Frågesport 1

Svensk historia, frågor 1–100 (Frågor som inte kom med i spelet)

(100)

1. –Det får inte se ut som om staden vänder ryggen mot honom, sa umeborna, och byggde rådhusets nya entré mot järnvägsstationen inför invigningen 1896. Vem talade de om?

2. När brottsutredare skriver MO, är det en förkortning av Modus operandi. Vad betyder det?

3. Charlotta Eckeman landsförvisades av Gustav III. Några år senare fick hon komma tillbaka för att arbeta som spion. Vilket yrke hade hon?

4. År 2015 krävdes en internatskola på 178 400 kronor i skadestånd av en misshandlad elev. Vad hette skolan?

5. Hårt straff väntar den ”kasevarg som blir tagen med blåsande mun”, står det i den medeltida Upplandslagen. Vad är en kasevarg?

 

 

1. Kung Oscar II

2. Tillvägagångssätt

3. Hon var prostituerad

4. Lundsbergs skola

5. Mordbrännare

 

 

 

 

(99)

1. Vad gjorde överstemarskalk Ribbing enligt seden med sin stav framför Lovisa Ulrikas kista?

2. Vad gjorde den anspråkslöse luffaren Hallgren från Sannahed om han fick två öre?

3. Vilken ceremoniell huvudsak i silver från 1500-talet sålde Visseltofta kyrka för att finansiera sitt tornbygge?

4. Vad kallas kraftig sytråd traditionellt?

5. Skräddaren Arvid Lindahl haltade, eftersom han som barn under sädesskörden kommit i vägen för ett handredskap. Vilket?

 

 

1. Bröt av den (och visade att 

hennes hov var upplöst)

2. Gav tillbaka ett öre

3. En brudkrona

4. Björntråd

5. En lie

 

 

 

 

(98)

1. Vilken pannbiff är uppkallad efter kokboksförfattaren Emil Hagdahls penningstarke svärson?

2- Varför döpte notarien Ossian Adlers sitt nybyggda hus till Villa Örnsro?

3. Det medeltida Jesusbarnet har en nejlika i handen i Dalbo kyrka, men att den symboliserade korsfästelsen visste bara de som kunde tyska. Hurså?

4. Vilken båtbild ritade Bengt Olof Wennerberg åt AB Vin & Spritcentralen?

5. Vad lanserade Odeon med dubbla sidor 1904?

 

 

1. Wallenbergaren

2. Adler betyder örn på tyska

3. Nejlika betydde också spik på tyska

4. Ett vikingaskepp (Explorer)

5. Grammofonskivor

 

 

 

 

(97)

1. Efter att ha läst en replik från romanfiguren Ulrika i Västergöl krävde riksdagsmannen Axel Rubbestad att författaren skulle sättas i fängelse. Vem var författaren?

2. 1778 föddes den franska prinsessan Marie Thèrése Charlotte. Varför kallades hon i Sverige vanvördigt för ”Blandfersen”?

3. Vad gjorde ”Sjösalakvinnan” 1969?

4. I vilken sång, menade Richard Dybeck, var ”de högst medelmåttiga orden” inte avsedda att spridas vidare?

5. Den 25 juni 1888 var en tragisk dag för Lilla Edet, Sundsvall och Umeå. Vad hände?

 

 

1. Vilhelm Moberg

2. Axel von Fersen sas vara hennes far

3. Brände ner Evert Taubes sommarhus Sjösala

4. Du gamla du friska, Du fjällhöga nord

5. Stora bränder utbröt

 

 

 

 

(96)

Vilket kemiskt stridsmedel, som luktar matkrydda, planerades efter första världskriget att tillverkas i Bofors?

Vad kallade Ivar Lo-Johansson de flerfamiljshus där gifta lantarbetare bodde?

Varför ordnades resor för kvinnor till Polen på 1960-talet?

Vem sa den 19 december 1962: ”Huk er i bänker´a, för nu ladder han om”?

I vilken stad står Rosenbom med sin hatt och tar emot tiotusentals kronor varje år?

 

 

1. Senapsgas

2. Statarlängor

3. De gjorde abort

4. Tage Erlander

5. Karlskrona

 

 

 

 

(95)

1. Vilken ”kula” åstadkom ”dunket från en fiskebåt”?

2. Vilken svensk adelsman anses vara upphovet till figuren Röda nejlikan?

3. Den ena sidan av Faluån var grönskande och kallades därför ”den ljuvliga sidan”. Vad kallades den andra, där koppar bröts?

4. Zlatan Court invigdes år 2007. Fotbollsplanens underlag består av något återvunnet. Vad då?

5. Vad hade Ärtemarksknallarna i sina kärror?

 

 

1. Tändkulan

2. Axel von Fersen

3. Den gruvliga sidan

4. Gymnastikskor

5. Halmhattar

 

 

 

 

(94)

1. Varför fick inte det vanliga mansnamnet Tor finnas i almanackan förrän i början av 1900-talet?

2. När polisen Mats Erik Svensson bytte efternamn till Kirestam, hände något roligt med namnet. Vad?

3. Hur kom det sig att hockeylaget Tre Kronor sjöng ”Helan går” när flaggan hissades efter guldet 1957 i Moskva?

4. Allt fler köpte tvättmaskin under 1950-talet, ändå började plötsligt tvättbräden säljas som aldrig förr. Vad hade hänt?

5. Trots många friarresor avspisades grosshandlare Ohlsson av Mathilda Ridderborg. Då skickade han ett brev till henne. Vad fanns i brevet?

 

 

1. Namnet ansågs hedniskt

2. Det gick att läsa från båda hållen

3. De kom inte på hur nationalsången gick

4. Musikgrupper började spela på dem

5. En räkning på alla hans resor

 

 

 

 

(93)

1. Vilka rekommenderades i en läkedomsbok från 1800-talet att dricka sprit ”hwari en ål har dödt”?

2. Vilket instrument måste personbilar ha fr o m 1955?

3. Vilka musiker samlas i föreningen Bälgien?

4. På Örnsköldsviks vapen flyger en örn med en vapensköld i klorna. Vad flyger den över?

5. Vilket statligt kommunikationsföretag gick under perioden 1939-1948 med vinst på 512 miljoner?

 

 

1. Alkoholister (drinkare)

2. Hastighetsmätare

3. Dragspelare

4. En vik

5. Sj

 

 

 

 

(92)

1. Vad tillverkades på 1600-talet i Claes Anckarströms bruk i Söderfors för svenska flottans räkning?

2. ”Herre pa stang” är en gammal lek på Gotland. Vad har de tävlande i handen?

3. Vem lanserade kupletten ”I’m Getting Better Every Day” på svenska 1923?

4. Med vem firade drottning Sofia guldbröllop 1907?

5. Vilken stor byggnad i Stockholm kallar göteborgarna ”högfärdsblåsan”?

 

 

1. Ankare

2. En kudde

3. Ernst Rolf

4. Oscar II

5. Globen

 

 

 

 

(91)

1. Vad skickades 1882, frankerat med ett treöres frimärke och såldes 1996 för 15.000 kronor?

2. Elektro Helios började sälja kylskåp på 1960-talet. De som kunde den grekiska mytologin reagerade. Varför?

3. Om man på 1600-talet anklagades för koppleri, vilket brott skulle man då ha begått?

4. Ur askan byggdes Rössjöholms herresäte upp på nytt 1731. Det blev pampig invigning med kanonsalut, men... Vad hände?

5. Var i Stockholm fanns omkring sekelskiftet en stor skridskobana, omsjungen av Povel Ramel?

 

 

1. Ett vykort (Sveriges första)

2. Helios är solens och värmens gud

3. Trolldom (el. umgänge med djävulen)

4. Slottet antändes, och brann ner igen

5. Nybroviken (Titta det snöar)

 

 

 

 

(90)

1. Vilken sport var i fokus under Båstadkravallerna 1968?

2. Liksom andra Göteborgskändisar har Smilet fått en spårvagn uppkallad efter sig. Smilet kom från Missisippi och var ingen människa. Vad var hon?

3. Vad kallades förstås dopförrättaren Johannes Persson i baptistförsamlingen i Svinhult?

4. Vilken liten ljusblå blomma – för många ljuvlig – kallades huggormsört på 1600-talet?

5. ”Kronprinsessans Hockeyklubb” idkade lagspel på is i början av 1900-talet, men man spelade inte ishockey. Vad spelade man?

 

 

1. Tennis

2. En alligator

3. Johannes döparen

4. Förgätmigej

5. Bandy

 

 

 

 

(89)

1. Hur låter det folkliga ordet för delirium tremens?

2. Den portugisiske maratonlöparen Francisco Lazaro dog när han tävlade i ”kalla Norden” under olympiaden 1912. Vad dog han av?

3. Varumärket Bob lanserades 1952. Vilka treordig slogan står bakom bokstäverna?

4. Adam av Bremen skrev på 1000-talet: ”Skåne är en halvö som utgör den yttersta delen av...” Vilket land?

5. Med vem gifte sig pastor Åsa Waldau den 29 mars 1999?

 

 

1. Dille

2. Värmeslag

3. Billigt och bra

4. ...Danmark

5. Jesus

 

 

 

 

(88)

1. Göran Persson sa: ”En del undrar varför jag ständigt tar av mig glasögonen, jo det är för att slippa...

2. Villa Lyckan i Kåbo utanför Uppsala drabbades definitivt av en olycka 2010. Vad hände?

3. När skulptören Albert von Stockenström utförde ett uppdrag stod han under bevakning. Det var något han inte fick göra. Vad?

