarö skans. Där låg det intakt fram till på 1920-talet då det sprängdes. Varför sprängdes det?

4. Vad har skolstenarna för funktion i en stenmur?

5.Vem beskrevs av många som ”den enda karlen i hovet” 1914?

 

 

1. Tobaksrökning

2. Tsar Ivan ”den förskräcklige”

3. Man ville tillverka möbler av ekvirket

4. De är inkilade och ger stadga

5. Drottning Victoria

 

 

 

 

(856)

1. Sverige var tidigt ute när det gällde erkännande av en ny stat. Erkännandet skedde 1783. Vilken stat var det?

2. Gustav Vasas far kom för sent till Kristian II:s kröningsfest 1520. Slottets portar var stängda, men han befallde, trots motstånd, att de skulle öppnas. Vad hände när han kom in?

3.Under vilka två århundraden konkurrerade den sverkerska och den erikska ätten om makten i ”Sverige”?

4.En svensk prins höll 1612 på att bli tsar i Ryssland. Vad hette han?

5. Nosserot är ett gammalt namn på orkidén nattviol. Vad betyder ”nosse”?

 

 

1. USA

2. Han halshöggs

3. Under 1100- och 1200-talen

4. Prins Karl Filip

5. Testikel

 

 

 

 

(855)

1. De första cyklarna som rullade på svenska vägar hade ingen broms. Vad saknade de första bilarna?

2. Uppfinnaren till ryggsäcken Kånken startade ett företag 1960. Vad döptes företaget till?

3. Ett populärt läkemedel förr var pulveriserad spansk fluga. Men det kom inte från någon fluga. Vad bestod ämnet av?

4. Vad var en husa?

5. 1847 kom ett brev till Oscar I med ett tack för att han ”lyft oss från en ställning som enbart varor och djur och upphöjt oss till mänsklig värdighet”. Varifrån kom brevet?

 

 

1. Ratt

2. Fjällräven

3. Pulveriserad skalbagge

4. Kvinnlig tjänare i större hushåll

5. Från befriade slavar på ön Saint-Barthélemy

 

 

 

 

(854)

1. Den 1 november 1778 serverades vittnena mat och dryck utanför den kungliga paradsängkammaren med dörren öppen. Varför ansågs de viktiga?

2.Varför är det svenska sommarlovet så långt?

3.Kollagen [-je´n] är en viktig råvara för korvindustrin. Vad används det till?

4. Krigare tillverkade förr anfallshinder genom att borra hål i bjälkar och sticka spetsade pålar genom hålen. Vad kallades hindren?

5. Vid Vätterns sydspets ligger de ihopväxta städerna Jönköping och Huskvarna. Staden vid Vätterns nordspets, fick stadsprivilegier först 1942. Vad heter staden?

 

 

1. För att kunna bevaka att barnet inte byttes ut

2. Barnen skulle arbeta med skörden

3. Framställning av korvskinn

4. Spanska ryttare

5. Kumla

 

 

 

 

(853)

1. På 1940- och 1950-talen såldes plattor i förpackningar om tio, passande för cyklarnas pakethållare. I folkmun kallades plattorna ömsom ”torparkex” ömsom ”fattiglappar”, men vad kallades produkten?

2.Vilka djur odlades av Apotekssocieteten i Stockholm i en stor lerig damm på Kungsholmen på 1800-talet?

3.Vilken institution utöver Försvarsmakten får använda den tretungade svenska flaggan?

4. Kyrkan under 1600-talet var emot att folk skulle äta potatis, för vad stod det om potatisen i Bibeln?

5.Vad kallas en nedfallande snöpartikel?

 

 

1. Eternit

2. Blodiglar

3. Kungahuset

4. Ingenting

5. Flinga

 

 

 

 

(852)

1. Vilken fågelart, som inplanterades på 1930-talet, har minskat behovet av konstgödsling?

2. Vilket gammalt ord betyder ”snösmältning under en vinterdag”?

3. Vad var det? Trettiofem arter – för många obehagliga djur – höll tidigare till i Skansens stora matservering. Vad var det?

4. Hur uttrycks pris i snusförnuftiga sammanhang?

5. Hur många kungar regerade i Sverige under 1500-talet?

 

 

1. Kanadagåsen

2. Dagsmeja

3. Reptiler

4. Prilla

5. Sju

 

 

 

 

(851)

1. Forna tiders läkekonst byggde på den s.k. humoralpatologin, som byggde på jämvikt mellan de fyra, vad?

2. Gustav III var ointresserad av jakt, men av alla svenska kungar har han flest älgars liv på sitt samvete. Hur kommer det sig?

3. Vad var en åborätt?

4. När stack tornväktaren ut en röd flagga genom ett tornfönster?

5. Världens äldsta teater i bevarat skick användes som spannmålsmagasin, när den återupptäcktes 1921. Vad heter teatern?

 

 

1. De fyra kroppsvätskorna

2. Han släppte jakten fri på älg och rådjur

3. Rättighet att under viss tid arrendera en kronojord

4. När han visade åt vilket håll det brann

5. Drottningholms slottsteater

 

 

 

 

(850)

1. I vilket landskap ligger Fotevikens museum?

2. Vem sa så här, enligt ett ordspråk, när han gick vilse i Åmål: ”En heder för stan och en skam för mig”?

3. Vilken stad belägrades av svenska styrkor 1658–1660?

4. En österrikisk jude flydde från nazismen och började tillverka pennor i Göteborg.Många pennor blev det – med tryckmekanism. Vad heter företaget?

