Frågesport 8

Svensk historia, frågor 701–800 (Frågor som inte kom med i spelet)

(800)

1. Vilket drottningnamn har kyrkan som invigdes i Askersund 1780?

2. Hopare var en yrkesgrupp under flera hundra år. Vad gjorde de?

3. Vilken arbetare anlägger riktskär och fällskär?

4. Vilken praktisk funktion hade den ullgarnstofs som hängde under taklamporna på 1800-talet?

5. Mogenhetsexamen, vad var det?

 

 

1. Sofia Magdalena kyrka

2. Drev boskap (till slakteriet)

3. Skogsarbetaren/skogshuggaren

4. Den samlade upp fotogendropparna

5. Det var namnet på studentexamen förr

 

 

 

 

(799)

1. 1963 gjorde Bengt Lindgren i Nacka en uppfinning som han kallade ”avvisarpinnen”. På vilken kvällstidning arbetade journalisten Gösta Ollén som gav den ett nytt namn?

2. Vilken adelsätt ägde slottet Gökholm under hela 1400-talet?

3. Vilken yrkesgrupp demonstrerade 1938 för åtta timmars arbetsdag, men fick det först på 1970-talet?

4. Vad kallas ett innertak med nedsänkta fyrkantiga rutfält?

5. I början av 1900-talet kom ett brev från utlandet med adressen: ”Oscar, Sverige”. Det skickade till Sundsvall. Vad hette Oscar i efternamn?

 

 

1. Expressen (Stingpinnen)

2. Ätten Natt och Dag

3. Hembiträdena

4. Kassettak

5. Knaust

 

 

 

 

(798)

1. Vad är det för material i en griffeltavla?

2. Vem var finansminister på 1990-talet och skrev boken Två cigg och en kopp kaffe?

3. Vilken maskin började på 1800-talet kasta ifrån sig sädeskärvar?

4. Vad betyder ordet arkeologi?

5. I början av förra seklet kunde man läsa i en annons om ”Diana”, som hade luftringar och kostade 280 kronor. Vad var ”Diana”?

 

 

1. Skiffer

2. Anne Wibble

3. Självbindaren

4. Fornkunskap

5. En cykel

 

 

 

 

(797)

1. Vilken gammal maträtt har sitt namn byggt på det fornsvenska ordet för ”koka upp”?

2. Vilken stad ligger väster om Badelundaåsen?

3. Vilket husligt skyddsväsen varnade heliga Birgitta folk från att hedra?

4. När Hjalmar, dödligt sårad, kväder en sång och ger Ingeborg en ring, brister något. Vad?

5. Postlinjen Stockholm–Halmstad införde 1646 ett nytt och snabbare transportmedel för att befordra posten. Vilket?

 

 

1. Välling

2. Västerås

3. Hustomten

4. Hennes hjärta

5. Häst och ryttare

 

 

 

 

(796)

1. Före elektrifieringen av järnvägen fanns ofta en ångfinka i tågsetet. Vad var det?

2. På 1800-talet flyttade många in i nyuppförda timmerhus i städerna utan att vare sig köpa huset eller betala hyra. Varför behövde de inte betala?

3. AK-vägar, vad är det?

4. Vad är Gråen utanför Landskrona?

5. ”Limpsläpet” gick i trafik från 1931 till 1967 i Göteborg. Vad var det?

 

 

1. Värmecentral som försåg vagnarna med värme

2. De hade byggnaden med sig, nedmonterad

3. Vägar, byggda som nödhjälpsarbete

4. En konstgjord ö från 1700-talet

5. En spårvagn (spårvagnstyp)

 

 

 

 

(795)

1. Om en skådespelare står i fonden på Drottningholms slottsteaters scen, hur många meter har hen till rampen? Det slutar på en nolla.

2. Vilken kvinna fick sitt stora genombrott som journalist med rapporteringen från OS i Berlin 1936?

3. Vilken diktare höll till på gården Sångs i Sjugareby?

4. 1916 födde Margarets Slots en son. Vem var fadern?

5. Vilket redskap använde vikingakvinnan när hon skapade ett bankfack?

 

 

1. 20 meter

2. Barbro Alving

3. Erik Axel Karlfeldt

4. Gustav II Adolf

5. En spade

 

 

 

 

(794)

1. Var placerade Karl XIV Johan sju stjärnor 1826?

2. Vem var statsminister i Sverige när den ryska ubåten U 137 gick på grund utanför Karlskrona?

3. Vilken är den äldsta konstnärliga djuptrycksmetoden?

4. Vilken stad heter Telga australis på latin?

5. Vilket regentnummer har 1600-talets sista kung?

 

 

1. På sin vapensköld

2. Torbjörn Fälldin

3. Kopparsticket

4. Södertälje

5. Tolv

 

 

 

 

(793)

1. Vad kallas en varm smörgås med köttfärs, kryddad med hackad saltgurka, rödbeta och kapris?

2. ”Seger i mörker” är en svensk film från 1954. Den handlar om en uppfinnare. Vem?

3. 1700-talets spegeltillverkare utsatte sig för stora risker. Vad blev de sjuka av?

4. Stamtoner, vad är det?

5. Vad var ett klapphus?

 

 

1. Parisare

2. Gustaf Dalén

3. Kvicksilverångor

4. Tonerna i C-durskalan

5. Byggnad för sköljning av tvätt

 

 

 

 

(792)

1. Vilken hönsfågel, gallopavo på latin, serverades för första gången i Sverige på hertig Karls och Kristinas bröllop i augusti 1592?

2. En sommardag på 1700-talet reste en svensk kung till Ryssland. För rätt årtal skrivs samma siffra tre gånger. Vilken siffra?

3. I ett berömt kungaporträtt målar David Frumerie av benen ända upp till låret. Vems ben?

4. År 1521 anlades en fyrplats i Skåne. Det är ännu idag Sveriges högst belägna fyr. Vad heter den?

5. Enligt svensk rätt vittnades förr ”vid Gudi och hans heliga evangelium”, men för vissa gällde ”vid Gud och hans heliga lag”. För vilka gällde den senare formuleringen?

 

 

1. Kalkon

2. Siffran sju

3. Gustav Vasas

4. Kullens fyr

5. Judarna

 

 

 

 

(791)

1. Varför utfördes inte själaringningar för dem som dött i kolera?

2. Genom Gamla stan i Stockholm skär en landskapsgräns. Vilka är landskapen?

3. ”Här i lagår´n är fest för vi får i år ...” Ja, vad får de?...

4. Under flera hundra år indelades det svenska riket i fyra landsdelar: Götaland, Svealand, Norrland och Österland. Vad var Österland?

5. Vem utnämndes 1980 till FN:s medlare i kriget Iran–Irak?

 

 

1. Då skulle klockorna ringa ständigt

2. Uppland och Södermanland

3. Ett öre mer för mjölken

4. (Södra) Finland

5. Olof Palme

 

 

 

 

(790)

1. Vilken stad, figurerande i Iliaden, ansåg Peter Wieselgren ligga i Urshults socken i Småland?

2. Som en del av miljonprogrammet byggdes i Malmö ett bostadsområde på en herrgårdsdomän. Vad hette herrgården?

3. Vad beslutade Vägverket 2006 att samla in från cirkulationsplatserna?

4. En byggnad i Helsingborg från 1960 hade en reklamskylt för kaffe på taket och ett systembolag på bottenplanet. Vad kallas därför huset än i dag?

5. 1941 skrev Rune Lindström sångtexten ”Visa vid sommartid”. Texten handlar om en blomma. På ryska heter den kalinka. Vad heter den på svenska?

 

 

1. Troja

2. Rosengård

3. Rondellhundar

4. Kaffegöken

5. Olvon

 

 

 

 

(789)

1. Vilken 1500-talskung började använda sig av regeringsnummer?

2. Sjukhusföreståndarinnan Ebba Boström tog på 1880-talet tveksamt till sig läkarvetenskapen. Genom vilken åtgärd menade hon tidigare att de sjuka skulle kureras?

3. Den 6 april 1520 stod långfredagsslaget utanför Uppsala, då en svensk bondehär besegrades. Vilken var fienden?

4. Jacob de La Gardie gifte sig med Gustav Adolfs gamla flamma (22 år). Vad hette hon?

5. Hur visade miljöminister Åsa Romson sina känslor för regeringens invandringspolitik på en presskonferens 2015?

 

 

1. Erik XIV

2. Genom bön

3. En dansk armé

4. Ebba Brahe

5. Hon grät

 

 

 

 

(788)

1. Varför drack många brunnsgäster sitt järnhaltiga vatten med sugrör?

2. En berg- och dalbana som invigdes 2016 i Kolmården, uppgavs ha tre inversioner. Vad är i detta fall en inversion?

3. En vanlig uppfattning fram till upplysningen på 1700-talet var att man inte skulle försöka bota småbarns sjukdomar. Varför det?

4. Ströja kyrka på Visingsö revs i början av 1600-talet för att ge plats åt den nya Brahekyrkan. Det smala tornet revs inte, utan vinschades försiktigt ner. Varför det?