4. Vilket livsmedelsföretag tog på 1960-talet bort sin asätande fågel, som varit dess symbol i flera decennier?

5. Vilket bokförlagsnamn skapades av barnen Tore och Ing-Marie Browaldhs initialer och efternamn?

 

 

1. ...se er

2. Huset revs

3. Dricka sprit

4. Marabou

5. Timbro

 

 

 

 

(87)

1. Vilken succémöbel skapade Henriette Killander på 1850-talet av trästavar

2. ”Vissa arbetare”, sa kyrkoherde Friedlander 1899 i Slättåkra, ”har sålt sig till den onde”. Vilket medlemskap retade honom så?

3. Samuel Ödmann påstod att runt skolan i Växjö kapades 3.000 ungbjörkar varje år på 1700-talet. Vad användes kvistarna till?

4. Varför blev det ”lyssnarstorm” när TT-nyheterna lästes upp den 6 april 1938?

5. Linnés lärare ansåg att hans elev var alltför begåvad för att följa sin fars bana. Vilket yrke hade fadern?

 

 

1. Pinnstolen

2. Medlemskap i facket

3. Till ris för elevbestraffning

4. De lästes av en kvinna

5. Han var präst

 

 

 

 

(86)

1. Vilket efternamn har flottiljens sämsta skytt, flygsoldat 113 i Torsten Bjarres tecknade serie från 1941?

2. Vilken sorts restaurang öppnades 1947 i Västerås för att tjäna de nyinflyttade ASEA-arbetarna från Appeninska halvön?

3. Vilken viktig händelse skulle storklockan i Mosjö kyrka förmedla 1718, när den tog i så att den sprack?

4. Hur började den bön som trycktes 1780 i kronprins Gustav Adolfs ”Barnabok”?

5. På vilken sorts plats finns ”rikemanskullen” i Göteborg?

 

 

1. Bom

2. En pizzeria

3. Att Karl XII hade dött

4. Gud som haver barnen kär...

5. På en kyrkogård (Östra kyrkogården)

 

 

 

 

(85)

1. Vilken ekonomisk förening ägde jazzrestaurangen Gyllene Cirkeln?

2. ”Lycka” betyder ”inhägnat område”. Vad fanns innanför staketet i Mölnlycke?

3. Vad är munkabälte och daldräll?

4. Vilket kommunikationsmedel avsågs när 1940-talets stockholmare sa: ”Två rum och kök”?

5. MC (Mjölkcentralen) stod det på röda träkossor fram till 1972. Vad stod det på kossorna sen?

 

 

1. KF

2. En kvarn

3. Vävmönster

4. Spårvagn

5. Arla

 

 

 

 

(84)

1. Varför säger man ”rotborste”?

2. Ett vårdbiträde stal år 2011 500 kr. ur en 98-årig kvinnas plånbok. I rätten friades vårdbiträdet, eftersom polisen bar skulden. Hur?

3. Vad fordrades för att en 1700-talskvinna skulle kallas mamsell?

4. Vad heter försäkringsbolaget som ställer som villkor att försäkringstagaren ska vara aktsam?

5. På vilket underlag jumpade riskbenägna pojkar?

 

 

1. Borsten utgjordes förr av rottågor (imp. rötter från Zacaton-plantan)

2. Polisen hade stoppat i pengarna och lagt fram plån-

boken (otillåten brottsprovokation)

3. Att hon var ogift

4. Aktsam

5. Is

 

 

 

 

(83)

1. Vad kallade August Strindberg konstigt nog sitt hem i den gula byggnaden på Drottninggatan i Stockholm?

2. Vilken folkgrupp tillhörde Calle Jularbo?

3. Urban Hjärne skrev om Rosimunda som tvingades dricka ur sin fars skål. Vilken skål?

4. Efter att prinsessan Victoria tagit sig ett bad i ett vattenfyllt stenbrott utanför Gävle, fick badplatsen ett Afrikaklingande namn. Vilket?

5. I göteborgstidningarna på 1800-talet annonserades om turistresor till Carlstens fästning på Marstrand. Vad skulle de få titta på där?

 

 

1. Blå tornet

2. Resandefolket

3. Hans huvudskål

4. Victoriasjön

5. Fångarna

 

 

 

 

(82)

1. I Glanshammar finns tre kyrkor. Vad heter komiskt nog den största?

2. Sveriges Litografiska Tryckerier bytte namn 1970. Till vad?

3. Vilket vapen får Magne och Mode ärva efter sin mullrande far, som kommer att dö i Ragnarök?

4. Vad var Erik ”Saxjerker” Eriksson bra på?

5. Vad kallades de hantverkare som för arméns räkning impregnerade snören, så att de brann långsammare?

 

 

1. Lillkyrka

2. Esselte (SLT)

3. Hammaren Mjölner

4. Att spela saxofon

5. Luntmakare

 

 

 

 

(81)

1. Vad ville en vikingatida kvinna behålla om hon tillbad asynjan Gefjon?

2. Sveriges äldsta hjul är tillverkat i björk, ek och lönn. Navet är av björk.Vilket träslag har hjulringen?

3. Att ”terrier” har med jord att göra hörs på namnet, men varför heter hundrasen så?

4. Heliga Trefaldighets dag har firats sen medeltiden. Vilken trefaldighet är det fråga om?

5. Vad hade ingenjör Malte Stierngranat gemensamt med faraon Keops?

 

 

1. Sin oskuld

2. Lönn (ek i ekrarna)

3. Den är lämplig för grytjakt

4. Fadern, sonen och den helige ande

5. Båda balsamerades och begravdes i en pyramid

 

 

 

 

(80)

1. När Rudolf Petersson skapade 91:an Karlsson blev också hans syster Margit förebild för en figur. Vilken?

2. Vad heter världsträdet som får kraft från köldens, värmens och vishetens källa?

3. Vad för slags bana har gett namn åt Bangatan i Göteborg?

4. AIK bildades i Stockholm 1891. Vad betyder förkortningen?

5. Varför hade de första korvkioskerna ofta en öppen stor konservburk under disken?

 

 

1. Elvira

2. Yggdrasil

3. En repslagarbana

4. Allmänna Idrottsklubben

5. Korvgubben måste kissa ibland

 

 

 

 

(79)

1. Punsch kallades ”rack” på Bellmans tid, på grund av en viss ingrediens. Vilken?

2. Vad hette marionettdockan som Anita Lindman pratade med?

3. Vilket samlingsnamn för det område som bestod av Bollebygd och sex andra härader lanserades 1919?

4. ”Gullhönor”, sa barn förr. Vad var det?

5. Utanför vilken sorts byggnad stod skolfröken 1944, när hon hörde: ”Lägg inte locket på min smörgås”?

 

 

1. Arrak

2. Televinken

3. Sjuhäradsbygden

4. Nyckelpigor

5. Dasset

 

 

 

 

(78)

1. Vilket smeknamn hade Arvid Andersson som lyfte pianon och bilar på varietéer?

2. Vilken klädespersedel kallade landstormssoldaterna ”kålbladet”?

3. I vilket sammanhang döptes Harald om till Helge 1960?

4. Vilken politisk färg hade den regering som införde allmän rösträtt för män 1907?

5. I början av 1980-talet byggdes fyra sjuvåningshus i Umeå, som invånarna kallar ”Tobleronehusen”. Varför det?

 

 

1. Starke Arvid

2. Den trekantiga hatten

3. I det svenska bokstaveringsalfabetet

4. Blå (regeringen Lindman)

5. De är trekantiga

 

 

 

 

(77)

1. Vilket efternamn hade tvillingarna Per och Björn som, föddes 1927 på Kungsholmen i Stockholm? Per blev skådespelare.

2. 1916 upptäcktes en ny asteroid. Inspirerad av svensk historia döptes den till Karin. Vilken Karin?

3. Vad är en stätta?

4. Vem stod det ”fritt”, att välja ”Pjätteryd till världens mitt”?

5. Vad beskrev Samuel Columbus så här:”Tecken, som med mångeledes hit och dit dragne streck, prickar och linjer liksom avkopiera tanken”?

 

 

1. Oscarsson

2. Karin Månsdotter

3. Trappa över en gärdsgård

4. Alf Henriksson

5. Bokstäver

 

 

 

 

(76)

1. Efter att ha dödat tio personer i Hurva i Skåne skrev Tore Hedin till polisen: ”Vill ni veta svaret på denna gåta, ska ni leta i det våta”. Vad skulle de hitta där?

2. Vad köpte Aaron Isaak åt sig själv och andra stockholmsjudar 1776? Aronsberg heter platsen.

3. I Skara envisas man med att skriva ”Böne kyrka” i två ord. Varför skriver man inte ihop till ett ord?

4. Svenska akademiens talesman Gustaf Armfelt skrev att han mitt på scenen lät Ahlgren och Broen smaka på käppen. Vilket yrke hade de?

