Den svenska myllan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina-frågor

1. Vilken ätt tillhörde drottning Kristina?

2. Vilken Axel ledde Kristinas förmyndarregering?

3. När drottning Kristina föddes utbrast jubel, men det tystnade tvärt när man upptäckte att...

4. Drottning Kristina spelade fjäderboll. Vad var det?

5. Inför Kristinas kröning byggdes milslånga gator fram till kyrkan och slottet i Uppsala, men processionen beträdde inte de nya gatorna. Varför?

 

 

1. Vasaätten

2. Oxenstierna

3. ...det var en flicka

4. Föregångare till badminton

5. Kröningen skedde i Stockholm

 

 

6. Den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till kung. Vad gjorde drottning Kristina samma datum 131 år senare?

7. Vilken italiensk mat lär drottning Kristina ha varit ”höggradigt hemfallen” åt?

8. Drottning Kristina och amiral Fleming fick kallsupar när de ramlade i vattnet 1652. ”Det var värst för Fleming”, sa drottningen. Hur motiverade hon det?

9. Vad restes 1650 på Norrmalmstorg till drottning Kristinas ära?

10. När femåriga Kristina skrev brev till Gustav II Adolf, skrev hon på familjens hemspråk. Vilket?

 

 

6. Abdikerade

7. Pasta – spagetti

8. Han är inte van att dricka vatten

9. En triumfbåge

10. Tyska

 

 

11. Drottning Kristina gav order om att morgonstjärneupprorets ledare skulle steglas. Vad väntade dem?

12. Vilken djupsinnig fransman var under några månader gäst hos drottning Kristina?

13. På vilket slott abdikerade drottning Kristina 1654?

14. När drottning Kristina höll fest brukade man först dansa ringdanser. Sen fortsatte man med fransöska danser. Vad var det?

15. Vad öppnade Olof Rudbeck inför ögonen på drottning Kristina på Gustavianum?

 

 

11. Styckning och upphängning på påle

12. René Descartes

13. Uppsala slott

14. Pardanser

15. Ett lik

 

 

16. Vilken av sina friare lyckades drottning Kristina få som tronföljare?

17. Vilket skånskt konformat högt bakverk gräddades vid drottning Kristinas hov?

18. På vilket sätt gjorde exdrottning Kristina entré i Rom 1655: ridande, i bärstol eller åkande i kaross?

19. Vad har den som roar sig mycket, sa drottning Kristina?

20. Hur gammal var Kristina när hon abdikerade: 27, 37 eller 47 år?

 

 

16. Karl X Gustav

17. Spettekaka

18. Ridande

19. Tråkigt

20. 27 år

 

 

21. Vilket år abdikerade drottning Kristina? Tre siffror i följd.

22. Drottning Kristinas förmyndarregering fick en Stockholmsgata uppkallad efter sig. Vad heter den?

23. När drottning Kristina hörde att en gammal semit vandrade omkring i södra Sverige ville hon träffa honom. Varför blev det inget möte?

24. Vad, som nu är avlångt, beskrev drottning Kristina som ”fyrkantigt, ungefär lika långt som brett”?

25. Erik Gustav Geijer menade att drottning Kristina var bättre än sitt... Vad?

 

 

21. 1654

22. Regeringsgatan

23. Det var den vandrande juden

24. Sverige

25. Rykte

 

 

 Gustav II Adolf-frågor

1. –Det skall ryssen härefter bliva svårt över denna bäcken att hoppa, säger Gustav II Adolf om en sjö öster om Finska viken. Vilken?

