Frågesport 13

Svensk historia, frågor 1201–1300 (Frågor som inte kom med i spelet)

(1300)

1. I vilken mellansvensk stad finns skulpturen ”Aseaströmmen”?

2. ”I Skandinavien, skrev romaren Plinius, finns ett folk vars överdrivna kroppsdelar, används på natten som liggunderlag och täcke.” Vilka kroppsdelar är det?

3. Vad kallades den veke som antändes och fördes glödande till krutladdningen i fänghålet?

4. Vilket år, som slutar på en nolla, tillträdde Gustaf VI Adolf?

5. Vad, som brukar stå i motsats till kroppen, borde man kunna se med ett riktigt bra mikroskop, enligt Emanuel Wedenborg?

 

 

1. Västerås

2. Öronen

3. Lunta

4. 1950

5. Eter

 

 

 

 

(1299)

1. Vad kallades förr den lägre adeln? Ordet utgår från tyskans ”liten gosse”.

2. Paret Hedström, snickaren Frans och sömmerskan Josefina fick arbeta dag och natt för att hinna med alla beställningar i februari 1920. Vad tillverkade de?

3. Traditionellt skapar scouten sin egen sölja. Vad är det?

4. Vad är det för speciellt med ätten De la Gardies adelsprefix?

5. Grips var ett verktyg som bestod av en järnkrok med ett trähandtag. Vilka använde sådana?

 

 

1. Knapadel

2. Likkistor (spanska sjukan)

3. Accessoar som håller ihop scouthalsduken

4. Det skrivs med stor bokstav

5. Hamnsjåarna

 

 

 

 

(1298)

1. Vem skulle få Örebro slott och län på livstid, enligt ett beslut av ett pressat riksråd 1434?

2. Enligt, för många ännu gällande praxis, förändrar mannen i hissen sin klädsel om en kvinna stiger in. Hur?

3. Vilken förening delar ut Årets morot?

4. Vad var en hamn för forntidsmänniskan?

5. Förr sjuksystern en symbolladdad brosch i halsen. Vad visade den?

 

 

1. Engelbrekt Engelbrektsson

2. Han tar av sig huvudbonaden

3. Svenska Vegetariska Föreningen

4. Kroppen där man (tillfälligtvis) bor

5. Att hon tagit sin sjuksköterskeexamen

 

 

 

 

(1297)

1.Sveriges näst största landskap har bara en stad, och den grundades under Gustav III:s tid. Vad heter staden?

2. I Frithiofs saga står detta: ”Ty mannens mod är qvinnan kärt”. Hur låter nästa rad?

3. Hur kom det sig att bönderna i slutet av 1800-talet började få betalt för sina uttjänta hästar?

4 Vad är en glödhoppa på Gotland?

5. Gällande medeltida kyrkoskulpturer brukar man tala om ”karnationen”. Vad är det för färg?

 

 

1. Östersund

2. Det starka är det sköna värt

3. Hästkött började accepteras som människoföda

4. En maträtt på lamm och får

5. Hudfärgen

 

 

 

 

(1296)

1. Vilken akademi har Martin av Tours som skyddshelgon?

2. Stensträngar är fornminnen. Vad har stenarna varit?

3. Sparlakan är ett stort sängförhänge. Lakan är lätt att förstå, men varför heter det ”spar-”?

4. Vad är en knutskalle?

5. Vilka var de undersåtar som på 1640-talet kallade guvernör Johan Prinz för ”Storbuken”?

 

 

1. Gastronomiska Akademien

2. Inhägnader i form av stenmurar

3. Från tyskans ”sperren” (spänna ut)

4. Utstickande stockände på en timmervägg

5. Ursprungsbefolkningen i kolonin Nya Sverige

 

 

 

 

(1295)

1. Vad bakade allmogen under medeltiden inte bröd av: havre, korn, råg eller vete?

2. Vilken del av grisen gjorde man förr framför allt sylta av?

3. Ett portativ var en liten orgel som spelades med en hand. Vad gjorde den andra handen under tiden?

4. Hovnarrarna vid hoven hade ingen lön. Det berodde på att de inte ansågs vara riktiga, vad då?

5. Vilket tilltalsord är en kortform av ”härska”?

 

 

1. Vete

2. Huvudet

3. Pumpade bälgen

4. Människor

5. Herr

 

 

 

 

(1294)

1. Vem kallades ”söte brudgummen” av herrnhutisterna?

2. Vad kallas det att skärpa en såg genom att böja sågens tänder växelvis ena eller andra hållet?

3. En vakt i tyckte sig 1854 se en fientlig flotta utanför Vinga. På det gamla sättet skickade han en signal, som på 24 timmar nådde Stockholm. Vilket signalsystem användes?

4. Vad hände 133 personer vid det stora riddarslaget i Kalmar 1397?

5. Erik XIV ingrep på avgörande sätt i Svante Sture d y:s liv. 1561 dubbade kungen honom till riddare och 1567. Vad hände då?

 

 

1. Jesus

2. Att skränka

3. Vårdkasesystemet

4. De dubbades till riddare

5. Då mördades han av Erik XIV

 

 

 

 

(1293)

1 På vilken sida i kyrkobyggnaden återfinns så gott som alltid sakristian: norra, östra, södra eller västra?

2. Inom gruvnäringen talas det om gråberg. Vad är det?

3. När lade de finare mödrarna på 1700-talet sina barn på magen och placerade en fot på dess rygg?

4. Vad töms i sakristians piscina?

5. Om en medeltidsbonde hittade det på en annans mark, fick han dela lika med markägaren, enligt Västgötalagen. Vad var det fråga om?

 

 

1. På norra sidan

2. Det berg som inte är malm

3. När de skulle dra åt korsettens snoddar

4. Dopvatten och nattvardsvin

5. Ett bisamhälle

 

 

 

 

(1292)

1. Vilken färg har texten i den gotiska bibeln som finns bakom ett pansarglas på Uppsala universitetsbibliotek?

2. Förr talades det om gastar som kunde skrika förfärligt nätterna. Vad kallades det att komma i beröring med en sådan och bli sjuk?

3. 1932 dog Ernst Rolf i lunginflammation. Hur hade han ådragit sig sjukdomen?

4. Vad hände med hosorna när männens kjortlar blev kortare och bara täckte överkroppen?

5. I inbördeskriget 1568 som ledde till Erik XIV:s avsättande hade hertig Johan en 18-årig kommande kung vid sin sida. Vem var det?

 

 

1. Silverfärg

2. Man blev gastkramad

3. I ett misslyckat försök att dränka sig

4. De syddes ihop i grenen

5. Hertig Karl

 

 

 

 

(1291)

1. Under 1700-talet började man anlägga större trädgårdar med lummig grönska och mjukare naturliga former vid slott och herrgårdar. Vad kallades ett sådant grönområde?

2. Mellan åren 1899 och 1933 fanns en populär illustrerad veckotidning. Hur ofta kom den ut?

3. På Håtuna gård utspelades ett syskondrama 1306. I vilket landskap ligger Håtuna?

4. Vilken maträtt består av en sorts tjock pannkaka med tärnat fläsk, förr vanlig bland skogshuggare?

5. Vilken anses vara Sveriges äldsta ännu existerande stad?

 

 

1. Engelsk park

2. Hvar 8 dag

3. I Uppland

4. Kolbulle

5. Sigtuna

 

 

 

 

(1290)

1. Vilket samhälle började växa upp intill Luossavaaras ”malmklump” i början av 1900-talet?

2. Malin Engström, dotter till Albert, förlovade sig med en poet och vissångare. Vem?

3. Vad kallas tusenåriga sophögarna som arkeologerna är intresserade av?

4. Kandisocker ansågs lindra halsont och hosta. Vad kallades ”medicinen” på apoteken?

5. Om man under medeltiden ansökte om avlat hade man större chanser att beviljas om man skickade med något i brevet. Vad?

 

 

1. Kiruna

2. Evert Taube

3. Kökkenmöddingar

4. Bröstsocker

5. Pengar

 

 

 

 

(1289)

1. Vilken traditionell bulle har fått sitt namn efter det latinska ordet för mjöl?

2. Vilken sorts mätning kallas antropometri?

3. Vilket anspråk gör att en sägen skiljer sig mot en saga?

4. ”Lex Hinke” kallades en lag från 1910. Den förbjöd något. Vad?

5. 1963 begravdes stoften efter tio män och två kvinnor på Galärvarvs-kyrkogården i Stockholm. Inga tårar fälldes. Varifrån kom kvarlevorna?

 

 

1. Semlan (lat. Simila)

2. Mätning av människokroppen

3. En sägen gör anspråk på att vara sann

4. Information om preventivmedel

5. Från regalskeppet Vasa

 

 

 

 

(1288)

Vilken svart fågel kallas ibland ”likgök” i fornnordisk poesi?

Vad heter den slottsruin som ligger på en klippa högt över Vättern?

Vad är Grane i sagan om Sigurd Fafnersbane?

