Frågesport 2

Svensk historia, frågor 101–200 (Frågor som inte kom med i spelet)

 

 (200)

1. I november 1718 blev biskop Henric Benzelius kallad till tjänstgöring i Fredrikshald i Norge, reste iväg, men avbröt resan i Strömstad. Varför?

2. Klarabohemen Victor Arendorff sålde till Dagens Nyheter nyheten om en författares död på 1940-talet. Vilken författares död?

3. Vad heter museet som grundades 1921 i Västerås, för att visa ett Västmanland i miniatyr?

4. I gruvorna användes knoster. Vad var det?

5. Vilken ort hette Loussavárri, men fick nytt namn som stad 1900? ”Fjällripeberget” förkortat.

 

 

1. Han hade fått veta att kungen var död

2. Hans egen, inklusive dödsannons

3. Vallby friluftsmuseum

4. Stora hammare

5. Kiruna

 

 

 

 

(199)

1. Vilka tre runda ting på Orsas kommunvapen symboliserar att sandsten där brutits sen forntiden?

2. Under 1970- och 80-talen klippte en del håret kort i lugg och sidor, men bakom öronen fick det växa. Vad kallas en sån frisyr?

3. Vad är Predikstolen i Uppsala-Näs?

4. När försvarsminister Mikael Odenberg avgick 2007 sa han i radio att hans efterträdare Sten Tolgfors hade ett öknamn. Vilket?

5. Vilken är huvudingrediensen i en kalvdans?

 

 

1. Slipstenar

2. Hockeyfrilla

3. En fornborg

4. Tomhylsan

5. Råmjölk

 

 

 

 

(198)

1. Vilket bevingat dumt fjäderfä, anses bära det äldsta av alla fågelnamn?

2. Vad tillverkade åltmor vid 1800-talets husbyggen?

3. Vilken soppa åts bland annat av biskop Brask? Huruvida kollegan Peder Swart gillade den, vet man inte.

4. Vad etablerade Osmund i Skara när han på 1000-talet ”satte stav och stol” i staden?

5. Vilken blivande kung tillskrivs traditionellt detta yttrande: ”Jag tör giva dig och din skola tusende djävlar”?

 

 

1. Gåsen

2. Murbruk

3. Svartsoppa

4. Ett biskopssäte

5. Gustav Eriksson Vasa

 

 

 

 

(197)

1. Vilket fornnordiskt ord för gårdsplan återfinns i engelskans town?

2. Vad var en kurpis, som kunde dras ner för ansiktet?

3. Varför har jordkällare så höga trösklar?

4. Enligt Adam av Bremen var biskop Henrik en suput som dog av kvävning. Vad kvävdes han av?

5. 1835 lyckades en lumpsamlare slinka in genom spärrarna omkring Örebro. Det han hade med sig blev en katastrof för staden. Vad hade han med sig?

 

 

1. Tun

2. En sotarmössa

3. För att den kalla luften inte ska ”rinna ut”

4. Sina egna spyor

5. Koleran

 

 

 

 

(196)

1. Vilket jordbruksredskap med pinnar i en ram kallades ”klös” på 1700-talet?

2. Vilket bibelinspirerat ord stod på Cederroths påse innehållande bikarbonat, som började säljas 1923?

3. Barnboken Petter och hans fyra getter kom ut 1951. Vilka färger hade getterna?

4. Vilka tre ord döljer sig bakom RUT, hon med avdragen?

5. Vad betyder det fornsvenska ordet anamma?

 

 

1. Harv

2. Samarin

3. Röd, blå, gul och vit

4. Rengöring, underhåll, tvätt

5. Ta emot

 

 

 

 

(195)

1. Melissa officinalis ansågs vara bra för hjärtat och kallades därför ”hjärtansfröjd”. Den doftar som en frukt. Vilken?

2. I vilken sång ska kungen svepa in sig i en purpurmantel, gjord av svenska folkets blod?

3. Biskopen i Skänninge, Nicolaus Hermanni blev skrinlagd och helig. Vilket var hans svenska namn?

4. Vilken typ av militärmusikinstrument förbjöds i Sverige 1684 att användas inom folkmusiken, som fortfarande präglas av förbudet?

5. Vilket passande efternamn hade hon som blev Skansenchef 1995?

 

 

1. Citron

2. Kungssången

3. Nils Hermansson

4. Slaginstrument

5. Leijon

 

 

 

 

(194)

1. Vad dracks traditionellt vid ett begravningskalas?

2. Vad har både huvudverk och bröstverk i kyrkan?

3. Vilket djur från asatiden har överlevt midvintern i halmgestalt?

4. Vilken småländsk ort fick både både stadsrättigheter och ett kunganamn 1856?

5. Varför var det tur att arbetarna i Falu gruva var lediga den 25 juni 1687?

 

 

1. Öl

2. Orgeln

3. Julbocken

4. Oskarshamn

5. Gruvan störtade

 

 

 

 

(193)

1. En fuskande kortspelare använde sig av fönstret när han avslöjade för sin medspelare vad han hade på handen. Hur gjorde han?

2. Vad är Johansson, Andersson, Karlsson och Nilsson?

3. Vad upptäckte August Malm i Tuolluvaara 1897?

4. Vilket djur var avbildat på Päder Rålambs sigill?

5. I vilket nuvarande landskap låg Finnveden, ett av de ursprungliga ”små landen”?

 

 

1. Han tittade på en ruta när han hade ruter på handen

2. De vanligaste efternamnen i Sverige

3. En stor malmfyndighet

4. En rådjurskalv

5. Småland

 

 

 

 

(192)

1. Vilken vit krydda, som under 1700-talet blev relativt billig, fick stora konsekvenser för folkhälsan?

2. Vad betyder den okristliga tidsbestämmelsen f.v.t.?

3. Vilken juldansvisa handlar om hur bönderna sår havre?

4. Vad rimmar Bellman på ”himlavalvets matta sken”?

5. Vilken sjukdom kallades tidigare fallandesot?

 

 

1. Socker

2. Före vår tideräkning

3. Viljen I veta och viljen I förstå

4. Storm och böljor tystna ren

5. Epilepsi

 

 

 

 

(191)

1. Anders Celsius lät hämta vatten från olika håll; från Fyrisån, brunnar och från snö för jämförande experiment. Vad ville han veta?

2. Vilket är scoutrörelsens valspråk?

3. Vilken bröstsjukdom kallades förr ”håll och styng”?

4. I samband med sin mycket jämna födelsedag läste Ingrid Luterkort sin sista ”Dagens dikt” i radio den 28 juni 1910. Vad fyllde hon?

5. Vilken kung tyckte 1680 att man borde ha skaffat honom en litet snyggare drottning?

 

 

1. Om allt vatten hade samma kok- och fryspunkt

2. Var redo (”Alltid redo” är dess lösen)

3. Lunginflammation

4. Etthundra år

5. Karl XI

 

 

 

 

(190)

1. Vad kallas en graverad metallstämpel för framställning av sigill?

2. Vägglusen, klädlusen och huvudlusen är tre av fyra människoplågare. Vilken är den fjärde?

3. Vad gjorde en ludersven?

4. Om man ville göra sötsugna munkar glada skulle man komma med en bytta mel silvestre. Vad var det?

5. Vad sattes redan 1864 efter Dagens Nyheters rubrik, och sitter fortfarande kvar?

 

 

1. Stamp

2. Flatlusen

3. Blåste i lur

4. Vildhonung

5. En punkt

 

 

 

 

(189)

1. Vilket 1100-talskloster i Småland hette Nova vallis på latin?

2. Karl Knutsson Bonde hade till sin armé skaffat tjugo ”kärrebyssor med pulver och stenar”. Vad var det?

3. Den danska armén förlorade slaget vid Getaskogen 1365, för att soldaterna tillbringat dagen innan i Arboga, sas det. Varför var det inte bra?

4. Varför var ostkakorna förr ofta gröna runt kanterna?

5. Varför protesterade invånarna i Lönsboda i Skåne 1985, när 500-kronorssedeln kom ut?

 

 

1. Nydala kloster

2. Kanoner med krut och kulor

3. De hade druckit alltför mycket öl

4. De bakades i kopparformar som ärgade

5. På sedeln finns Karl XI, som lät genomföra massakrer i byn

 

 

 

 

(188)

1. Kristina Abrahamsdotter hette en av Sveriges drottningar. Kungen hette Karl, vad mer?

2. Vilka fåglar ansågs påminna om katolska kaniker?

3Olof Palme, och många före honom, hade en titel som ingen annan svensk statsminister haft sedan dess. Vilken?

4. Kardan är ett gammalt bruksföremål. Vilken växt, carduus på latin, har gett namnet?

5. Under vilket namn lanserade Volvo 1953 en bilmodell som skulle vara både yrkes- och fritidsbil?

 

 

1. Karl Knutsson Bonde

2. Domherrarna

3. Excellens

4. Tisteln

5. Duett

 

 

 

 

(187)

1. –”De liknar hönor på huvudet, men tuppar på stjärten”, sa Linné. Vilka feta hannar talade han om?