5. Regenter brukade använda sig av pluralus majestatis i officiella brev. Vad innebar det?

 

 

1. För att inte missfärga tänderna

2. Ett parti där åkaren hänger upp och ner

3. Överlevde de inte var det meningen att de skulle dö

4. Det skulle användas på den nya kyrkan

5. De skrev ”vi” i stället för ”jag”

 

 

 

 

(787)

1. Vad kallas en låg och grov arbetssläde med långa medar att forsla sten på?

2. På 1950-talet lät det fint att ”gå på klo”. Vad var klo?

3. Vilket land förlorar halva sin yta i och med freden i Roskilde 1658?

4. I vilken stad rostades Kärnkaffe på 1900-talet?

5. Vilket nytt museum i Sverige kommenterade brittiska The Guardian med orden: ”Hoppas de kommer att skruva ihop det rätt”?

 

 

1. Drög

2. Klosett

3. Danmark

4. Helsingborg

5. IKEA museum

 

 

 

 

(786)

1. Vad hade enligt Ulf Adelsohn varit ”en tjugofemårig lekstuga för okunniga politiker”?

2. Sten Sjöholm motionerade 1972 om att inrätta statliga, vad då?

3. Vilken uppmaning gick Posten ut med 1977 i kampen mot krångelsvenskan?

4. Vad kallades 1900-talet mobiltelefoner, som de flesta inte hade råd med?

5. Vilken stad heter Amalia på latin?

 

 

1. SJ

2. Bordeller

3. Skriv som du talar

4. Yuppienallar

5. Åmål

 

 

 

 

(785)

1. Varför blev riksdagsmannen Ture Königson utfryst från Folkpartiet 1958?

2. Vad är en chikan i trafiken?

3. I Västergötland vandrade en man på 1800-talet i skogen. Plötsligt svischde det till och en pil satt djupt inborrad i hans ryggsäck. Vilket misstag hade mannen gjort?

4. Vad gjorde en kittelbotare?

5. Vad hände med Conrad Rogges förnamn när smeknamnet användes?

 

 

1. Han röstade inte emot ATP-reformen

2. Fartdämpande kurva i en gata

3. Han hade utlöst ett älgled

4. Förtende kopparkärl

5. Det blev Kort

 

 

 

 

(784)

1. 1718 stadgades att om två postiljoner möts på en smal väg eller på en bro, så har den företräde som först ger ljud ifrån sig. Hur?

2. Vilken händelse gav Carl Fredrik Pechlin epitetet ”hjärnan”?

3. Vad hette Margareta Leijonhufvuds systerdotter, som också blev drottning?

4. Olus Petri och Laurentius Andree dömdes till döden 1540. Varför benådades de?

5. Vad kallades ”markan” av rekryterna?

 

 

 

 

1. Han ska blåsa i hornet

2. Mordet på Gustav III

3. Katarina Stenbock

4. De köpte sig fria

5. Marketenteriet

 

 

 

 

(783)

1. Brunrötan förorsakade matbrist 1840. Vilken växt framför allt drabbades?

2. Vad kallas en hopfällbar cylinderhatt?

3. Vilken väntad separation hoppades Oscar II skulle ske först efter hans död?

4. ”Hur ädelt och manligt du rör dig, ren är som malmens din klang, säker som solens din gång”. Vad skriver Tegnér om?

5. Vilket kommunikationsmedel förstatligades 1939?

 

 

1. Potatisen

2. Chapeau-claque

3. Unionsupplösningen

4. Svenska språket

5. Tågtrafiken

 

 

 

 

(782)

1. När stod slaget vid Helsingborg?

2. Vad hade Konsum och IFK Göteborg gemensamt i slutet av 1900-talet?

3. Under vilken årstid utkämpades slaget vid Poltava?

4. Vem bestämde 1719, strax före sin avrättning, att följande skulle stå på gravstenen: ”Troheten mot min kung blev min död”?

5. På 1600-talet var intresset för runstenar stort. Vad gjorde man för att de inte skulle skadas eller föras bort?

 

 

1. 1710

2. Blått och vitt

3. På sommaren (juni)

4. Georg Heinrich von Görtz

5. Man murade in dem synligt i väggar

 

 

 

 

(781)

1. Vilket regeringsnummer har 1600-talets sista kung?

2. Vad sammanfogas genom vällning?

3. Vilken forskare får flera fina anbud, men säger: ”Jag kan ej mer än äta mig mätt. Om detta går an i Köping, behöver jag icke annorstädes söka det”.

4. Vad är en blöjraggare?

5. Varför bodde inte kung Fredrik av Hessen på kungliga slottet?

 

 

1. Tolv

2. Järnstycken

3. Carl Wilhelm Scheele

4. Raggare utan riktig raggarbil

5. Det var inte klart förrän efter hans död

 

 

 

 

(780)

1. För hur många år sedan ska man ha blivit prästvigd för att få kalla sig jubelpräst?

  1. Var på Gotland hade speleologen Leander Tell varit, när han förstod att han måste banta (och gjorde det också)?

3. Hinke Bergegren sa: ”Bättre med kärlek utan barn än ...

4. Staden Kristianopel överfölls midsommaraftonen 1611 av en svensk här under ledning av en 16-åring. Vem?

5. Johan III satte dit ett antal pärlkartuscher på kungakronan för att dölja bokstäverna ER, inför sin kröning. Vad betyder förkortningen?

 

 

1. Femtio år

2. I Lummelunda

3. ...barn utan kärlek

4. Gustav II Adolf

5. Ericus Rex

 

 

 

 

(779)

1. Vilken svensk-norsk regent dog i hjärntumör 1859?

2. I Humlegården i Stockholm står Karl XII och pekar mot öster. Vilken kung utanför Nordiska museet pekar mot söder?

3. Vilket ungdomsförbund kan med viss rätt kalla sig luffare?

4. Vad är ett passivhus?

5. Vilken grekisk guds vingar avbildas på SJ:s bevingade hjul?

 

 

1. Oscar I

2. Karl X Gustav

3. LUF (Lib. ungdomsförbundet)

4. Ett energisnålt hus

5. Hermes’

 

 

 

 

(778)

1. –Kärringen Brita, sa Gustav Vasa. Om vem?

2. Vad är pundare på en teaterscen?

3. Vad är det för skillnad mellan ett verktyg och ett redskap?

4. Barn ansågs inte vara ”fria från smörj” förrän de ”läst fram”. Vad betyder ”läsa fram”?

5. Vem kröntes till kung i Uppsala domkyrka den 19 februari 1594?

 

 

1. Heliga Birgitta

2. Fyrkantiga järnklumpar som

håller sättstycken och kulisser på plats

3. Verktyget har en skapande och reparerande uppgift.

Redskapet har en skötande funktion

4. Att bli konfirmerad

5. Sigismund

 

 

 

 

(777)

1. Slutet av 1800-talet var historicismens tid inom arkitekturen. Vad präglade byggnaderna?

2. Varför har den 18 juli 1867 gått till historien som ”halshuggarnatten” i Norra delen av Sverige?

3. Drottningens löpare är sedan 1800-talet utrustad med en halvmeter hög plym av gula, blåa, röda och vita strutsfjädrar. Varför just de färgerna?

4. Göteborgs Stad fick 1999 ett erbjudande att få den 86 meter höga gasklockan gratis målad som en jättelik läskburk. Från vilket multinationellt företag kom erbjudandet?

5. Efter en härnad kommer Olof Skötkonung hem med två kvinnor, Edla och Estrid. De får varsin roll, Edla blir frilla. Estrid då?

 

 

1. Stilelement från tidigare epoker

2. Frosten förstörde skördarna

3. Det var unionens färger

4. Coca-Cola Company

5. Hon blir hustru

 

 

 

 

(776)

1. Carl Johan Adlercreutz lät arrestera Gustav IV Adolf. För det belönades han på sin 50-årsdag med en större byggnad på Kållandsö i Västergötland. Vilken byggnad?

2. Varför kompletterades namnet Centralen i Stockholm 1958 med ett T?

3. Vad är en tullfiskal?

4. I vilken stad kröntes Karl III Johan 1818?

5. Kvarntorpshögen är Närkeslättens högsta punkt, 157 m över havet. Vad består högen av?

 

 

1. Läckö slott

2, Tunnelbanan invigdes då

3. Åklagare i tullmål (smugglingsmål)

4. Trondheim (Karl XIV Johan)

5. Skifferslagg

 

 

 

 

(775)

1. Vem sitter på sitt högsäte Lidskjalf och blickar ut över världen?

2. Tessin d.ä. fick i uppdrag att bygga upp det brunna Drottningholms slott på nytt. Han hann bara börja innan han dog. Vem fortsatte?

3. Halmflätor var en betydande handelsvara under 1800-talet. Vilka köpte dem?

4. Vad gjorde en rector cantus på 1600-talet?

5. Vilket historiskt evenemang – det sista i Sverige – fick Fjellstedtska skolan i Uppsala arrangera 1969 genom Kungl- Maj:ts beslut?