5. Johan Jacob Döbelius adlades 1717. Hur blev efternamnet sen?

 

 

1. Mördaren

2. En begravningsplats

3. Församlingen heter Böne

4. De var skådespelare

5. von Döbeln

 

 

 

 

(75)

1. Anders Sparrman var abolitionist. Vad ville han avskaffa?

2. I en visa från 1911 är Jonatan och Josefin ute i en båt. Vad har Josefin med sig?

3. Stranden utmed Klara sjö var beväxt med vassrör. På området anlades en fabrik 1726. Vad tillverkades?

4. Den 30 oktober 1853 samlades ett gäng sångarstudenter vid Gamla torget i Uppsala och bildade en sångkör. Vilken?

5. År 2007 slog Marknadsetiska rådet fast att man visst fick kalla en viss stad för ”Fjollträsk”. Vilken?

 

 

1. Slaveriet

2. En symaskin

3. Porslin (Rörstrand)

4. Orphei Drängar

5. Stockholm

 

 

 

 

(74)

1. Vilken nationaltet hade tåget, som fyllt av ammunition exploderade i Krylbo 1941?

2. Vem gjorde italienska bakåtvända vinkningar i TV-programmet ”Hemma” på 1970-talet?

3. Var befann sig Lillian Asplund (död 2006) den 15 april 1912?

4. Seuerlings resande teatersällskap på 1700-talet använde sig av dockor. Varför det?

5. Vad menade organisten i S:t Petri kyrka i Malmö, när han på 1700-talet sa: ”Den bästa pusten har sprungit och ger otillräcklig vind”?

 

 

1. Tysk

2. Ria Wägner

3. På oceanångaren Titanic

4. De hade inte tillräckligt många skådespelare

5. Den bästa bälgen har gått sönder och ger otillräckligt med luft

 

 

 

 

(73)

1. Vilken släkt har sina djupaste rötter i bergslandet Bearn i Pyrenéerna?

2. Vilket politiskt parti har höjdhopparen Stefan Holm engagerat sig i?

3. Varför står det Ingenting på vägskylten till Örebrotorpet med det ovanliga namnet?

4. Heliga Birgitta samtalar ibland med folk som dött. Ännu konstigare är det med de barn hon pratar med. Vad?

5. På 1950-talet lärde sig barnen: ”Tänderna borsta var morgon och kväll – ät gärna ett äpple, men ej...

 

 

1. Bernadotte

2. Socialdemokraterna

3. Torpets namn är Ingenting

4. De är ännu inte födda

5. ...karamell

 

 

 

 

(72)

1. Varför vandrade de pietstiska hjorterianerna med några meters mellanrum när de gick till kyrkan?

2. ”Vår Herre Krist till Jordan gick” är en psalm från 1600-talet. Vad händer honom när han kommer fram?

3. Var finns världens käckaste kvinns, menar textförfattaren Fritz Gustaf?

4. Den förfärliga tågolyckan i södra Närke den 28 oktober 1950 glömdes nästan bort av medierna, eftersom en gamling dog dagen därpå. Vem?

5. Vilken stark dryck kallades ”piratolja” i de tidiga Tintin-översättningarna?

 

 

1. För att inte frestas till onödigt prat

2. Hans blir döpt (av Johannes)

3. På Öckerö i Bohuslän

4. Kung Gustav V

5. Rom

 

 

 

 

(71)

1. En rumpmas håller till i gränstrakterna mellan Dalarna och Västmanland. Var hittar man kransmasen?

2. Varför kallades Döderhultarn allmänt för ”tolvskillingen”?

3. Vilken yrkesgrupp har gett upphov till namnet ”Svartmangatan” i Stockholm?

4. Vilken TV-sänd tävling hölls på Cirkus i Stockholm 1961 när poängen skrevs upp med krita på svarta tavlan?

5. Vad kallades det längdmått som mättes med benen?

 

 

1. I målområdet vid Tjejvasan (han hänger kransen på segrarinnan)

2. Han tog alltid en tolvskilling för sina träfigurer

3. Munkar (dominikanmunkarna)

4. Melodifestivalen

5. Steg

 

 

 

 

(70)

1. Vad är Kärleken i Halmstad?

2. Vad sa finansminister Anne Wibble att alla svenskar borde se till att ha på banken?

3. Vad kallades den ljudliga anordning som bland annat bestod av en björntråd, fästad mot en fönsterruta?

4. Vad hände 1906 när Oscar Levertin gick upp i natten och drack upp ett glas gurgelvatten?

5. Riddaren möter ett ruskigt naturväsen i skogen och hugger av dess huvud. Den halshuggna kroppen återfinns på ättens vapen. Vilken ätt?

 

 

1. En stadsdel

2. En årslön

3. Hartsfiol

4. Han dog

5. Trolle

 

 

 

 

(69)

1. Vad försvann från nylonstrumporna på 1960-talet?

2. ”Cristo Redentor” vid Rio de Janeiro invigdes 1931, men varför kallades statyn ”Limhamns-Jesus” av svenska sjömän?

3. Kloka Gotlandsgumman Brita Biörn sa att hon hade lärt sig läkekonster när hon vistades hos ”di sma”. Var bodde de?

4. Vilken partiledare eldade år 2010 offentligen upp 100.000 kr. i hundrakronorssedlar?

5. Mariana Koskull hade lagt an på både Karl XIII och Karl XIV Johan. Vem flörtade hon med när guvernör Cederhielm utbrast: ”För Guds skull, skona den tredje generationen!”?

 

 

1. Sömmen

2. Den är gjord i cement 

från Cementa i stadsdelen Limhamn i Malmö

3. ”Undar jårdi” (under jorden)

4. Gudrun Schyman

5. Oscar I

 

 

 

 

(68)

1. Vilket år började nolltusentalet?

2. Vilket ljud kan stavas på 30 olika sätt i svenskan?

3. I vilket studentspex ska de ”ut och härja, supa och slåss och svärja...”?

4. Inom vilket truppslag verkade en styckjunkare?

5. Vilket internetbaserat sökföretag har hämtat sitt namn från esperanto? ”Ingång” betyder det.

 

 

1. År 1

2. Sje-ljudet

3. Djingis Khan

4. Artilleriet

5. Eniro

 

 

 

 

(67)

1. Vad beskrivs i Nordisk familjebok som ”ett slags sugande muskelrörelse med läpparna”?

2.Vilken kärrväxt kallades ”myrkung”, men bytte namn efter slaget vid Narva, och blev landskapsblomma i Västerbotten?

3. Vilken förseelse begick busfröet som på 1950-talet ”pangade en dora”?

4.Vilka vilda djur vadade över ån vid Svennevad?

5. Vad kallades ogifta Kerstin Ringberg efter att ha vunnit den svenska nationens första tävling i sitt slag?

 

 

1. En kyss

2. Kung Karls spira

3. Slog sönder en fönsterruta

4. Vildsvin (Swinavadh)

5. Fröken Sverige

 

 

 

 

(66)

1. Vad beskrivs i Nordisk familjebok som ”banat stycke av marken, löpande i mer eller mindre rak riktning och avsett, att man ska färdas därpå från ort till annan”?

2. Vilken uppfinning, som rullar över hela världen, uppfanns för gående på 1970-talet av västeråsaren Aina Wifalk?

3. När Sofie von Fersen förlorade sin yngsta dotter, beklagade Marie Antoinette sorgen genom att sända henne något från sin egen kropp. Vad?

4. Vilket instrument trakterade Rune Edvin Karlsson som bytte efternamn 1960 och gav namn till en gata i Gnesta?

5. Vad kallas en kyrkobyggnad i mindre format, fristående eller som del av ett större komplex?

 

 

1. En väg

2. Rullatorn

3. En hårlock

4. Dragspel

5. Kapell

 

 

 

 

(65)

1. Vilket ord skrivs ”uikikr” på runstenar och betyder ”nordisk sjökrigare”?

2. ”Sjvedik” betyder ”svensknyckel” på ryska. Vad är det för nyckel?

3. Vad lyfter dvärgarna Nordre, Sudre, Austre och Vestre på sina armar?

4. I vilket land blev Eva Zetterberg, Sveriges ambassadör i Managua, 2008 kallad ”hondjävel” av landets vice utrikesminister?

5. Per spelman bytte bort kon, och Hugo Ljungström från Ljusdal sålde grisen. Vad skaffade de istället?

 

 

1. Viking

2. Skiftnyckel

3. Himlavalvet

4. Nicaragua

5. En fiol

 

 

 

 

(64)

1. Depescher som skickades över Östersjön till Karl XII i Bender, förvarades i en säck. Varför låg det också en tung järnkula i säcken?