2. Ulfhild lät rista: ”Han drunknade på Holms hav” Vad hade rimmande hänt med båten?

3. Vilken sång börjar, översatt till transpiranto: ”Senila liberia pinuppans polar...?

4. I början av 1800-talet började vanliga människor sätta upp ”sillalådor” på väggarna. Vad var det?

5.Vad kallas ett ringformat vikingatida fäste i Danmark och Sydsverige? En skånsk stad heter så.

 

 

1. Kapuner

2. Den hade gått i kvav

3. Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord

4. Enkla väggpendyler

5. Trelleborg

 

 

 

 

(186)

1. Anticimex bekämpar ohyra och insekter. ”Anti” betyder ”mot”. Vad betyder ”cimex”?

2. –”Fel”, tyckte kronprins Karl Johan, 1814 när han såg vad soldaterna gjorde med vänsterhanden. Vad gör de sedan dess med höger hand?

3. Vad är lugnt i Ångermanland vid byarna Junsele, Ramsele och Resele?

4. När Kristina 1954 fick en dikt publicerad i Kalle Anka & C:o, bestämde hon sig för att bli författare. Vad har hon för efternamn?

5. Vilken begynnelsebokstav slår man upp om man vill veta något om valar i Nordisk familjebok?

 

 

1. Vägglus

2. Honnör

3. Vattnet

4. Lugn

5. H

 

 

 

 

(185)

1. Många kyrkor är uppkallade efter Sankt Nicolaus. Vad avstod detta helgon att göra, redan som spädbarn på onsdagar och fredagar?

2. Vad skulle skeppsvakten vända på två gånger i timmen?

3. 1897 föddes Johan Fridolf Johansson. Vad heter han som stor arbetarförfattare?

4. 1924 presenterade Göteborgs-Tidningen ”...en sorts tankeställare, så populär i Amerika, att dollargubbarna glömma sina affärer, när de fått tag på en sådan”. Vad handlar det om?

5. På 1800-talet drogs pråmar lastade med göteborgarnas hushållssopor ut mot Vinga. Vart skulle de sen?

 

 

1. Dia

2. Timglaset

3. Jan Fridegård

4. Ett korsord (ordfläta)

5. Ut på öppet vatten för att tömmas

 

 

 

 

(184)

1. Vilken veckotidning, med namn som Brages hustru, började utges 1887?

2. Den ena anledningen till att jäskärl med mäsk grävdes ner i gödselhögar var temperaturen. Vilken var den andra?

3. Vad är ett Stockholmsrim?

4. Vad kallas det pris som tas ut per fordon för att minska trafikbelastningen i en stad?

5. Extrakt av mältat korn har länge brukats som degspad. Vad kallas spadet?

 

 

1. Idun

2. De var gömda

3. ”Heta” rimmar med ”äta” etc.

4. Trängselavgift

5. Vört

 

 

 

 

(183)

1. Vallkärrastenen i Lund flyttade en bonde hem till sig på 1800-talet, men skyndade sig efter en tid att flytta tillbaka runstenen. Varför?

2. Vad daggkåpornas vattendroppar troddes kunna användas till avslöjar släktnamnet alchemilla. Vad trodde man?

3. Varför grävde forntidsmänniskorna ner hundkäkar vid dörrposterna?

4. Vad hade missväxten i Sverige 1783 med Island att göra?

5. Vad är en ”gangsterkeps”?

 

 

1. Han började utsättas för spökerier

2. Att det gick att framställa guld av dem

3. Vakthunden skulle mota bort onda andar

4. Askmoln från ett vulkanutbrott skuggade solen

5. Skärm ovanför vindrutan – ibland på raggarbilar

 

 

 

 

(182)

1. Vilken titel har i hundratals år kungafamiljens huvudläkare haft?

2. Vad symboliserar duvan som ofta hänger över prästen i predikstolen?

3. Vad heter ”korsfäst” på latin?

4. Vad kallade sig Carl-Axel Thernberg som busringare?

5. Vad är Ullavi klint i Närke?

 

 

1. Livmedikus

2. Den helige ande

3. Krucifix (crucifixus)

4. Kalle sändare

5. En fornborg

 

 

 

 

(181)

1. Vad fyllde Anders Bjurholm i sin nykonstruerade knoppflaska?

2. Jättinnan Gerd ställs inför två val; antingen dricka getpiss, eller gifta sig med en gud. Vilken?

3. När översättarna stötte på ett problem satte de ett kryss i marginalen. Vad kallades ett sådant tecken?

4. Vilket plagg, som bars av de germanska herrarna, ansåg romarna vara omanligt?

5. En expedition 1736 reste till Tornedalen för att ta reda på om forskningsobjektet hade apelsin- eller citronform. Vilket var objektet?

 

 

1. Öl

2. Frej

3. Krux

4. Byxorna

5. Jordklotet

 

 

 

 

(180)

1. Vad kallas en bronsåldersyxa vars nacke är formad som ett rör?

2. Vilka kulade redan på medeltiden?

3. Den tilltalade måste resa sig när domen lästes. Ville han överklaga var han tvungen att göra det innan han satte sig. Hur uttrycktes det?

4. Vad måste man ha gjort för att serveras fläsk från galten särimner och mjöd från geten Heidrun?

5. 1966 lanserades en talande docka, som döptes efter en Astrid Lindgrenfigur. Vilken?

 

 

1. Holkyxa

2. Fäbodstintorna

3. ”På stående fot”

4. Dött i strid

5. Skrållan

 

 

 

 

(179)

1. I vilket väderstreck fanns det ondas hemvist?

2. Vilket metallglänsande glimmer, tände hos många ett fåfängt hopp?

3. Vad är 66 meter och rör sig i Västra skogens tunnelbanestation i Solna?

4. Vad betyder de fornsvenska orden ”Swær” och ”swæra” (svär och svära)?

5. När fältskären skulle lägga förband på sårade båtsman Hagberg i slaget vid Svensksund, blev han paff. Varför det?

 

 

1. Norr

2. Kattguld

3. En rulltrappa

4. Svärfar och svärmor

5. Den sårade var en kvinna

 

 

 

 

(178)

1. Vad hittar arkeologerna på en tretusenårig slagplats?

2. När man förr skrev ut ett dokument i två exemplar lade man ett s k karbonpapper mellan arken. Ibland skapades ingen kopia. Vad hade man gjort för fel?

3. Vad står det på portalen över vasaloppsmålet i Mora?

4. Vilken fisk kallades kort och gott ”torkad fisk” under medeltiden?

5. Vad lovade biskopen 1436 att församlingsborna i Vättlösa skulle få göra i fyrtio dagar om de hjälpte till att bygga en kyrka?

 

 

1. Mineralskärvor (avslag) efter tillverkning av redskap

2. Man hade vänt karbonpapperet åt fel håll

3. I fäders spår för framtids segrar

4. Torsk (förkortning)

5. Synda

 

 

 

 

(177)

1. Vad får man inte läsa i lokalen, enligt en skylt på Ofvandahls konditori i Uppsala?

2. Vilken praktlysten vasakung ville tilltalas ”majestät”?

3. Forntidsmänniskan bar med sig sina två matbestick, ett av trä, ett av flinta. Vilka bestick är det fråga om? 

4. Vad tog man bort på stadshusets toaletter inför Nobelmiddagen 1991 för att korta köerna?

5. Vad började vi på 1700-talet efter franskt mönster, kalla en fjärilformad ögla?

 

 

1. Läxor

2. Erik XIV

3. Sked och kniv 

4. Spegeln

5. Rosett

 

 

 

 

(176)

1. Vad är ett ”helrör” på systemet?

2. Vilken svensk nobelpristagare ville ”framskapa ett bättre människomaterial” genom tvångssterilisering?

3. Vad ansågs kloka bävrar bita av, för att undkomma jägarna?

4. Vilket sängtyg tillverkades av tygspill från annan sömnad?

5. Vilken underhållningsform, som skojade om året som gått, hade svensk premiär på nyårsdagen på Nya Teatern i Stockholm 1845?

 

 

1. En ”sjuttiofemma”

2. Gunnar Myrdal

3. Sina testiklar

4. Lapptäcket

5. Revy

 

 

 

 

(175)

1. Vilka tvättade förr fötterna i bageriernas vattenbaljor?

2. Vad har ”pärlan”, ”råbocken” och ”knappen i västen” gemensamt?

3. Vilken kung förlorade sitt ena öga i en sjöstrid mot den svenska flottan 1643?

4. Vilken geometrisk form har föremål som kallas ”pumla”, ”pomla” och ”polla” i Västerbotten?

5. Vad riskerar att vältas om många samtidigt rusar för att köpa en nyutgiven bok?

 

 

1. Bagarlärlingarna som skulle trampa degen

2. De är alla omskrivningar av en sup

3. Kristian IV av Danmark

4. De är runda

5. Kiosken

 

 

 

 

(174)

1. Vad kallas medeltidens långa yllestrumpor som fästes i brokorna?

2. Vad kallas en kokt köttbulle?

3. Vad heter självklart byn, i västra delen av Kiruna kommun, intill riksgränsen mellan Norge och Sverige?

4. På vems gravsten står att läsa: "Här under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972”?

5. Varför hade ätten 1600-talsätten Marsvin en tumlare på sitt vapen?

 

 

1. Hosor

2. Frikadell

3. Riksgränsen

4. Fritiof Nilsson Piraten

5. Tumlare kallades förr ”marsvin”

 

 

 

 

(173)

1. Vilka två städer fattas i denna storpolitiska stadsräcka, som upprättades 1963: London–Köpenhamn–Stockholm–Helsingfors?