5. Vad var en ”gangsterpralin”?

 

 

1. Skåne

2. Djävulen

3. Köpenhamn

4. Ballograf (AB)

5. Ett plommonstop

 

 

 

 

(849)

1. Vad kallades en långstrumpa på medeltiden?

2. I vilket område i Stockholms närhet lät Johan III spärra in älgar och hjortar i en inhägnad för att för att kunna jaga bekvämt?

3.Under vilket århundrade började kvinnorna använda underkläder?

4. Vad kallas den gamla typ av stuga som saknar innertak, så att rummet når upp till takåsen?

5. Sveriges första kurort anlades på en plats som på fornsvenska hade ett namn som betydde ”mitt i skogen”. Vad heter kurorten?

 

 

1. Hosa

2. Djurgården

3. Under 1700-talet

4. Ryggåsstuga

5. Medevi

 

 

 

 

(848)

1. Varför drabbades särskilt ofta skräddarna av tuberkulos?

2. När satte 1700-talsdamen på sig en dormeuse?

3. Sockentyget bestod av en liten flaska vin, en bägare och en tallrik. Vad skulle läggas på tallriken?

4. ”Han höll sig dold i en riskoja tills hon låg på plats, då han skyndsamt framträdde och gjorde det han skulle”. Så lyder en tidningstext från 1809. Vad gjorde han?

5. Sveriges äldsta kyrktupp finns i Silbodals kyrka i Värmland. Bredvid sig har den landets enda, vad?

 

 

1. De smittades av använda kläder, som de sydde om

2. När hon skulle gå till sängs (nattmössa)

3. Oblaten (prästbesök hos sjuka)

4. Han halshögg henne

5. Kyrkhöna

 

 

 

 

(847)

1. Falstaff Fakir skrev: ”Proletären gärna ville, dricka punsch och spela... Vad?

2. I vilken stad ligger Thomasgymnasiet?

3. Från vilket land kom den storfurste som 1878 köpte Gustaf Cederströms nymålade tavla ”Karl XII:s likfärd”?

4. Vilken drottning kallade Sverige för ”Vargarnas land” och undvek det därför?

5. Vad heter uggla på latin?

 

 

1. Kille

2. Strängnäs

3. Från Ryssland

4. Desideria

5. Strix

 

 

 

 

(846)

1. Vilken rörlig vertikal skiva kallades dyr på fornsvenska?

2. Vilket föremål för prästers utläggningar i Sälens fjällkyrka består sedan 1969 av en upp- och nervänd granstubbe?

3. – Mor, jag vill så gärna leva, hör heliga Birgitta sitt barn säga. Var är barnet?

4. På vilket sätt fick mannen inte tillrättavisa sin hustru i kyrkan eller på krogen enligt Östgötalagen?

5. Varför bar sjuksköterskorna sin tidtagarklocka upp- och nervänd runt halsen?

 

 

1. Dörr

2. Predikstolen

3. I hennes heliga mage

4. Han fick inte prygla henne

5. För att bli rättvänd när den lästes

 

 

 

 

(845)

1. I slaget vid Stegeborg 1598 lät Sigismund hertig Karls slagna upprorsarmé återtåga obeskjuten. Hertig Karl harmades. Över vad?

2. 1919 avtäckte Gustav V Karl XIV Johanstatyn i Örebro. Hur var de släkt?

3. År 1907 grundades Juridiska föreningen i Stockholm, och antog devisen  Ex lege libertas. Vad betyder det?

4. Örlogsfartygen hade tidigare under vattenlinjen ett rum som kallades kvästlaven. Vilka höll till där?

5. Vad innehåller ”den Wretmanska samlingen”?

 

 

1. Han harmades över kung Sigismunds storsinthet

2. Karl XIV Johan var Gustavs farfarsfar

3. Ur lagarna kommer friheten

4. De sjuka och sårade

5. Kokböcker

 

 

 

 

(844)

1. Vem var enligt tsar Ivan IV en”bondlurk som kommit upp sig”?

2. Vilken svensk politiker, flera gånger minister, skulle egentligen bli getherde i Turkiet, men hade klent hjärta och började istället att utbilda sig till munk?

3. I mitten av 1800-talet började medaljen ”Litteras et Artibus” delas ut. Några hundra har det blivit sen dess. Vad betyder de latinska orden?

4. Vad är en postej?

5. Vad kallades den enkla möbel på vilken folk kunde dömas att stående bevista högmässan?

 

 

1. Johan III

2. Ibrahim Baylan

3. För vitterhet och konst

4. Ett försvarstorn

5. Skampall

 

 

 

 

(843)

1. Stensele kyrka i Lappland har plats för 2000 personer. Det är Sveriges största kyrka i sitt slag. Vada är den byggd av?