2. Två hovrätter tillkom under Gustav II Adolfs tid. En var Svea hovrätt. Vilken var den andra?

3. Var finns Gustav II Adolfs uppstoppade häst?

4. Vem var Gustav II Adolfs farfar?

5. Vad skulle pistolskyttarna se i fiendens ansikte innan de sköt, sa Gustav II Adolf?

 

 

1. Ladoga

2. Göta hovrätt

3. I Livrustkammaren

4. Gustav Vasa

5. Vitögat

 

 

6. I vilken stad, numera huvudstad i ett grannland, höll Gustav II Adolf lantdag 1616?

7. Vad fick riksråden i Stockholm reda på sex veckor efter att Gustav II Adolf skjutits vid Lützen?

8. Förklara hur Gustav II Adolfs kommandostav också kunde vara en ögontjänare?

9. Till vem skrev Gustav II Adolf: ”Farvell, farvell, mitt hierta, mitt höns”?

10. Vad sålde general Streiff till Gustav II Adolf för 1000 riksdaler?

 

 

6. Helsingfors

7. Att Gustav II Adolf skjutits

8. Det var också en kikare

9. Ebba Brahe

10. En häst

 

 

11. Vilken kall nymodighet åts på Gustav II Adolfs bröllopsdag?

12. Vilken kroppsdel tog änkedrottningen från den döde Gustav II Adolf?

13. Varför ville inte Gustav II Adolf bära harnesk efter den 8 augusti 1627?

14. Varför var det dubbla mått på den kista Maria Eleonora beställt för Gustav II Adolfs lik?

15. Gustav II Adolf grundade universitetet i Dorpat. I vilket nuvarande land låg Dorpat?

 

 

11. Glass

12. Hjärtat

13. Hans kulsår i halsen smärtade av rustningen

14. Hon skulle ha plats själv också

15. Estland

 

 

16. Den som sköt en viss vit fågel riskerade att dömas till döden på Gustav II Adolfs tid. Vilken fågel?

17. År 1620 sa Gustav II Adolf till västgötarna: ”Ska ni fortsätta med eran invanda handel måste ni bygga en stad”. Vad heter knallestaden?

18. Gustav II Adolf besvärades av myopi. Vad är det?

19. Regina von Emmeritz försöker få Gustav II Adolf att konvertera. Till vad?

20. Var, djupt under Dalarnas jord, var Gustav II Adolf när han sa: ”Var månde den potentat vara, som har ett sådant palats...”?

 

 

16. Svan

17. Borås

18. Närstynthet

19. Katolicismen

20. Falu koppargruva

 

 

21. Vid sin död hade Gustav II Adolf en 6-årig dotter. Vad hette hon?

22. Till vem säger Gustav II Adolf: ”Om icke min hetta satte liv i Eder kyla skulle alltsammans för-stelna”?

23. Den 26 juni 1630 faller Gustav II Adolf på knä och tackar Gud för att överfarten gått bra. Vilken överfart?

24. Varför reste man en staty av Gustav II Adolf i Göteborg?

25. Vad gjorde Gustav II Adolf i Rikssalen på Nyköpingshus under nära elva månader?

 

 

21. Kristina

22. Axel Oxenstierna

23. Invationsstyrkornas arméer som ska delta i 30-åriga kriget

24. Han är stadens grundare 

25. Stod lik

 

 

Karl IX-frågor

1. Karl IX hotade trilskande undersåtar med att göra dem ”en aln längre eller en aln kortare”. Hur skulle det gå till?

2. Hur skulle de välbärgade bönderna få pengar till den nya tjänstehjonsskatten menade Karl IX?

3. När hertig Karl agerade åklagare vid Linköpings blodbad biträddes han av Erik Jöransson Tegel. Hertig Karl lät lyfta bort locket på Klas Flemings kista. Vad gjorde han sen?

4. Vem var han son till?

5. Vilket stråkinstrument lärde hovnarren Hercules hertig Karl att spela?

 

 

1. Lägga dem i sträckbänken eller halshugga dem

2. De skulle ge hjonen mindre lön

3. Drog liket i skägget

4. Jöran Persson

5. Fiddla

 

 

6. År 1600 lät Karl IX hugga huvudet av ett antal personer för att de höll på en annan kung. Vilken?

7. Vilken stad vid Vänern fick namn efter hertig Karls maka Maria av Pfalz?

8. I vilken domkyrka är Karl IX begravd?

9. Vilken traditionell resa företog gamle Karl IX 1609?

10. I vilket landskap är två städer uppkallade efter Karl IX?

 

 

6. Sigismund

7. Mariestad

8. Strängnäs

9. Eriksgata

10 Värmland

 

 

11. I vilket kalvinistiskt land studerade hertig Karl bergsbruk?

12. ”Så borde ock lika bröder vara lika kålsupare”, sa Karl IX. Vad gjorde en kålsupare?