2. Vad frågade fältskären, inför en operation 1813, när svaret blev: –”Utsupet”?

3. Vilken celest allhelgonapsalm skrev prästen Laurentius Laurinus 1622 när hans fru dött?

4. Till vilken ö förs kung Astolf av vindarna i Atterboms sagospel?

5. Vad kallades traditionellt en minibar, buren framtill av en egenföretagare?

 

 

1. Washington och Moskva (Heta linjen)

2. –Var är bedövningsmedlet?

3. I himmelen, i himmelen

4. Lycksalighetens ö

5. Låda på magen

 

 

 

 

(172)

1. Vad gjorde skådespelerskan Karin Kavlis svärfar bredbar?

2. Luftvärnsregementet i Halmstad har det stolta mottot Semper metam contingimus, ”Vi når alltid...” Ja, vad?

3. Vad gjorde Charlotta Djurström på scenen när Angelique Magito stod bakom en kuliss och sjöng?

4. Vilken insekt kallades förr ”torraka”? Linné gav den namnet Blatta orientalis.

5. Vilken ryss steg 1917 av tåget i Stockholm, köpte sig en kostym och en vegamössa på PUB, innan han for vidare upp mot Haparanda?

 

 

1. Ost

2. Målet

3. Mimade

4. Kackerlacka

5. Vladimir Lenin

 

 

 

 

(171)

1. Musikern Carl Johan Laurin for till Brasilien, där han drabbades av en epidemisk febersjukdom och dog med en karakteristisk hudfärg. Vilken?

2. Vilken svensk originaltext hade den norska schlagern ”Hold dig på måtten, Jensen”?

3. Vilken uppgift har den flagga som hissades på Stockholms slott för första gången den andra november 1873?

4. Vad är en skällko?

5. Äggpickning tyckte man var roligt redan på medeltiden. Hur går det till?

 

 

1. Gul (gula febern)

2. Håll dig till höger, Svensson

3. Den visar om kungen var ”hemma”

4. Den ko som bär skälla i en flock på naturbete.

5. Två tävlande stöter ihop varsitt kokt ägg. Förlorarens ägg spricker

 

 

 

 

(170)

1. Vad heter parken i Värnamo som bagaren Algot Fogelberg skrev en visa om?

2. Vad kallas mjölkörten med anledning av att den ofta växer på banvallarna?

3. Vad kallades den typ av anstalt, som genom sträng disciplin och arbete skulle göra lösdrivare till nyttiga samhällsmedlemmar?

4. Vilken manlig persedel fick fåra i början av 1900-talet?

5. Vilken stad har sitt medeltida ursprung i ett ek- och sjörikt område i Småland?

 

 

1. Apladalen

2. Rallarros

3. Tukthus

4. Hatten

5. Eksjö

 

 

 

 

(169)

1. Vad skar man och torkade på krakar?

2. Vilket byggnadsverk återfinns på ätten Bernadottes vapensköld?

3. Vem hade valspråket ”Rätt och sanning” och Napoleon som gudfar?

4. Vilket gammalt jordbruksredskap består av handval och slagval?

5. Vad kallas en slipad ädelsten?

 

 

1. Säd

2. En bro

3. Oscar I

4. Slagan

5. Juvel

 

 

 

 

(168)

1. Vad fick man i ryggen om man åt Wasabröd, åtminstone i reklamen?

2. Vad kallas en metallring som håller ihop ett laggkärl? 

3. Vad är det som har corpus och flygeldörrar i kyrkorna?

4. År 1678 ger Jörgen Krabbe, några soldater 30 dukater var innan de gör sin plikt. Vad ska de göra?

5. Den 30 februari har infallit en enda gång i Sverige. Det var 1712 då Karl XII tillfälligtvis införde två...

 

 

1. Råg

2. Tunnband

3. Altarskåpen

4. Arkebusera honom

5. ...skottdagar

 

 

 

 

(167)

1. 22-årige anarkisten Hjalmar Wång sköt 1909 ihjäl generalmajor Beckman, som han trodde var Nikolaus. Vilken Nikolaus?

2. Varför silades vinet förr, innan det serverades?

3. Under en dramatenföreställning 1825 hoppade plötsligt sufflören upp ur sin lucka. Det som kom efter honom fick alla på scenen att störta ut. Vad var det som, kom?

4. Vilken förbjuden aktivitet ägnade sig diplomaten mister Baker åt på Djurgården 1857, när hans öra flög av?

5. Köksmästaren kallades ”skaffare” en gång i tiden. Vilket förrådsutrymme basade han över?

 

 

1. Nikolaus II, ”enväldig tsar och autokrat över allt Ryssland"

2. För att kryddorna inte skulle hamna i dricksglasen

3. Rök och lågor (Hela teatern brann ner)

4. Han duellerade

5. Skafferiet

 

 

 

 

(166)

1. Vad kallades ett högstämt kväde, som tillägnades en hövding?

2. Vem skrev 1703 om sin egen insats: ”Har bränt upp en hel stad och hängt borgarna”?

3.Vilket europeiskt land representerades av Soto Maior, som stockholmarna kallade ”Söte majorn”?

4. På borgerskapets änkehus i Stockholm sitter en dag en flicka på 1830-talet och sjunger för mormoderns katt, när en anställd på Operan går förbi. Vad heter flickan?

5. Vilken litterär doktor förgiftar pastor Gregorius vid vattenkiosken i Kungsträdgården i Stockholm?

 

 

1. Drapa

2. Karl XII

3. Portugal

4. Jenny Lind

5. Doktor Glas

 

 

 

 

(165)

1. ”Enskild ställning” är den högsta militära lystringsgraden. Vad kallas den vanligtvis?

2. Var byggde sig Kettil Jamte en gård på 700-talet?

3. Vad kallades den båtsman som gjorde an, och sålde färdbiljetter?

4. Vad tittar odontologer särskilt på när de undersöker ett skelettfynd?

5. Hur levde Erik av Pommern på Östersjön?

 

 

1. Giv akt

2. I Jämtland

3. Hoppilandkalle

4. Tänderna

5. Rövare

 

 

 

 

(164)

1. Vad visades upp i Falun i juni 1992, 82 meter och världens längsta?

2. Kvinnan på fredsmonumentet i Karlstad håller i ett svärd. Varför måste hon använda båda händerna?

3. Vad var det för ”fel” på de damstrumpor, som i början av 1960-talet slumpades bort:”Köp tre par – betala för ett”?

4. I svensk version antar räven att rönnbär är sura. Vad blir den grekiska originalräven snuvad på?

5. ”Farmarkalsonger” började säljas i Sverige 1947. Vad var det?

 

 

1. En falukorv

2. Det är brutet i två delar

3. De hade söm

4. Vindruvor

5. Jeans

 

 

 

 

(163)

1. Frakturstilen har två bokstäver som är förvillande lika. Vilka?

2. Under Nobelmiddagen utropar ordföranden; ”Hans Majestät Konungens skål”. Vad säger då samfällt alla skålande?

3. Från och med när var en norrlänning skyldig att betala bågaskatten på 1500-talet?

4. Vilken litterär gårdssamling har Sevedstorp i Vimmerby som förebild?

5. Den som bälgar i sig det gudomliga suttungamjödet blir styv på att skalda. Och vad lär sig åtminstone de som får i sig en skvätt?

 

 

1. s och f

2. ”Konungen”

3. När han var vuxen nog att spänna armborstet

4. Bullerbyn

5. Rimma

 

 

 

 

(162)

1. Gudrun Schyman eldade upp 1000 sedlar under Almedalsveckan 2010. Vilken valör?

2. Vilken ljusskygg egenskap hos barn gjorde att de inte tilläts arbeta i Sala silvergruva?

3. Vilket fromt huvud återfinns på Stockholms stadsvapen?

4. ”Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen, utan också i många andra avseenden”, sa en statsminister 1965. Vem?

5. I Trefaldighetskyrkan i Uppsala finns en stol, dubbelt så hög som en vanlig. Vad gjorde prästen när han satt i den på 1600-talet?