2. Höns värper ibland vindägg. Vad är det?

3. Varför kallades 1867 ”lavåret” av tornedalingarna?

4. Vad uppmanade Riksbanken svenskarna att vicka på 2016?

5. Vilken stående självklarhet var förklaringen till kvinnornas svala intresse för nymodigheten trosor?

 

 

1. Trä

2. Ägg utan skal

3. Många tvingades äta lav

4. Sedlarna (för att upptäcka falsarier)

5. Det blev krångligare för dem att uträtta sina behov

 

 

 

 

(842)

1. Vad är enligt en ordbok från 1850 ”en utbyggnad längs väggen af ett landthus, där man under tak kan njuta frisk luft”?

2. Drottning Kristina skrev att hon ”hellre ville räknas bland de vettiga än bland de heliga”. Vem syftade hon på?

3. Vilken kung reste 1334 till Namur för att fria?

4. Vilken symbol markerar ental i en killekortlek?

5. Vita Ansgari skrevs på 800-talet av biskop Rimbert. Vad betyder Vita Ansgari?

 

 

1. En veranda

2. Heliga Birgitta

3. Magnus Eriksson

4. En fransk lilja

5. Ansgars liv

 

 

 

 

(841)

1. När Anders Robert von Kraemer i slutet av 1800-talet testamenterade Stenhammars slott till staten, hade han högt krav på kommande arrendator. Vilken titel måste hyresgästen ha?

2. Från Dalarna kom protester mot 1917 års Bibel. Där stod: ”Herren Gud lät nu en ricinbuske växa upp över Jona”. ”Ricinbuske” var det nya. Vad hade det stått i tidigare biblar?

3. Vilken kung avled på Visingsö 1290?

4. Vad är chamotte?

5. Den svenske kyrkoherden Carl Adolf Carlsson skrev i mitten av 1800-talet: ”Negrer kan utan problem bada i hajrika vatten”. Vilken var hans förklaring till det?

 

1. Prins

2. Kurbitsträd

3. Magnus Ladulås

4. Gamla krossade lerkärl

5. Till och med djuren skyr dem

 

 

 

(840)

1. Vad kallas en bro, bestående av träslanor, lagda intill varandra tvärs över vägen?

2. ”Bästa sättet att bli av med kilona, är att lämna dem på tallriken”, sa Tore. Vilken Tore?

3. Vilket snabbt djur ”som ej byter kostym om hösten, utan går i bruna kläder året om”, inplanterades i Sverige på 1800-talet?

4. Vilken var Karl XIV Johans valspråksbelöning?

5. Sveriges geografiska mittpunkt mättes fram 1947. I vilket landskap med rätt träffande namn hamnade den?

 

 

1. Kavelbro

2. Tore Wretman

3. Fältharen/tyskharen

4. Folkets kärlek

5. Medelpad

 

 

 

 

(839)

1. I dag kraxar kråkan. Vad gjorde den förr?

2. Vad kallas processen i linberedning då linfibrerna skiljs från vedämnena?

3. Det stod ett pampigt dubbelbröllop i Oslo 1312 när den svenske kungen Birger Magnussons bröder gifte sig. Vad hette de?

4. Vad är det för speciellt med älgarna i Duvedsbyn?

5. Vad kallas en hög med stenar som markerar en gräns?

 

 

1. Gol

2. Skäktning

3. Erik och Valdemar

4. De är tama

5. Röse

 

 

 

 

(838)

1. Västgötaknallarna talade månsing. Vad betydde ”paj”?

2. År 2009 fick Frösö kyrka av Vatikanen i Rom en helig benbit som försäkrades ha sitt ursprung i Syrakusa. Vilken martyr är det fråga om?

3. År 1882 började turisterna strömma till Åreskutan. Varför just då?

4. Vad kallas Storfallet i Jämtland efter torrläggningen 1796?

5. Det tyska ordet einbilden kom in i svenskan på 1600-talet. Hur låter verbet i svensk tappning?

 

 

1. Jacka

2. Santa Lucia

3. Järnvägen nådde dit

4. Döda fallet

5. Inbilla

 

 

 

 

(837)

1. På vilken ö begravdes Wilhelm Peterson-Berger 1942?

2. Vem har rosor på kinden och solsken i blick?

3. När Kyrkan utdömt dödsstraff för kätteri, överlämnades ärendet till världslig domstol. Detta för att inte komma i konflikt med ett budord. Vilket?

4. Vad är en sländtrissa?

5. Biskop Brynolf hämtade en vass relik i Lödöse och vandrade barfota med den, de tio milen till Skara. Vad bar han i det dyrbara skrinet?

 

 

1. Frösön

2. Mors lilla Olle

3. Du skall icke dräpa

4. En skiva trädd på sländan

5. En tagg från Kristi törnekrona

 

 

 

 

(836)

1. Vilket nytt ord för konfektyr debuterade 1887?

2. Heliga Birgitta rekommenderade att störande nunnor skulle sova i särskilda bås. På vilket sätt var de störande?

3. Vilken ljudlig företeelse syftar detta ordstäv på: ”När klockar´n drar i strängen, ska bonden släppa drängen”?

4. Den munk i cisterciensklostret kunde straffas med prygel. Mellan varje rapp skulle han då då säga: ”Mea culpa”. Vad betyder det?