13. Vad var det för speciellt med Johan III:s och Karl IX:s barn som hette Gyllenhielm?

14. ”Ille faciet” säger Karl IX om sin son Gustav Adolf. Vad betyder det?

15. Vilken akut åkomma hösten 1609 satte Karl IX ur stånd att regera? Apoplexi säger läkarna.

 

 

11. Schweiz

12. Åt kålsoppa

13. De var ”oäkta”

14. Han ska göra det

15. Slaganfall stroke

 

 

16. Namnet Tingvalla gick förlorat 1584 för att ge sol år hertig Karl. Vilket blev det nya namnet?

17. Novgorods styresmän ville göra Karl IX:s elvaårige son till tsar i Ryssland. Kungen sa ja. Vem stoppade bröllopet?

18. Varför talade inte Karl IX med sin mor?

19. Varför gick Krister Claesson Horn på hertig Karls order omkring i Vadstena kloster med en slagruta 1595?

20. Vilket tvåbent, bibliskt kräldjur, fött ur ett tuppägg, användes av Karl IX som skällsord?

 

 

16. Karlstad

17. Modern (Kristina av Holstein– Gottorp)

18. Han hade ännu inte lärt sig tala när hon dog

19. Han letade efter undangömda skatter

20. Basilisk

 

 

21. Vilken folkgrupp lockades av hertig Karl till ”smultronlandet” på andra sidan Östersjön?

22. När hertig Karl träffade Olof Stenbock 1599, blev denne omedelbart arkebuserad. Han hade som fångvaktare misshandlat sin fånge. Vem?

23. Vad får Karl IX av Henrik Wrede på ett slagfält nära Riga? Gåvan resulterar i att den noble Henrik dör i kungens ställe.

24. Varför blev hertig Karl ilsken när Gustav Vasa gav Strömsholms slott till Katarina Stenbock?

25. Hertig Karls lärare Jean de Herboville var hugenott. Vad var det?

 

 

21. Finnar

22. Erik XIV

23. Hans häst

24. Det var hans

25. Fransk protestant

 

 

26. Vilken bok inspirerade Karl IX, när han införde dödsstraff även för mindre brott?

27. Karl IX landsförvisade Klas Bielke och rekommenderade honom att söka asyl hos påven i Rom – alternativt, hos vem?

28. Karl var hertig i Södermanland, Närke och ett landskap till. Vilket?

29. Vilken mytologisk figur var Sveriges första kung, menade Karl IX?

 

 

1. Bibeln

2. Fan i Helvete

3. Värmland

4. Oden

 

 

Sigismund-frågor

1. Vad kallades den polska riksdagen?

2. Från vilket europeiskt land kom de hejdukar som Sigismund tog med till Sverige 1592?

3. Vad kallas det uppror mot Sigismund som leddes av bonden Ilkka i slutet av 1500-talet?

4. Vilket alkoholdryck brukade få Sigismund att gråta en skvätt?

5. Sigismunds valspråk var: ”Pro jure et populo”. Vad betyder det?

 

 

1. Sejm

2. Ungern

3. Klubbekriget

4. Nattvardsvinet

5. För rätten och folket

 

 

6. Hur många år var Sigismund kung? Båda siffrorna är lika.

7. Vilket klaverinstrument behärskade Sigismund hjälpligt?

8. Sigismund lovade skattefrihet ett helt år till den som gav honom en viss hertig som fånge. Vem?

9. Under vigselakten 1592 när Sigismund och Anna ingick äktenskap hade bruden utslaget hår. Vad markerade det?

10. Egentligen borde inte Sigismund ärva tronen. Det skulle nog Gustav Eriksson ha gjort det. Vem var han?

 

 

6. 33 år

7. Cembalo

8. Hertig Karl

9. Hon var orörd

10. Erik XIV:s äldste son

 