 

 

1. Hundrakronorssedlar

2. De var tjuvaktiga

3. Erik den heliges

4. Tage Erlander

5. Predikade

 

 

 

 

(161)

1. Vilket barbariskt uttryck började 1895 användas för riksdagsledamöter som inte tillhörde något parti?

2. Vilken moderat politiker med sina typiska err sa: ”Problemet i Sverige är inte att det växer så det knakar, utan att det knakar utan att växa”?

3. Vilken annan moderat politiker med träaktigt efternamn sa: ”För det första har jag aldrig sagt det, för det andra är jag felciterad och för det tredje skulle det aldrig ha kommit ut”?

4. Vad var det för förfärligt som hände i London 1666 och i Sundsvall 1888?

5. Vad rimmar med ”Hör hur bäcken ystert brusar” i en känd vårvisa?

 

 

1. Vilde

2. Carl Bildt

3. Anders Björck

4. Jättelika stadsbränder

5.Hör hur västanvinden susar!

 

 

 

 

(160)

1. Av vilka två anledningar kallades arkitekten Alfred Persson ”Millimetern”?

2. De nya leksakerna i celluloid var ”lätta, tvättbara, färgäkta och hygieniska”. En viktig egenskap stod inte i reklamen. Vilken?

3. Vem studerade konst i Paris i slutet av 1880-talet under täcknamnet Monsieur Oscarsson?

4. Vilken ort i Mjölby kommun börjar med ”Norm-” och har ett namn med en ändelse som betyder ”äng”?

5. Vilket efternamn fick psalmförfattarinnan Lydia, när hon gifte sig med korvfabrikören Daniel?

 

 

1. Han var kort och noggrann

2. De var extremt eldfängda 

3. Prins Eugen

4. Normlösa 

5. Lithell

 

 

 

 

(159)

1. Vad kunde man både segtugga och dansa under 1900-talets senare halva?

2. Vad kallades den ”fina” delen av riksdagen fram till 1970?

3. I en annons från 1962 påpekas att ”En Opel är så lättkörd att även Er...

4. Vad krävs för att kunna sälja konserverad gröt framställd av vassla och sågspån?

5. Vad kallas en vägg inuti ett farftyg?

 

 

1. Bugg

2. Första kammaren

3. ...fru kan köra den”

4. Mördande reklam

5.Skott

 

 

 

 

(158)

1. Vilket ord är besläktat med ”granne” och betyder ”smal gata”?

2. Vad var en ”gris” för godissugna?

3. Vart gick lajdarna med sina råvaror?

4. Vad innebär det att slå en ”alla” i brädspel?

5. Vilken stor cementklump heter ”Golmma riikka urna” på samiska?

 

 

1. Gränd

2. En karamell

3. Till slaktarna i staden

4. Båda tärningarna visar samma

5. Treriksröset

 

 

 

 

(157)

1. Vad kallades den yrkesman som tillverkade mindre föremål av järn?

2. Vilken träbokstav hade han i händerna, han som letade efter malm eller vatten?

3. Vilken hejarramsa hittade konstnären Åke Hodell på? Sista ordet är en ingrediens i semlor.

4. ”Samhället vid askdungen i sundet” var ett långt namn. Hur förkortades det när samhället upphöjdes till stad 1643?

5. Har de snedställda störarna tjockändan uppåt eller nedåt i en gärdsgård?

 

 

1. Klensmed

2. Ett Y (slagruta)

3. Sassa brassa mandelmassa

4. Askersund

5. Uppåt

 

 

 

 

(156)

1. ”Orörligt liv” blev en konstgenre på 1600-talet. Vilket var det tyska namnet som antogs av svenskarna?

2. Vilken människoplågande mask, påstod vetenskapsmännen på 1700-talet, existerade inte?

3. Vem sjöng hellre än bra på Solliden på 1950-talet?

4. Medeltidskaniken Lambert i Skara började bli lomhörd, men hällde varmt avkok från ett helgonben i öronen och hörde igen. Hur kom det sig?

5. Vad har man haft gemensamt med sin buksvåger?

 

 

1. Stilleben

2. Tandmasken

3. Egon Kjerrman

4. Vaxpropparna smälte

5. Sexpartner

 

 

 

 

(155)

1. Vilket skivkontrakt rev Bert Karlsson 1985, när han fick klart för sig att bandet var sponsrat av Bevara Sverige Svenskt?

2. Varför blir sankt Enevald våt om fötterna, när han i Sölvesborg stiger ner från den sten han mirakulöst flugit på från Jerusalem?

3. Vilken verksamhet hade pågått i 200 år i den Stockholmsbyggnad som kallades ”Pungpinan” och revs 1876?

4. Vilka två hälsningsåthävor – en kvinnlig, en mer manlig – är uppkallade efter det germanska ordet hnigwan?

5. Vilken protestsångares aska murades 1967 in i Folkets Hus i Landskrona, efter att ha varit i privat ägo i 50 år?

 

 

1. Kontraktet med Ultima Thule

2. Det springer upp en källa

3. Krogverksamhet

4. Niga och nicka

5. Joe Hills

 

 

 

 

(154)

1. Vilket pronomen skrevs inte in i Svenska Akademiens ordbok 1932, eftersom det ansågs vara en underform av ”han”?

2. Erik Abrahamsson hjälpte danskarna att inta Stockholm. Han avtackades av Kristian II den 7 november 1520. Hur?

3. Västerås domkyrka som saknade helgonben, fick 1463 en skalle och en arm från Munktorp. Vad hette helgonet?

4. Vilken sjukdom plågade de barn som Göteborgspiloten Gösta Fraenkel tog med till 3000 meters höjd?

5. Av brandsäkerhetsskäl är det viktigt att dörrarna öppnas utåt. På vikingatiden ansågs det säkrare om dörrarna öppnades inåt. Varför?

 

 

1. Hon

2. Han blev halshuggen 

3. Sankt David (av Munktorp)

4. Kikhosta (som därmed lindrades)

5. Då kunde ingen utifrån spärra dem

 

 

 

 

(153)

1. Vilken Upplandsort uppstod på sank mark, i en tid då sank hette dank?

2. Vad är man, om man är lika känslolös som ett metallföremål, som bearbetats utan upphettning?

3. Gustav Vasa menade att svenskarna skulle arbeta mer och vandra mindre. Vad var det för vandringar?

4. I vilken by i Dalarna ägde familjen Mångs ett antal fäbodar på 1600-talet?

5. Vilket radioprogram på 1960-talet började alltid med CeGe Hammarlunds ”Hejsan, hejsan”?

 

 

1. Danmark

2. Kallhamrad

3. Pilgrimsresor

4. Mångsbodarna

5. Sveriges bilradio

 

 

 

 

(152)

1. Vad finns i regel invid de lappländska orter, med ett namn som slutar på -järvi?

2. Sjömannen Andres Rydberg började 1834 kräkas, fick diarré, kramper och blåtonat ansikte. Några timmar senare var han död. Vad hade drabbat honom?

3. Vilken yrkesgrupp fick på 1950-talet denna uppmaning från mejerierna: ”Såga inte av den gren Ni sitter på – använd smör”?

4.Vad kallar man de diktare, ofta självlärda, som i början och i mitten av 1900-talet skildrade arbetarklassens liv?

5. Varför kallas det berömda tornet i Helsingborg ”Kärnan”?

 

 

1.En sjö

2. Koleran

3. Lantbrukarna

4. Proletärförfattare

5. För att det är ett kärntorn

 

 

 

 

(151)

1. Vad kallade Scheele ”deflogisticerad luft”?

2. I ett dokument från 1312 nämns en socken vid namn ”Baldanaes”. Vad heter den nutida hälsingestaden?

3. Alla medaljer vid Stockholmsolympiaden 1912 hade ett porträtt av en medlem av Götiska förbundet. Vem?

4. 1940 skrev Hjalmar Gullberg ”Förklädd gud”. Vem komponerade musiken?

5. Vilket skällsord syftar på kastrerade tjurars långsamma gång?

 

 

1. Syre

2. Bollnäs

3. Per Henrik Ling

4. Lars-Erik Larsson

5. Latoxe

 

 

 

 

(150)

1. Vilken kung driver Katarina med i operatexten ”Den otursamme hjälten Kosometovich”?

2. Vilken pyssling tycker att Västmanland är lika randigt som hans mors förkläde?

3. Vilken västmanländsk borg på en holme i Kolbäcksåns strömmande vatten, fick Hedvig Eleonora i morgongåva?

4. Vilken fästning, som gav namn till ett landskap, började byggas 1308 för eventuella anfall från Norge?

5. Vad var en ”käklustig” sotare?

 

 

1. Gustav III

2. Nils Holgersson

3. Strömsholms slott

4. Bohus fästning

5. Hungrig

 

 

 

 

(149)

1. Vad kallas den norrländska soppa som gjordes av fläskspad, korngryn och grönsaker?

2. Vilken helgonkung hade en drottning, som på 1100-talet trakasserade munkarna i Varnhems kloster?

3. Varför blev många förvånade, när de fick höra att 81-årige Verner von Heidenstam dött?

4. Vad kallas tangenterna på en nyckelharpa?

5. Vilket latinskt namn på sina varuhus tog Konsumentkooperationen 1956?

 

 

1. Sluring

2. Erik den helige

3. De trodde att han varit död länge

4. Nycklar (el. knavrar)

5. Domus

 

 

 

(148)

1. Vilken ras tillhörde de djur, som förr sprättade omkring på svenska bondgårdar? Rasen är uppkallad efter staden Livorno i Italien.