 

 

1. Oden

2. Tessin d.y.

3. Hattillverkarna

4. Ledde gudstjänstsången

5. Sveriges sista studentexamen

 

 

 

 

(774)

1. Vilken drickfärdig chokladdryck lanserades av Findus 1959?

2. Livsten nämns på fyra runstenar i Uppland. Vad var han?

3. Vilken partiledare krävde att Sverige skulle frysa sina diplomatiska förbindelser med Sovjetunionen 1968?

4. Vilken maskin delade på hösten upp sädeskärvarna i halm, sädeskorn och agnar?

5. Vad kallas en tidmätare bestående av två glasbehållare, sammanfogade med en smal passage?

 

 

1. O’boy

2. Runristare

3. C H Hermansson

4. Tröskverket

5. Timglas

 

 

 

 

(773)

1. I medeltida recept återfinns tillagning av ”ighulkutter”. Vad var det?

2. Vad gjorde postdrängarna som möttes halvvägs mellan gårdarna?

3. Endast tre karolineruniformer finns bevarade: XII:s egen och en tillhörande en skjuten kapten. Den tredje hade burits av kungens svåger. Vad hette han?

4. Vilket evenemang skulle herrarna delta i om de satte på sig plöröser?

5. På Kalmarunionens tid hade varje land sina tretaliga symboler. Tre kronor hade ett land, tre yxbärande lejon ett annat. Vilket land hade tre leoparder som symbol?

 

 

1. Igelkott

2. Bytte väskor

3. Fredrik av Hessen

4. En begravning

5. Danmark

 

 

 

 

(772)

1. Både Asea och Svenska Metallverken startade sin verksamhet i en mälarstad vid förra sekelskiftet. Vilken?

2. Vilken 1600-talspotentat var gift med Anna Åkesdotter Bååt?

3. Vad betyder förkortningen VVS inom byggindustrin?

4. Båtsmän från Medelpad på 1600-talet visade sig bli magsjuka vid inkallelsen i Karlskrona. De ordinerades därför en daglig sked med terpentin. Varför terpentin?

5. Vega har namnsdag den 24 april. Varför just den dagen?

 

 

1. Västerås

2. Axel Oxenstierna

3. Värme, ventilation och sanitet

4. För att ersätta beroendet av barkbröd

5. 1880 den dagen kom Vegaexpeditionen tillbaka

 

 

 

 

(771)

1. Axel von Fersen ordnade ett vigselkontrakt mellan ett svenskt kungapar. Vilket?

2. Texten till julsången ”När det lider mot jul” skrevs av Jeanna Oterdahl. Hur låter den inledande strofen?

3. Stekenjokk i Jämtland började 2011 hålla stängt för allmänheten under häckningsperioden. Det var oologernas fel. Vad hade de gjort?

4. Folkomröstningen 1922 handlade om att införa förbud mot alkoholdrycker i Sverige. Vem av dessa tre: Anna Branting, Hugo Alfvén, Ellen Key, röstade ja till förbudet?

5. Vad bestod en ”klump” osmund av?

 

 

1. Gustav IV Adolf – Fredrika

2. Det strålar en stjärna

3. Stulit fågelägg

4. Ellen Key

5. Järn

 

 

 

 

(770)

1. Vilket vapen tog musketörerna till om de anfölls när de höll på att ladda sin musköt?

2. Sofia Albertina blev allt säkrare på att hennes hovdam ”Lolotte” Forssberg var hennes syster. Vad hette deras, i så fall, gemensamma far?

3. ”Den Odhnerska pinnharven” kunde klara alla fyra, vad?

4. Vad var ett spruthus?

5. Vilken beskattningsprincip föreslog Tessin d.y. och blev därmed utfryst av makthavarna?

 

 

1. Värja

2. Adolf Fredrik

3. Alla fyra räknesätten

4. Byggnad för brandkårens sprutor

5. Beskattningen bör utgå efter förmögenhet

 

 

 

 

(769)

1. Vilket kvinnonamn infördes 1986 på 1 maj, flyttades, och togs bort från almanackan 2001?

2. Jöns Jakob Berzelius’ doktorsavhandling handlade om muskelsammandragningar orsakade av elektrisk ström. Vad kallas det?

3. Georg Adlersparre tog emot Sveriges nya kronprins vid Svinesund i januari 1810. Vad hette kronprinsen?

4. Vilka svansar betalade Renhållningsverken i de stora städerna 12 öre styck för i början av 1900-talet?

5. Calma Marie Alice Bathildis Feodora var prinsessa i Sverige 1932–1972. Hon hade ett förnamn till. Vilket?

 

 

1. Maja

2. Galvanism

3. Kristian August

4. Råttsvansar

5. Sibylla

 

 

 

 

(768)

1. Varför maskerade sig Birgitta Westhed med en mustasch den 5 mars 1978?

2. En hovpredikant tillkallades på 1680-talet för att förklara orsaken till hertig Adolf Johans psykiska ohälsa. Varför kostade förklaringen en kvinna livet?

3. Vilket jobb fick korpral Albert Gustaf Dalman, i konkurrens med 200 andra sökande 1885?

4. Vice häradshövding Carl Björkman och redaktör Julius Sundblom på Åland häktades 1919 anklagade för högförräderi. Vad ivrade de brottsligt för?

5. Vilken urgammal rättighet och sedvana uttrycktes i ord först på 1800-talet?

 

 

1. Hon deltog i Vasaloppet som inte tillät kvinnliga åkare

2. Hon hade med trolldom förorsakat sjukdomen

3. Tjänsten som skarprättare i Stockholm

4. Att ansluta Åland till Sverige

5. Allemansrätten

 

 

 

 

(767)

1. Vilken tidning startades av Socialdemokraterna i Malmberget 1906?

2. Varför är det änkedrottningen, och inte kungen, som tar emot Stenbocks kurir 1710?

3. Lasse-Maja var bra på att gömma sig, men en dag 1810 såg alla kyrkobesökare honom. Hur kom det sig?

4. Varför sålde Posten i Göteborg 18 hästar 1911?

5. Vilken gas, som luktar bittermandel, tog livet av Dan Andersson 1920?

 

 

 

1. Norrskensflamman

2. Kungen befinner sig i Bender

3. Han visades upp ”som ett spektakel”

4. Posten hade inköpt automobiler

5. Vätecyanid (cyanväte)

 

 

 

 

(766)

1. Vad hette den disciplin som utforskade ärftliga och klimatologiska egenskaper hos människan?

2. Napoleon poängterade att adlandet av Jean Baptiste Bernadotte inte berodde på hans mediokra militära insatser, utan på vad?

3. Vad hette skämttecknaren som gjorde en gubbe av sina två bekanta, Kron och Blom?

4. Vilken smålänning, sedermera berömd, föddes när Karl XII stod på höjden av krigisk ära, och döptes till hans namn?

5. Vilken röd bok med undertiteln Almanack och uppslagsbok började bokförlaget Tiden ge ut 1921?

 

 

1. Rasbiologi

2. De var släkt

3. Elov Persson

4. Carl von Linné

5. Tidens kalender

 

 

 

 

(765)

1. Vilket nyhetsprogram, som kommenterade dagshändelserna, startades av Radiotjänst 1937?

2. Under vilken vandrande månad ökar matvaruhandeln i Sverige med cirka en miljard kronor?

3. Vilket efternamn hade sångbröderna Olle, Gösta och Johan, som turnerade i USA 1919?

4. Om vilket ord tvista de lärde?

5. Vilket år invigdes Stockholms stadshus, 400 år efter att Gustav Vasas ska ha intågat i Stockholm en midsommarafton?

 

 

1. Dagens eko

2. Ramadan

3. Björling

4. Därom

5. 1923

 

 

 

 

(764)

1. Jesus på triumfkrucifixet i Linköpings domkyrka, vad har han i huvudet?

2. En yrkesgrupp, som kallades ”blandarna” i Göteborg kom varje dag med osläckt kalk, sågspån och aska. Vad gjorde de med det?

3. Av vilka politiska skäl anställdes bara kvinnliga lärare 1909 på Bolindes folkskola i Kallhäll?

4. Boken Dagbok från Långholmen skrevs av journalisten Barbro Alving. Varför satt hon en månad i fängelse?

5. I ett museum i Enskede ingår bl a ”Sinnenas rum, som är kolsvart. Om vilkas historia berättar museet?

 

 

1. En relikgömma

2. Blandade det i utedassens latriner

3. Manliga lärare kunde tänkas vara socialister

4. Hon vägrade delta i civilförsvaret

5. Om de synskadades

 

 

 

 

(763)

1. Vilket studieförbund bildades 1912 på Brunnsviks folkhögskola på initiativ av folkhögskoleläraren Rickard Sandler?

2. Den 2 juni 2011 avtäcktes Henrik Larsson-statyn. I vilken stad?

3. Vilken flitig psalmdiktare hade 1810–1839 stol nummer 1 i Svenska Akademien?

4. I slaget på Åsundens is 1520 sårades Sten Sture den yngre till döds. I vilket landskap skedde detta?

5. Vad heter den tredje nornan, som klipper av människornas livstråd när hon anser det lämpligt?

 

 

1. ABF

2. Helsingborg

3. Johan Olof Wallin

4. Västergötland

5. Skuld

 

 

 

 

(762)

1. Vilken synonym till ”diverse” är ett vanligt tidningsnamn?

2. –Jag är förvånad och arg över din gärning, eftersom jag så ofta förmanat er att inte befatta er med det onda folket, skrev ärkebiskop Laurentius Petri till en präst som hade döpt ett barn. Vad var det för fel på barnet?