5. I samband med Olof Skötkonungs dop, i början av tusentalet, byggdes en stenkyrka på Lurö. I vilken sjö ligger Lurö?

 

 

1. Godis

2. De snarkade

3. Helgmålsringningen

4. Det är mitt fel

5. Vänern

 

 

 

 

(835)

1. Vilket tåg har årligen antingen startat eller stannat på Norra Bantorget i Stockholm?

2. Vad slog en snäppare hål på?

3. På en bro som ledde till en holme i Landabäcken slöts en fred 1645. Vad kallas uppgörelsen?

4. En medeltidsballad handlar om ”Lilla fru Maja”. Vem är det?

5. Vad kallade frikyrkorörelsen sina samlingslokaler?

 

 

1. Arbetarrörelsens förstamajtåg

2. Huden (vid åderlåtning)

3. Freden i Brömsebro

4. Jungfru Maria

5. Bönhus

 

 

 

 

(834)

1. Vad kallades populärt den skiva på telefonen man stoppade ett finger i?

2. Från vilket språk kommer ordet pulka?

3. Astronauten Michael Collins tappade 1966 en grej som ofrivilligt blev ”Sveriges första satellit”. Vad tappade han?

4. Inför det som skulle hända sommaren 1682 rekryterades till kungliga hovet den kända ”Mutter Catrin” från Tyskland. Vad var hon bra på?

5. Vad utgjorde huvudingrediensen i hackmat?

 

 

1. Petmoj

2. Från samiskan

3. En Hasselbladskamera

4. Förlossningar

5. Inälvor

 

 

 

 

(833)

1. Vad kallas en dekorativ ögla av metall, avsedd för snörning av plagg?

2. Vilket instrument anas i uttrycket ”tiden rinner iväg”?

3. På Sparreholms slott i Södermanland står en Cadillac som gett namn åt ett köpcentrum. Vilket?

4. 1759 lät Carl-Gustav Tessin plantera ett äppelträd i sin slottsträdgård. Vad heter slottet?

5. Vad kallas en myntliknande metallbricka som bara kan användas för betalning av en förutbestämd vara eller tjänst?

 

 

1. Malja

2. Timglaset

3. Kungens kurva

4. Åkerö slott

5. Pollett

 

 

(832)

1. En dikt av Erik Axel Karlfeldt heter Jorum. Det är ett noaord, för vad?

2. Fattigt folk gick – under slagtröskningens tid – till bättre ställda jordbruksbygder för att spanntröska. Vad var det?

3. Vad betyder det latinska ordet inkunabel?

4. Vad var det som kallades ”nya stilen”?

5. Förhärdade fiskare agnar gärna med levande rudor vid gäddfiske. Varför just rudor?

 

 

1. För döden

2. De fick lön i säd

3. I vaggan/i sina lindor

4. Den gregorianska kalendern

5. De brukar vara mycket seglivade

 

 

 

 

(831)

1. Vad kallas ett tyg som är vävt av ullgarn och därefter valkats och stampats?

2. Konsumetverket tillämpar regeln. ”Pacta sunt servanda”. Vad betyder det?

3. Vilgot Sjöman sa en gång angående sin klassresa:”Endast den som sett en stege nerifrån vet...

4. Vilken kung poserar i helfigur på det så kallade Örebroporträttet?

5. Vad betyder städse i psalmen ”Jesu, låt mig städse börja”?

 

 

1. Vadmal

2. Avtal ska hållas

3. ...hur många pinnar den har.”

4. Karl XIV Johan

5. Ständigt

 

 

 

 

(830)

1. Vilken affärskedja hade möbiusbandet som logotyp 1967–1995?

2. Vad heter den ställning som man bygger fartyg på?

3. Vad betyder det latinska ordet inkunabel?

4. Under vilket årtionde på 1900-talet var glasögonbågarna störst?

5. Vilken animalisk föda var Sverige under en tid på 1800-talet Europas största exportör av? I dag är Sverige ett av de länder som importerar mest av den födan i världen.

 

 

1. Coop

2. Stapelbädd

3. I vaggan/i sina lindor

4. På 1980-talet

5. Kräftor

 

 

 

 

(829)

1. På Barnens dag i Haparande 1966 spelade Bertil Jarleviks toppband från Umeå. Uppträdde gjorde Åsa Kleveland och ”Sveriges populäraste natursångare”. Vem?

2. Vilken vårlig helg, med efterföljande klämdag, har allmänt betraktats som den första metardagen?

3. Smålänningen Piskedala-Ola hjälpte danskarna att inta Karlshamn 1678. I domen ingick att hans hus revs. Vad gjordes av brädorna?