2. Vad kallades nedsättande 1800-talets stora ägare inom skogsindustrin?

3. Den berömda Gustav Vasatavlan av Jacob Brink restaurerades i början av 1900-talet av en svensk målare från Dalarna. Vem?

4. En naziståtalad sa att han ropat ”Simhall” vid en demonstration 1999. Linköpings tingsrätt menade att han hade skrikit något annat. Vad?

5. I en gammal berättelse frågar en främling en hantverkande gubbe om vägen, och får ett nonsenssvar. Vad tillverkar gubben?

 

 

 

 

1. Leghorn

2. Träpatroner

3. Anders Zorn

4. ”Sieg Heil”

5. Yxskaft

 

 

 

 

(147)

1. Hur många potatisar har Jonas Alströmer på sitt adelsvapen?

2. Vad tillverkade hantverkaren av spån i Våmhus som sa om sitt arbetsmaterial:”Årsringarna ska sitta tätt som bladen i en psalmbok”?

3. Kristina av Sachsen var drottning av Sverige 1497–1501. Vem var regenten?

4. Det läkaren rekommenderat Årstafrun 1813 fick hon smak på och gjorde det sedan varje år på sensommaren. Vad?

5. På vilken kind placerades den musch som betydde ”öppen för förslag”?

 

 

1. Inga

2. Korgar

3. Kung Hans

4. Badade i badkar 

5. På den vänstra kinden

 

 

 

 

(146)

1. Hasseåtage kommenterade statsminister Ingvar Carlssons utseende i en revy 1979. Hur såg han ut, enligt dem?

2. Vad, menade Emil Hagdal, var kalasmat för bordsgäster utan näsa?

3. Med vilken motivering hävdade Linné att Adam och Eva inte skylde sig med fikonlöv?

4. Vilken månad inleds i slutet av fruntimmersveckan?

5. Vad var ”djävulsträck” i den avhållssamme Lars Levi Læstadius´ språkbruk?

 

 

1. Som en fot

2. Surströmming

3. ”Fikonlöv är för små”

4. Rötmånaden

5. Alkohol

 

 

 

 

(145)

1. Varför har bjällror, i motsats till klockor, sluten form?

2. Förr i tiden brukade man tända rökiga maseldar i fäbodarna. Varför det?

3. Vad kallas den bostadssatsning som bedrevs 1964–1975?

4. I en Selma Lagerlöfnovell blir Sven Elversson bannlyst för att ha ätit kött. Vilket slags kött?

5. Vilka började bli kurviga i Mora i slutet av 1700-talet?

 

 

1. För att den lösa kulan inte ska ramla ut

2. För att mota bort myggen

3. Miljonprogrammet

4. Människokött

5. Klockorna

 

 

 

 

(144)

1. Vad kallas ett vidjeband på en gärdesgård byggd av störar?

2. Bland dungarna på en udde i Mälaren fanns en bronsåldersby. Nu är den en stor kommun i Stockholms län. Vilken?

3. Vilken världsberömd deckarförfattare, testamenterade sina finansiella tillgångar till Kommunistiska Arbetarförbundet i Umeå?

4. Vilken dryck med låg alkoholhalt dracks i mitten av 1900-talet med förkärlek under slåttern?

5. Vilken stad har en stadsdel som vilar på flera meter kopparslagg?

 

 

1. Hank

2. Huddinge

3. Stieg Larsson

4. Svagdricka

5. Falun

 

 

 

 

(143)

1. Vad heter i svensk stormaktshistoria vattnet mellan Langeland och Lolland?

2. Vilka nybörjare kallades elakt ”pennaler”?

3. Yngre bronsåldern markeras av att gravskicket, till arkeologernas förfång, ändrades. Vad hände?

4. Varför avlivades alltid, för säkerhets skull, ett djur som utsatts för tidelag?

5. Vad gjorde Shizo Kanaguri 1967 efter 54 år, 8 månader, 6 dagar, 8 timmar och 32 minuter?

 

 

1.Stora Bält

2. Nyinskrivna studenter

3. Man började bränna de döda

4. För att inte ett monster skulle födas

5. Sprang i mål i maratonloppet på Stockholms stadion

 

 

 

 

(142)

1. ”Den svenska kirurgins fader”, Olof af Acrel adlades 1780. Då tog han sig ett vapen med ett djur på. Vilket?

2. Prins Gustav köpte sig 1899 en Daimler. Ibland måste han motvilligt stiga av, för att göra vad då?

3. Omkring 1910 uppträdde revyparet Olsson och Lindström i Göteborg. Vilka var deras förnamn?

4. När förflyttar sig hästen snabbast; när den travar, eller när den skrittar?

5. Vad signalerade en hovdam på 1700-talet med en musch på näsbenet?

 

 

1. En orm

2. Skjuta på

3. Karl och Ada

4. När hästen travar

5. ”Jag är fräck” (näsvis)

 

 

 

 

(141)

1. Vilket år skrevs ML?

2. Vilken, på den tiden, manlig klädesdetalj med ögla på baksidan introducerades under renässansen?

3. Vilken svensk export började gå dåligt, när adelsmännen uppmuntrades att byta ut taken på sina slott och herresäten?

4. Tillskurna grankvistar, 2–3 dm långa, användes vid hustimring. Hur användes de?

5. Vilken pacifistisk organisation grundades 1883 och fick både Hjalmar Branting och August Strindberg som medlemmar?

 

 

 

 

1. 1050

2. Knappen

3. Kopparexporten

4. De användes som dymlingar

5. Svenska Freds- och skiljedomsföreningen

 

 

(140)

1. 1746 innehåller två informationer om Gustav III. Vilka?

2. Vad är en byxroll?

3. En 1600-talsmålning i Västra Vrams kyrka i Skåne föreställer Adam och Eva ätande. Vad äter de?

4. I vilken by föddes Vilhelm Mobergs mormor Johanna Johannesdotter?

5. Moses Pergament, som blivit påhoppad av antisemiten Wilhelm Peterson-Berger, åkte hem till honom och gav honom något. Vad?

 

 

1. Hans födelseår och hur gammal han blev (46 år)

3. En manlig teaterroll, spelad av en kvinna

3. Kunskapens frukt

4. Duvemåla

5. En örfil

 

 

 

 

(139)

1. Vilket artistnamn skapade sig den fingerfärdige Lars Bengt Roland Johansson av sina tre förnamn?

2. Vad gjorde inte Vivi-Anne Hultén, i motsats till de flesta medaljörer, när hon tog emot sin bronsmedalj vid Olympiska vinterspelen 1936?

3. Vems förnamn ”låter som ett namn på en ”nattklubbsdrottning”, enligt en missnöjd Herman Lindqvist våren 2012?

4. Vilken effekt oroade 1903 års nobelpristagare Svante Arrhenius?

5. Katarina den stora gav sitt kusinbarn, Gustav Adolf ett par byxor med en ny praktisk innovation. Vad?

 

 

1. Labero

2. Hitlerhälsningen

3. Kronprinsessan Estelles

4. Växthuseffekten

5. En lucka

 

 

 

 

(138)

1. I vilken stad bildades 1961 föreningen ”Makrillarna”, som sen dess stött sitt fotbollslag?

2. Svenska armén använde sig en tid av en aerosan. Det var en sorts pansarsläde, men kallades ”sländan”. Vad drev den framåt?

3. När Oscar I för sista gången åkte i vagn och tog emot hyllningar, satt Josefina bredvid och drog i en rem då och då. Vad hände här hon drog?

4. Vad är ”Spottkoppen” på Stockholms Central?

5. Vilken rimmande slogan på tre ord som anspelade på partiledaren, skulle locka röster till Moderata samlingspartiet 1976?

 

 

1. Göteborg

2. En propeller

3. Kungens hand åkte upp

4. Den runda öppningen mellan planen

5. Rösta på Gösta

 

 

 

 

(137)

1. En cirkulationsplats i Linköping utsmyckades 2006 med en jättelik lutande rockring i lättbetong, betraktad av ett djur. Vilket?

2. Den första april 2008 meddelades att endast McDonald´s skulle få sälja hamburgare under junior-EM i fotboll. Max-restaurangen måste stänga. Vad var det för speciellt med påståendet?

3. Varför kallades landshövding Per Örnsköld ”Potatispelle” på 1700-talet?

4. Vilket kungapar flyttade in i det nybyggda Stockholms slott 1754?

5. Göteborgarna Inger och Staffan Claesson gifte sig i oktober 1970. Deras val av bröllopskyrka blev uppmärksammat. Varför?