2. Vad hände, på order av Johan III, med intilliggande byarna Hudik och Vallen 1582?

3. Vad föreställer de två figurerna på vägskylten för gångbana?

4. Hudiksvall brändes ner till grunden 1721 – förutom kyrkan klarade sig bara ett hus. Varför kallas huset ”Rysstugan”?

5. Herrnhutarna beskrev sig själva som blodiglar, som livnärde sig på sår. Vems?

 

 

1. Om fienden bordade fartyget, skulle säcken kastas överbord

 2. Byarna Hudik och Vallen slogs ihop och blev en stad

3. En man som håller en liten flicka i handen

4. Det var ryssarna som brände staden

5. Jesus’ sår efter spikarna

 

 

 

 

(63)

1. På vilket sätt korsades via årtal Karl XII:s och Alexander Roslins vägar 1718?

2. Vad krävdes för att en åker skulle kallas ”vret”?

3. Varför trampade Gustaf Cederström omkring i högar av salt under arbetet med ”Karl XII:s likfärd”?

4. Varför var det extra uppoffrande att göra en pilgrimsvandring utan linnekläder?

5. Armfeldts karoliner tog hål på älven Enans is, inte för att dricka, men ändå för att rädda sina liv. Varför ville de se vattnet?

 

 

1. En dog, en föddes

2. Den skulle vara inhägnad

3. Han skulle avbilda fotsteg i snö

4. Linnet hindrade vadmalstyget att skava

5. Åt det håll vattnet strömmade fanns räddningen

 

 

 

 

(62)

1. Vad är en”wöwuti wengwock” i Västervik?

2. Vem började sitt eget epitafium med orden ”Jordens Oro Wiker”, och bakade därmed in sina initialer?

3. Göran Eld var chef för ett försvar i Solna. Vilket?

4. Bibliotekschef Hjalmar Lundgren i Norrköping, såg tre hot mot böckerna: fukt, råttor och låntagare. Vilket hot var värst?

5. Guldhalten mäts ju i karat, men vad mäts silverhalten i?

 

 

1. En rödrutig regnrock

2. Johan Olof Wallin

3. Brandförsvaret

4. Låntagarna

5. Lödighet

 

 

 

 

(61)

1. 1844 grundades ett badhus i Norrtälje. Vad badade man i?

2. Vilken familj, med allvarsamma blickar, betraktade ofta förr den sittande på utedasset?

3. Vad hade daggmaskar, huggormskött och hjortpenisar gemensamt under 1600-talet?

4. Enligt en 1800-talsanekdot kompenserade Gud ett mindre lyckat utformat Småland, med att på stället skapa...

5. Emanuel Swedenborg gjorde utflykter i den andliga världen. Var möter han Karl XII?

 

 

1. Gyttja

2. Kungafamiljen

3. De ingick i läkemedel

4. ...smålänningar

5. I helvetet

 

 

 

 

(60)

1. Tjänarinnorna Rist och Mist serverar ”fatöl” till enhärjarna. Varifrån tappar de upp mjöden?

2. Lewenhaupts änka skickade sina tjänare att hämta kroppen efter sin make, som liksom Buddenbrock halshuggits. De fick upprepa resan, eftersom de gjort ett misstag. Vilket?

3. På Danvikens dårhus fanns en svängmaskin. Vad användes den till?

4. Karl XIV Johans tandläkare, botade förstås tandvärk, men sysslade också med urverk. Varför det?

5. I en Bamseserie från 1988 uppträder skurken Nioreh, som med sitt namn visar att han är farlig. Hur?

 

 

1. Från geten Heidruns spenar

2. Huvudet de kom med tillhörde Buddenbrock

3. Till att få patienter att svimma i änden på en roterande bom

4. Tandläkaryrket gick inte att leva av på den tiden

5. Baklänges blir hans namn heroin

 

 

 

 

(59)

1. Vad var det som fick Paris’ gatlyktor att lysa och Bohuslän att stinka?

2. Till vilken, snart populär semesterö, gick den första charterflygningen 1954? Resan tog tolv timmar.

3. Vems brev från Hollywood var undertecknade ”Gurra”?

4. Vad kallade AB Cederroth 1953 sitt nya styckeförpackade plåster?

5. Vilket djur ansågs i äldre tider vara ”bondens bästa sparbössa”?

 

 

1. Tran

2. Mallorca

3. Greta Garbos

4. Salvekvick

5. Grisen

 

 

 

 

(58)

1. Vilka stärkelsebaserade korn, smått legendariska, har sen 1700-talet använts till soppor, krämer och geléer?

2. Vad är en malmkrona?

3. Om arvet efter en död var ett ”danaarv”, hade kungen rätt till det. Varför?

4. 1938 bekymrade sig överklassen över hur vanligt folk skulle klara av den nya friheten. Vilken frihet?

5. Vad kallades det hörn där barn med oönskat beteende placerades?

 

 

1. Sagogryn

2. Ljuskrona av metall

3. Den döde saknade arvingar

4. Semestern (två veckor)

5. Skamvrån

 

 

 

 

(57)

1. Vilken folkgrupp fick från och med 1776 begrava sina döda på Aronsbergs begravningsplats på Kungsholmen i Stockholm?

2. Vilken europeisk diktator ”gjorde tokiga saker”, enligt centerledaren Maud Olofsson?

3. Vad kallas Afrika i Margit Gergårdhs visa ”Familjen krokodil”?

4. Lasse Dahlquist skrev visan”Kalle på Spången”. Vad är ”Spången”?

5. Den som åtalades enligt den juridiska termen ”pactum”, ansågs ha ingått ett olagligt förbund. Med vem?

 

 

1. Judarna

2. Adolf Hitler

3. ”Niggerland”

4. Ett värdshus

5. Djävulen

 

 

 

 

(56)

1. Vilka förskönande luftrensare fick kyrkogårdarna på 1800-talet för att ”motverka bakterier” från liken?

2. Vad kallades de papprullar som på 1700-talet började användas för att locka hår?

3. Vilken sportkommentator tyckte 1994 att det såg ”mörkt ut på Kameruns avbytarbänk”?

4. Vilken bokstav i rikskansler Sparres titel ”råkade” glömmas, efter att han velat ge Magdalena Rudenschöld spöstraff?

5. Jämtlänningen Per-Olof Nilsson dog 1955 och efterlämnade över 150.000 föremål. Varför kallades han allmänt för ”Mus-Olle”?

 

 

1. Träd

2. Papiljotter

3. Arne Hegerfors

4. Ett ”k” (riskanslern)

5. Han hade ett eget museum

 

 

 

 

(55)

1. Mansnamnet Ulf betyder ”varg”. Vilken är den feminina formen?

2. Vilken figur träffade Albert Engström i det förslummade kvarteret Saltängen i Norrköping?

3. Vilket brosk höll bodknoddens blyertspenna på plats?

4. ”Sjökatter” har folk i Roslagen kallat sälar i hundratals år. Vad har sälar gemensamt med katter?

5. ”Hela rasket”, säger man ibland. Vad betyder ”rask”?

 

 

1. Ylva

2. Kolingen

3. Öronbrosket

4. Morrhåren

5. Skräp

 

 

 

 

(54)

1. Vilket landslag fick inför VM och OS under 1970-talet gratis snus av Tobaksmonopolet?

2. I ett skjul bakom dasset fanns slasklåren, dit barnen ofta fick gå med avfallshinken. Varför sparkade de alltid på dörren innan de gick in?

3. Vad har hänt om det hänger en gubbe istället för en krans på gavelspetsen på en byggnad under uppförande?

4. Varför kallas violinisten och spelmannen Olle Olsson för ”Vänster-Olle”?

5. Vad meddelade en kvinna på 1700-talet, när hon drog en hopslagen solfjäder över bröstet medan hon såg en man i ögonen?

 

 

1. Ishockeylandslaget Tre Kronor

2. För att råttorna skulle springa undan

3. Beställaren har inte bjudit på taklagsfest

4. Han håller stråken med vänster hand

5. ”Jag brinner av längtan efter dig”

 

 

 

 

(53)

1. Vilket ord på förbrytarslang tolkades av rekryter som en förkortning?

2. Vad kallades det långa ofodrade plagg i satin, som bars av affärsbiträden och kontorister under första delen av 1900-talet?

3. ”Ingen dör så grymt som dessa, ty de dör levande”. Vem säger så om kräftorna?

4. Vad kallas en trappstege inuti ett fartyg?

5. På 1800-talets skrivställ fanns två glasburkar. En innehöll bläck. Vad innehöll den andra?

 

 

1. Muck

2. Svalrock

3. Salig Dumbom

4. Lejdare

5. Sand

 

 

 

 

(52)

1. Från vilken kommun kom de skånska systrarna Sonja, Barbro och Agneta som utgjorde en populär sångtrio på 1960-talet?

2. Under motbokstiden fick en del inta 15 cl sprit till restaurangmaten. Andra fick bara 7,5 cl. Vilka då?

3. Vilken invandrargrupp tillber profeten Elisha?

4. Vilken yrkeskår satte punkt många gånger under arbetspasset?

5. Vad värmde man med slamkrypare?

 

 

1. Göinge

2. Kvinnorna

3. Syrianerna

4. Typograferna

5. Fötterna (skor)

 

 

 

 

(51)

1. Vilka trä- eller plastlådor var populära att ställa vinylplattorna i?

2. Hur börjar Ålandsvisan från 1875, där såväl mast som tåg skakar i stormen?

3. Vilket skydd utgjorde vårdträdet som högsta punkt på gården?

4. I Bredareds kyrka har en tre meter lång stöt gjorts om till en ljusstake. Vad användes träkäppen till förr?

5. Varför diskade man förr aldrig ur degtrågen?

 

 

1. Ölbackarna

2. En sjöman älskar havet våg...

3. Det skyddade gården från blixtnedslag

4. Till att väcka de kyrkobesökare som somnat

5. Degresterna surnade, och blev grund för nästa surdeg

 

 

 

 

(50)

1. Sutare är ett gammalt ord för ett hantverkaryrke. Vilket?

2. Vilken sångerska intresserade 1936 tyska riksministeriet för folkupplysning och propaganda, när det stod klart att hon hade renrasig bakgrund?