3. Varför är salkyrkorna nästan alltid små?

4. På de körbara brunnslocken står ofta en bokstav: A–avlopp, BP–brandpost. Andra har bokstaven D. Vad betyder det?

5. Vilken stol var central i vårt första statskontrollerade massmedium från 1600-talet?

 

 

1. Allehanda

2. Det var romskt

3. De har bara ett valv

4. Dagvattenbrunn

5. Predikstolen

 

 

 

 

(761)

1. Vad är en ”ankstjärt” i frisyrsammanhang?

2. Skogsmil var en gång lika med en rast. Förklara!

3. År 1737 bestämde kung Fredrik att byn Gyafors i Småland skulle döpas om till Ädelfors. Varför det?

4. Under 1700-talet åts lussekatter i juletider, men ordet ”lusse” syftar inte på lucia, utan på vad?

5. Vad togs från havet för framställning av soda, åts av människor och djur, användes till gödsel och användes inom folkmedicinen?

 

 

1. Bakåtslickat sidhår som formar en ”ankstjärt” i nacken

2. Det var två namn på samma mått (ca 5 km)

3. Man hade funnit guld i området

4. Djävulen”Lucifer”

5. Alger

 

 

 

 

(760)

1. Vad kallades 1920-talets käkbenskorta kvinnofrisyr?

2. Vad gjorde man tapetklister av på 1700-talet till silverfiskarnas förtjusning?

3. Vad gjorde en medeltida barkare?

4. Vad kunde Karl XIV Johan sparka av sig, när han hetsade upp sig under ett sammanträde med ministrarna?

5. Olof Rudbeck menade att Atlantis i själva verket var Sverige. Elefanterna som fanns där skulle kunna vara ”svenska” skogsdjur. Vilka?

 

 

1. Bob

2. Mjöl och vatten

3. Garvade läder och skinn

4. Täcket och lakanet

5. Älgar

 

 

 

 

(759)

1. Vad betyder förkortningen HVB-hem?

2. Erik XIV lät skriva: ”Alla vapenföra slogs ihjäl. Finnarna var förbittrade över att inte ha släppts in i staden förrän allt var utplundrat. men de tog igen skadan genom att ...”

3. Vid universitetet i Uppsala återkom sedan 1600-talet den s k depositionsakten varje år. Vad var det?

4. Knutskallar, vad är det?

5. Att äta fläsk och kött under en måltid på medeltiden var en kladdig tillställning. Hur gjorde överklassdamerna för att bilden av deras finhet inte skulle störas?

 

 

1. Hem för vård eller boende

2. ... slå ihjäl kvinnorna och barnen

3. Mottagande ”nollning” av nya studenter

4. De utstickande stockändarna på knuttimrade hus

5. De intog maten i ett enskilt rum, och återkom till desserten

 

 

 

 

(758)

1. Rika personer byggde sig på 1800-talet stora och helt utrustade hus på landet, dit de flyttade på sommaren med sitt tjänstefolk. Vad kallades en sådan byggnad?

2. Idrottsstjärnan Toini Gustafsson Rönnlund och bokförläggaren Timo Kärnekull kom till Sverige ofrivilligt. Hur?

3. Vad är det som är pärlan i en pärlspontad bräda?

4. I mitten av 1890-talet skrev Alfred Hedenstjärna: ”Var skog har nog sin källa, var äng sin blomma har, vart hjärta har sin saga..” Hyr lyder sista raden?

5. Att kungligheter hade älskarinnor var accepterat, men Erik XIV gick ett steg längre. Vad gjorde han?

 

 

1. Grosshandlarvilla

2. De var finska krigsbarn

3. Det upphöjda rundade listen

4. från flydda ungdoms dar

5. Han gifte sig med sin

 

 

 

 

(757)

1. Vad betyder uttrycket från 1600-talet ”klå någons taska”?

2. År 1621 ”står hertig Carl Filip bredvid sin bror och gräver vallar utanför det belägrade Riga”. Grimbergs påhitt förstås, men vem är brodern?

3. Vilken stad fick i början av 1900-talet ett stort antal kaktusar från byggmästaren Anders Carlsson?

4. Om ett förband hade en sekundchef. Vem hade då det nominella chefskapet?

5. Vilken del på svärdet består av knapp, kavel och parerstång?

 

 

1. Skörta upp någon

2. Gustav II Adolf

3. Norrköping

4. Regenten

5. Hjaltet

 

 

 

 

(756)

1. Säffle var den sista orten som blev stad (1951). I vilket landskap?

2. Vilken byggnad på gården Katthult i Småland brann ner 2005?

3. Vad köpte Carl Cederström i Frankrike 1910?

4. Vad betyder sorgfällig?

5. ”Vita höns värper också vindägg”, sa man. Vad är ett vindägg?

 

 

1. Värmland

2. Snickerboa

3. Ett flygplan

4. Omsorgsfull

5. Ägg utan skal

 

 

 

 

(755)

1. Vad hette Oscar I:s yngste son som sades vara ”ful men snäll”?

2. Bellman sjunger om en kvinna med ”rosenröd chemis”. Vad har hon på sig?

3. K1 i Stockholm etablerades 1806. Vad var det?

4. På 1950–60-talen fanns ”gröna Husqvarnan” i många hem. Vad var det?

5. År 1686 infördes en lag om att alla kyrkor skulle utrustas med en upphöjd anordning. Vad?

 

 

1. August

2. En morgonrock

3. Kungliga Livgardet (”K” kavalleri)

4. En elektrisk symaskin

5. Predikstol

 

 

 

 

(754)

1. Gånglata går så långsamt att ingen har sett henne gå. Vilken gudinna äger en sådan trälinna?

2. Vem skrev en låt ”till toner av en lurvig melodi”?

3. Vad händer med malmen under blåsningen?

4. Vilken idrottsman syftade Lennart Hyland på 1952 när han sa: ”Jag måste säga, att jag skäms som svensk över att behöva se det här spektaklet”?

5. I rollspel används olika sorts tärningar som tetraeder, oktaeder. Den med flest sidor kallas ikosaeder. Hur många sidor har den?

 

 

1. Hel

2. Ulf Peder Olrog

3. Det smälter (ihop med kol)

4. Ingemar Johansson

5. Tjugo

 

 

 

 

(753)

1. I Huskvarna finns en staty över Alf Henrikson, som tycks vara på väg att gå igenom en bokstav. Vilken?

2. Vilken fågel, som på latin heter Fringilla coelebs, ansågs i Sörmland sjunga: ”Pigan och drängen på ängen. Fy skäms!”?

3. På Bökstastenen söder om Uppsala ses en jägare med pilbåge. Det är vintertid. Hur ser man det?

4. Den 30 december 1980 samlades 18 personer hemma hos Per Garthon. Vad beslöt de?

5. Vid Norrtull i Stockholm fanns, innan den grävdes bort, en kulle som efter vad som skedde där 1743 kallades Generalsbacken. Vad hände där?

 

 

1. A

2. Bofinken

3. Han har skidor på fötterna

4. Att försöka bilda ett nytt politiskt parti

5. Två generaler halshöggs (Buddenbrock och Lewenhaupt)

 

 

 

 

(752)

1. I vilken av Sveriges tre landsdelar tycker många att ”ett apelsin” låter bra?

4. Vilken idrottsgren har Sally Bauerskolan i Helsingborg specialiserat sig på?

3. Vad gjorde både kyrkklockor och kvinnor med snörliv?

4. Vad kallas populärt en dubbelsadel på en motorcykel?

5. Ärkebiskop Gustav Trolle var arg när han sa: ”Låt de döda ligga för hund och ram, som om de icke varit kristna utan ryssar”. Ram, vad var det?

 

 

1. Götaland

2. Simning

3. Dånade

4. Limpa

5. Korp

 

 

 

 

(751)

1. Vad var en guling på arbetsplatsen?

2. Vad har nästan alltid plockats bort ur kistorna vid kungliga gravöppningar?

3. Vad innehöll den lastpråm som under ockupationsåren spärrade infarten till Helsingborgs hamn?

4. Hade Selma Lagerlöf fått Nobelpriset när hon invaldes i Svenska Akademien 1914?

5. Hur många är de fundamentala räknesätten som lärs ut i femman?

 

 

1. Strejkbrytare ”klassförrädare”

2. Begravningsregalierna

3. Sprängämnen

4. Ja (1909)

5. Fyra

 

 

 

 

(750)

1. Vilken av 1600-talets Karlkungar står staty i Karlskrona?

2. På 1950-talet stod det Caltex på många bensinstationer. Namnet rymde två USA-stater. Vilka?

3. På Barnängens klädesfabrik i Stockholm, berättades det på 1700-talet, avbröt ibland kvinnorna arbetet på vintern och drog upp kjolarna. Varför gjorde de så?

4. Alla järnbruk hade en klensmedja. Vad utfördes där?

5. Regering säger vi idag. Vad kallades institutionen på 1500-talet?

 

 

1. Karl XI

2. Californien och Texas

3. De värmde sig framför kaminen

4. Underhåll av verktygen

5. Riksråd

 

 

 

 

(749)

1.Vilket dubbelord för hemlighetsmakeri uppfanns 1966 av tidningen Expressen?

2. En fattig 1700-talspojke konstaterade att skorna blivit bättre att ha i regnväder sedan han slitit hål i sulorna. Varför hade de blivit bättre?