Vilken bondkomiker skrev ”Johan på Snibben” på 1920-talet?

Längdenheten 0,1 nanometer är uppkallad efter en fysiker. Vad hette han?

 

 

1. Korpen

2. Brahehus

3. Sigurds häst

4. Skånska Lasse

5. Anders Ångström

 

 

 

 

(1287)

1. Vilket föremål, som i sitt vanliga format hör hemma på en lina, finns som fyratons-monument i Umeå ?

2. När tvåkammarsriksdagen upplöstes försvann också Bevillningsutskottet. Vad hade behandlats där?

3. Vad gjorde teatereleven Stig Olsson 1930, inspirerad av Sven Jerring?

4. När Tumba-Tarzan i ett sommarstugekök ätit upp den stulna maten, gjorde han något som av många ansågs förmildrande. Vad?

5. I vilken roman figurerar barn Carl-Sebastian Urse, kallad Mon Cousin”?

 

 

1. En klädnypa

2. Skatter (och tullar)

3. Tog sig efternamnet Järrel

4. Han diskade efter sig

5. Hedebyborna

 

 

 

 

(1286)

1. Vad började Mas Erik Gunnar Andersson sälja i sin nyöppnade affär i Örebro 1948?

2. Vad hette den mycket kända svenska adelsmannen som agerade tolk mellan George Washington och den franska arméns befälhavare under amerikanska befrielsekriget?

3. Vilket fackförbund bildades 2006 genom en sammanslagning av Svenska metallindustri-arbetareförbundet och Industrifacket?

4. Inom vilken försvarsgren ”karlskrevs” pojkarna vi 18-årsåldern och var sen bundna med ett sexårskontrakt?

5. Vilken ny uppfinning provade piloten Albin Ahrenberg 1920 efter bara 19 timmars flygerfarenhet?

 

 

1. Kläder

2. Axel von Fersen

3. Metall (Industrifacket Metall)

4. Inom örlogsflottan

5. Fallskärm

 

 

 

 

(1285)

1. Vad tyckte drottning Kristina om att göra på Tyresös domäner i sällskap med sin beväpnade skara?

2. Heter det ”en ritual” eller ”ett ritual”?

3. Vad betyder ”Aprilsnö ger fåragö”?

4. Herrgårdarna brukade ha en kornskruv för den skördade säden. Vad var det?

5. Vad tillverkades på ett vantmakeri?

 

 

1. Jaga

2. Båda går lika bra

3. Snö i april ger gott om mat för djuren

4. Luftad spannmålssilo

5. Tyger

 

 

 

 

(1284)

1. Linnevävnader och yllevävnader förvarade på olika ställen. Vilken väv mådde bara bra av litet fuktig luft?

2. Vad sålde Vreta kloster för att finansiera sina dyra byggprojekt?

3. Vad kallas en mur utan murbruk?

4. Vad fylls i en kub bestående av armeringsjärn och kallas gabion?

5. Vad har man hittat många av i barnabrunnarna?

 

 

1. Linneväven

2. Avlatsbrev

3. Kallmur

4. Stenar

5. Mynt

 

 

 

 

(1283)

1. Vilket år, som slutar på en åtta, tog man inte längre studenten, utan firade skolavslutning i stället?

2. Vilket spätt kött använde samerna till åtel i sina rävfällor, enligt prästen Pehr Högström?

3. Vilken last blev mindre kladdig fr.o.m. 1973?

4. Vem har skrivit texterna till ”Mamma mia”, ”Dancing Queen”  och ”Waterloo”?

5.Vad kallas med ett ord den rituella ordningen i en gudstjänst?

 

 

1. 1968

2. Dödfödda barns

3. Snusande (portionssnuset kom)

4. Stikkan Andersson

5. Liturgi

 

 

 

 

(1282)

1. Vilket träd har största tjärinnehållet?

2. Vad kallas med ett ord lantbrukarens logiska slutledningsförmåga?

3. Vilket krav måste vara uppfyllt 1948 för att få 260 kronor per år av staten?

4. Vad kallas idag det idiom, som har sin bas i högreståndsspråket i Mälardalen och anses vara oberoende av dialekter?

5. Vad kallas korn som fuktats med vatten och fått gro?

 

 

1. Tall

2. Bondförnuft

3. Man måste ha ett barn

4. Rikssvenska

5. Malt

 

 

 

 

(1281)

1. Vilket ”vatten” för upptäcktsresande säljs på Systembolaget?

2. Vad är en likbegängelse?

3. Vad hade var tredje stadsfamilj i väggarna på 1930-talet?

4. Vad heter stockholmsrestaurangen som ägs av Svenska Akademien?

5. Mitt under morgonmässan den 24/11 1993 kom ett trettiotal objudna män in i Alsike kloster. Vad var det för folk?

 

 

1. Explorer Vodka

2. (Ritual) Begravning

3. Vägglöss (Cimex lectuarius)

4. Den Gyldene Freden

5. De var poliser

 

 

 

 

(1279)

1. Vem säger 1563: ”Om mig och min sak skola kejsare konungar och furstar döma, men icke du din prästekläpp!”?

2. Vem skrev romanen Prästkappan?

3. På vilket slott la byggnadsarbetarna 1676 ifrån sig verktygen och gick hem, när det kom ett dödsbud från Rügen?

4. Vad höll medeltidsprästen på med när han la salt i ett barns mun?

5. Vägglöss var stadsbornas gissel. Varför var en del genomskinliga, andra bruna?

 

 

1. Johan III

2. Sven Delblanc

3. På Skoklosters slott

4. Djävulsutdrivning (dop)

5. De bruna hade sugit in blod

 

 

 

 

(1280)

1. Vad betyder Bona fide?

2. Gården Fanskog i Ångermanland ägdes på 1600-talet av Olaus Laurentii Bure. Vilket yrke hade han, litet överraskande?

3.Vilka två aristokratiska ostar är skapade av Åke Berglöf?

4. Vad kallas företeelsen, när unga stadsmänniskor flyttade ut på landet på 1970-talet?

5. Om en kalkmålning utförs på torr puts kallas den al secco. Om den görs på  våt puts, vad kallas den då?

 

 

1. I god tro

2. Han var präst

3. Grevé och Baron

4. Gröna vågen

5. Al fresco

 

 

 

 

(1279)

1. Genom veckning, rynkning eller stoppning fick i renässansmodet klädedräkten en pösig form vid axeln. Vad kallas en sådan klädesdetalj?

2. Under frihetstiden började häxdomarna allt oftare underkännas, men ett av stånden motarbetade den utvecklingen. Vilket stånd?

3. Vilken lag den 1 juni 2005 ändrade drastiskt atmosfären på restaurangerna och krogarna?

4. Vad kallades ett fattigt barn som vistades mycket på gatorna?

5. Vilken liten hund med fjärilsliknande öron tog franska aristokrater hit från Frankrike?

 

 

1. Puffärm

2. Prästeståndet

3. Rökförbudet infördes

4. Rännstensunge

5. Papillon

 

 

 

 

(1278)

1. Vad gjorde de som ”slog frivoliteter”?

2. Vad får man om man häller äggsmet över potatis, lök och fläsk i en stekpanna?

3. Vad ser skräddaren Bengt Jönsson i Oxie den 10 februari 1751, som gör honom så rädd att han dör?

4. Doctor honoris causa betyder ”hedersdoktor”. Inom Kyrkan byts första ordet ut. Mot vilket?

5. Vad heter kort torkat vallfoder?

 

 

1. De knöt spetsar

2. Bondomelett

3. Ett spöke

4. Prost

5. Hö

 

 

 

 

(1277)

1.Vilket är det enda landskap där det aldrig varit krig?

2. Innan den självförintande varianten uppfanns användes en sax. Vilken sax?

3. Vad förvarade herrarna i sina humidorer?

4. Sedan en egyptisk skolflicka 1933 pryglats av svenska missionärer fick en muslimsk väckelserörelse stor anslutning. Vilken var väckelserörelsen?

5. Vilket träblåsinstrument har kallats ”orkesterns clown”, eftersom den ofta används för att illustrera komik?

 

 

1. Lappland

2. Ljussax (snoppar veken)

3. Cigarrer (låda med särskild luftfuktighet)

4. Muslimska brödraskapet

5. Fagotten

 

 

 

 

(1276)

1. Vilken adelsätt tillhörde ”Bandybaronen” från Lesjöfors?

2. Vilken ungdomsorganisation är kopplad till ABF?

3. Falukorv är en sorts bräckkorv, och som sådan ska den bräckas. Vad innebär det?

4. Gundel Matsson utökade sina turistresor på 1930-talet genom att bygga om en kosterbåt för betalande resenärer. På vintern låg båten upp-och-ner vid kajkanten ”och såg ut som en sköldpadda”. I vilken stad hände det?