3. Vad stod det på den bok, som en tid fanns i många kök, och som påminde om prinsessorna Margareta, Märta och Astrid?

4. Vad har i århundraden framställts av smält grisfett blandat med grädde och lök?

5. Vilka stockar i ett timmerhus kallas syllar?

 

 

1. Skomakare

2. Sarah Leander

3. Prinsessornas kokbok

4. Ister (istersmör)

5. De nedersta

 

 

 

 

 

(49)

1. Vem syftade biståndsminister Jan O Karlsson på, när han sa: ”Den där jävla Texas-gubben”?

2. Erik Månsson i Gäseryd försökte kasta ut hattpartiets talman. Han fick tre veckors arrest. Vilken kost fick han nöja sig med?

3. Fridolin talar med lärde män på latin. Hur talar han med bönder?

4. Vilket smeknamn fick rallyföraren Erik Carlsson efter att hans bil hamnat upp och ner i ett dike under Sörmlandsrundan?

5. När Öja kyrka i Södermanland revs på 1800-talet, stod församlingen och drog i ett rep. Var satt andra änden fast?

 

 

1. Georg Bush

2. Vatten och bröd

3. På böndernas sätt

4. Carlsson på taket

5. I tornspiran

 

 

 

 

(48)

1. Vilket nytt vapen på 1400-talet laddades med ”byssestenar”?

2. Vilken pyssling inom servitöryrket skulle förr smidigt och påpassligt sätta fram smårätterna?

3. Vilken sjukdom som ledde till utstötande från samhället, började med att ögonfransarna föll bort?

Varför kallades Vårfrukyrkan i Skänninge ”Garpekyrkan” under medeltiden?

Vad betyder den här runinskriften: ”Biorn letu haggva stæin þenna”?

 

 

1. Kanonen

2. Smörgåsnissen

3. Lepra, el. spetälska

4. Det var tyskarnas kyrka

5. Björn lät hugga denna sten

 

 

 

 

(47)

1. På 1880-talet bildades de första riktiga klubbarna i Sverige. Det var ”Lyckans soldater” och ”Örgryte IS”. Vilken sport handlade det om?

2. Vilket bakverk, skapat för Maria Alexandrovna av Ryssland, började Göteborgsbagarna sälja i slutet av 1800-talet?

3. Prästen Nils Gustavsson var också skådespelare. Vilken roll i Himlaspelet gjorde han 47 somrar i rad?

4. Vilken högtidsdag tyckte Nordiska handelssamfundet skulle ligga på hösten som en pendang till motsvarande dag på våren?

5. Vilka djur kallades förr ”lymlar” eller ”norska råttor”?

 

 

1. Fotboll

2. Mariekex

3. Vår Herre

4. Fars dag

5. Lämlar

 

 

 

 

(46)

1. Vilket land var ”ju egentligen den sista Sovjetstaten”, enligt Björn Rosengren?

2. I juni 1921 anhölls den 17-årige Harry Edmund i Lund för lösdriveri. Vilket efternamn hade den blivande nobelpristagaren?

3. Vilken tjänstebeteckning kunde den betjänt få, som hjälpte greven på med stövlarna?

4. Grävlinghår har traditionellt använts i rakborstar. Är det för att det attraherar eller repellerar vatten?

5. Riddarholmsfjärden i Stockholm kallades på 1600-talet ”Lortfjärden” eller ”Gullfjärden”. ”Guld” var en omskrivning för...

 

 

1. Norge

2. Martinson

3. Stövelknekt

4. Attraherar

5. ...latrin

 

 

 

 

(45)

1. Vilken stoppad köttprodukt utsattes ofta för förfalskningar ”av vidrigaste slag”, enligt kokboksförfattarinnan Gustava Björklund?

2. Salmonella och tuberkulos spreds via ”det vita giftet”. Vad var det?

3. Vilken öken korsade svensken Lorentz Lange 1715, 213 år före Sven Hedin?

4. Vilket språk höll Karl XIV Johan en gång ett tal på? Ingen, inte ens han själv, begrep vad han sa.

5. Fantasilöse Mauritz Posse gifte sig 1738 med grevinnan Beata Kristina. Vilken ätt tillhörde hon?

 

 

1. Korv

2. Komjölk

3. Gobiöknen

4. Svenska

5. Posse

 

 

 

 

(44)

1. På restaurangerna uppmättes spriten i ett mått av bleckplåt. Det gav snapsen ett smeknamn. Vilket?

2. Vad var det dags att göra när ”det kom till kritan”?

3. Vad flyttade herrarna från näsan till munnen under tidigt 1800-tal?

4. Vad kommer och går i en Emil Norlanderrevy?

5. Den 1 april 1950 skrev Göteborgs-Posten att något stort och avlångt slitits loss och drev mot Kalmar. Vad var det som närmade sig?

 

 

1. Blecka

2. Betala

3. Snuset

4. Kovan

5. Öland

 

 

 

 

(43)

1. Vilken härskare erövrade Gotland 1361? När han hade valts till kung ”blev det åter dag i Danmark”, har det sagts.

2. Med vilken motivering ifrågasattes i en riksdagsdebatt 1863 kvinnors lämplighet för telegrafistyrket?

3. Varför kallas de finare stearinljusen för ”kronljus”?

4. Vilka tittade uppmärksamt när tidkulorna föll i hamnarna kl. 12?

5. Varför gick det inte bra för de studenter som kallades ”måndagsläsare”?

 

 

1. Valdemar Atterdag

2. De hade svårt att hålla tyst

3. De skulle användas i ljuskronor

4. Sjöbefälen som ställde sina kronometrar

5. De sa alltid att de skulle börja läsa ”på måndag”

 

 

 

 

(42)

1. Vad hade de nyförbjudna gubbarna framtill i en Owe Törnkvistdänga från 1957?

2. Vilken anakronistisk resa gjorde både Gustav III och Carl XVI Gustaf?

3. Landets första ryttarstaty i Stockholm och Göteborgs äldsta staty föreställer samma kung. Vilken?

4. Vilken apparat med gängor framkallade erkännanden från såväl skyldiga som oskyldiga?

5. Vilket kärnkraftverk fick namn efter en giftspottande kobra?

 

 

1. En låda

2. Eriksgatan

3. Gustav II Adolf

4. Tumskruven

5. Ringhals

 

 

 

 

(41)

1. På 1500-talet försökte man rensa ut danska ord i svenskan, så dräng ersattes av ett finskt ord. Vilket?

2. Vilken leksak dinglade i Karl XII:s finger i Kungsträdgården några dagar i oktober 1964?

3. Hans far, ”Gummi-Kalle” sålde kondomer. Själv fick han öknamnet ”Gummisnodden”. Det gav hans artistnamn. Vilket?

4. Vilken syrlig korv anses komma från Småland?

5. Vad var det som revs i Stockholm på 1630-talet och gav material till många nya byggnader?

 

 

1. Pojke

2. En jojo

3. Snoddas

4. Isterband

5. Stadsmuren

 

 

 

 

(40)

1. Det gamla Strömbadet i Stockholm hade öppet från ”arla morgon”. När stängde det?

2. Vilken organisation startades på initiativ av korg- och kvastmakaren Petter Erland Svensson 1889?

3. Vad hade 1947 tvådelad framruta, tre växellägen och saknade bagagelucka?

4. Vad var det för märkvärdigt med dessinatör Lars Holmgrens porträtt av Oskar I?

5. Vad betyder Carolus Dux?

 

 

1. Särla afton

2. De blindas förening

3. Saab:s första personbil

4. Det var vävt (i siden)

5. Hertig Karl

 

 

 

 

(39)

1. Vad hanterade en klampare?

2. Vad kallas skarpsillen när den har jästs och preparerats med kryddor?

3. Vilken kung kallade sig Gustavus Primus på latin?

4. Vem målade Gustaf Cederström in som den förste av karolinerna i ”Karl XII:s likfärd”?

5. Vilket snattrande djur anses vara vår äldsta tamfågel?

 

 

1. Tegel

2. Ansjovis

3. Gustav Vasa

4. Sig själv

5. Gåsen

 

 

 

 

(38)

1. 1934 kunde man för första gången spela på Stryktipset. Varför kallades det så?

2. Varför kallades Tiina Rosenberg retfullt ”Fi-Tiina” i kvällspressen?

3. Hur fick man bräder till båtbyggena innan man hade tillräckligt bra sågar?

4. När är det bra att ha med sig ett Curriculum vitae?

5.Inom vilken industri arbetade blekare, skrubbare och stoffmästare?