3. Johan III förbjöd 1570 användning av kyrkogårdsmull. Vad hade den använts till?

4. ”Tusan” är en gammal form av tusen. Varför betraktas ordet som en svordom?

5. Vilket material hanterade skrubblarna på 1700-talet?

 

 

1. Hysch-hysch

2. Vattnet rann ut av sig självt

3. Man framställde salpeter av den

4. Det betyder ”tusan djävlar”

5. Ull eller lin

 

 

 

 

(748)

1. Solsidan var en TV-serie på 2010-talet. Var ligger villaområdet Solsidan på riktigt?

2. Enslingen Kalle-Stina bodde i 20 år på Fläsklösen i Järnlunden i Östergötland. Vad är Fläsklösen och Järnlunden?

3. Vad är en munfylla?

4.Varför flydde Karl X Gustavs brorsöner hemifrån för sitt liv?

5. Vad är det som är ovanligt med Kristian I:s och Kristian II:s regentnummer i svensk historia?

 

 

1. I Saltsjöbaden

2. En kobbe ”ö” och en sjö

3. Så mycket som väl ryms i munnen

4. Fadern var sinnessjuk och misshandlade dem

5. Regentnummer används normalt inte för medeltida härskare

 

 

 

 

(747)

1. Ett tidigt turistmål var Njupeskär i Dalarna. Där såg man något som var 125 meter. Vad?

2. Vad kallades redan på 1600-talet invånarna i Roslagen?

3. Vad kallades redan i fornsvenskan allt som inte var tomtmark eller annan brukad mark?

4. Vad kallades Carl Michael Bellman av sin mor?

5. Hur många är de romerska ”siffrorna”?

 

 

1. Ett vattenfall

2. Rospiggar

3. Utmark

4. Kalle

5. Sju

 

 

 

 

(746)

1. År 1960 skrev Gabriel Oxenstierna till sin bror Axel Oxenstierna: ”... så må vi väl säga, att vi har vunnit land av andra och därutöver ruinerat ...”

2. Under en kopparplunta på Museum Gustavianum står det: ”nergrävd hos ett lik. Innehållet befanns vara brännvin och urdracks av arbetarna”. På vilken plats befann de sig?

3. Sigrid Eskilsdotter dömdes vid Stockholms blodbad att sys in i en säck. Vad skulle hända sen?

4. Vilket ämbete hade Axel Oxenstierna under 42 år?

5. Vilket ljus var enligt en vanlig uppfattning på 1600-talet skenet av de facklor samerna använde när de letade efter sina renar?

 

 

1. ... vårt eget

2. På en kyrkogård

3. Säcken skulle kastas i havet

4. Rikskanslerämbetet

5. Norrskenet

 

 

 

 

(745)

1. Vilken sport, menade industrimannen Hans Werthén, var en primitiv form av jordbruk?

2. Vad är ”Sveriges blåa band”?

3. Området som bestod av häraderna Gäsene, Ås, Veden, Bollebygd, Mark, Kind och Redväg brukar kallas för Knallebygden, men är också känt under ett annat namn. Vilket?

4. Vad var det som exploderade 1941 i den så kallade Krylbosmällen?

5. Vad var en dragväg?

 

 

1. Golf

2. Göta kanal

3. Sjuhäradsbygden

4. Ett tyskt ammunitionståg

5. Väg längs en kanal för dragdjur

 

 

 

 

(744)

1. Skjortfickor blev så gott som obligatoriska på herrskjortorna från och med mitten av 1900-talet. Varför?

2. Vad handlar denna text från 1956 om: ”Många är långa och svåra att fånga. många syns inte men finns ändå”?

3. Vad gjorde 3,76% av Svenska kyrkans medlemmar en gång om året 1979?

4. Vilken sångare kom så småningom att kallas ”Sveriges äldsta tonåring”?

5. Vilket djur jagades under sten- och bronsåldern, dog ut, men har återinplanterats i modern tid – Ovibos moschatus på latin?

 

 

1. Västen, med fickor, slutade användas

2. Visan handlar om okända djur

3. Deltog i en högmässa

4. Lasse Lönndal

5. Myskoxe

 

 

 

 

(743)

1. Vem beordrade bergsmännen till ett möte vid Kopparberget i Falun 1533?

2. Varifrån kom cittrorna som man kunde åka i?

3. Under tiden som Karl XII gravsattes i Riddarholmskyrkan grävdes ett lik upp på galgbacken i Skanstull och fördes i en resväska till staden Schlitz. Vilket lik?

4. Ovanför Sundsvallsbankens port i Stockholm finns en skulptur föreställande ett naket par. Varför bär den manliga figuren drag av ärkebiskop Nathan Söderblom?

5. Vilket hantverk med gamla traditioner undervisas i Våmhus grundskolor?

 

 

1. Gustav Vasa

2. Frankrike”Citroen”

3. Georg Heinrich von Görtz´

4. Han satt också modell

5. Hårarbeten

 

 

 

 

(742)

1. Vad heter svenska Polisens insatsstyrka som sätt in i farliga situationer?

2. Vad kallas en Wunderbaum på svenska?

3. Vilket gemensamt intresse hade de som på vintrarna tränade på sina fordon i Karolinska läroverkets gymnastiksal på 1880-talet?

4. I vilken stad finns Carl Grimbergsgatan där författaren också föddes 1875?

5. Vad är den ”svenske” sagohjälten Hjalmar enligt sitt tillnamn?

 

 

1. Piketen

2. Doftgran

3. Velocipeder

4. Göteborg

5. Hugstor

 

 

 

 

(741)

1. På 1600-talet kungjordes från predikstolen vilka pojkar som skulle ut i kriget. Fram till inställelsen såg de övriga männen i byn till att han inte smet. Varför var det viktigt för dem?

2. Vad gjorde en kyritzryttare?

3. Vad är en raggarskåra?

4. Vad fick svenskarna tålmodigt lära sig i väntan på att betitta den döde Karl XIV Johan?

5. År 1005 framträdde plötsligt Gustav IV Adolf ”oklädd” enligt den tidens sed. Dessutom avskedade han flera av sina tjänare. Vad hade de sysslat med?

 

 

1. Någon annan i byn måste ta hans plats om han avvek

2. Red i sorgetåget representerande den döde

3. Synlig stjärtskåra pga hängande byxor

4. Forma kö ”formera queue”

5. Hans peruker

 

 

 

 

(740)

1. De kvinnor som ämnade turista i norra Sverige i slutet av 1800-talet föreslogs att ta med en bärbar växtpress. De rekommenderades även att rusta sig med tobak och lakrits. Varför det?

2. Vad väntar en adventist på?

3. Fynd av medeltida skulderblad från tamsvin visar ofta märken efter skottsår. Hur kommer det sig?

4. Rååverken tillverkade på 1920-talet ett antal ”biletter”. Vad var det?

5. Vad är en korsarm?

 

 

1. Det skulle de ge ”lapparna”

2. Jesus´återkomst (och lördagen förstås)

3. Djuren gick fritt och kunde ibland inte infångas

4. Lätta bilar med motorcykelmotor monterad på utsidan

5. Den del av en kyrka som formar ett kors med huvudbyggnaden

 

 

 

 

(739)

1. Vilken bokstav i svenska alfabetet kommer via latin och grekiskan från feniciskan och föreställer vattenvågor?

2. Vem begravdes i Riddarholmskyrkan i Stockholm den 24 november 1697, då kyrkans inre kläddes i svart tyg dekorerade med benrangel?

3. Trots att kyrkoväktaren Erik Thomasson i Åbo år 1676 försäkrade att det snart skulle komma tillbaka, fick han i tre dagar sitta i stocken. Vad hade han tagit bort?

4. Vad betyder K i ordet K-märkning?

5. Vilken stad i Västmanland anlades 1624 i samband med traktens gruvdrift?

 

 

1. M

2. Karl XI

3. Sitt skägg

4. Kultur

5. Sala

 

 

 

 

(738)

1. På en operaföreställning i Paris föll 1888 en ljuskrona ner och dödade en man i publiken. På stolen intill satt en 23-årig svensk prins. Vem?

2. En kvinna vid namn Ingeborg dömdes på 1600-talet för dubbelt hor, vilket betydde dödsstraff. Straffet ändrades sedermera till enkelt hor, när hon lyckades bevisa att hennes make var ...

3. Olof Rudbeck beskriver i Atlantica bl.a. ”Nappa Steek”, ”Mussla skoo” och ”Spenna Kyrkia”. Vad är det?

4. Vilken tidning grundades 1944 som motvikt till tyskvänliga Aftonbladet?

5. Vad, konstaterade Falstaff fakir, var en”qvadrilabial inhalationssmack”?

 

 

1. Eugen

2. ...impotent

3. Sällskapslekar

4. Expressen

5. En kyss

 

 

 

 

(737)

1. Vad är havets silver?

2. Vilket hoppande djur hette ”frauki” på fornnordiska?

3. 1940, under andra världskriget, arrangerades en trelandskamp i friidrott. Vilket land förutom Sverige och Finland var med?