5. I vilken stad ligger träpatronernas stamlokus Hotell Knaust?

 

 

1. de Geer

2. Unga Örnar

3. Att den steks lätt

4. Det hände i Göteborg

5. Hotellet ligger i Sundsvall

 

 

 

 

(1275)

1. I skolorna användes förr skrivredskap gjorde av en sorts gråaktig lerskiffer. Vad kallades skrivredskapet?

2-Inom vilken rörelse gjorde sig bröderna Eric och Clarence von Rosen välkända?

3. Vilka landsdelar kallades under medeltiden för Sunnanskog och Nordanskog?

4. Under 1950- och 1960-talen fanns två toppolitiker som tyckte gediget illa om varann. En var liberal, en var socialdemokrat. Vad hette de?

5. IKEA såg sig tvunget att sluta sälja påslakan med ”hål i öronen” 2007 pga många klagomål. Varför klagades det?

 

 

1. Griffel

2. Inom nazismen

3. Svealand och Götaland

4. Bertil Ohlin och Tage Erlander

5. Kunderna trodde att lakanen var sönder

 

 

 

 

(1274)

1. I vilken stad låg Bockens bryggeri?

2. 1957 anställdes de första kvinnliga poliserna. De fick inte ha sablar som karlarna. Vad hängde i deras bälten?

3. Vad var det för Stockholmsbarn som undervisades på Engelbrektskolans tak fram till 1950-talet?

4. Vilken yrkeskår byggde Gävles stor halmbock under de första åren 1966–1970 under ledning av Jörgen Gavlén?

5. Vilken Närkestad hade stora hyreshus med namn som Honolulu, Sing-sing och Dyngpalatset?

 

 

1. Gävle

2. En batong

3. TBC-sjuka barn

4. Brandkåren

5. Örebro

 

 

 

 

(1273)

1. Innan den självförintande varianten uppfanns användes en sax. Vilken sorts sax?

2. Hur kommer det sig att även våt näver kan användas som tändmaterial?

3. Varför lät forntidsmänniskor mossa flyta i en öppenskål med tran?

4. Frikyrkopastorn Anders Petter Andersson hade av nyfikenhet stoppat in fingret i en eldslåga och erfor att ”det sved alldeles förfärligt”. Vilken insikt fick honom då att omvända sig?

5. 1920 undertecknade Hjalmar Branting och Arvid Lindman en motion om att inrätta ett institut i Uppsala. Vilket?

 

 

1. Ljussaxen (när veken blev för lång)

2. Fukten tränger inte in i torr näver

3. Mossan användes till belysning

4. Så måste det vara i Helvetet

5. Rasbiologiska Institutet

 

 

 

 

(1272)

1. Vilket ord, som ursprungligen betyder ”parning”, avser tittande på furstliga nygifta som kryper ner i sängen?

2. Vad heter den vågräta linjen mellan täljaren och nämnaren?

3. Vilken berömdhet står med öppen mun på ett fundament av marmor på ”sitt” torg i Borlänge?

4. Vilken adelsätt tillhör Manne, som är clown och Bengt som är folklivsforskare?

5. Vilken Stockholmsbyggnad, som brann 1878, hade på vindsplanet en stor vattencistern innehållande 20 000 liter vatten?

 

 

1. Biläger

2. Bråksträck

3. Jussi Björling

4. af Klintberg

5. Eldkvarn

 

 

 

 

(1271)

1. I vilket ceremoniellt sammanhang spelade kjolfållen en roll?

2. På vilket sätt är Säters turistslogan: ”Jag är tokig i Säter” utmanande?

3. Vad är ett tände?

4. Vad kan man snyta i belysningssammanhang?

5. Cerat är en salva avsedd att appliceras på läpparna. Namnet avslöjar vad den ursprungligen tillverkades av. Av vad?

 

 

1. Den kysstes av personen som ville visa vördnad

2. Kommunen har ett känt mentalsjukhus

3. Gnistfångare vid eldslagning

4. En ljusveke (snoppa)

5. Bivax (cera)

 

 

 

 

(1270)

1. Vad kallades redan på 1600-talet ett sött bakverk i portionsstorlek med fyllning och ofta garnering?

2. Vikingarna i österled tvingade år 883 ryska bönder att betala ett gråverk per hushåll. Vad var ett gråverk?

3. Vad gör en tecknare som skrafferar?

4. I samband med byggandet av Öresundsbron skapades en konstgjord ö. Varför döptes den till Pepparholm?

5. Vilken mottagning av ett applådtack kan man se på Operan, men aldrig på en talteater?

 

 

1. Bakelse

2. En ekorres vinterpäls

3. Skuggar med parallella eller korsande streck

4. Ön intill heter Saltholm

5. Nigning

 

 

 

 

(1269)

1. Vad är en särkalk i kyrkan?

2. I vilken tätort i Dalsland är det ”hårda bud” enligt en slogan från 1940-talet?

3. Vad meddelar en rödinramad, gul vägskylt med fem svarta prickar?

4. På 1950-talet fick många badrum fönster mot köket. Varför var det praktiskt?

5. De äldre bondflickorna hade ibland egna sovrum i gårdens uthus. Vad berättade antalet knivmärken de gjorde i dörrspringan?

 

 

1. Nattvardskärl för en person

2. Mellerud (Hårda bud i Mellerud)

3. Synskadade personer är ofta i området

4. Mamma kunde både arbeta och ha uppsikt

5. Varje gång en nattfriare varit där skars ett nytt

 

 

 

 

(1268)

1. Vad på en byggnad har luft, foder och poster?

2. Kring 1885 fanns det 17 offentliga, bevakade s k kabinetter i Stockholm. Vad var det?

3. På Skeppsholmsvarvet i Stockholm hyvlades golvplankorna i mallboden inför varje nytt båtbygge. Varför det?

4. Vem sa: ”Jag tänkte, att det var som med Ponte Corvo, ett ställe som vi skulle få en titel av.”?

5. Vad kallas ett skovel­format redskap för upp­hämtning och flyttning av löst material?

 

 

1. Fönster

2. Allmänna toaletter

3. Mallarna ritades direkt på golvet

4. Drottning Desideria

5. Skyffel

 

 

 

 

(1267)

1. Vad var stallet vid ett fornnordiskt gudahov? ”Altaret” med gudabilderna?

2. På vem alluderade historikern Pablo Wiking, när han han 2010 gav sin avhandling titeln ”Freden, friköpen och järnplogarna”?

3. Peterspenningen betalades till Rom under medeltiden. Varför namnet Peter?

4. Den första HSB-föreningen bildades i Stockholm 1923. Vad betyder förkortningen?

5. Vad gör man när man ”dygnar”?

 

 

1. ”Altaret” med gudabilderna

2. Esaias Tegnér (Freden, vaccinet och potäterna)

3. Mottagare var Sankt Petrus (dvs hans jordiska ställföreträdare)

4. Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening

5. Man är vaken 24 timmar i sträck

 

 

 

 

(1266)

1. År 1721 förbjöds skjutande för nöjes skull i samband med nyårs- och bröllopsfester. Det var för att eliminera en risk. Vilken?

2. 1880 annonserade Grafströms konfektfabrik i Stockholm om en pastill som skulle hjälpa mot ”diarré, magsyra och elak andedrägt”. Vad bestod pillret av?

3. År 1822 gav sig prins Oscar iväg för att skaffa sig en drottning. I Danmark blev han förtjust i den unga prinsessan Marianne. Varför blev det inget av med frieriet?

4. Vad är kungen i en kolmila?

5. På 1950-talet hände något som hade med stadsbefolkningen och landsbygdsborna att göra. Vad?

 

 

1. Brandrisken

2. Det bestod av socker

3. Hon var alltför ung (12 år)

4. Mittstolpen mot vilken virket staplas

5. Stadsborna blev fler än invånarna på landet

 

 

 

 

(1265)

1. Nils von Rosenstein och Henrik Kellgren bildade 1787 sällskapet Pro sensu communi. Hur många medlemmar hade sällskapet?

2. Vad fick vi av tyskarna som de skapat av hand och sko?

3. Vad är en spröjs i en glasmålning?

4. Man saknar inte kon förrän…

5. Vilket träd har levererat Sveriges vanligaste golv genom tiderna?

 

 

1. Två

2. Ordet handske

3. Blylist mellan glasbitarna

4. …båset är tomt

5. Granen

 

 

 

 

(1264)

1. För få, var man snål, för många var man högfärdig. Hur många sorters kakor skulle man erbjudas på ett kafferep?

2. Det tyska 1500-talshovet på Norrköpingshus ägnade sig med förkärlek åt falkjakt i ett stort berg- och skogsområde. Vilket?

3. Det gjordes en regeringsreform 1974, som bl a handlade om kungafamiljens rösträtt. Vad gäller efter reformen?

4. Två av 1700-talets toppolitiker var Anders Johan von Höpken och Arvid Horn. Vilket var deras respektive politiska parti?