 

11. Under Sigismunds regering drev den polska riksdagen igenom ”Liberum veto”. Vad menades med det?

12. Varför fick Sigismund samma regeringnummer som sin far, trots att han var förste svenske kung med det namnet?

13. Vad gjorde Sigismund i Uppsala den 19 februari 1594?

14. På vilket slott föddes Sigismund?

15. Vem var far till Sigismund?

 

 

11. En enda riksdagsman kunde med sitt veto stoppa ett förslag

12. Han var tredje Sigismund på Polska tronen

13. Kröntes till Sveriges kung

14. Gripsholms slott

15. Johan III 

 

 

16. Samma år som Sigismund föddes dog hans äldre syster, 2 år gammal. Vad hette hon?

17. Var stod slaget 1598 då Sigismund förlorade mot hertig Karl?

18. Sigismund hade smide dom hobby. Vilket smide?

19. Vilken stad gjorde Sigismund till huvudstad 1596?

20. Sigismund dog samma år som sin regerande svenske kusin. Vilket år?

 

 

16. Isabella

17. I Stångebro

18. Guldsmide

19. Warszawa

20. 1632

 

 

Johan III-frågor

1. Var i kyrkan är det olämpligt att prästerna lägger ifrån sig mössor och vantar, påpekar Johan III i sina instruktioner?

2. Gustav Vasa och Johan III hade drottningar med samma förnamn. Vilket?

3. Vilken finsk stad grundade hertig Johan 1558? Invånarnas marsch fanns inte då.

4. Johan III lät nytillverka Erik den heliges relikskrin. Vem hade låtit smälta ner originalet?

5. ”Skällebreven” kallas brevväxlingen mellan Johan III och en rysk ökänd tsar. Vilken?

 

 

1. Altaret

2. Katarina

3. Björneborg

4. Han själv

5. Ivan IV

 

 

6. Vilket stort sjöslag utanför England 1588 fick Johan III höra berättas om?

7. Varför förbjöd Johan III ölänningarna att äga andra hundar än ”stumpade och avstäckte på ett ben”?

8.Vilken drottning fick Johan III att döpa om Torvesund till Drottningholm?

9. Vad heter Norrlandsorten vars invånare väl blev glada när de fick stadsprivilegier av Johan III?

10. Vasasönerna Erik, Johan och Karl hade alla frillor med samma förnamn. Vilket?

 

 

6. Spaniens ”oövervinnerliga armada” besegrades av Englands flotta

7. För att de inte skulle kunna användas till jakt

8. Katarina Jagellonica

9. Hudiksvall

10. Karin

 

 

11. Johan III återinförde biskopens huvudbonad. Vad heter den?

12. Hur gammal var Johan III när han blev kung? Siffrorna i följd visar omvänt hur länge han regerade?

13. Johan III:s Nya Kyrkoordningen hade kulörta pärmar. Vad kallas den röda boken?

14. Vad sumpade Johan III i vallgraven runt Kalmar slott?

15. På vilket språk kommunicerade hertig Johan och Katarina Jagellonica med varann de första åren?

 

 

11. Mitra

12. Trettiotvå

13. Röda boken

14. Kräftor

15. Latin

 

 

16. Vad gjorde Johan III för att slippa ”djupa tankar och bekymmer som av ensörjandet följa”, när Katarina Jagellonica dött?

17. Prins Johan tog hit en väderboll från England. Vad var det?

18. Vad kallas klockan vid Uppsala slott, uppkallad efter Johan III:s andra gemål?

19. Vilket svar från 16-åriga Gunilla Bielke får Johan III att kasta sin handske i ansiktet på henne?

20. På vilket slott i Södermanland var hertig Johan och Katarina Jagellonica fångar i fyra år?

 

 

16. Gifte om sig

17. Fot- handboll

18. Gunillaklockan

19. Nej (på frieriet)

20. Gripsholms slott

 

 

21. Vad betyderJohan III:s valspråk ”Deus protector noster”?

22. När skotska officerare dansade en svärdsdans för Johan III väntade de på ett tecken från sin rådsherre. Vilket tecken?