4. I Ånghästparken i Stockholm finns en bronsrelief. Vad avbildas?

5. En femmeters kopia av ett guldhalssmycke från folkvandringstiden kan ses från alla väderstreck i Västerljung. På vilken plats är den placerad?

 

 

1. Sill

2. Groda

3. Tyskland

4. Ett ånglok

5. I en rondell

 

 

 

 

(736)

1. I början av 1900-talet får damernas handväskor ett nytt fack. för vad?

2. Vad har aldrig hänt sedan Döderhultsvik 1856 fick namnet Oskarshamn?

3. ”KB-mannen” avslöjades 2004. Vad hade han gjort?

4. Den fornnordiska kalendern var lunisolar. Vad menas med det?

5. Varför sa Carl Michael Bellman upp sig från sin anställning på Riksbanken?

 

 

1. Läppstift och smink

2. Att en stad fått namn efter en regent

3. Stulit värdefulla böcker på Kungliga biblioteket

4. Den följde både på månen och solen

5. För att inte få sparken

 

 

 

 

(735)

1. År 2012 dog 95-årige dalmasen Nils Emanuel Karlsson. Han förknippades med en stad. Vilken?

2. Stig Cederholm skrev ett femtiotal böcker om figurer i Knohult och i byn Haddarp, som i böckerna heter något annat. Vad?

3. Prins August retade upp Fredrik VII av Danmark när han sa att Bornholm ”ju egentligen borde ...”

4. 1957 installerades Jan Arvid Böök till professor i Uppsala. Vilken var vetenskapsgrenen, sedermera starkt ifrågasatt?

5. Vilket estravagant namn gav ICA sitt egenrostade kaffe 1922?

 

 

1. Mora

2. Klabbarp

3. ...tillhöra Sverige

4. Rasbiologi

5. Luxus

 

 

 

 

(734)

1. Hur placerade sig de studerande, när den traditionella lektionsundervisningen ersattes av det fria samtalets lärometod?

2. Vad hette Gustav II Adolfs drottning?

3. I augusti och september 1929 arbetade Karin Boye och hennes man Leif Björk med att översätta Thomas Manns viktigaste roman till svenska. Varför hade de bråttom?

4. Vem kallades ”den store europén” och fick Nobels fredspris 1921?

5. Vad pågår när soldater gör en sabelhäck?

 

 

1. I cirkel

2. Maria Eleonora

3. De visste att han skulle få Nobelpris

4. Hjalmar Branting

5. Bröllop

 

 

 

 

(733)

1. När journalisten Bengt Nilsson började på Expressen inspirerades han av kollegan Karl Anders Adrup och bytte namn, till vad?

2. Vilken kraftkälla var nobelpristagaren Hannes Alfvén mycket kritisk till?

3. En uppfinning bestående av alun, vitriol, lera och koksalt visades på Drottningholm för kungen 1791. Kungen var eld och lågor och utbrast: ”Herr Assessor von Aken har hedrat mig och hela riket.” Vilken var uppfinningen?

4. Vilken målare var hertig av Närke 1865–1947?

5.I Karl X Gustavs begravningståg gick förstås änkedrottningen Hedvig Eleonora. Bakom henne gick sex personer och bar på hennes ... Vad?

 

 

1. Bedrup

2. Kärnkraften

3. En brandsläckare

4. Prins Eugen

5. Mantel

 

 

 

 

(732)

1. Vad hände när en bit cykelväg plötsligt försvann i Sala i slutet av 1900-talet?

2. Vad betyder initialbokstäverna ”VERS” på ett mynt från 1719?

3 På medeltiden var det vanligt att efternamnet hade med yrket att göra. Vilket yrke hade således mäster Drejer?

4. Vad ville ”1809 års män”?

5. Sedan medeltiden har kyrkorna en epistelsida och en evangeliesida. Vilken sida är epistelsidan, södra eller norra?

 

 

1. Cykelbanan störtade ner i ett gruvhål

2. Ulrica Eleonora Regina Suecia

3. Han var krukmakare

4. Avsätta kungen

5. Södra

 

 

 

 

(731)

1. Vid knippjärnshammaren smiddes stångjärnet ut till smala, utplattade stänger. Vad tillverkades av dem?

2. År 1674 vägrade flera trötta soldater ta vakten, eftersom de, som de uppgav, varit bortförda och haft en djävulsk natt. Var hade de varit?

3. Efter mycket om och men invigdes Klockrike kyrka 1830. I vilket landskap?

4. Örebro läns vapensköld visar förutom Närkes vapen även två andra: ett treberg med tre röda lågor och en blå örn med röd beväring. Vad representerar örnen?

5. Vilket trebokstavigt ord med betydelsen ”förutbestämd” dyker upp på 1600-talet i skrift?

 

 

1. Spik

2. I Blåkulla

3. Östergötland

4. Värmland

5. Öde

 

 

 

 

(730)

1. När den finländske riksföreståndaren besökte Sverige 1919 demonstrerade tusentals personer och kallade honom ”arbetarbödeln”. Vad hette han?

2. Verner von Heidenstam skrev 1911: ”Bort gå de, stumma skrida de, en efter en till skuggornas värld”. Vem sörjde han?

3. Under 1970-talet började firmor via fax eller telex få erbjudande om stora vinster, om de betalade in en större summa till ett visst konto. Vad kallades en sådan post?

4. Vad kallades i 1700-talslitteraturen den komiska standardfiguren, som kråmar sig, blandar in franska ord och vill verka förfinad?

5. Vilket uppslagsord i SAOB beskrivs så här: ”verktyg bestående af en vid ett skaft fäst samling av tagel eller rotfibrer”?

 

 

1. Gustaf Mannerheim

2. Gustaf Fröding

3. Nigeriabrev

4. Sprätthök

5. Borste

 

 

 

 

(729)

1. Vad är en kastal?

2. Vad var en kvartermästare?

3. Vilken stor försvarsreform genomfördes 1901?

4. ”O Tannenbaum” är en tysk sång från 1500-talet. Hur låter den svenska motsvarande texten?

5. Den unge postiljonen Johan Almén sköts med tre skott i huvudet av en rånare 1907. 42 år senare skänktes kulorna till Postmuseet. Varför dröjde det 42 år?

 

 

1. Ett försvarstorn

2. Det var en lägre officer

3. Allmän värnplikt introducerades

4. Du kära gran/Nu tar vi den (snapsvisa)

5. Kulorna kunde inte avlägsnas förrän han dött

 

 

 

 

(728)

1. Vem var Oscar Gustaf Adolf, som föddes den 16/6 1858?

2. Vilken byggnad i Stockholm omges av Skeppsbron, Logården, Norrbro och Lejonbacken?

3. Påstickningen i gruvorna förr skedde på kvällen. Vad var det?

4. På var sin sida om skölden på Stora Riksvapnet finns två lejon. Det är något speciellt med deras svansar. Vad?

5. Sverige fruktade ett tyskt anfall 1942 och mobiliserade därför 300 000 soldater i ett landskap. Vilket?

 

 

1. Gustav V

2. Stockholms slott

3. Start av tillmakningselden

4. De är tvåsvansade

5. Jämtland

 

 

 

 

(727)

1. I slaget vid Matrand 1814 förlorade Sverige 338 man. Bland motståndarna stupade ett 50-tal man. Vilket land krigade Sverige mot?

2. I stort sett sammanfaller ”lilla istiden” med ett århundrade. Vilket?

3. 1931 donerade den 57-årige Anders Jönsson, ägare av AB Plåtförädling, 25 000 kronor till en het anläggning som han fyra år senare ovetande utnyttjade. Vad var det för anläggning?

4. Vad kallas en misslyckad råbandsknop?

5. I vilket syfte har man i århundraden kastat gran- och tallruskor i sjöarna?

 

 

1. Norge

2. 1600-talet

3. Ett krematorium

4. Käringknut/käringknop

5. Det var skydd för fiskyngel

 

 

 

 

(726)

1. Vilken klassiskt värktablett såldes länge av AB Leo?

2. Vilken estradpoet har skrivit ”Här ligger jag och duger” och ”Halleluja. liksom”?

3. När Dagens Nyheters läsare 1920 röstade fram Sveriges populäraste man kom Johan Lindström Saxon tvåa. Vem blev etta?

4. Vilket slags parti fick inte en författare tillhöra om han skulle få Nobelpris, menade Anders Österling 1971, och motsatte sig utnämningen av, vem?

5. När Polisen förstatligades 1965 utrustades konstaplarna med batonger. Vad hade de haft tidigare?

 

 

1. Albyl

2. Bob Hansson

3. Hjalmar Branting

4. Pablo Neruda

5. Sabel

 

 

 

 

(725)

1. Vilka skulle, enligt Karl XI:s befallning, ”vara beklädda uti sin särskilda färg av kläder”: blå med rött uppslag, röd med grönt uppslag, grå med blått uppslag osv?

2. Målarmästaren Axel Holm var förebild för romanfiguren ”Första fiolen”. Vad heter romanen?

3. 1968 hyrdes nöjespalatset Nalen i Stockholm ut på rivningskontrakt. Den livliga verksamheten skulle fortsätta, sa borgarrådet Hjalmar Mehr, ”men av en annan art”. Vilken var den nya hyresgästen?