 

 

1. Man skulle stryka de lag man trodde skulle förlora

2. Hon företrädde Feministiskt Initiativ (Fi)

3. Man klöv fram dem ur stockarna

4. När man söker jobb (CV)

5. Textilindustrin

 

 

 

 

(37)

1. Vilken yrkesman extraknäckte förr ofta som byns tandläkare?

2. Gunno Dahlstierna skrev om ”kåningen och härr Pädar”. En av härskarna, ”Kåningen”, var Karl XII. Vem var ”härr Pädar”?

3. Av renskinn skar samerna remsor till stighudar. Hur användes de?

4. Varför sa man att de första Saab-bilarna hade ”självmordsdörrar”?

5. Vad kallas platsen i Stockholm där bönderna under århundraden har lastat av sina foror med hästfoder?

 

 

1. Smeden

2. Tsar Peter den store

3. De limmades fast under skidorna

4. De öppnades framåt

5. Hötorget

 

 

 

 

(36)

1. Vilken överraskande färg hade moderaterna på sitt fempunkts-m under valrörelsen 1970?

2. Vilket finger kallades digitus demonstratorius av medeltidens lärda?

3. Vilken författare begravdes 1940 när en stor krans med hakkorsflaggor och en sista hälsning från Rudolf Hess lades vid sarkofagen?

4. De vise männen uppfylls av ”stor glädje” i dagens bibel, men blev bara ”ganska glada” i Gustav Vasas. Varför det?

5. Varför kom de små tivolifordonen att kallas radiobilar?

 

 

1. Röd

2. Pekfingret

3. Verner von Heidenstam

4. ”Ganska” betyder ”mycket” på fornsvenska

5. Strömavtagaren (masten) gjorde att de påminde om radioapparater

 

 

 

 

(35)

1. Varför badades spädbarnet Gustav (IV) i isvatten?

2. Varför kallar närkingarna den stora Kvarntorpshögen för ”Oljeberget”?

3. I vilken dikt av Erik Axel Karlfeldt efterfrågas Ölands landskapsfågel?

4. ”Dåligt vara gifter illa, bättre vara dannemans ...

5. Heliga Birgitta, med sina förstärkta sinnen, vet direkt att den rika fru Orsini lever i synd. Hur vet hon det?

 

 

1. Det ansågs vara härdande

2. Det är en slagghög av oljeskiffer

3. Vid Färjestaden (Är näktergalen kommen i lund?)

4. ...frilla” (Ordstäv från 1600-talet)

5. Det känner hon på lukten

 

 

 

 

(34)

1. ”Om den står från jul till Knut, står den hela vintern ut”. Vad ska stå enligt Bondepraktikan?

2. Vilket politiskt parti ville en gång ha ”sociala reformer utan socialism”?

3. När medeltida vägfarande kom till Krokeks socken visste de att de också var i Östergötland. Därom vittnade ett naturligt gränsmärke. Vilket?

4. Vilket nytt herrplagg i början av 1900-talet hade liksom husaruniformen snörmakerier?

5. ”Förvridna kroppsrörelser och luftsprång” är inget som skattepengar ska gå till sa bondeståndet. Vilken verksamhet ifrågasattes?

 

 

1. Kylan 

2. Folkpartiet

3. En krokväxt ek

4. Pyjamasen

5. Balett

 

 

 

 

(33)

1.Från vilket träd kommer de fyra löv som svenska generaler bär på fältjackans högra kragspegel?

2. Vilket artistnamn hade Lars Gustaf Hällström?

3. Vilken klätterväxt, som ofta dekorerar Gotlands gamla ruiner, blev landskapets symbol 1908?

4. Gustaf Dalén hade en väckarklocka som både tände ljus och satte på något. Vad?

5. ”Där skatan bygger bo, har bonden ...

 

 

1. Ek

2. Tjadden

3. Murgröna

4. Kaffet

5. ...ro”

 

 

 

 

(32)

1. Finansminister Gunnar Sträng sa att hans ekonomiska kalkyler var dubbelt säkra. Hur uttryckte han det?

2. När Josefina kröntes till drottning strök ärkebiskopen med fingrarna smörjelse på hennes panna. Hon torkade förskräckt bort oljan med en näsduk. Varför?

3. Hur utfördes en rallarsving?

4. Varför fick Louis De Geer sina fönsterrutor sönderslagna när Danmark förlorade Slesvig?

5. Nobelpristagaren som valdes in i Svenska Akademien 1914 hade inte rösträtt. Varför det?

 

 

1. De hade både hängslen och svångrem

2. Hon hade sett att biskopen hade såriga utslag på handen

3. Armen svingades rak i en cirkel för att sedan träffa motståndaren i ansiktet

4. Han hade sett till att Sverige inte gick in i dansk-tyska kriget

5. Det var en kvinna: Selma Lagerlöf

 

 

 

 

(31)

1. ”Hell konung! Säll och lyckosam” skriver Johan Olof Wallin i 1819 års psalmbok. Vem avses?

2. Vilka stora däggdjur jagades hårt för att användas i snörliv, parasoller och piskor?

3. Den måttligt roade Ehrenstrahl målade år 1672 sju porträtt av drottningens ”Courtisan”. Vad var det?

4. Vilka skrev Saxo Grammaticus om: ”På böjda trästycken färdas de löpande”?

5. Vilket damplagg ansågs ännu vid sekelskiftet 1900 vara ”oanständigt” och ”onödigt”?

 

 

1. Jesus

2. Bardvalar

3. Hennes hund

4. Samerna

5. Trosor

 

 

 

 

(30)

1. Vilken genetisk missbildning är Centerpartiets symbol?

2. En miljon svenska medborgare fick inte längre tilltalas nedsättande, stipulerade Gustav III:s barnamordsplakat, Vilka var de?

3. Greta Carlsson förflyttade sig 100 meter på en minut och 43 sekunder och deltog i OS 1912 som 14-åring – i vilken sport?

4. På grund av gotlänningarnas medicinska användning av en viss insekt döpte Linné den till Decticus verrucivorus. Vad åt den?

5. Den vitsminkade överklassen målade på blodådrorna vid tinningen. Med vilken nyans?

 

 

1. Fyrklövern

2. Kvinnorna

3. Simning

4. Vårtor

5. Blå

 

 

 

 

(29)

1. Grillade småfåglar var en delikatess. Varför jagades de som mest på hösten?

2. Varför är bruden till vänster om brudgummen, när de går mot altaret för att vigas?

3. Varför sa kyrkan nej till bedövning vid förlossningar?

4. På en gravhäll från 1600-talet i Tingstads kyrka i Östergötland finns fyra världsdelar avbildade. Vilka?

5. Vad kallas den stiliga resonanslådan som kröner predikstolen?

 

 

1. Då var de fetast

2. Kvinnosidan är till vänster i kyrkan

3. Smärtan var Guds straff för frestelsen i Lustgården

4. Europa, Asien, Afrika och Amerika

5. Ljudtak (baldakin)

 

 

 

 

(28)

1. Vilket passande efternamn hade Elisabet, som gifte sig med hovtjänaren Gustav Badin?

2. Fransmannen Regnard försäkrade att han 1731 i Sverige sett ”tusentals ekorrar farande över vattendrag, på barkstycken”. Vad hade de till segel?

3. Vilken släkting övertog stol nummer 17 i Svenska Akademien när Hjalmar Hammarskjöld dog 1953?

4. Vilket gemensamt intresse hade de som 1832 bildade ett täljargille i Stockholm?

5. Vilka skenfrukter fick man nypa av försiktigt för att undvika taggarna?

 

 

1. Svart

2. Svansarna

3. Hans son Dag

4. Träsnideri

5. Nypon

 

 

 

 

(27)

1. Provinsialläkaren Gustaf Alling i Höganäs skrämde sina patienter med ett stort svart kattdjur. Vad heter ett sånt djur på quechua?

2. Vad kallas pejorativt en traditionellt plikttrogen socialdemokrat?

3. Vad kallas snirkliga och detaljerade träutsmyckningar på verandor och vindskivor?

4. Vilket truppslag köpte fram till första världskriget cirka tusen remonter per år?

5. Vad gör man av råbomull på Tumba bruk utanför Stockholm?

 

 

1. Puma

2. Gråsosse

3. Snickarglädje

4. Kavalleriet

5. Sedlar

 

 

 

 

(26)

1. Varför var 1850-talets dragspelskompositioner så glada och hurtiga?

2. Varför sattes egensinniga gråkoltar i fängelse?

3. Profeten Erik Jansson från Biskopskulla tyckte att böcker som förkunnade den sanna kristna tron skulle behandlas annorlunda än andra böcker. Hur?

4. Vad blev den som närgånget uppvaktades av en gast?

5. Vilket yrke hade de som på 1980-talet ingick i ”Baseballigan”?

 

 

1. Handklaveren kunde inte spela mollharmonier

2. De tillhörde en förbjuden religiös sekt

3. De skulle inte brännas upp

4. Gastkramad

5. Polis

 

 

 

 

(25)

1. ”Krösen” som plockades i skogen var ett viktigt näringstillskott. Vad var det

2. ”Det kommer en stank i hela staden av den där spetalen på Gråmunkeholmen”, skrev Gustav Vasa. Vad var ”spetalen”

3. Calle Flygare grundade en skola 1940. Han utbildade inte piloter, utan...

4. Vilket artistnamn hade tyngdlyftaren Arvid Andersson?

5. Vilket landskap ”glömde” Selma Lagerlöf i ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”?

 

 

1. Lingon

2. Ett sjukhus

3. ...skådespelare

4. Starke Arvid

5. Halland

 

 

 

 

(24)

1. Bärplockande barn kunde komma hem med enliterskorgarna fyllda till brädden med blåbär. Varför var inte korgarna fyllda när de kom hem med vildhallon?