 

 

1. En hund

2. Det var inget aprilskämt

3. Han försökte få bönderna att odla potatis 

4. Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika

5. De gifte sig i i Feskekôrka

 

 

 

 

(136)

1. Vad hette Karl XIV Johans ende son?

2. Vilka farliga djur håller fängslade Gunnar på avstånd i gropen genom att spela harpa med tårna?

3. Vilken kortspelsfärg föreställer en lansspets?

4. Vilken medeltida stad i Östergötland betyder ”Vägmötet vid alarna”?

5. Vad försökte bibliotekarien P.A.Wallmark förgäves lära Karl XIV Johan?

 

 

1. Oscar

2. Ormar

3. Spader

4. Motala

5. Svenska

 

 

 

 

(135)

1. Vad är en kinnekulleflaska?

2. Vem hade Schöler förlorat mot, när han sa till Hans Alsér: ”Han har ju en forehand som Tors hammare”?

3.Tre vasakungar regerade i följd och blev 44, 55 och 66 år gamla. Den första var Erik XIV. Vilka var de andra?

4. Vilken tjänst erbjöd de egenföretagare som på 1600-talet gick omkring i städerna med en hink och en täckmantel?

5. Franskfödda Ninon Leclaire sades vara ”lätt på foten även på scenen”. Vilken konstart utövade hon i 1700-talets Stockholm?

 

 

1. Glasflaska med upphöjning i botten

2. Kjell ”Hammaren” Johansson

3. Johan III och Sigismund

4. Toalettservice

5. Balett

 

 

 

 

(134)

1. Hur förkortas ”patientinformation” i den svenska databasen? Det låter som en trädgårdsväxt.

2. Vilken sångerskas ansikte kommer att finnas på de nya 500-kronorssedlarna?

3. Varp finns det stora högar av på många ställen. Vad är det?

4. Vem kallades ”Majornas Messias” och sa: ”Om någon slår mig på ena kinden, nitar jag honom direkt”?

5. Vilket sorts vapen använde ambassadör Carl Lidbom när han öppnade en champagneflaska?

 

 

1. PION

2. Birgit Nilssons

3. Bortkastade stenar (som sorterats bort vid gruvorna)

4. Bosse Högberg

5. En sabel

 

 

 

 

(133)

1. På 1940-50-talet varnade man barn för att leka bland nerfallna löv. Vilken sjukdom troddes komma därifrån?

2. En völva berättar för guden Balder att en boning ställts i ordning åt honom. Var?

3. Julius Wagner-Jauregg blev ökänd när han injicerade malariasmittat blod i syfilispatienter. Vad gjorde han i Stockholm i december 1927?

4. Vilken eldfängd svensk exportvara började brinna våldsamt på M/S Rydboholm under hennes andra Amerikaresa 1934?

5. Heidenstam gillade inte alls Wilhelm Stenhammars tonsättning av hans dikt. Vad heter dikten?

 

 

1. Polio 

2. I dödsriket

3. Mottog Nobels medicinpris

4. Tändstickor

5. Sverige

 

 

 

 

(132)

1. ”Inferno” skrevs i Lund på franska, översattes till svenska och utgavs 1897. Vem skrev boken?

2. På vilket underlag på Hisingen i Göteborg kan man se fyra skepp, en hjort och fyra fiskar?

3. Varför kallas den gamla cigarrettmaskinen på Tobaksmuseet i Stockholm för ”strängmaskinen”?

4. Den miljömedvetne Bernt Staf förklarade sin politiska tillhörighet genom att likna sig vid en vattenmelon. Hur resonerade han?

5. De fyra nobelprismedaljerna som delas ut varje år har en yta av 24 karat guld. Vad består medaljen för övrigt av?

 

 

1. August Strindberg

2. På en berghäll (hällristning)

3. Cigarretterna framställdes i en lång sträng, som klipptes i bitar

4. Han var grön på utsidan och röd inuti

5. Guld (18 karat)

 

 

 

 

(131)

1. Varför är det viktigt att Särimners ben samlas ihop när galten är uppäten?

2. Varför röstade Ingvar Karlsson alltid på Centerns förslag i riksdagen 1982–1991?

3. Vad började Svenska Aeroplan Aktiebolaget tillverka 1949 i Trollhättan?

4. 1925 invigdes ”två höga skyskrapare” på var sin sida om en citygata i Stockholm. Vad heter byggnaderna?

5. Vilken beklädnadsdetalj kallas på grund av sitt utseende ”tunga” i södra Sverige?

 

 

1. Galten ska uppstå på nytt

2. Han var centerpartist

3. Personbilen Saab

4. Kungstornen

5. Plösen

 

 

 

 

(130)

1. ”Ters” kallades den medeltida bönestunden vid dagens tredje timme, klockan nio. Hur dags hölls bönen som kallades ”non”?

2. Vilket tandkrämsnamn trixades ihop år 1915 av latinska ord för salt och tand?

3. Vilket förnumstigt yttrande har sin födelse på de kyrkliga syjuntornas assietter?

4. Ulrika Eleonoras kröningsmantel skänktes till Gottröra kyrka. Där syddes den om. Till vad?

5. Vilken politisk ledare hyllade Ninel Janssons föräldrar, när de 1943 döpte sin dotter?

 

 

1.Kl 15

2. Dentosal

3. Moralkakan

4. Till en mässhake

5. Lenin (Ninel baklänges)

 

 

 

 

(129)

1. Vilka tolv figurer illustrerade Ilon Wikland genom att rita av systembolagskunder?

2. Varför hade 1600-talets gevärsskyttar bitar av flinta med sig i en påse?

3. I anslutning till kriminalvårdsanstalten i Ulriksfors fanns en byggnad som kallades ”Tjyvnypet”. Varför kallades den så?

4. Vad är en gräddtjuv?

5. Vad fanns inmurat i Stora Levene kyrka, togs fram, restes och blev 4,6 meter hög?

 

 

1. Rövarna i Ronja Rövardotter

2. Flintan på bössans hane måste bytas ut ibland

3. Fångarna fick där ostört träffa sina fästmör och fruar

4. En strut med skaft (för att skumma mjölk)

5. En runsten (Sveriges högsta)

 

 

 

 

(128

1. Hur uttalas lättare namnet på luftvärnsroboten ”Bofors Advanced Mediumrange Surface to Air Missile”?

2. Vad kallas en glasbehållare som har avbrytbar topp och innehåller svavelväte?

3. Hur uttrycktes i killespelet att en chans gått förlorad?

4. Vad fanns i det medeltida ”Liberiet” vid Lunds domkyrka?

5. Alla vet vad en fågelholk är, men vad betyder ordet ”holk”?

 

 

1. Bamse

2. Stinkbomb

3. Värdshus förbi

4. Böcker

5. Hål

 

 

 

 

(127)

1. Vad gjorde prästen och psalmförfattaren Israel Kolmodin under en högmässa 1709?

2. Vad får man för produkt när sädeskorn klipps ner till mindre bitar?

3. Vilka insekter kallades öronmaskar och troddes krypa in i öron och knipa söner trumhinnorna?

4. Var befann sig ostindienfararna när besättningsmän utsattes för hönsning?

5. Sjökaptenen René Leljère var ingen brottsling. Men varför begravdes han bland självmördare utanför Kville kyrkas kyrkogård 1873?

 

 

1. Dog

2. Gryn

3. Tvestjärtar

4. Vid ekvatorn

5. Han var katolik

 

 

 

 

(126)

1. Var bor de som kallar jultomten för ”julgubben”?

2. Sveriges östligaste tätort blev en tillväxtkommun efter att IKEA etablerat sig där 2006. Vad heter staden?

3. Vilket främlingsfientligt parti, som ville ha sänkt skatt och billig sprit, bildades 1968?

4. Vad kallas Järsta gård i Uppland för i sagan om Madicken?

5. 91:an Karlsson gör lumpen i Klackamo. Vad hette den gamla övningsplatsen på riktigt?

 

 

1. I Finland

2. Haparanda

3. Framstegspartiet

4. Junibacken

5. Backamo

 

 

 

 

(125)

1. I Övertorneå finns en sjö som heter Mustajärvi. Järvi betyder sjö och musta är en färg. Vilken?

2. ”Valen” och ”Hajen” var fartyg i svenska flottan. Vilken sorts fartyg?

3. 1993 satt Sveriges utrikesminister Margaretha af Ugglas bland studiopubliken och såg Mr Methane uppträda i ett TV-program. Vari bestod hans uppträdande?

4. Hur många milligram verksam substans har en tablett metan-dienom från en ask med rysk text?

5. Den tyske författaren Ernst Moritz Arndt stannade 1803 till i Åmål. Det enda han skrev om staden var att där fanns gott...

 

 

1. Svart

2. De var ubåtar

3. Han pruttade i takt med musiken

4. Fem (ryssfemma)

5. ...öl

 

 

 

 

(124)

1. Vad är ett pappersspjut?

2. Vilket historisk bakverk började serveras på Bräutigams konditori i Göteborg 1909?

3. När gamla kyrkan i Järvsö revs, köpte Jonas Olsson en fin stol därifrån för en krona. Sen insåg han att den inte passade i hans hem. Varför?