5. Vad är en täljhäst?

 

 

1. Sju

2. I Kolmården

3. Kungafamiljen har rösträtt

4. von Höpken: hattarna, Horn: mössorna

5. En arbetsbänk för träslöjd, man sitter gränsle över

 

 

 

 

(1263)

1. Vilket bär heter mylta i Jämtland och snottra i Västerbotten?

2. Vad var en bikupa i modesammanhang på 1960-talet?

3. Katarina Jagellonica och Karin Månsdotter födde var sina två barn som fångar på ett slott. Vilket?

4. Vilka kottar skulle bondehushållen plocka på Bartolomeusdagen den 24 augusti?

5. Vem räknades till hemmets lösöre enligt Strängnäsbiskopen Erik Emporagrius i en predikan på 1600-talet?

 

 

1. Hjortron

2. En damfrisyr

3. Gripsholms slott

4. Humlekottar

5. Hustrun

 

 

 

 

(1262)

1. Hur har torparen det i Gunde Johanssons visa från 1948?

2. Av vilka tre ingredienser tillverkas svartkrut?

3. Vad gjorde föreningen Mjölkdroppen, som bildades 1901?

4. Varför fick Carl Otto Mörner smeknamnet Kungamakaren?

5. Varför blev pulvermakarna alkoholberoende?

 

 

1. Han ”har dä så bra”

2. Kol och svavel och salpeter

3. Delade ut mjölk till fattiga barn

4. Han värvade Jean Baptiste Bernadotte

5. De behövde alkohol för att granulera krutet

 

 

 

 

(1261)

1. Syftande på Åland sa utrikesministern Rumjantsev 1809: ”Om Ryssland nöjde sig med Finland allena, skulle det vara detsamma som att ta kofferten, men inte …”

2. Vad kallas ett ovalt, kupigt och rikt ornerat bronsspänne från vikingatiden?

3. Magnus Gabriel De la Gardie hade en hustru som hette Euphrosyne. Hon var syster till en kung. Vilken?

4. Vad fanns i regel under höskullen?

5. I hopkrupen ställning samlade medeltidsbonden ihop en bunt med strån i ena handen. Vad hade han i den andra handen?

 

 

1. …nyckeln

2. Spännbuckla

3. Karl X Gustav

4. Ladugården

5. En skära

 

 

 

 

(1260)

1. Vad är motsatsen till ”blatte” i förortssvenskan?

2. Vilket av de fyra stånden anhöll i en skrivelse till Kunglig Majestät 1779 att begravningar inne i kyrkorna skulle förbjudas?

3. Till vilket slott lät Gustav Vasa föra sin samling av tavelporträtt, där de ännu är?

4. Vad heter teveprogrammet från början av 2000-talet som försöker få kvinnor att flytta ut på landet?

5. Efter att tvätten blötlagts och gnuggats lades den i kokkaret tillsammans med en mindre säck. Vad fanns i den?

 

 

1. Svenne

2. Prästeståndet

3. Till Gripsholms slott

4. Bonde söker fru

5. Björkaska

 

 

 

 

(1259)

1. Vem var kung när Josefina av Leuchtenberg var drottning?

2. Vilken hygienartikel i Åhlén & Holms postorderkatalog 1910 beskrevs: ”Skaft av finfin celluloidmassa, fullkomligt genomskinlig – 75 öre för damer, 1 kr för herrar”?

3. Vad kunde lodare, kåkfarare och sjömän dölja genom att hålla tummen mot pekfingret?

4. Vad kallades på 17- och 1800-talet, en för kyrkan förhatlig, religiös frikyrklig sammankomst?

5. Vad kallas de skrädade timmerstockarna som rälerna anbringades på?

 

 

1. Oscar I

2. Tandborste

3. Luffarprickarna

4. Konventikel

5. Sliprar

 

 

 

 

(1258)

1. Vad är en båtyxa?

2. När ett boningshus timrats klart flisades timmerytan upp med en yxa. Varför det?

3. I en tänkebok för år 1551 står det att en deltagare i ett dryckeslag suttit i ett fönster, ramlat baklänges och slagit ihjäl sig. Varför satt han i fönstret?

4. Vad fanns det mer i den låda där alunstiftet förvarades?

5. Vad kallas klockrent de ätter som adlades före år 1400?

 

 

1. En typ av stenåldersyxa, formad som en båt

4. För att lera skulle kunna klinas fast

5. Han uträttade sina behov

4. Raktillbehören

5. Uradel

 

 

 

 

(1257)

1. Vad karaktäriserar barnafödandet under perioden 1880-talet och 1930-talet?

2. Vilken adelsätt tillhörde skådespelaren Barbro Margareta Eriksdotter?

3. Den elfte augusti 1628 förhördes kapten Söfring Hansson av riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm. Vad gällde saken?

4 Hjälpsökande pilgrimer i S:t Olof kyrka i Skåne lyfte silveryxan ur helgonets hand. Vad gjorde de med yxan innan den sattes tillbaka?Strök den över sin sjuka kroppsdel

5. Vem skrev detta – han dog 1985: ”Säll är den som har till rättesnöre, att man bör nog tänka efter före”?

 

 

 

1. Det var lågt

2. Hiort af Ornäs (ornäsbjörken)

3. Skeppet Wasas förlisning. Hansson var dess kapten

4. Strök den över sin sjuka kroppsdel

5. Tage Danielsson

 

 

 

 

(1256)

1. Vad är i Solna 66 meter lång, 33 meter hög och har 362 trappsteg?

2.Vad är Fenixbunkern?

3. Varför vattenbegöts kanondäcken före strid?

4. Vad var en krutpräst?

5. I vilken bok – den utkom 1969 – berättade för första gången en romsk författare om hur det var att vara rom i Sverige?

 

 

1. Sveriges längsta rulltrappa

2. Kumlafängelsets mest rymningssäkra avdelning

3. För att förebygga att brand uppstod då krutladdningarna antändes

4. Prästman som utövade själavård bland soldater

5.Katitzi (av Katarina Taikon)

 

 

 

 

(1255)

1. En annons från 1932: ”Det klär ofta en dam att graciöst och elegant hantera en cigarett och låta röken sippra ut mellan pärlvita tänder”. Vilken produkt – det är inte tobak – handlar annonsen om?

2. Vilken inrättning i brygghusen gjorde dem lämpliga för såväl ölbryggning som tvätt?

3. När på dygnet ringde städernas vårdklockor ”ur vård”?

4. Vilket statligt verk har som mått: Förenklar det legala – förhindrar det illegala?

5. ”Barn är en Guds gåva, men fattigmans…

 

 

1. Tandkräm (Stomatol)

2. Den stora grytan

3. På morgonen

4. Tullverket

5. …plåga

 

 

 

 

(1254)

1. Vad kallas skor som varken har snörning, knäppning eller slejf?

2. Linné delade in Homo sapiens i olika grupper och folkslag. Det fanns giriga, slöa, koleriska osv. I vilken världsdel fanns de intelligenta?

3. Vilket kesande har gett upphov till en maträtts namn?

4. I vilken visa rimmar Martin Nilsson 1935 ”lätta ankar” på ”Doggers bankar”?

5.Vad betyder förty?

 

 

 

1. Pumps

2. I Europa

3. Kalvdansen

4. Nordsjön

5. Därför

 

 

 

 

(1253)

1. Vad var inte längre en psykisk sjukdom bestämde Socialstyrelsen 1979?

2. Efter att kyrkomötet 1957 svarat negativt på en fråga från riksdagen, påminde regeringen om att kyrkans personal var statsanställd. Vad gällde frågan?

3.Varför sa man att en nyrest kolmila värmdes, när man startade processen? Varför sa man inte ”tändes”?

4. I slutet av 1930-talet introducerades en damskomodell som kallades slingback. Vad karaktäriserade den?

5. Vad gör en genomsnittlig svensk kvinna när hon är 29 år?

 

 

1. Homosexualitet

2. Om det var dags att prästviga kvinnor

3. Det var skrock. Ordet ”tända” var ett farligt ord i sammanhanget

4. Den hade ingen bakkappa, bara en rem

5. Föder sitt första barn

 

 

 

 

(1252)

1. Inom vilken yrkeskår byts ibland elvan ut mot frimärkskragen?

2. Vad ville man ibland på morgonen ”låna” av sin granne, om man hade en gammal träsko i handen?

3. Georg Stierhielm konstaterade på 1600-talet att man blir duven av vallofrön. Vad betyder duven?

4. Vad hette det parti som grundades inför valet till Europaparlamentet i juni 2004?

5. Vilket nytt efternamn tog sig Esaias Lukasson från Tegnaby i Småland?

 

 

1. Inom prästerskapet

2. Eld (en bit glöd)

3. Dåsig/loj/slö

4. Junilistan

5. Tegnér

 

 

 

 

(1251)

1. Varför började man bygga stenmurar runt kyrkogårdarna?

2. Inom vilken yrkeskår finns det gott om träskallar?

3. 1700-talsstädernas bakgårdar hade ofta en rik och varierande flora. Ett resultat av alla gropar som grävdes och täcktes. Vad var det för gropar?