2. Vilket yrke hade ”Jeppe på berget” uppe i en byggnad på Brunkebergsåsen i 1700-talets Stockholm?

3. Gamla operahuset i Stockholms revs, och ett nytt stod färdigt 1898. Allt gjordes större, utom scenen. Varför?

4. Varför kunde man köpa nylonstrumpor så billigt i början av 1960-talet?

5. Vera Oredsson kom till Sverige med de vita bussarna 1945. Hon blev senare partiledare. Vilket parti?

 

 

1. Bären sjönk ihop

2. Han var tornväktare i vårdtornet

3. Man ville att den gamla dekoren skulle kunna användas

4. Det var stora lager av strumpor med söm, som var 

svårsålda när de sömlösa kommit

5. Nordiska Rikspartiet

 

 

 

 

(23)

1. Vilken färg hade för det mesta det medeltida scharlakanstyget?

2. Inför EU-omröstningen på 19190-talet bildades två antagonistiska organisationer. En hette ”Nej till EU”. Vad hette den andra?

3. Atleten Carl Emil Pettersson gifte sig i Nya Guinea, fick många barn, hittade guld och blev förebild för en barnbokspappa. Vem?

4. Vem ändrade efter påtryckningar: ”Han som har mer än moders hjärta”, till ”Han som bär för mig ett faders hjärta”?

5.Omkring 1814 började militära trumpetare väcka soldater med reveljen. Vad kallades signalen som avslutade dagen?

 

 

1. Röd

2. Ja till Europa

3. Pippis pappa Efraim

4. Lina Sandell

5. Tapto

 

 

 

 

(22)

1. Vad är en näverlapp? Den kommer till användning mellan tänderna och tungan.

2. Vad heter den ärliga och lillgamla hjältinnan i Martha Sandwall-Bergströms flickböcker?

3. Vilket djur finns det gott om i Espevik i Halland?

4. Var arbetade en krutpräst?

5.Vad heter byn i Ånge kommun, vars namn inte kan bli kortare?

 

 

1. Musikinstrument

2. Kulla-Gulla

3. Huggorm

4. I fält

5. Ö

 

 

 

 

(21)

1. Vilken märkvärdig landning ser 28-årige Gösta Carlsson i utkanten av Ängelholm den 18 maj 1946?

2. Hösten 1667 vittnade pojken Mats Nilsson att han sett Gertrud Svensdotter föra sina getter över Dalälven, på ett sätt som både Matteus och Markus beskrivit. Hur?

3. Varje gång Karl XII läst ett avsnitt ur bibeln, skrev han på försättsbladet var han börjat och var han slutat. Senare rev han bort bladet. Varför det? 

4. På 1860-talet byggdes en järnväg mellan Köping och Riddarhyttan. När loken kom passade inte spårvidden. Vad gjorde man?

5. Karl XI satt och höll en uppslagen bok framför sig ”på ett annorlunda sätt”, rapporterar en hovman. Vilket sätt?

 

 

1. Landning av ett UFO

2. Hon och getterna gick på vattnet

3. Han tänkte att det kunde verka skrytsamt

4. Byggde om hela järnvägen (45 km)

5. Han höll boken upp och ner

 

 

 

 

(20)

1. 2007 års utredning kallades ”Prisområden på elmarknaden”, men förkortades som Karl XII:s favorithund. Hur?

2. Vad sålde Mazetti, som ville få kunden att fästa blicken på hans produkt, och inte snegla på andras?

3. Vilken stad lät Gustav Vasa grunda i Helsinge socken för att konkurrera med hansestaden Reval?

4. Vilket djur utgör ändelsen i det gamla mansnamnet Ingolf?

5. Konsthögskolan i Göteborg heter som alfernas hövding. Vad?

 

 

1. Pompe

2. Ögonkakao

3. Helsingfors

4. Varg (ulv)

5. Valand

 

 

 

 

(19)

1. Vad användes Göteborgstadsdelen Heden till, innan den bebyggdes på 1800-talet?

2. Vilken svensk kung var en giftmördare, påstod överraskande historikern Gustaf Ahlqvist 1868?

3. Vilken litterär stilfigur användes när ynglingaättens kungar döptes till Egil, Ottar, Anund och Ingjald?

4. Vad gjorde Ulf med stenblocket om det står: ”Ulf risti stin” på det?

5. Vilken reform stundade när Hjalmar Hammarskjöld sa: ”Nu läggs makten i deras hand som är minst kompetenta att hantera den”.

 

 

 

1. Exercis

2. Johan III

3. Allitteration

4. Hans reste den

5. Rösträttsreformen

 

 

 

 

(18)

1. Karl Johans skola i Örebro hade en musiklärare som trots sitt efternamn för det mesta var glad. Vilket efternamn hade hon?

2. I vilken vintersport har åskådarna traditionellt med sig en läderportfölj och kaffetermos?

3. Vilken utsmyckning på knapparna brukar en skepparkavaj ha?

4. Ivar Widéen från Eksjö skrev: ”Röd lyser stugan bak hängbjörkens slöja...”. Det blev en landskapssång. Vilket landskap?

5. Från vilken socken i Västmanland härstammar släkten Munktell?

 

 

1. Moll

2. Bandy

3. Ankare

4. Småland

5. Munktorp

 

 

 

 

(17)

1. Vilken är den främsta förklaringen till att Karl XII, sen han flyttat ut från slottet, aldrig återvände?

2. Åt vilket väderstreck seglade Adolf Erik Nordenskiöld 1878? 

3. Fyra hästar fick på Göran Paijkulls order utföra avrättningen av en motståndsman i staden Olmütz. Hur gick det till?

4. Vad heter ”kvarleva” på latin

5. ”Sankta Luciia, ge mej en tiia” sjöng busungarna på 1950-talet. Varför dög det inte med en femma?

 

 

1. Det hade brunnit upp

2. Nordost (Nordostpassagen)

3. Två drog i armarna, två i benen

4. Relik (eg. reliquiae=reliker)

5. För de´hade dom hemma

 

 

 

 

(16)

1. Vad kallas tjära, efter att den kokats till en trög massa?

2. Luffaren Bolle är på väg till ett samhälle på Östgötaslätten. Vilket?

3. Wolksvagens svenska motsvariget kallades ”Den svenska folkbilen”. Vad hette den på riktigt?

4. Vad finns runt fönstren i Mofalla kyrka i Västergötland? Inget märkvärdigt, men i en kyrka...

5. När man i det gamla bondesamhället hälsade på ett nyinflyttat par, tog man med sig salt och något ätbart. Vad?

 

 

1. Beck

2. Klockrike

3. Volvo PV 444

4. Gardiner

5. Bröd

 

 

 

 

(15)

1. Hunden ska tjäna herren, hette det. Vad ska tjäna frun?

2. I vilken tingest befinner sig Axel Johansson Natt och Dag när han 1598 vaknar efter att ha sovit i flera dygn?

3. För vilket tvåmansfordon gäller fortfarande vänstertrafik?

4. Vilket nordiskt helgon, sitter på en stol på 68 meters höjd mitt i Norrköping? ”Gull-Olle”, kallar invånarna den förgyllda gubben.

5. Karl Oskar Karlsson, son av resandefolk, musiker och kompositör, tog nytt efternamn efter sin födelseort i Avesta kommun. Vilken?

 

 

1. Katten

2. I en likkista

3. Sparkstötting

4. Sankt Olof

5. Jularbo

 

 

 

 

(14)

1. Munkarna hade sin ”Corona Petri” på huvudet, men vad var det?

2. Vad karaktäriserar en vänderuna?

3. Vad skulle pikeneraren spetsa med sitt sexmetersvapen?

4. Vilken förseelse riskerade man att göra sig skyldig till, om man arbetade på en helgdag?

5. Öster om norra Vättern ligger Tylöskogen. Vad heter skogsområdet rakt väster om Vättern?

 

 

1. En tonsur (rakad hjässa)

2. Den är spegelvänd

3. Anfallande häst

4. Sabbatsbrott

5. Tiveden

 

 

 

 

(13)

1. Vilket namn fick järnbruket på godset Bo, som låg där Timsälven forsade ut i sjön Möckeln?

2. Vad kallas den avlånga industribyggnad som 1917 uppfördes på ön Laxholmen i Norrköping?

3. I mitten av 1800-talet började man hetta upp mjölken till 70 grader i några sekunder för att döda bakterier. Vad kallades metoden?

4. Vad kallades på 1800-talet en ockrare på grund av han räknade sin höga avgift i hundradelar av värdet?

5. Vilken jullek började med att man hittade två hasselnötter i samma skal?

 

 

1. Bofors

2. Strykjärnet

3. Pastörisering

4. Procentare

5. Filipin

 

 

 

 

(12)

1. I eleganta filmkomedier drack man champagne. Vilken dryck föredrogs i 1930-talets folkliga komedier?

2. Vilket politisk parti började med att Carl Berglund från Glimmene publicerade uppropet ”Bröder låtom oss enas” 1910?

3. Vilken Erik gav namn åt Erikskrönikan?

4. På vikingatiden hålls blot tre gånger under året. Två av dem är sommarbloten och höstbloten (alfabloten). Vilken är den tredje?