4. Vilka sorts byggnader premiäruppförde socialdemokraterna i Stockholm inför kommunalvalet 1946?

5. Hur förkortade sig Vagnsfabriks-Aktiebolaget i Södertälje?

 

 

1. En vass metallsticka avsedd att spetsa papper på

2. Gustav Adolfsbakelsen

3. Det var en predikstol

4. Valstugor

5. Vabis

 

 

 

 

(123)

1. Adolph Christiernin dog i misär efter att ha gjort av med sin förmögenhet på att söka efter, vad?

2. Vad kallades 1800-talets snabba hästdragna transportvagnar?

3. Vad är Stormköket på Åreskutan?

4. Ramsjö kyrkas klavikord plundrades på sina strängar. Vad skulle pojkarna ha dem till?

5. Det grå tåget med avfall till Lövsta sopstation kallades ”Silverpilen”. Silver för att det var grått, men varför pilen?

 

 

1. Guld

2. Diligenser

3. En restaurang

4. Till sina pilbågar

5. Det gick så långsamt

 

 

 

 

(122)

1. Vilken storsäljare hade Ninni Kronberg 1933 lyckats framställa i en torr variant?

2. Vilken möbel skapade Nisse och Kajsa Strinning 1049?

3. Skidåkaren och OS-medaljören Kiruna-Lasse slutade tävla när han blev omvänd i en väckelserörelse. Vilken?

4. Vilket förklenande uttryck lär ha att göra med att ett ånglok 1856 döptes till ”Prins August”?

5. Vilket större blåsinstrument började användas i kyrkorna i slutet av medeltiden?

 

 

1. Mjölk

2. Stringhyllan

3. Laestadianismen

4. Dummare än tåget

5. Orgeln

 

 

 

 

(121)

1. Vilket instrument kallades förr ”drängkammarorgel”?

2. Vilket laddat vapen hade Sveriges Scoutförbund som emblem?

3. Statliga myntgravören Lea Ahlborn skulle pensionera sig, men som kvinna ansågs hon inte ha rätt till pension. Hur löste hon det?

4. Varför fick grosshandlare John Hall ingen grav, trots att han både stod på lit de parade i Göteborgs domkyrka den 20 december 1802, och fick en grandios eldbegängelse?

5. Under medeltiden etablerades lammet som Jesussymbol. Släktingen geten blev också symbol, för vad?

 

 

1. Dragspel

2. Ett armborst

3. Hon arbetade tills hon dog

4. Kyrkan brann ner

5. För djävulen

 

 

 

 

(120)

1. Utanför vilken stad ägde professor Luth beteshagar på 1600-talet?

2. -Vi passar ihop som en cirkel i en kvadrat, sa Katarina den stora om sin kunglige kusin. Vem var det?

3. Vilket lämpligt yrke hade Lisa Frost och Johan Sohlberg?

4.Vilken rund förpackning skulle 1967 ersätta den ovala i en annons som började: ”Hetsa inte upp Er nu grabbar”?

5. Utanför Hämäläinens träverkstad i Göinge står en staty föreställande Vladimir Iljitj Uljanov. Vem var det?

 

 

1. Uppsala

2. Gustav III

3. De var meteorologer

4. Snusdosan

5. Lenin

 

 

 

 

(119)

1. Vid vilken kust ligger Västervik?

2. När en cyklopisk gris föddes på Södermalm 1598, förstod man att Gud inte gillade den katolske diplomaten Samuel Laski. Hur såg man det?

3. Professor Ericus Jacobi Skinnerus skrev en lång hyllningsdikt till Johan III:s och Gunilla Bielkes bröllop. Vad har talet 1388 med saken att göra?

4. Malin i Jämtböle berättade 1598 att det var livsfarligt att säga ”Jesus” när man flög på kvasten. Vad hände då?

5. Vad uppfann Gustav Andersson i mitten av 1800-talet, genom att jäsa och krydda skarpsill?

 

 

1. Ostkusten

2. Laski var enögd

3. Så många verser ingick i dikten

4. Man ramlade ner

5. Ansjovis

 

 

 

 

(118)

1. När Smålands järnbruk blev olönsamma på 1800-talet omvandlades många till ett annat sort bruk. Vilket?

2. Vad började från och med 1946 säljas under namn ”Röda Ulven”?

3. På 1880-talet reste Victor Lennstrand runt i Sverige och talade om Gud. Varför fick han flera gånger fängelsestraff?

4. 1947, när Beata Brolin var 105 år, fick hon något mycket personligt av staten. Vad?

5. Hur lyder sångerskan Eva Östlunds amerikaniserade efternamn?

 

 

1. Glasbruk

2. Surströmming

3. Han påstod att Gud inte fanns

4. Ett personnummer

5. Eastwood

 

 

 

 

(117)

1. Vilket jämt år på 1900-talet avskaffades tvåkammarriksdagen?

2. Vad satt löst på positivhalaren Djurgårdskalle?

3. Maria Kristina Kiellström (Ulla Winblad) gavs rätt att bära sidentyg p.g.a. sitt arbete. Vad arbetade hon med?

4. En av sjökaptenerna i slaget vid Svensksund lystrade till namnet Dorothea. Vad berättar det om kaptenen?

5. När statstjänstemannen Erik Lyckman på 1700-talet uppenbarade sig samlades folkskaror. Då var det skarpt läge. Vilket yrke hade han?

 

 

1. 1970

2. Hans mustasch

3. Hon var silkesberederska

4. Kaptenen var en kvinna (Dotothea Maria Lösch)

5.Han var skarprättare

 

 

 

 

(116)

1. Vad heter (förstås) körbanan som slingrar sig fram mellan stjärnhusen i Örebro?

2. ”Min äldste rescamrat afton lade sig frisk, och måron lågh dödh i min Sängh” skrev Karl XII. Vem hade dött?

3. När fogdeskrivaren 1625 hotade godsägarinnan Margareta Slots med utmätning, tystade hon honom snabbt. Vad gjorde hon?

4. Efter att Arwid Larsson gjort en längre sjöresa på 1730-talet, tog han sig namnet ”Cantonius”. Vad ville han visa?

5. När Karl Johan skulle bli staty i Örebro vann amatören Alfred Olssons förslag framför både Carl Milles och C J Eldh. Varför vann han?

 

 

1. Vintergatan

2. Pompe, hans hund

3. Hon slog ihjäl honom

4. Att han hade varit i Kanton

5. Han hade det billigaste förslaget

 

 

 

 

(115)

1. Den akademiska kvarten avskaffades officiellt i Uppsala 1982. När börjar lektionerna numera?

2. Vilken dramatisk, återkommande händelse brukar begapas av uppåt 30.000 människor i ”Gropen” i Leksand?

3. Vad kallas opassande tornet i Visby ringmur, där prostituerade avtjänade straff?

4.Vad var en lyckopotta på 1700-talet?

5. Olof Rudbeck med berömda anfäder, kallades ”Olle ljugare”. Vilken urgammal manlig verksamhet handlade hans historier om?

 

 

1. En kvart över hel timme

2. Majstångsresningen

3. Jungfrutornet

4. En tombola

5. Jakt

 

 

 

 

(114)

1. Vilket medel använde hästskojarna för att ”pigga upp” gamla hästar?

2. Vilket underplagg kallades ”loppryssja”?

3. Kompositören Sten Njurling trodde att hans namn skulle bli svårt att uttala i utlandet, och tog en årstid till pseudonym. Vilken?

4. Vilka konsumerade tobaksspinnarnas produkter?

5. ”En kvart har vi, och en kvart tar vi”. Vad talade lantarbetarna om?

 

 

1. Arsenik

2. Nätundertröjan

3. Vinter (Fred Winter)

4. Tobakstuggarna

5. Kafferasten

 

 

 

 

(113)

1. Vilken pseudonym hade DN-kåsören Erik Lundgård?

2. Vad kallas populärt en varupåse på hjul med handtag?

3. Vilken tornprydnad från 1923 kallade stockholmarna ”Östbergs tre wienerbröd”?

4. Bo Baldersson skriver: ”En del har så mycket folk omkring sig att de inte märker att de är ...

5. Vad leker Kerstin och Axel med i en Strindbergkomedi?

 

 

1. Eld

2. Dramaten

3. De tre kronorna på stadshuset

4. ...ensamma”

5. Elden

 

 

 

 

(112)

1. Maria Zoéga lanserade 1918 i Helsingborg ”Horns blandning”. Snart fick mixen ett mer lokalt namn. Vilket?

2. 1912 föddes den tecknad serien om Fridolf Celinder, som fick en tidsegenskap som ingen av hans efterföljare fått. Vilken?