4. Nymodigheten av fabrikat Vabis uppgavs ha kommit ”rusande fram med våldsamt ringande”. Vad skulle hämtas 1910?

5. Varför hålls Knutsgillen bara i de södra landskapen?

 

 

1. Landskapsregementerna

2. Kvartetten som sprängdes

3. LP-stiftelsen (Pingstkyrkan)

4. Någon som skulle till sjukhuset

5. Knut är Danmarks skyddshelgon

 

 

 

 

(724)

1. Den 30 april 1968 såg en stor skara helsingborgare på när brandkåren ryckt ut till gamla kallbadhuset. Vad bevittnade åskådarna?

2. Det så kallade Miljonhuset, 110 meter långt, i Helsingborg byggdes 1920–22. Varför kallades byggnaden så?

3. Sofiakällan, med inskriptionen ”Saliniskt hälsovatten” påträffades 1889 i Helsingborg. Varför är den unik?

4. I vilken stad började Ernst Jönsson tillverka cyklar av märket Kärnan 1901.

5. Vad sysslar Helsingborgs RK med. Klubben bildades 1883 och verksamheten uppges sen dess ha gått i vågor?

 

 

1. Brandmännen tände eld på byggnaden

2. Det kostade en miljon att bygga

3. Dess vatten är salt

4. Helsingborg

5. Rodd

 

 

 

 

(723)

1. Vem var far till ”Hagasessorna”?

2. Varför måste fabriksbyggnaderna ha speciella säkerhetsanordningar när tandborstar i stor skala började tillverkas i Sverige 1934?

3. Varför besköts de allierades bombplan från dansk sida under andra världskriget?

4. Hur söker en stubbamölla vinden?

5. På en berömd tavla av Ivar Arosenius står hans lilla dotter Eva och tittar på något. Vad?

 

 

1. Gustaf Adolf

2. De gjordes av celluloid

3. Landet var ockuperat av Tyskland

4. Den vrider hela byggnaden

5. Ett stearinljus

 

 

 

 

(722)

1. 1942 meddelade den svenska underrättelsetjänsten Finlands ambassad, att Sverige skulle ställa sig på den tyska sidan om landet invaderades av britterna. Varför ljög man för finländarna?

2. Varför ville Karl XII att 29 och 30 februari 1712 inte skulle räknas i Sverige?

3. En skulptur göts i två exemplar. Den ena placerades på Mäster Palms plats i Helsingborg 1955. Var placerades den andra?

4. På Sveriges största arbetsplats arbetade under 1600-talet upp till 1000 man om dagen. Vilken arbetsplats var det?

5. Vad kallades skolornas februarilov, då det infördes på 1940-talet?

 

 

1. Man antog att beskedet skulle föras vidare till tyskarna

2. För att ”komma ifatt” julianska kalendern

3. Utanför LO-borgen i Stockholm

4. Falu koppargruva

5. Kokslov

 

 

 

 

(721)

1. På ett trettiotal runstenar i Mellansverige återkommer ett och samma namn på en hövding som for i österled. Vilket?

2. Vad förvarar Livrustkammaren i ”plåtrummet”?

3. Den 3 november 1862 invigdes tågsträckan mellan Stockholm och Göteborg. Vad heter den?

4. Vad betyder bokstaven D i förkortningen BDSM?

5. Varför blev annandag pingst en vardag 2005?

 

 

1. Ingvar

2. Rustningar

3. Västra stambanan

4. Disciplin (eller dominans)

5. För att 6 juni skulle bli helgdag

 

 

 

 

(720)

1. Vad tillverkades i Avesta av koppar 1644–1645, världens tyngsta av sin sort?

2. I vilket land revs Ulrika Eleonoras träkyrka 1812 och ersattes av Alexander I:s?

3. Adeln höll sig med olika sorters hundar; t.ex. jakthundar, knähundar, gårdvarar. De finaste var mjöhundarna. Vad var det?

4. Vem gjorde sig till Sveriges diktator 1682?

5. Vilket år, lustigt nog, restes en 58 meter hög svamp i Örebro?

 

 

1. Mynt

2. Finland

3. Vinthundar

4. Karl XI

5. 1958

 

 

 

 

(719)

1. Mejerskan Kristina Löfgren på godset Bjärka-Säby presenterade sin framtagna ost –nu ett känt märke. En av avsmakarna gav ostens kommande namn när han sa: ”Det smakar ju som en riktig ...”

2. Vilket var det viktigaste kriteriet för att vitkål valdes som sallad till de svenska pizzorna?

3. Edvard Fredin skrev ”Ring, klocka ring”, men även den här texten: ”Framåt, I barn af fosterlandet, vår äras morgon lyser klar. Emot oss fräckt förtryckarbandet djärfs höja sina blodstandar”. Till vilken fransk melodi?

4. På vilken, såväl känd som ökänd internatskola, var Carl Grimberg lärare under en period?

5. Vilket är det latinska namnet på Stockholm?

 

 

1. ...herrgårdsost

2. Den var billig

3. Marseljäsen

4. Lundsberg

5. Holmia

 

 

 

 

(718)

1. På 1500-talet började Sverige exportera ostar. Både kor och osttillverkare som lärde svenskarna att göra goda ostar importerades från ett europeiskt land. Vilket?

2. Vad var det för rött som Hans Wrangel färgade brunt på 1600-talet?

3. Vad firades i Sverige den 6 juni 1916 för första gången?

4. –Man visste knappast om man vågade ta i den ens, så förskräcklig förstod man att den var. Vilken tidning berättade Kata Dalströms dotter om?

5. Vilka ville Fogelstadsgruppen, som grundades 1922, utbilda?

 

 

1. Holland

2. Skägget och håret

3. Den svenska flaggan

4. Social-Demokraten

5. Kvinnorna

 

 

 

 

(717)

1. Vad gör en mobilblottare?

2. Skådespelaren Margaretha Krook brukade ställa sig i ett hörn av Dramatiska teatern och röka en cigarrett innan föreställningarna. Vad står på den platsen nu?

3. 1981 lanserades en svensk dator för användning i skolorna. Compis, hette den, och var en förkortning. Av vad?

4. Linné skriver: ”Ohyran är torrakor, som lärer med Ostindiska Skeppen först inkommit”. Vad hade kommit med fartygen?

5. Vad kallades en justitieminister på 1600-talet?

 

 

1. Pratar högt och ogenerat i mobilen

2. En staty föreställande henne

3. Computer in School

4. Kackerlackor

5. Drots

 

 

 

 

(716)

1. Vad slipade Magnus Ferm inför sitt uppdrag den 25 oktober 1858 i Adolfsberg utanför Örebro?

2. Under pestepidemin 1710 hämtades de döda av ”likgubbar”. Många av dem gjorde extra förtjänster som försäljare. Vad sålde de?

3. På ett fotografi från 1914 ses Elin Wägner stå framför en 2 meter hög pelare av fyllda pärmar. Vad innehåller de?

4. Vilka trådar, menade många vid förra sekelskiftet, var nog ihåliga?

5. Vilken politisk ideologi gav en man uttryck för i allmänhet

om han på 1930-talet anlade en s.k. snorbroms?

 

 

1. Bilan

2. Begagnade kläder

3. Underskrifter för kvinnlig rösträtt

4. Telefonledningarna

5. Nazism

 

 

 

 

(715)

1. Adolf Fredriks livmedikus Peter von Heidenstam, på 1700-talet, var så stark att han, när sönerna kom för sent till middagsbordet, i vrede kunde krama sönder en tallrik. Vad var tallriken gjord av?

2. Heliga Katarina hade ”eth lithit köffrän” som skrämde bort våldgästade män, påstod hon. Nunnor var egentligen förbjudna att ha sådana. Vad hade hon?

3. Vad skedde vid skrotningen i en gruva?

4. Vägmärket, populärt kallat ”kines med sorgband”, avskaffades 1967. Vad betydde det?

5. En ensam fattig kvinna på 1600-talet kunde klara livhanken om hon hade en get. Men geten utgjorde samtidigt en livsfara. Hur?

 

 

1. Tenn

2. En liten knähund

3. Löst sittande stenar spettas loss

4. Den visade att hastighetsbegränsningen upphörde

5. Hon kunde misstänkas vara häxa. Getter förknippades med fan

 

 

 

 

(714)

1. Vilka lämnar ”bladdor” efter sig i Skåne?

2. I väskorna som brottsplatsundersökarna bar med sig fanns förr alabastergips. Vad användes den till?

3.Hur påkallade en poliskonstapel hjälp från en kollega på 1800-talet?

4. Vilken del av hönsägg har använts i timglas? 

5. Vilken del av ett dukat matbord kom under 1900-talet att betyda ”fest”?

 

 

1. Korna

2. Säkrande av spår

3. Han blåste i visselpipan

4. Skalet (finkrossat)

5. Skivan

 

 

 

 

(713)

1. Det fanns präster på 1800-talet som uttryckte viss förståelse att det under vissa omständigheter dracks brännvin under predikan. Vilka omständigheter?

2. Bönderna gned åbrodd mot huden för att göra den mindre attraktiv för, vad?

3. 1700-talsvisan ”Ah, vous dirai-je, Maman” inspirerade Mozart och Betty Ehrenborg, som skrev den svenska texten. Hur börjar den?