4. Från vilken mytologisk värld kommer de svenska isbrytarnas namn?

5. Forntida keramik innehåller oftast så kallad magring. Vad är det?

 

 

1. Jokkmokks-Jokke

2. Kristi himmelsfärdsdag

3. Ett bål. Han brändes levande

4. Från den fornnordiska gudasagan

5. Asbest eller annat krossat hårt material

 

 

 

 

(828)

1. Vilket lastbart föremål av lera har fått sitt namn på grund av sitt kritlika utseende?

2. Vad hände med fornsvenskans tonlösa läspljud?

3. Enligt Gästgiveriförordningen från 1734 var gästgiverierna skyldiga att tillhandahålla ”enkelt och dubbelt brännevin”. Vad menades med det?

4. Vilken dress – avsedd att blötas – bestod av fem meter tyg i slutet av 1800-talet?

5. De första med celluloidskaft tillverkades 1884, och när de på 1940-talet gjordes av nylon, kunde alla få råd att använda dem. Vad handlar det om?

 

 

1. Kritpipan

2. Det övergick i uttalet ”t”

3. Det var enkelt eller dubbelt renat

4. Den kvinnliga baddräkten

5. Tandborstar

 

 

 

 

(827)

1. År 2015 inregistrerade Norrbottens museum ett exemplar av Kiruna IF:s hockeytröjor. Det var något med färgerna, som gjorde dem intressanta. Vad?

2. Hackelse användes förr för att dryga ut kreatursmaten. Vad var det?

3. Varför hade ryorna baksidan uppåt på 1500-talet?

4. Om bruden i ett kyrkbröllop var ”kronbrud”, kunde i värsta fall senare utdömas ett så kallat ”kronbrott”. Vad hade i så fall hänt?

5. Vad är ett ståndur?

 

 

1. Den hade Pride-flaggans färger

2. Sönderhackad halm, hö eller annat gräs

3. De användes som bäddtäcke och värmde bättre så

4. Det hade uppdagats att hon inte var oskuld

5. Samma som golvur (vet. benämning)

 

 

 

 

(826)

1. Vilken utgift, som uppgick till mer än hälften av statsbudgeten, lovade Karl Staaf 1911 att minska på, om han fick bilda regering?

2. Vad är en spännbuckla?

3.Vilken fotogendriven kommunikativ nyhet med styrpinne visades upp på Göteborgsmässan 1891?

4. Vad kallas det gulaktiga lättbearbetade mineral som kan flyta på vatten?

5. I början av 1900-talet fanns i många kök ett skåp med insida av zinkplåt. Nertill fanns en kran. Vad innehöll skåpet?

 

 

1. Kostnaden för krigsmakten

2. Kupigt bronsspänne

3. Automobilen

4. Sjöskum

5. Is

 

 

 

 

(825)

1. Vad konserverades med hjälp av vattenglas?

2. Vilket straff för tidelag avskaffades 1864?

3.Vilken kung är den som oftast förekommer på dalmålningarna jämte profeten Jona och kung Salomo?

4. Var sitter örnen Gorgo fången när Nils Holgersson träffar honom?

5. Varför smusslades ”tyckefrön”, som kunde köpas på apotek, ibland ner i maten?

 

 

1. Ägg

2. Dödsstraff

3. Karl XIV Johan

4. På Skansen i Stockholm

5. Man ville väcka någons kärlek

 

 

 

 

(824)

1. Vilken änka dog 1621 efter att ha överlevt sin kunglige make med 61 år?

2. Vad hände med Malmöhus län och Kristianstads län 1997?

3.Vad är en stäva?

4. För vilket ändamål sparade mannen sin brudgumsskjorta och hustrun sitt brudlinne?

5. Vilken unionskung som talade tyska, utfärdade 1442 stadsprivilegier för Marstrand?

 

 

1. Katarina Stenbock

2. De slogs samman till Skåne län

3. Ett laggkärl med en uppstickande stav som handtag

4. För att vara finklädda i likkistan

5. Kristofer av Bayern

 

 

 

 

(823)

1. Vad kallas den ryggsäck som Åke Nordin och Svenska Scoutförbundet skapade 1978?

2. Under vilken månad ansågs det risk för att djur skulle födas vanskapta?

3. På Skärtorsdagen firas en instiftelse. Vilken?

4. Vad var en eldhane?

5. Många herrar hade under första halvan av 1950-talet en metalldosa, genomdragen av ett snöre, som kunde dras fram och tillbaka. Vad fanns i dosan?

 

 

1. Kånken

2. Under rötmånaden

3. Instiftelsen av nattvarden

4. Hane på ett eldvapen

5. Ett rakblad

 

 

 

 

(822)

1. Vad trodde man skulle hända om man lade sig att sova på sjusovardagen den 27 juli?

2. När hällde man sirap i brännvinet?

3. I Frankrike upphörde så gott som snusandet efter franska revolutionen. I Sverige fortsatte vanan. Hur kom det sig?

4. Scenografi kallas scenrummets utformning, men vad är ett sceneri?

5. Det centralnordiska skidparet var så beskaffat att den högra skidan var en meter kortare än den vänstra. Varför gjordes skidorna så?