4. Varför ansågs det olyckligt att begravas på kyrkornas norrsida?

5. Varför slitsades näsborrarna upp på en del människor på forntiden?

 

 

1. För att grisar inte skulle ta sig in

2. Hos perukmakarna och hattmakarna

3. Latringropar (under ett flyttbart avträde)

4. På domedagen skulle kyrkmuren falla åt norr, 

så det skulle bli komplicerat att resa sig upp ur graven

5. För att märka dem som slavar och försvåra för dem att fly

 

 

 

 

(1250)

1. När nävern användes till taktäckning, skulle då den vita sidan vara uppåt eller nedåt?

2. Vad hette den exentriske greven som levde ensam på herrgården Herrborum till sin död 2007?

3. Var på en kyrkklocka är väggen tjockast?

4. Vilket politiskt parti, skapat av Bosse Persson, ställde upp i valen 2002, 2006, 2010 och 2014, men fått som högst 213 röster?

5. Vad är gult på Solnas kommunvapen i gult och blått?

 

 

1. Nedåt

2. Magnus Stenbock

3. Vid slagringen, där kläppen slår

4. Kalle Ankapartiet

5. En sol

 

 

 

 

(1249)

1. Om Anders Petters stuga i Djurslöv finns en sång: ”Anders Petters stua, står i ljusan… Vad?

2. Vad tillverkades med hjälp av ett nageljärn?

3. Vilken adlig författare och föreläsare sa: ”Det finns ingen given etikett när det kommer till etiketter.”?

4. Vad är samlingsnamnet på de läkemedel som riktar sig mot psyket?

5. Vilket franskt ord används för mat som är inkokt i gelé?

 

 

1. …lua

2. Spikhuvuden

3. Magdalena Ribbing

4. Psykofarmaka

5. Aladåb

 

 

 

 

(1248)

1. Vilken frikyrka tillhörde predikanten Målle Lindberg som landade i Örnsköldsvik hängande från en helikopter?

2. ”Smugglare” var ett ord som började användas först på 1800-talet. Vad sa man innan?

3. Vilken kvinnlig författare fick hjärnblödning 1982 och låg i koma till sin död, 13 år senare?

4. Vilken rygglös stol var så skrämmande för många kvinnor att de drevs till mord?

5. Tulltjänstemännen var lågavlönade på 1800-talet. Många höll sig med en fast prislista. Vad tjänade den till?

 

 

1. Maranata

2. Lurendrejare

3. Katarina Taikon

4. Horpallen i kyrkan

5. Det var pris på mutor

 

 

 

 

(1247)

1. Vad skapades i slutet av 1700-talet när svenskarna började blanda tobaksblad med salt och vatten?

2. Vad betyder överantvarda?

3. Vad var en pestpåse?

4. En Gudi behaglig gärning hette det. Varför sa man Gudi, med i på slutet?

5. Vilken dryck erbjuds i en priskurant 1851 i både musserande och icke-musserande version, varav den icke-musserande är dyrast?

 

 

1. Munsnuset

2. Överlämna i någons vård

3. Tygpåse med doftande örter och kryddor

4. Det var dativ, åt/till Gud

5. Champagne

 

 

 

 

(1246)

1. Hur bokstavsförkortar Motormännens Riksförbund namnet på sitt emblem?

2. Vilken operasångare sjöng även schlagers, men då under pseudonymen Erik Odde?

3. Vilken sed började med att ankrade segelfartyg visade ledsnad genom att lämna tågvirket löst hängande och slarvigt fastsatta flaggor?

4. Under senare delen av 1800-talet blev sockret mycket billigare. Varför det?

5. Vilken händelse visar fredsmonumentet i Karlstad?

 

 

1. M

2. Jussi Björling

3. Flaggning på halv stång

4. Sockerbetsodlingen hade tagit fart

5. Unionsupplösningen mellan Sverige och Norge

 

 

 

 

(1245)

1. Vem är den ende svenska kung som skrivit sina egna memoarer?

2. Vad heter den maskulina varianten av Borgerskapets änkehus i Stockholm?

3. Kolingen står utanför ett finare restaurangfönster och höjer pilsnerflaskan. Vad säger han?

4. För vilka tre huvuduppgifter byggdes JAS Gripen? Jakt, attack och spaning

5. Vilka träd kan ha förled som dvärg-, vårt- eller glas-?

 

 

1. Oscar II

2. Borgerskapets gubbhus

3. – Putäll på er grefvar och baroner!

4. Jakt, attack och spaning

5. Björkar

 

 

 

 

(1244)

1. Vem var enligt Esaias Tegnér ”en skägglös dundergud”?

2. Vilken sömntalande 1500-talskvinna säger i Grimbergs ”Svenska folkets underbara öden”: Konung Gustav håller jag mycket kär, men Roosen förgäter jag aldrig”?

3. På vilket sätt användes tamgässens vilda kacklande när de blev uppjagade?

4. Vilken ceremoni fick Oscar II själv bekosta större delen av 1872, eftersom han i stort sett var den ende som ville ha den?

5. Vilken rätt fick 20 % av de svenska männen 1909?

 

 

1. Karl XII

2. Katarina Stenbock

3. De utnyttjades som ”vakthundar”

4. Kröningsceremonien

5. Rösträtt

 

 

 

 

(1243)

1. Vad kallas en ung oxe?

2. Vad kallas ett metallföremål i form av ett U med spetsiga ändar som slås in i ett underlag, så att en halvcirkelformig öppning bildas?

3. Vilken blivande kung föddes i Paris 1799?

4. Vad kallas det att driva småhandel, särskilt med dåliga varor och höga priser? Ordet för tankarna till ett brädspel.

5. Vid vilken stad dog Gustav II Adolf av ett värjstick 1632?

 

 

1. Stut

2. Märla

3. Oscar I

4. Schackra

5. Vid Lützen

 

 

 

 

(1242)

1. ”Om man insuper deras andedräkt, smittas eller förtäres lifssaften så att lifvet flyr”, skriver Olaus Magnus, syftande på ett husdjur. Vilket?

2. År 1626 indelades adeln i tre klasser: den lägsta var svenneklassen, den finaste var herreklassen. Vad hette mittemellanklassen?

3. Vad vill en cyklist som lyfter vänsterhanden rakt upp?

4. Vad är emmer och durum?

5. I vilken dalastad heter en central stadsdel Slaggen?

 

 

1. Katten

2. Riddarklassen

3. Cyklisten vill stanna

4. Två vetesorter

5. Falun

 

 

 

 

(1241)

1. Vilken 18-åring och blivande författare tänkte 1016 emigrera till USA?

2. Handkilen – en grovt bearbetad sten – var ett av de vanligaste redskapen under äldre stenåldern. Vad användes den till i födosammanhang?

3. Två sekulära helgdagar har införts i Sverige. En 1939 och en annan 2005. Vilka helgdagar är det?

4. Under 1800-talet började ull, lin och bomull spinnas maskinellt. Vilken textil kom först i processen och vilken kom sist?

5. Vilken dödlig sjukdom, som orsakades av förruttnande ämnen, drabbade förr många föderskor?

 

 

1. Vilhelm Moberg

2. Man flådde bytesdjur och skar kött

3. 1939 infördes första maj och 2005 infördes nationaldagen

4. Bomull kom först, sen ull och sist lin

5. Barnsängsfeber

 

 

 

 

(1240)

1. Karl Gustav befann sig i Tyskland när han 1649 utnämndes till tronföljare. När beslutet fattats bars ett föremål i procession genom slottet och lades på hans säng. Vilket var föremålet?

2.Vad skar medeltidsbonden igenom med en rist?

3. Vad kallas en kjol med stomme av ringar upphängda i bomullsband? Vanlig i mitten på 1800-talet.

4. Vad kallas en planerad strid med värja, pistol eller dylikt, mellan två personer?

5.På 1560-talet byggdes i Guldsmedshyttan ett kanongjuteri. Här började man gjuta kanoner i en annan metall än tidigare. Vilken?

 

 

1. En kungakrona

2. Grässvålen

3. Krinolin

4. Duell

5. Järn

 

 

 

 

(1239)

Vad sysslar man med om man sätter foten på redskapets skuldra?

Vilken rätt sammanfattas hos Naturvårdsverket ”Inte störa – inte förstöra”?

Vad kallas den första jordbrukarkulturen i Skandinavien? Konformade dryckeskärl har gett namnet.

 

 

1. En sol

2. En skära

3. Man gräver

4. Allemansrätten

5. Trattbägarkulturen

 

 

 

 

(1238)

1. På vilket sätt ändrade Wilhelm Scheele sitt civilstånd några dagar innan han dog 1786?

2. Vad frågade garderobiären skådespelaren Georg Dahlqvist, när denne av misstag fått ut ett par damytterskor?

3. 1977 sändes som julkalender ”Fem myror är fler än fyra elefanter”. Varför startade den redan den 27 november?

4. På månsing kallades en 50-lapp ”halvsläng”. Hur mycket var en ”helsläng” och en ”storsläng”?

5. Vilken historisk gåta arbetade man med i Schweiz 2004, när man sköt mot gelatinfyllda plastkranier?

 

 

1. Han gifte sig

2. –Passar inte galoscherna?