5. Vilken förkunnare friade överraskande 1525 till Kristina, dotter till Malin i porten?

 

 

1. Pilsner

2. Centerpartiet

3. Hertig Erik Magnusson

4. Midvinterbloten

5. Olaus Petri

 

 

 

 

(11)

1. Varför byggde stockholmstyskarna sig en egen kyrka efter reformationen?

2. Varför kallades norrskenet för ”sillblixten”?

3. I början av 1920-talet fanns 2000 svenskar i det kyliga gruvsamhället kring Sveagruvan. På vilken ögrupp bodde de?

4. I norra delen av gamla Bondesverige tronade storsmöret på julbordet. Vad intog hedersplatsen på södra Sveriges julbord?

5. Vad gjorde vikingarna när de på morgonen samlats till dagvard?

 

 

1. Efter reformationen hölls större delen av predikan på folkspråken

2. Man trodde att blänk från sill i havet reflekterades mot 

himlen när stimmen hastigt vände riktning

3. Svalbard ”Spetsbergen”

4. Skinkan

5. Åt

 

 

 

 

(10)

1. I vilken stad grundades scoutkåren Finn på 1910-talet?

2. ”Lyckans soldater” och ”Örgryte IS”. Vilken sport handlade det om?

3. På 1930-talet infördes Branta canadensis till godset Eriksberg i Blekinge. Arten kom att trivas bra. Vad var det?

4. ”Krøll-alfa” säger man i Norge. Vad säger man i Sverige?

5. Vilken färg fick glaset om ett kopparmynt släpptes ner i glasmassan vid tillverkningen?

 

 

1. Lund

2. Fotboll

3. Kanadagås

4. Snabel-a

5. Blått

 

 

 

 

(9)

1. På en del medeltida Sigtunamynt står det ”In nomine Domini”. Vad betyder det?

2. Varför kördes det kontinuerligt ut tunnor till stridande bågskyttar?

3. Journalisten Ingvar Hedlund fick intervjua den sjukskrivne Torbjörn Fälldin om han lovade att inte skriva...

4. Varför står det en minnessten över Gustaf Fröding vid ett vägskäl i Grytterud i Värmland?

5. Varför hakades hakebössan fast?

 

 

1. I Guds namn

2. De var fyllda med pilar

3. ..vilken sjukdom statsministern led av

4. Det är vägskälet där ”det var dans bort i vägen”

5. För att den inte skulle kunna studsa bakåt när skottet brann av

 

 

 

 

(8)

1. Vilket djur var bondens bästa sparbössa enligt ett gammalt ordspråk?

2. Vilken barnslig manöver betyder ”tratta på ändan” på franska?

3. Många kyrkor döptes till ”Vårfrukyrkan”. Vem var frun?

4. 1929 lanserade några kvarnägare i Skåne ett kärnvetemjöl. Vilken stor rovfågel prydde påsarna?

5. Vad finns det tre exemplar av på lilla riksvapnet?

 

 

1. Grisen

2. Kullerbytta

3. Jungfru Maria

4. Kungsörnen

5. Kronor

 

 

 

 

(7)

1. Varför kallas lejonet på Göteborgs vapen för ”flyende lejon”?

2. I Järrestad på Österlen avbildas två segelbåtar på en hällristning. Varför är det anmärkningsvärt?

3. 1600-talsbiskopen i Åbo tyckte att studenten Henricus Eolenius lärde sig arabiska märkvärdigt fort. Studenten dömdes till döden. Varför?

4. Varför hade Gustav III tapetnubb i kroppen när han dog?

5. Vilket bestick användes till ”skimaten”?

 

 

1. Det är vänt åt ”fel håll”

2. Segel var okända i Norden under bronsåldern

3. Biskopen menade att Henricus måste stå i förbund med djävulen

4. Anckarströms pistol var laddad med tapetnubb

5. Sked – soppa kallades så

 

 

 

 

(6)

1. Vad kallas de fantasiväxter med blom- och bladknippen som Målar-Erik Eliasson framställde?

2. Vilken adelsman gjorde sig till riksföreståndare genom en statskupp 1470?

3. Vilka mytologiska varelser håller till på vinden?

4. Vad kallas julafton på grund av att man traditionellt mjukar upp brödskivor i skinkspad?

5. Vilken 1500-talskung skrev: ”den som ej fröjdar sig åt en skön flickas kyssar, är ingen man utan en träbock”?

 

 

1. Kurbits

2. Sten Sture d.ä.

3. Tomtar ”på loftet”

4. Dopparedagen

5. Erik XIV

 

 

 

 

(5)

1. ”Sophia Albertina Aedificavit” står det på Arvfurstens palats i Stockholm. Vad hade prinsessan gjort?

2. Vad kallas de skrifter, gjorda så nära en historisk händelse att de anses bevisa att en händelse ägt rum?

3. Vilken skandal höll på att avslöjas när statsminister Olof Palme jämförde reportagen med indianböcker och dåliga agentromaner?

4. Vad är det som har varunamnet ”Frakta” och tillverkas i gult och blått i miljonupplagor sedan 1987?

5. Vilken djup insjö, 135 km lång har ett namn som fornt betydde ”vatten”?

 

 

1. Byggt

2. Urkunder

3. IB-skandalen

4. Ikeas kasse

5. Vättern

 

 

 

 

(4)

1. Vad påstods vara ”försvinnande god” på 1960-talet?

2. Vad lades i en dopkasse?

3. Varför kallades den från Norge importerade lutfisken för ”bergfisk”?

4. Varför fick alltid en slaktgris överleva höstslakten?

5. Snorre Sturlason såg en kastal vid Stocksund. Vad var den början till?

 

 

1. Drycken Zingo

2. Barnet som skulle döpas

3. Den kom från Bergen i Norge

4. Den sparades till julbordet

5. Stockholms slott

 

 

 

 

(3)

Vad kallas en halvcirkelformad skördekniv?

Ännu på 1750-talet ansåg Linné att Solanum tuberosum var olämplig som föda. Vad är Solanum tuberosum?

Vad tyckte Oscar Montelius skulle dateras typologiskt?

Vilken stad, där det sedan 1600-talet tillverkades knivar, saxar och spik, kallades ”Sme´stan”?

Vad kallades de benunderkläder som kvinnorna lätt kunde dra av och lägga i väskan när de kommit på en bjudning?

 

 

1. Skära

2. Potatis

3. Fornfynd

4. Eskilstuna

5. Kalasbyxor

 

 

 

 

(2)

1. Vilket skånskt pappersbruk anlades 1573 där Rönne å forsade mellan berghällarna?

2. En del ”tog sig en jamare” när de drack rom. Varför sa de så?

3. Vad är 1619 kilometer lång och sträcker sig från Idefjorden till Treriksröset?

4. Vilken kung från Pommern gifte sig i Lund 1406 med Filippa?

5. Vilken 1600-talskung bar gärna en rödfodrad grå glansig cape?

 

 

1. Klippans pappersbruk

2. Rommen kom från Jamaica

3. Gränsen mellan Sverige och Norge

4. Erik XIII ”Erik av Pommern”

5. Karl XI, ”gråkappan”

 

 

 

 

(1)

1. Gotlands landskapsdjur ”pinnsvein”, fanns i Norden redan på stenåldern. Vad är det för djur?

2. Vilket naturfenomen kallas Bifrost i den fornnordiska mytologin?

3. Vad heter Erna Knutsson i Pelle Svanslös-böckerna?

4. Ballongflygaren Rolla störtade 1890 död ner i Stockholms skärgård. Han dog långt innan han slog i marken. Hur?

5. Vilket vattendrag utgjorde gräns mellan Sverige och Norge under medeltiden?

 

 

1. Igelkott

2. Regnbågen

3. Maja Gräddnos

4. Han frös ihjäl

5. Göta älv

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Hans Ekholm | Svar 08.05.2017 16.34

Hej
Meningen är att någorlunda allmänbildade ska ha glädje av dem. Tråkigt att du tycker att de är för svåra. Ge dig inte, det finns många lätta också.

sverker | Svar 08.05.2017 16.29

vem fasen kan svara på dessa värdelösa frågor? källor var?

Veine Vedin | Svar 18.03.2016 15.10

Vilken källa att ösa ur! Positivt överraskad...

Hans Ekholm 18.03.2016 18.59

Tack för kommentaren. Jag hoppas att sidan ska komma till nytta.

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

26.04 | 17:12

Då har du god allmänbildning. Ber att få gratulera!

...
26.04 | 15:29

Enkelt att lösa utan att titta i facit,Hade inga problem

...
08.05 | 16:34

Hej
Meningen är att någorlunda allmänbildade ska ha glädje av dem. Tråkigt att du tycker att de är för svåra. Ge dig inte, det finns många lätta också.

...
08.05 | 16:29

vem fasen kan svara på dessa värdelösa frågor? källor var?

...
Du gillar den här sidan