 

 

1. Man skulle bli sömnig hela året

2. När en kvinna skulle vara med och skåla

3. I Sverige var inte överklassens vanor lika hatade

4. Det beskriver hur skådespelarna förflyttar sig på scenen

5. Man sparkade sig fram på högerskidan och gled på den vänstra

 

 

 

 

(821)

1. 1867 var inte bra för bönderna i Pajala. Vad försvann från åkrarna när dagarna åter började bli kortare?

2. Vilken statlig myndighet sålde sina revolvrar 1962?

3. PLM AB grundades 1919 och började tillverka konservburkar, diskbänkar och mejerikärl. Vad betyder PLM?

4. Vilken växt kallades ”flaskkurbits” förr?

5. ”Om du inte är snäll, så ...” hotades barn med. Vilken utlänning skulle komma och ta barnet?

 

 

1. Snön

2. Postverket

3. Plåtmanufaktur

4. Kalebassen

5. Ryssen

 

 

 

 

(820)

1. Hur många toner har normalt det tonsystem som används i Sverige?

2. Vilken stad kallades Arosia i de latinska breven?

3. Vad var en självspillning?

4. En svensk rysarfilm från 1985 heter ”Falsk som vatten”. Det är ett citat från en engelsk författare. Vem?

5. Vad försöker Kort Rogge avstyra när han talar om Sten Sture d ä med orden: ”Ett ruttet ägg luktar inte så länge det är helt”?

 

 

1. Tolv

2. Västerås

3. Ett självmord

4. William Shakespeare

5. Ett planerat mord på honom

 

 

 

 

(819)

1. Vad kallas en ryggkorg flätad av vidjor?

2. Vad var en plåt från tiden 1680–1715?

3. Vad var en rävkaka?

4. Vilken textil teknik med en nål var förkastlig ansåg hemslöjdsrörelsens grundare Lilli Zickerman, eftersom den kunde utföras halvliggande?

5. Skogsfinnarna bodde i rökstugor. Vad kallades en sådan rökstuga redan i fornsvenskan?

 

 

1. Mes

2. Ett mynt

3. Förgiftad åtel

4. Virkning

5. Pörte

 

 

 

 

(818)

1. Abraham Edelcrantz konstruerade en stor kommunikativ apparat bestående av en ram med tio luckor. Vad var det?

2. Var sitter risten på en plog?

3. Vem höll prästen i sina armar när han dansade prästpolskan?

4. Vad var ett putvar?

5. I en roman skriver Hjalmar Bergman: ”...den minsta rapphöna som någonsin rullat på ett par hjul”. Vad var en rapphöna?

 

 

1. En optisk telegraf

2. Längst fram (framför billen)

3. Bruden, första melodin på ett bröllop

4. Överdrag till dyna eller kudde

5. Ett tvåhjuligt åkdon

 

 

 

 

(817)

1. Samerna gjorde sina vinterskor av ett skinn som kallas härna. Var på renen finns den huden?

2. Ordet apotek syns redan i fornsvenskan. Varifrån kom ordet?

3. Tiondejärn var något som bergsmännen måste ta i beaktande vid försäljning av tackjärn. Vad var det?

4. Fram till 1976 var Bräckboden Örebros tredje viktigaste turistmål. Vad såldes där?

5. Vad var en kjortelsäck?

 

 

1. I pannan

2. Från grekiskan

3. En statlig tiondeskatt

4. Bruten el. kantnaggad kex

5. Påse, fastsydd på kjolens insida

 

 

 

 

(816)

1. Huvudkläde var litet långt att uttala. Hur lät den korta formen?

2. Vad hade inte den kippskodde?

3. Vilket förbund har en medlemstidning som heter ”Rötter”?

4. Gotlands järnväg invigdes 1878. Det var billigt att bygga järnväg på Gotland. Varför det?

5. Vad var en hoppetossa?

 

 

1. Huckle

2. Strumpor i skorna

3. Sveriges Släktforskarförbund

4. Landskapet är platt

5. En groda

 

 

 

 

(815)

1. I en lustighet från 1800-talet frågas: ”Vilken är den varmaste staden”? Vilket svar förväntas?

2. Brita-Kajsa Karlsdotter gjorde broderiet till en konst. I Bredbyn i Ångermanland finns en skulptur, som minner om henne, föreställande två ting. Vilka?

3. Vad är en vinterliggare?

4. På Kristinadagen 2010 avslutades veckan i Emmaboda med 113 mm regn. Vad kallas veckan?

5. Vad ville den gifta 1600-talskvinna, som försökte komma åt en mun dopvatten, mjölk från ett sto eller bröstmjölk från en annan kvinna?

 

 

1. Eldstaden

2. En nål och en tråd

3. Fartyg, upplagt under vintern

4. Fruntimmersveckan

5. Bli med barn

 

 

 

 

(814)

1. Vem borde alltid avsluta sina tal med ”Gud välsigne Sverige”, menade den krisdemokratiske politikern Else-Marie Lindgren?

2.Vad är en cuppa i en kyrka?