4. Vilken besvärlig magåkomma kallades ”häfta” en gång i tiden?

5. Svenska turistföreningen, som bildades 1885, skrev: ”Kom ihåg att de inte är några vildar, och det är inte nödvändigt att ge dem tobak för att inte bli uppäten”. Vilka handlade det om?

 

 

1. När vinterkylan trängde in

2. Stickdjur och fästingar

3. Blinka lilla stjärna

4. Förstoppning

5. Samerna

 

 

 

 

(712)

1. Vilken veckodag är den sjunde för en sjundedagsadventist?

2. Stockholms äldsta bevarade byggnad i sin ursprungliga form är en kyrka. Vilken?

3. Göteborgs två kändaste byggnader, ”Drottning Christinas jaktslott” och Gathenhielmska huset, förenas av ett ”aldrig”. Förklara!

4. 1942 restes Fiskarestenen i Helsingborg. Vad har de fiskare gemensamt, vars namn är ingraverade?

5. I en trafikbestämmelse från förra seklets början står att man inte fick färdas fortare än ”en fullväxt man med rask gång” kunde gå. Vilket var fordonet?

 

 

1, Lördagen

2. Riddarholmskyrkan

3. Drottning Kristina har aldrig

bott i jaktslottet och Lasse i Gatan har

aldrig bott i Gatenhielmska huset

4. Alla har de drunknat

5. Velociped

 

 

 

 

(711)

1. John Neumann spelade i början av 2000-talet rollen av en värktablett i flera filmer. Vilken värktablett?

2. SMHI:s föregångare debuterade den 1/1 1881 och meddelade att ”morgondagen får klar himmel”. Hur blev vädret?

3. Vad heter platsen i Näsåker i Ångermanland, känd för sina hällristningar?

4. Vilken svamp har, enligt en svampbok från 1930-talet, ”en utsökt vildfågelsmak”?

5. Skåne for mycket illa under det krig som onödigt fördes mellan Sverige och Danmark på 1670-talet. Vad kallas kriget?

 

 

1. Ipren

2. Helmulet

3. Nämforsen

4. Flugsvampen

5. Skånska kriget

 

 

 

 

(710)

1. Vad hände med verklighetens blå nyanser när de återgavs på film i början av 1900-talet?

2. I kungliga begravningståg red traditionellt främst en person iklädd den dödes rustning med ett svärd i handen. Han höll det på ett annorlunda sätt. Hur?

3. Vilket avstånd kallades ”en fjärdings väg”?

4. Vilka män låter som brunstiga älgkor?

5. Vad heter Uppsalas årligen återkommande vintermarknad?

 

 

1. De blev vita

2. Han höll spetsen nedåt

3. Sträckan mellan två milstolpar

4. Jägare som idkar lockjakt

5. Disatingen

 

 

 

 

(709)

1. Vad är en kynolog bra på?

2. Vem är den ende svenska kung som ingått ett äktenskap som slutat i skilsmässa?

3. På landet förekom det att folk skulle gå på ”tjottaheiti”. Vad sa det om dassets placering?

4. –Han har aldrig suttit på en traktor och är pälsallergiker, stod det i Svenska Dagbladet, dagen efter en partiledares avgång 2002. Vem var partiledaren?

5. Romanhjälten Arn Magnusson namngavs efter en medeltidsborg. Vilken?

 

 

1. Hundar

2. Gustav IV Adolf

3. Det låg på ett avlägset ställe

4. Lennart Daléus

5. Aranäs

 

 

 

 

(708)

1. Berget Lustigknopp utgör en punkt där Gästrikland och Hälsingland möter ett landskap i Svealand. Vilket?

2. Vilka yrkesarbetare såg inte upp på dem som gick ”på backen och skrotade”?

3. Vad är en grynna?

4. Vem hade definitivt satt sin sista potatis den 2 juni 1761?

5. Vilken stad i Småland betyder ”handelsplatsen vid Junebäcken”?

 

 

1. Dalarna

2. Gruvarbetarna

3. Ett undervattensgrund

4. Jonas Alströmer

5. Jönköping

 

 

 

 

(707)

1. Vilket kungapar var det första att flytta in i Stockholms slott på 1600-talet?

2. Hur syntes det när ett barn blivit ”vättepattat”?

3. Vad är en fripassagerare inom tryckeribranschen?

4. Vad kallades den cylinderformade mössa som  var populär på 1950- och 60-talen?

5. Vad är ett avslag för en arkeolog?

 

 

1. Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika

2. Tå- och fingerspetsarna var vita

3. Lösa reklamsidor i en tidning

4. Kosackmössa”myrstack”

5. En tillverkad stenflisa

 

 

 

 

(706)

1. I hur många stämmor sjöngs den gregorianska sången?

2. Vad födde AB Särimner upp på Lövsta sopstation i början av 1900-talet?

3. På ön Saint Barthélemy finns en stad med gatunamn som Kungsgatan, Västra strandgatan, Piteågatan m. fl. Vad heter staden?

4. Vilken litterär figur skapades av Märtha Sandwall Bergström?

5. Vilket helgon har gett namn åt Mårten gås?

 

 

1. En

2. Grisar

3. Gustavia

4. Kulla-Gulla

5. Martin av Tours

 

 

 

 

(705)

1. Vilket ord, som börjar på h beskrivs i en dialektordbok från 1860-talet: ”att ohövligt rasa med en flicka”?

2. Vad kallades populärt den grupp av författare och poeter som Harald Forss, Victor Arendorff och Nils Ferlin tillförde?

3. Var högg man ut långdraget när man timrade ett hus?

4. Vilken dag i samband med julhögtiden firar vi ett danskt helgon?

5. Sverige är ett land som utmärker sig genom sin stora kaffekonsumtion per capita. Ett annat land är minst lika stort i frågan. Vilket?

 

 

1. Hångla

2. Klarabohemerna

3. På undersidan av timmerstocken

4. Tjugondag Knut

5. Finland

 

 

 

 

(704)

1. Ottila Adelborg skrev en sedelärande berättelse 1896. Den handlade om Pelle snygg och om barnen i ... Vad bodde de?

2. Vems rikskända skottskada undersökte läkaren Vilhelm Djurberg 1917?

3. I de fornkristna skolorna fanns en fin stol som kallades cathedra. Vem skulle sitta där?

4, Vilken svensk veckodag motsvarar den dag i den romerska kalendern som bar Saturnus namn?

5. Vad undervisades på konservatoriet?

 

 

1. I Snaskeby

2. Karl XII:s

3. Biskopen

4. Lördag

5. Musik

 

 

 

 

(703)

1. På ett bröllop i Hällesåker 1686 sköt drängen Jon Andersson ihjäl en av bröllopsgästerna. Det var ett misstag. Vad var det han skulle göra?

2. Varför undvek de svenska myndigheterna att halshugga snapphanar?

3. Svensk lösen var två snabba kanonskott. När kungen var ombord markerades en extra feststämning med dubbel salut. Det gav upphov till en tradition långt ner i samhällsklasserna. Vilken?

4. Vilken yrkesgrupp fick tillåtelse av drottning Kristina att bära Stora Riksvapnet förgyllt på sina bälten, och gör det än i dag?

5. Vilken bokstav i gult på en sexkantig svart skylt med gul ram fanns uppsatta på tusentals ställen hösten 1967?

 

 

1. Hans skulle skjuta salut, med det gick fel

2. Straffet ansågs vara för lindrigt

3. Det fyrfaldiga levet

4. Sotarna

5. H

 

 

 

 

(702)

1. Vad kunde en sommargäst i Marstrand göra i början av 1800-talet efter att noga ha konsulterat en läkare?

2. Vilken kung odödliggjordes på en sardinburk?

3. Vad, som Våmhuskullan Martis Karin Ersdotter hade gjort, prydde stundom drottning Victoria av England?

4. Vilken folkpartiledare lanserade ordet ”kravmaskin” i Almedalen 1981?

5.Vad kallades försvarsministern på 1600-talet?

 

 

1. Bada

2. Gustav V

3. Ett hårsmycke

4. Ola Ullsten

5. Marsk

 

 

 

 

(701)

1. Vilken fyraåring hyllades som kung samma dag som fadern dött, och fick en värja av drottning Kristina i samband med begravningen?

2. Den 3 oktober 1955 samlades ett gäng stockholmare och kastade en hop häften i sjön. Vad var det för häften?

3. När medeltidsbonden åt spädgris var det fråga om störtade kultingar. Vad var det?

4. Vilka två instrument är så gott som obligatoriska när en stor festlighet invigs?

5. Vad började produceras 1865 i stora upplagor efter en ritning av Gustav von Heidenstam?

 

 

1. Karl XI

2. Motböcker

3. Självdöda grisar

4. Pukor och trumpeter

5. Fyrar (Heidenstamfyrar)

 

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

26.04 | 17:12

Då har du god allmänbildning. Ber att få gratulera!

...
26.04 | 15:29

Enkelt att lösa utan att titta i facit,Hade inga problem

...
08.05 | 16:34

Hej
Meningen är att någorlunda allmänbildade ska ha glädje av dem. Tråkigt att du tycker att de är för svåra. Ge dig inte, det finns många lätta också.

...
08.05 | 16:29

vem fasen kan svara på dessa värdelösa frågor? källor var?

...
Du gillar den här sidan