3. Det var för att hinna med alla 28 bokstäver

4. En 100-lapp och en 1000-lapp

5. Karl XII:s död

 

 

 

 

(1237)

1. Vad fick Kristian II av Danmark för tillnamn av munkarna i Nydala kloster efter att ha dränkt abboten och flera munkar i sjön Rusken?

2. Vad betyder åstunda?

3. I vilken fas är månen när den ser ut som ett c?

4. Vad ansvarade en redesven för?

5. Var på människor hittar man ännet?

 

 

1. Tyrann

2. Längta efter

3. När den är i nedan

4. Matförråd och servering

5. Mellan ögonbryn och hårfäste

 

 

 

 

(1236)

1. Vad kallades den funktionär som vid tornerspel var ansvarig för att registrera och övervaka deltagarnas vapensköldar?

2.Vilket gammalt vapen har fått namn från latinets arcubalista?

3. Vad kallades ”eldsluft” innan det fick sitt nuvarande namn?

4. Vilket slott hette Hyltingenäs fram till 1643 då Göran Bengtsson Sparre ändrade dess namn?

5.Vad kallas ett vävt ylletyg efter att det valkats ihop så att enskilda trådar inte längre syns?

 

 

1. Härold

2. Armborstet

3. Syre (oxygen)

4. Sparreholm

5. Vadmal

 

 

 

 

(1235)

1. Vilken tid på året gjorde man sälgpipor?

2. Vilket nybildat parti affischerade 1988 ”Sjöbo visar vägren”?

3. Hur namngav man sina barn under medeltiden för att undvika spökerier?

4. Vilket är det enda landskap vars landskapssymbol består av en person?

5. Under vilket namn har den sydafrikanska huligantutan blivit känd?

 

 

1. På våren

2. Sverigedemokraterna

3. Efter en död släkting, som kunde bli arg

4. Lappland (vildmannen)

5. Vuvuzela

 

 

 

 

(1234)

1. Förutom lön hade också den indelte soldaten ett hemkall. Vad var det?

2. Vad var ett spadbruk?

3. Nämn en av de tre smittosamma sjukdomar som gick under det gemensamma namnet ”lantvärnssjukan”!

4. Vad är en syllstock?

5. År 1803 bestämdes om enskifte i Skåne. Varför hette det så?

 

 

1. Spannmål, ved, fläsk etc

2. Enkelt jordbruk utan dragdjur

3. Tyfus, rödsot(dysenteri) och malaria

4. Den nedersta stocken i en timrad husvägg

5. En gårds alla jordar skulle sammanföras till en

 

 

 

 

(1233)

Från spinnrockens rulle vindades garnet upp på ett redskap som skapade en härva. Vad kallas redskapet?

Vad matade man ner i en snuskvarn?

Vilken asaguds beläte bars runt åkrarna för god skörd under hednatiden?

 

 

1. Brev

2. Munsnuset

3. Haspel/vinda/härvel

4. Tobaksblad

5. Frejs

 

 

 

 

(1232)

1. I vilken stad ligger Östra kyrkogården där ”Rikemanskullen” och ”Allmänna varvet” finns?

2. Vilken successionsordning antogs 1604?

3. ”Inte ha ett rött öre”, sa man. Varför sa man ”rött”?

4. En av prins Eugens verk visar tätt stående tallar. Hans vänner, som gärna skojade om hans börd, kallade målningen ”Prinsens… Vad?

5. När prins Erik 1560 beslutade sig för att fria till Elisabeth av England, förväntades han – som seden krävde – att göra sig av med något. Vad?

 

 

1. Göteborg

2. Kvinnlig tronföljd

3. Kopparn uppfattades som röd

4. Prinsens stamtavla

5. Sin frilla

 

 

 

 

(1231)

1. När Jesus en dag 1815 uppenbarar sig för Brita Gustavsdotter i Bottnaryd, talar han om potatisbrännvin och koppympning. Vad vill han?

2. Vem adlade rekordmånga 181 män under perioden januari 1719 till mars 1720?

3. Vad kallas den apparat slutet av 1800-talet började användas för att ta tillvara mer honung från kakorna än tidigare?

4. Vad kallades 1950-talets impregnerade unisexrock med axelklaffar och skärp?

5. Vad kallas trästavarna i ett laggkärl?

 

 

1. Att hon ska bekämpa det

2. Ulrika Eleonora d y

3. Slunga/slungare

4. Trenchcoat

5. Laggar

 

 

 

 

(1230)

1. ”Att röra i färgburken är att röra i den svenska folksjälen”, har det sagts. Vilken burk?

2. Vad ska man i den nya bibeln inte sätta under sädesmåttet?

3. Vad har växten lin med ordet linje att göra?

4. På 1950-talet började dialektforskarna spela in gamla människors berättelser på rullband. Hur hade de gått till väga tidigare?

5. Vad var R1 som startades under jord vid Tekniska högskolan i Stockholm 1954?

 

 

1. En burk med Falu rödfärg

2. Ett ljus. ”Skäppan” i tidigare utgåvor

3. Raka linjer gjordes med hjälp av en spänd linnetråd

4. Rösterna spelades in på grammofonskivor

5. En atomreaktor, Sveriges första

 

 

 

 

(1229)

1. Hilda Nilsson hade haft åtta fosterbarn. Vilket besked fick henne att hänga sig 1917?

2. Varför är vindsgolvet på Skokloster belagt med tegelplattor?

3. Några av 1700-talets främsta forskare var överens om att jordens ”vattenminskning” hade sin förklaring i Första Moseboken. Vilken?

4. Produkten som fick namnet ”Lumavision” var designad av Stig Lindberg. Vad var det?

5. Var arbetade de som på skoj kallades ”snörflickor” eller ”kopplerskor” eller ”nummerflickor”?

 

 

1. Hon hade dömts till döden för att ha utfört åtta barnamord

2. För att hindra en möjlig blixtbrand att sprida sig

3. Syndafloden drog sig sakteliga tillbaka

4. En teve med svängbar skärm

5. I en telefonväxel

 

 

 

 

(1228)

1. Vem hann under sin 35-åriga regeringstid byta statsminister femton gånger?

2. –Jag har kanske åstadkommit hundra miljoner nedslag på min gröna Halda, sa Jan Guillou. Vad är en grön Halda?

3. Vad kallas den lista över levande personer som Riddarhuset utger vart 3:e år?

4. Vad kallas en hävstångsvåg med kluns och krok?

5. Vad har en dubbelörn dubbelt av?

 

 

1. Oscar II

2. En skrivmaskin

3. Sveriges adelskalender

4. Besman/pyndare

5. Huvuden

 

 

 

 

(1227)

1. Vilket vitt farligt grundämne lyckades man på 1840-talet omvandla till rött och därmed göra tändstickorna mindre giftiga?

2. I vilken byggnad kunde man ända in på 1950-talet se små tunna, fyrkantiga papperslappar genomstuckna av en vass krok?

 

3. Vad kallas ett gods som odelat ärvs av en person?

4. För att demonstrera statisk elektricitet användes förr i skolorna en ebonitstav och ett skinn. Vilket sorts skinn?

5. Vad kallas den bark som består av lager av vitgula luftfyllda korkceller?

 

 

1. Fosfor

2. På dassen

3. Fideikommiss

4. Kattskinn

5. Näver

 

 

 

 

(1226)

1. Vilken författare och akademiledamot skrev i sina ”Tio budord” att varje gud som inte är ett provisorium är ett beläte?

2. Vilka vetenskapsmän sägs lägga pussel där de flesta bitar saknas?

3. I vilken stad finns Stora Bommen och Lilla Bommen?

4. Vilket gift kallades också ”råttsocker”?

5.Vad kallas en bergart som kan användas för utvinning av metaller?