3. Vad var en fotlapp?

4. Vad är en stänkugn?

5. Många svenska medborgare festar stort under Eid al-fitr. Vad är det?

 

 

1. Statsministern

2. Dopfuntens vattenskål

3. Tyget som veks om foten i skon

4. En kakelugn med enkel, flammig dekor

5. Högtiden som avslutar fastemånaden ramadan

 

 

 

 

(813)

1. Ivar Kreugers bror Torsten dömdes 1933 till fyra års straffarbete. För vad?

2. På vilka dagar förutom fastan fick den medeltida borgaren inte äta kött, men såväl fisk som bäversvans?

3. Vilken författare skrev: ”Jag är ställd under observation, därför att jag misstänkas vara klok”?

4. Vad slapp i regel gästgiveridrängarna göra, enligt statliga beslut?

5. I vilken stad i Östergötland levde på 1500-talet Mårten Skinnare?

 

 

1. Bedrägeri

2. På fredagarna

3. August Strindberg

4. Militärtjänst

5. Vadstena

 

 

 

 

(812)

1. I en dom i Linköping 1609 ålades en man med ruelse att ge sin trolovade råg och en ko. Det var inget straff, utan ingick i ett avtal. Vad gick det ut på?

2. Om en kvinna på 1600-talet fött ett barn och avlidit före kyrktagningen, skedde något speciellt med hennes begravning. Vad?

3. –Det är en eldsak, sa Johan III när han hörde om en bonde som påstods ha legat med sin systers dotterdotter. Vad menade han med det?

4. Folk spottade mycket på 1800-talet. Ett skäl var snusandet. Det fanns också ett annat. Vilket?

5. 1989 kom påven på besök i Sverige, Vad hette han?

 

 

1. På det villkoret fick han bryta förlovningen

2. Hon begravdes utanför kyrkogården

3. Bonden skulle dömas till bålet

4. Det ansågs vara nyttigt

5. Johannes Paulus

 

 

 

 

(811)

1. Vad började illuminera tågens personvagnar 1881?

2. Vilken tidigare helgdag hette på Festum innocentium på latin?

3. Ursprungstanken med sorgfloret var att änkan skulle dölja sig. För vem?

4. I olympiaden i Mexico 1968 togs bronsmedaljen från femkamparen Hans-Gunnar Liljenwall, pga hans tillstånd under skyttet. Vad var det med det?

5. Vilken gammal hälsningsgest började på 1600-talet uppfattades som kvinnlig?

 

 

 

1. Gasljus

2. Menlösa barns dag

3. För den dödes gengångare

4. Han var inte nykter

5. Nigningen

 

 

 

 

(810)

1. Vad kallades den spetsiga stör på vilken sädeskärvarna träddes?

2. I vilken stad firas sedan 1959 Fallens dag?

3. Vilken 25-åring teologistudent skrev Himlaspelet?

4. Kalmarunionen kom i gungning 1448, när Danmark och Sverige valde var sin kung. Den danska hette Kristian I. Vem blev kung i Sverige?

5. Vilket alfabet skapades i början av 1800-talet av Pär Aron Borg?

 

 

1. Snes

2. Trollhättan

3. Rune Lindström

4. Karl Knutsson Bonde

5. Det svenska teckenalfabetet

 

 

 

 

(809)

1. Hasse Ekmans film Flicka och hyacinter handlar om homosexualitet och om en känd sångerska. Vem?

2. Vad skapades den 25 juni 1655 och blev 1,6 km i omkrets och 100 meter djup?

3. Vilka besök var plågsamma för den som led av gyllenåder?

4. Vad var färdigt när ”päregille” hölls på bondgårdarna?

5. Vilka nya aktörer på landsbygden började i mitten av 1800-talet konkurrera ut de återkommande marknaderna?

 

 

1. Ulla Billquist

2. Stora stöten i Falun

3. Toalettbesöken (hemorrojder)

4. Potatisen var skördad

5. Lanthandlarna

 

 

 

 

(808)

1. Under vilken högtid utspelades Nyköpings gästabud?

2. Fyraåriga Agneta Horn skickades hem från kriget i Tyskland. Med på resan var hennes mor, hennes bror och farbror, men ingen av dem talade med flickan. Varför det?

3. Vilken statsminister tog alltid spårvagnen till Ålsten efter jobbet?

4. Vem sa 2008: ”För mig är inte Vita huset någon intressant plats”, och tackade nej, efter en inbjudan från presidenten?

5. Vilken ”sedeslös” dans Sverigedebuterade på Berns salonger 1866?

 

 

1. Juletid

2. De var döda

3. Per Albin Hansson

4. Pia Sundhage

5. Cancan

 

 

 

 

(807)

1. Den tyske kejsaren Vilhelm II reste i juli 1907 till Ramsvik nordväst om Mölle för att se om ett rykte var sant. Vilket rykte?

2. I många folkskolor fick barnen använda läspinnar. Vilket var syftet med det?

3. Vad är en betongsugga?

4. Som en del av underhållningen på hertig Karls och Kristinas bröllop i augusti 1592 hölls en älgjakt inom ett muromgärdat område. Var hölls jakten?