3. Vem skrev vistexten ”Det okända folket”. John Bertil var hans förnamn. Vad hette han i efternamn?

4. Vad kallades teven nedsättande redan 1962?

5. Vem såg till att Mariestad och Kristinehamn fick sina namn efter hans hustrur?

 

 

1. Skånerost

2. Han åldrades

3. Wolgers (Beppe) 

4. Dumburken

5. Karl IX

 

 

 

 

(111)

1. Vad kallas den fiktiva giftiga vätska som förekommer i nordisk mytologi?

2. En av Anders Gustavssons många medaljer var ”Stora fosterländska krigets orden”. I vilken här hade han stridit?

3. Svenska Metallindustriarbetareförbundets ordförande på 1980-talet, kallades för ”Blomman”. Varför det?

4. Vad gjorde de som ”tog en braja”?

5. Vad kallas i Stockholm de rika Stureplansungdomarna?

 

 

 

 

1. Etter

2. Röda armén

3. Han hette Blomberg

4. Rökte hasch

5. Brats

 

 

(110)

1. Vilken katastrof överlever bara de två människorna: Liv och Livtrasa?

2. Under 1600-talet var det vanligt att romerna försörjde sig som häktmakare. Vad gjorde de?

3. ”Häxan” Karin Åsmundz utvisades från Stockholm år 1552. Återvände hon skulle hon utsättas för ett dubbelt kirurgiskt ingrepp. Vilket?

4. Vilken bedrift hade gett Nils Arvidsson Hägerflycht hans adelsnamn?

5. De hästdrivna spårvagnarna på Söder i Stockholm började ta en radikalt ny väg mellan Slussen och Skanstull 1933. Vilken?

 

 

1. Ragnarök

2. Hyskor och hakar

3. Hon skulle få öronen avskurna

4. Han hade skjutit en häger i flykten

5. Under jorden – Sveriges första tunnelbana

 

 

 

 

(109)

1. Receptet skapades på 1700-talet, men varumärket Röda lacket registrerades 1850. Vad rör det sig om?

2. Tegnér tyckte att svenska språket var ädelt och manligt. Vilket grannspråk hade däremot inte den ”nordiska styrkan”?

3. Vad hette Ludde Nordströms reportageserie som också blev en bok?

4. Vad kallas den klassiska leksaken med en docka som hoppar upp ur en ask?

5. Vilken färgglänsande fisk roar sportfiskarna extra mycket därför att den energiskt kämpar för att inte bli uppdragen?

 

 

1. Snus

2. Danskan

3. Lortsverige

4. Gubben i lådan

5. Regnbåge

 

 

 

 

(108)

1. Prästens lilla kråka är i visan ingen fågel. Vad är det?

2. Vad har promotorn i handen när han säger till den nye doktorn: ”Accipe pileum!”

3.  När man skålar höjer man glaset, ser varann i ögonen, säger ”Skål” och dricker. Vad ska man göra innan glaset ställts tillbaka?

4. Det man gjorde med prins Eugens döda kropp 1947, hade inget kungligt lik tidigare utsatts för i Sverige. Vad hände?

5. ”Attan” var en grov och farlig svordom, för 18 var Odens heliga tal. Hur låter det något mindre farliga kraftuttrycket?

 

 

1. En flicka

2. En hatt ”Mottag hatten”

3. Man ska se varann i ögonen igen

4. Kroppen kremerades

5. Fy sjutton

 

 

 

 

(107)

1. Från vilken stad kom prästen Laurentius Andreæ Gevaliensis?

2. 1917 byggdes en textilfabrik på Laxholmen i Motala ström. Byggnaden har form som ett hushållsredskap. Vilket?

3. Johan Land skulle avrättas för stöld 1484, men benådades på villkor att han tog sig ett arbete. Vilket?

4. Vilket uttryck föddes efter att migrationsminister Jan O Karlsson 2002 tog tillbaka sina uttalanden och bad om ursäkt?

5. Tåg- och bilfärjelinjen mellan Trelleborg och Sassnits invigdes 1909 av kejsar Wilhelm II och en svensk kung. Vilken?

 

 

1. Gävle

2. Strykjärnet

3. Han blev bödel

4. Göra en pudel

5. Gustav V

 

 

 

 

(106)

1. Vilket skålformat smeknamn hade bandystjärnan Pontus Widen?

2. Vilket ”vapen” har de tävlande i handen i den gutniska leken ”Herre pa stang”?

3. Vad ropade Lennart Hyland när Nisse Nilsson 1962 avgjorde VM-matchen mot det tomma hockeymålet i Kanada?

4. Vilken mat, menade psalmförfattaren Skarstedt, smakade ”som att äta ansjovis på dass”?

5. I vilken stad sålde fru Liljegren bullar från en lucka i husets vägg och gav namn till Bullegummans gata?

 

 

1. Pottan

2. En kudde

3. Den gliiider in i mååål

4. Surströmming

5. Göteborg

 

 

 

 

(105)

1. Vilket traditionellt stråkinstrument hänger på musikerns mage som en gitarr?

2. Så här sa Hinke Bergegren: ”Det är bättre med kärlek utan barn, än...

3. Vilka inrättningar bytte i början av 1900-talet ut vita spottkoppar mot röda?

4. En likkista skulle ha exakt storlek, var den för stor kunde någon mer dö i familjen, var den för liten, ja, vad riskerade man då?

5. Det var något speciellt med telefonsamtalet 1877 mellan Stockholms telegrafstation och Grand Hotel, 250 meter bort. Vad?

 

 

1Nyckelharpan

2. ...barn utan kärlek”

3. Tandläkarmottagningarna

4. Att den döde fick för sig att hämnas

5. Det var det första telefonsamtalet i Sverige

 

 

 

 

(104)

1. Birger Sjöberg fick betyget B i uppförande när han lämnade läroverket. Vilket betyg fick han i flit?

2. Från vilken tätort i Gästrikland kommer ett farligt virus och prins Daniel?

3. Vilket lik obducerades 1792 och visade sig innehålla två kulor, tre hagel och en bit järnnubb?

4. På flaskorna från Hjärsta mineralvattenfabrik stod det ”RADI” på 1940-talet. Vilken egenskap hade vattnet?

5. En av systrarna i Skänninge kloster påstods levitera när hon bad. Vad gjorde hon med andra ord?

 

 

1. C

2. Ockelbo

3. Gustav II:s lik

4. Det var radioaktivt

5. Hon svävade fritt i luften

 

 

 

 

(103)

1. Vilket isolerat rum kallade Sven Jerring för ”skräckkammaren”?

2. Vilka fyra alternativ erbjuds i leken ”Ryska posten”?

3. Varför var Eugeniahemmet förr ett populärt utflyktsmål på söndagarna?

4. Vilket unikt transportmedel har Åke Holmbergs detektiv?

5. Efter en våt kväll sköt författaren Henning Berger ihjäl sin kollega Hans Magnus Nordlindh på hotellet. Varför fick han bara en månads fängelse?

 

 

1. Inspelningsstudion

2. Handtag, famntag, klapp eller kyss

3. Där kunde man titta på missbildade människor

4. En flygande matta (Ture Sventon)

5. Det var ett vådaskott

 

 

 

 

(102)

1. Hur kom det sig att snusfirman Ljunglöf sålde ut hela sitt lager på några timmar i slutet av 1914?

2. Ett apotek var tänkt att heta Älgen, men efter möda och stort besvär döptes det till Ugglan i stället. Varför?

3. När sänghalmen från en avlidens säng brändes upp, studerade man röken. Vad hände om den drog sig ner mot marken?

4. Vilken Stockholmsteater invigdes 1906, när Oscar II var hedersgäst?

5. Vems existens hade pastor Nils Hannertz betvivlat när han 1909 anmäldes för kätteri?

 

 

1. Tobaksmonopolet skulle införas i början av 1915

2. Det var lättare att göra skylten

3. Den döde skulle gå igen

4. Oscarsteatern

5. Djävulens

 

 

 

 

(101)

1. Vad kallades redan på 1500-talet en ”rävfärgad” häst?

2. Vilken vokal ”defekt” uppmanades Jarl Kulle att arbeta bort om han ville bli skådespelare?

3. De silikonkuddar som plastkirurger sätter in på kvinnors framsida har samma namn som en mjuk och söt godsak. Vilken?

4. Vilken ambassad i Stockholm hade 1945 en personal på 1100 personer?

5. Vad heter tullvaktmästarens ouppfostrade son i Grönköpings veckoblad?

 

 

1. Fux

2. Skånskan

3. Jungfrubröst

4. Norges ambassad

5. Ruda (”Hr ynglingen Emil Ruda”)

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

26.04 | 17:12

Då har du god allmänbildning. Ber att få gratulera!

...
26.04 | 15:29

Enkelt att lösa utan att titta i facit,Hade inga problem

...
08.05 | 16:34

Hej
Meningen är att någorlunda allmänbildade ska ha glädje av dem. Tråkigt att du tycker att de är för svåra. Ge dig inte, det finns många lätta också.

...
08.05 | 16:29

vem fasen kan svara på dessa värdelösa frågor? källor var?

...
Du gillar den här sidan