 

 

 

1. Lars Gyllensten

2. Arkeologerna

3. I Göteborg

4. Arsenik

5. Malm

 

 

 

 

(1225)

1. Vad är en knavre?

2. Vad är råmjölk?

3. Vad säger detta från 2013: Explorer Vodka, Lord Calvert och The Famous Grouse?

4. Adelskapets ärvande styrs av den agnatiska principen. Vad innebär det?

5. Vad betyder på Gotland: ”Ann sork singar fyr peikuna”? ”Peikuna” betyder ”flickan”.

 

 

1. En tangent på en nyckelharpa

2. Den första mjölken efter kalvningen

3. Det är Systembolagets populäraste spritsorter

4. Adelskapet kan bara ärvas av en man

5. En pojke sjunger för flickorna

 

 

 

 

(1224)

1. I vilken vistext av Anna Maria Roos menar barnen att det är dags att springa barfota?

2. Vilka byggnader i städerna hade spjäldörrar och högt sittande fönster?

3. Vilken storsäljande bok utkom 1755?

4. Vilken adelsman genomförde i mitten av 1600-talet minst ett femtiotal byggprojekt runt om i Sverige?

5. Vilken speciell relation till varandra hade 70% av herrarna i riksrådet i början av 1600-talet?

 

 

1. Blåsippor

2. Avträdeslängorna på gårdarna

3. Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber

4. Magnus Gabriel De la Gardie

5. De var släkt

 

 

 

 

(1223)

1. Vad gjorde pungbäraren i kyrkan?

2. Vilken undertitel har Himlaspelet?

3. Lapptäcken kviltades för att mellanfodret skulle ligga still. Vad innebar det?

4. På 1600- och 1700-talet fanns daggmaskolja att köpa på apoteken. Varför ansågs den hjälpa mot stela leder?

5. Vad var en byråflicka?

 

 

1. Han samlade in kollekten i kyrkan

2. Ett spel om en väg som till Himla bär

3. Man stickade fast vadd mellan tyglagren

4. Maskens smidighet troddes kunna överföras

5. En laglig och av läkare besiktigad prostituerad

 

 

 

 

(1222)

1. Vilka norrländska sommarhus såldes i stor utsträckning som ved under andra världskriget?

2. Erik Palmstierna var friherre, men kallades ”Röde baronen”. Vilken partitillhörighet föranledde epitetet?

3. I slutet av 1800-talet trafikerades Stockholm av en motorbuss. Den kallades ”bullerbussen”. Vad gjorde den så bullrig?

4. På vems grav i Riddarholmskyrkan står: ”Han lämnade detta liv nådens år 1470 i sitt 22 regeringsår. Må hans själ njuta den eviga stillheten”?

5. I De la Gardies egna handlingar kallas byggnaden uteslutande "Stora huset”. Vad kallades den i folkmun?

 

 

1. Fäbodar

2. Socialdemokraterna

3. Hjärnhjulen mot kullerstenarna

4. Karl Knutsson Bonde

5. Makalös

 

 

 

 

(1221)

1. ”Hedningarna” bad sina gudar om framgång, men kristendomen lärde ut en annan typ av böner. Vad ber de kristna mest av allt om?

2. I början av 1800-talet fanns mindre slupar i Stockholm som drevs av skovelhjul. Vad fick hjulen att snurra?

3. På vilka två sätt konserverades mjölken på fäbodarna?

4. Vilket är det korrekta namnet på ”mördarsnigeln”?

5. Vad kallades den luva som folk satte på sig när de gick till sängs?

 

 

1. Förlåtelse

2. De vevades för hand

3. Genom ystning och smörkärning

4. Spansk skogssnigel

5. Nattmössa

 

 

 

 

(1220)

1. Vilken blomma med vita kronblad har fått namn efter en gud, men brukar bekämpas med ogräsmedel?

2. Vilka är honnörskorten i en kortlek?

3. Vilken stad har en fjällripa på sitt kommunvapen?

4. Vilken verksamhet pågick i den anläggning som hade en hästvandring som malde bark i en kvarn?

5. Vad är ett bulhus?

 

 

1. Baldersbrå

2. Knekt, dam. kung och ess

3. Kiruna (Namnet betyder ”fjällripa”)

4. Där pågick garvning, eftersom det var ett garveri

5. Hus bestående av liggande plankor inpassade i hörnstolpar

 

 

 

 

(1219)

1. Vad är kompaniporslin?

2. Vilken kvinnlig förklädnad hade läkaren Herman Schutzercrantz, när han den 1 november 1778 stod framför drottning Sofia Magdalena?

3. Vilket blev straffet för incest när kyrkan på 1400-talet förklarade att blodskam var kätteri?

4. 1652 kom två förklädda jesuiter till Stockholm. Vem hade i hemlighet kallat på dem?

5. Vilket husdjursnamn hade förr den del av Nybroviken som fylldes igen och blev Berzelii Park i Stockholm?

 

 

1. Porslin hitfört av Ostindiska kompaniet

2. Han var förklädd till barnmorska

3. Straffet var bränning på bål

4. Drottning Kristina

5. Katthavet

 

 

 

 

(1218)

1.Till vilken av Sveriges tre landsdelar hör Gotland?

2. När skrikande småbarn fick en linneduk doppad i efterbrygg somnade de snart. Vad var ett efterbrygg?

3. Vilket lyte hade de så kallade »skårorna« som ofta blev socialt utestängda och sedda som sämre individer förr i tiden?

4. Vilket barn ristade in jordens mittpunkt på en tegelsten framför altaret i Olshammars kyrka?

5. Vad kallas en person, vars framgångar anses bero på att dess födelse skett på en helg?

 

 

1. Götaland

2. Ett slags svagdricka

3. De hade läppspalt (harmynthet)

4. Verner von Heidenstam

5. Söndagsbarn

 

 

 

 

(1217)

1. Vad var en ”kväsarrynka” i Stockholm på 1800-talet?

2. Vilken marin bestraffning förbjöds 1755?

3. Vilken flott fyrhjuling byggdes till Oscar II:s 25-årsjubileum som regent 1872?

4. Vad kallas en ljudande anordning som är fäst runt halsen på en ko?

5. I Rumskulla socken i Småland finns ett stort flyttblock som väger 260 ton. Där kan man visa att man är stark. Hur?

 

 

1. En flicka

2. Kölhalning

3. Sjuglasvagnen

4. Skälla (Koskälla)

5. Den går att röra på

 

 

 

 

(1216)

1. Vad kallas ett stämjärn med u-formad egg?

2. Vad kallas de glasögon från 1800-talet som kan fällas in i sitt eget skaft?

3. Radbanden var ofta så beskaffade att tio mindre kulor motsvarade tio Ave Maria. Den elfte kulan var större. Vilken bön skulle läsas då?

4. Vad kallas Tivedens medeltida kommunikationsled, som passerar Ramundeboda kloster?

5. ”Hör, hör slottsklockans toner i stilla kväll” sjungs i Gluntarne. Vad kallas klockan på riktigt?

 

 

1. Skölp

2. Lornjett

3. Fader Vår

4. Munkastigen

5. Gunillaklockan

 

 

 

 

(1215)

1. Flera av dem som emigrerat till Amerika uppgavs ha dött i ”Yellow Jack”. Vad var det?

2. Vilken vetenskapsman drabbades av den så kallade drömkrisen 1744?

3. Gärdesgårdarnas störar bands samman av hankar, som gjordes av gran- eller enkvistar. Hur fick man dem böjliga?

4. Att vara ”försvarslös” var ett brott enligt 1723 års tjänstehjonsstadga. Vad innebar det att vara ”försvarslös”?

5. På bröllop förr i tiden spelades gånglåtar under färden till och från kyrkan. När steklåten spelades vankades mat. Vad hände under skänklåten?

 

 

1. Gula febern

2. Emanuel Swedenborg

3. De värmdes upp, basades över eld

4. Det innebar att vara arbetslös, utan anställning

5. Då överräcktes gåvor (och pengar samlades in till musikerna)

 

 

 

 

(1214)

1. En utländsk diplomat på promenad i 1600-talets Stockholm uppgavs ha svimmat. Vilket av hans fem sinnen fick honom att svimma?

2. Vilket ämbete i Uppsala stift hade Jöns Gerekesson haft innan han dränktes i en säck med en sten fastbunden om halsen?

3. Vad måste ske med ett nyfött barn inom den åttonde dagen enligt 1686 års kyrkolag?

4. Vem blev år 2018 känd som ”den som gett knytblusen ett ansikte”?

5. Hoppetossa var ett djur.Vilket?

 

 

1. Luktorganet. Omgivningen stank

2. Han hade varit ärkebiskop

3. Barnet måste döpas

4. Sara Danius

5. Groda

 

 

 

 

(1213)

1. Vilket redskap för för uppruggning av ull liknades vid en hand?

2. Vem, med förnamnet Björn-Erik, har kallats ”Malmbergets Dostojevskij”?

3. ”Denna gåvas syftning, är en högre lyftning” är ett julklappsrim som Erik Gustaf Geijer skrev. Vilken manlig persedel skulle lyftas?

4. I vilken frikyrka kan man få se bonnetter?

5. Svartkrut består av träkol, salpeter och svavel. Vilken ingrediens utgör ensamt 75%?

 

 

1. Kardan

2. Björn-Erik Höijer

3. Byxorna (hängslen i paketet)

4. I Frälsningsarmén

5. Salpeter

 

 

 

 

(1212)

1. Om en hög hatt kallas Derbyhatt, vilken färg har den då?

2. Vad heter Fader vår på latin?

3. Vad kallades både dominikanmunkar och skarprättare?

4. I vilken takt spelas och dansas hambo?

5. Vid vilken åmynning växte Lidköping fram under medeltiden?

 

 

1. Då är den grå

2. Pater noster

3. Svartmän

4. 3/4-takt

5. Lidan

 

 

 

 

(1211)

1. Efter 1830-talet var det inte många som tände lysstickor och talgljus för att få belysning. Vad hade hänt?

2. Ogifta mödrar fick inte kyrktagas utan att påfrestande först undergå ”uppenbar skrift”. Vad innebar det?

3. Vad skulle ha undvikits, menade Karl XIV Johan 1835, om man i stället med ett par kanonskott skjutit av Riddarholmskyrkans torn?