5. Vad kallas ett träd som torkat på rot?

 

 

1. Att män och kvinnor badade tillsammans

2. Att inte smutsa ner boksidorna

3. Trafikhinder av betong

4. På borggården

5. Torraka

 

 

 

 

(806)

1. August Strindberg bodde fyra år i ”Blå tornet” på Drottninggatan i Stockholm. I trerummaren saknades ett rum. Vilket?

2. Vilken kung myndigförklarades på Örebro slott 1611?

3. Varför hällde man ibland ner morotssaft i smörkärnan?

4. Vad började Djurgårdens IF:s fotbollslag kallas på 1960-talet på grund av sin hårda stil?

5. Vad kom kortspelet préférence att kallas på svenska?

 

 

1. Köket

2. Gustav II Adolf

3. För att ge smöret fin färg

4. Järnkaminerna

5. Priffe

 

 

 

 

(805)

1. Vad är en cykelfartsgata?

2. Vad var en pottugn?

3. En del runstenar har innehållsrika texter, men de flesta har en kort och standardiserad text. Vilka är äldst, de med kort text, eller de med längre text?

4. Vilka forntida stenkretsar består av resta stenar placerade glest i en cirkelform?

5. ”Militärer spottade efter honom på Stockholms gator. I affärer såldes askkoppar i porslin med hans ansikte så att konservativa skulle kunna vrida sina cigarrer i hans ögon.” Vilken partiledare behandlades så 1914?

 

 

1. Bil- och cykelgata på cyklisternas villkor

2. Enkel föregångare till kakelugn

3. De som har längre text

4. Domarringarna

5. Karl Staaff

 

 

 

 

(804)

1. Vilka dygder, som gjorde henne duglig som monark, ansågs drottning Kristina ha fått genom Guds nåd?

2. Det svenska flygvapnet har som symbol en gul ring kring en bild. Vilket motiv?

3. Erik XIV stod i ett besynnerligt förhållande till granris. Vad handlade det om?

4. Vilken historisk disciplin ogillades av teologerna?

5. Vilken prinsessa var år 1831 tjugofyra år och mor till fem barn?

 

 

1. Manliga

2. Tre gula kronor

3. Han var rädd för granris

4. Religionshistoria

5. Josefina

 

 

 

 

(803)

1. Vad tillverkades i den Tidaholmsfabrik där 46 arbetare omkom 1868?

2. Till vilken tidningsman sa Gustav V: ”Du skadar Sverige med dina skriverier”?

V3. Hur förflyttar sig ett fartyg som varpas?

4. Vilken kvinna renskrev Borggårdstalet 1914?

5. Vilket tåg initierades av godsägaren Uno Nyberg och direktören Johan Möllersvärd 1913?

 

 

1. Tändstickor

2. Torgny Segerstedt

3. Det dras fram med rep

4. Drottning Victoria

5. Bondetåget

 

 

 

 

(802)

1. På 1600-talet läste man i s.k. trösteböcker. Vad handlade de om?

2. Vad gjorde Örebrokvinnan Dagmar Imgart under täcknamnet ”V140 Babs”?

3. När perkussionslåsen kom i bruk ökade intresset för harjakten. Hur fungerar ett perkussionslås?

4. I vilket blodigt slag i juli 1863 krigade svenskarna Carl Jacob Hammarskjöld och Måns Olsson Lindbergh mot varann?

5. Vad tillverkades på det bruk som av förståeliga skäl anlade Sveriges första smalspåriga järnväg 1888?

 

 

1. Stort lidande på jorden, gav rik belöning i himlen

2. Hon var angivare åt Gestapo i Tyskland

3. En ”hane” slår till en tändsats

4. I slaget vid Gettysburg

5. Glas (Kosta)

 

 

 

 

(801)

1. Med vilken rotationshastighet avspelas en LP-skiva?

2. Vilket landskap var enligt prins Eugén ”ett Sverige i miniatyr”?

3. Tre år efter att Folke Bernadotte varit med om att rädda 20 000 människor från tyska koncentrationsläger mördades han av en judisk motståndsgrupp. Vad hette den?

4. När den 11-årige pojken Olaudah Equiano i mitten av 1700-talet forslats över Atlanten och blivit slav gavs han namnet Gustavus Vassa. Det vägrade han att heta. Vad hände efter några örfilar?

5. Förr i tiden fick pepparroten växa ett tag, sen drogs den upp och placerades horisontellt under ett jordlager. Varför det?

 

 

1. 33⅓

2. Dalsland

3. Lehi/Sternligan

4. Han accepterade namnet

5. För att den skulle växa på bredden

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

26.04 | 17:12

Då har du god allmänbildning. Ber att få gratulera!

...
26.04 | 15:29

Enkelt att lösa utan att titta i facit,Hade inga problem

...
08.05 | 16:34

Hej
Meningen är att någorlunda allmänbildade ska ha glädje av dem. Tråkigt att du tycker att de är för svåra. Ge dig inte, det finns många lätta också.

...
08.05 | 16:29

vem fasen kan svara på dessa värdelösa frågor? källor var?

...
Du gillar den här sidan