4. Vilket medicinskt faktum fick 1854 kronprinsessan Lovisa att erbjuda prins Karl (XV) skilsmässa?

5. Ordet Mistel betyder ursprungligen ”gödsel”. Varför kom växten att kallas så?

 

 

1. Så gott som alla hade köpt fotogenlampor

2. Hon måste offentligt bekänna sin skuld

3. Att elden hade spritt sig ner i kyrkan

4. Hon kunde inte föda en tronföljare

5. Den sprids genom fågelspillning

 

 

 

 

(1210)

1. Rike Gustav Wrangel gifte sig 1640 med Anna Margareta von Haugwitz av en anledning som var ovanlig på den tiden. Vilken?

2. Landå är en fyrhjulig åkvagn, där passagerarna sitter ”vis-à-vis”. Vad menas med det?

3. Det första exemplar av det träd som senare utnämndes till Sveriges riksträd hittades av Hans Gustaf Hjort 1767. Han adlades för detta. Vilket blev hans ättenamn?

4.Vilken drottning hade ett förnamn som unikt skapades åt henne?

5. Fram till 1955 fanns det tredjeklassrestauranger med spriträttigheter. Vad saknade de, i motsats till de finare ställena, på borden?

 

 

1. Han var förälska i henne

2. De sitter mot varann

3. Hiort af Ornäs

4. Desideria

5. Duk

 

 

 

 

(1209)

1. På 1500-talet ingick Sverige i en personalunion under sju år. Vilket var det andra landet?

2. När man säger ”skiva” och menar fest. Vad är det för skiva som åsyftas då?

3. Vem blev änkedrottning vid 26 års ålder 1577?

4. Wilhelm Tornérhjelm skrev 1814: ”Jag ser ej hvartil Åldrens skröplighet skulle gagna mig: alltså an det vara lagom tid att recommendera sig”. Vad gjorde han sen?

5. Vad kallades det att knåda eller stöta en yllevävnad där såpa eller som förr  urin tillsatts?

 

 

1. Polen

2. Bordsskivan

3. Karin Månsdotter

4. Han sköt sig

5. Valka

 

 

 

 

(1208)

1. När Västra stambanan invigts 1862 skålade Karl XV med nykterhetsprästen Peter Wieselgren, och utbrast: ”Ditt glas är ju tomt!”. ”Ja sa prästen, men hjärtat

2. Fram till början av 1970-talet var telefonkatalogen sorterad efter förnamn, titel och efternamn. I vilken ordning?

3. Fåtöljen Emma fick sitt genombrott på 1840-talet. Varför har den inga armstöd?

4. Hos vilken drottning var Gunilla Bjelke hovjungfru?

5. ”Kritter” sa man om boskap. Vilket ord har man utgått från?

 

 

1. …är fullt

2. Efternamn, titel, förnamn

3. För att en krinolinklänning skulle få plats

4. Hos Katarina Jagellonica

5. Kreatur

 

 

 

 

(1207)

1. Vilka ”skötos ihjäl så som kråkor” av tyska legoknektar 1543?

2. Ett av Sveriges tidigaste barnporträtt finns i Strängnäs domkyrka i form av en liggande skulptur, som föreställer en prinsessa. Vem?

3. I skelettgravarna kan armarna ligga efter sidorna eller över kroppen. Det ger en åldersbestämning. Hur?

4. Vad var en ”benskakare”?

5. Vad är ett tuppägg?

 

 

1. Stridande Dackeanhängare

2. Isabella, dotter till Katarina Jagellonica

3. I de äldsta gravarna ligger armarna efter sidorna

4. En tidig, tvåhjulig velociped, pedaldriven på framhjulet

5. Litet ägg från en ung höna i början eller i slutet av värpperioden

 

 

 

 

(1206)

1. En bit in på 1900-talet började man sälja tvättmedel för kläder. Vad tvättade man kläder med tidigare?

2. Vem sa: ”Goddag, flickor och pojkar” i nästan 50 år i radio?

3. Vilka censurerade och barnsligt formulerade brev fick föräldrar i städerna under somrarna runt förra sekelskiftet?

4. Änklingen Johan III uppmanades att söka en ny hustru bland utländska furstehus, men menade att det var säkrast att "taga sig en sådan person här inrikes, som själv sett haver”. Vem blev det?

5. Vilken hårfärg var på modet i mitten av 1600-talet? Hade man inte den färgen fick ordna det.

 

 

1. Tvål

2. Sven Jerring

3. Brev från sommarkollon

4. Gunilla Bjelke

5. Svart

 

 

 

 

(1205)

1. I vilket land satt Carl Carlsson Gyllenhielm fången i 12 år?

2. Vilket är det största privatpalats som byggts i Sverige?

3. Vilket sällskap förlade sin årshögtid 2009 i Klockrike?

4. Vad hörde ogillande de frireligiösa som sa: ”Nu bröstar dom malm i Babel”?

5. Prins Wilhelm sa: ”Bakom honom satt landets skickligaste skytt och sköt så snart farfar avlossat sin bössa och gratulerade när bytet föll med "Ett vackert skott ers majestät”. Vem blev gratulerad?

 

 

 

1. Polen

2. Skoklosters slott

3. Harry Martinson-sällskapet

4. Kyrklockringning

5. Oscar II

 

 

 

 

(1204)

1. Vad är komfusenbo i Astrid Lindgrens sagovärld?

2. När exdrottning Kristina konfirmerades i Peterskyrkan antog hon, efter katolsk sed, ett konfirmationsnamn. Vilket?

3. På vilken sida i kyrkobyggnaden återfinns så gott som alltid sakristian: norra, östra, södra eller västra?

4. Under medeltiden räknades tiden mellan två nytändningar till 29 1/2 dygn. Vad var en nytändning?

5. Vad höll 1700-talsdamerna ihop med klister och talg.

 

 

1. Dasset

2. Alexandra

3. På norra sidan

4. Första månskäran

5. Sina håruppsättningar

 

 

 

 

(1203)

1.Vilken färg skulle en kvinnas hy ha enligt ”det petrariska skönhetsidealet”?

2. Ledningarna på Volvo och Saab var skeptiska till införandet av bilbälte, för vad skulle folk då tro? 

3. Vilka tre personer ingick i Elsa Beskows fiktiva kvinnokollektiv?

4. Att medeltidsborgen Torpa i Västergötland är så väl bevarad beror mycket på att den under lång tid använts som sädesmagasin. Vad har det att göra med byggnadens bevarande? 

5. Vad kallade sig Bengt Nilsson och Lennart Carlsson efter att ha börjat samarbeta med Karl Anders Adrup på Expressen?

 

 

 

 

1. Den skulle vara vit

2. Att det var farligt att köra bil

3. Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin

4. Taket har hela tiden hållits tätt

5. Bedrup och Cedrup

 

 

 

 

(1202)

1. Vad ledde 1725 till ett bakslag för hygienen i städerna?

2. –Man ska ej slita på skinnet, sa man förr. Vad menades med det?

3. Vilken personalgrupp på Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk kallades tidigare allmänt ”subbor” av eleverna?

4. Varför anlades tvålsjuderier på platser där det fanns gott om lövträd?

5. I mitten av 1950-talet fick kvinnor stiligare händer tack vara bilindustrin. Hur gick det till?

 

 

1. Statsmakten förbjöd badstugor

2. Det var inte bra att tvätta sig för ofta

3. Städerskorna (och serveringspersonalen)

4. Av lövträd gjordes pottaska (viktig ingrediens)

5. Det hållfasta nagellacket utvecklades ur billackerna

 

 

 

 

(1201)

1. I Norra Vi i Östergötland finns sedan århundraden vid ett vägskäl en rejäl sten. Då den vägdes 1967 befanns den väga 130 kg. Varför var det intressant att veta hur mycket den väger?

2. Vad är det som kallas ”rost” i en kolmila?

3. Homo habilis var en tidig människoart. Vad betyder den latinska benämningen?

4. Vad var det som var nytt med julkalendern ”Herkules Jonssons storverk” som sändes 1969?

5. ”Viting”, ”blejd” och ”tralling”, var knallarnas namn på tre slantar i stigande valör. Vilka?

 

 

1. Det är en s k lyftesten

2. Golvet som milan vilar på

3. Den händiga människan (ung.)

4. Det var den första som sändes i färg

5. En 10-öring, en 25-öring och en 50-öring

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

26.04 | 17:12

Då har du god allmänbildning. Ber att få gratulera!

...
26.04 | 15:29

Enkelt att lösa utan att titta i facit,Hade inga problem

...
08.05 | 16:34

Hej
Meningen är att någorlunda allmänbildade ska ha glädje av dem. Tråkigt att du tycker att de är för svåra. Ge dig inte, det finns många lätta också.

...
08.05 | 16:29

vem fasen kan svara på dessa värdelösa frågor? källor var?

...
Du gillar den här sidan