23. Den ena gruppen i Johan III:s jaktsällskap kallade den andra för ”lusplockare”. De i sin tur tyckte att de andra luktade hundskit. Vilka två jaktmetoder användes?

24. Vilken tradition började etableras när Johan III äktade polska Katarina Jagellonica?

25. Jaktintresserade Johan III fick en skjuthäst i present av Fredrik II av Danmark. Vad var det?

 

 

21. Gud vår beskyddare

22. Att de skulle döda kungen

23. Jakt med hund respektive falk

24. Att kungen skulle äkta en utlänning

25. Häst som stod stilla fast skottet brann av

 

 

26. Av vem fick 1567 Gripsholmsfången hertig Johan frågan: ”Vem är kung i Sverige?”

27. Vad skulle högreståndskvinnorna slippa, beordrade Johan III, när svenskarna intog Reval 1581?

28. Vad förbjöd Johan III hertig Karl att göra med silvret från Hornkullens silvergruva?

29. Erik, Johan och Karl är välkända söner till Gustav Vasa, men det fanns en till. Vad hette han?

30. Johan III tog hit ett par italienska arkitekter för att bygga slott. De var bröder. Efternamnet är redan nämnt. Vad hette de?

 

 

26. Kungen (Erik XIV)

27. Att bli våldtagna

28. Prägla mynt

29. Magnus

30. Pahr

 

 

31. Johan III lät grunda två städer på H längs norrlandskusten. Hudiksvall är den ena. Den andra då?

32. Johan III slog ibland med kraft en hammare mot stenväggarna. Varför gjorde han det?

33. Pontus De la Gardie skröt litet när han sa att han var gift med Johan III:s dotter. Han skulle ha sagt naturliga dotter. Varför?

34. När Pontus De la Gardie gifte sig med Johan III:s dotter Sofia Gyllenhielm, störtade en läktare ner. Guds straff, trodde många. Straff för vad?

35. Vad sattes upp på Stockholms slotts stora torn under Johan III:s tid?

 

 

31. Härnösand

32. Han avreagerade sig

33. Hon var frillobarn (naturligt barn)

34. Vigselakten var katolsk

35. Tre kronor

 

 

Erik XIV-frågor

1. Efter vem är både delstaden Virginia och Erik XIV:s dotter Virginia namngivna?

2. Erik Jöransson Tegel skrev Erik XIV:s historia. Vem var hans far?

3. Erik XIV skickade Per Brahe till Skottland för att träffa Maria Stuart 1562. Vilket var hans ärende?

4. Vem dömdes till döden av sin bror Erik XIV?

5. I vilken stad är Erik XIV begravd?

 

 

1. Elisabeth I

2. Jöran Persson

3. Att fria för kungens räkning

4. Hertig Johan

5. Västerås

 

 

6. Bröderna avsätter och låser in Erik XIV på slottet Tre Kronor, i ett rum där det tack vare exkungen, finns gott om plats. Vilket?

7. Hur visade Erik XIV sin gamle lärare Dionysius Beurreus sin uppskattning?

8. Vad hette Erik XIV:s närmaste man och sekreterare?

9. Vilken stad i Blekinge lät Erik XIV totalförstöra 1564?

10. Vilket år dog Erik XIV? De två sista siffrorna är lika.

 

 

6. Eskils gemak (Skattkammaren)

7. Han lät mörda honom

8. Jöran Persson

9. Ronneby

10. 1577

 

 

11. På Georg von Rosens tavla sitter Erik XIV på golvet och håller ett papper i handen. Bredvid står Jöran Persson. Vad håller han i handen?

12. Vad längtade fångne Erik XIV efter när han i dagboken skrev ”uxor, uxor, uxor”?

13. Vilken sorts djävulsk metallstång använder Erik XIV när han slår ihjäl sin sekreterare Martin Olai?

14. Erik XIV använde sig av falkonetter i nordiska sjuårskriget. Vilken typ av vapen var det?

15. Vilken av sina bröder spärrade Erik XIV in på Gripsholms slott?

 

 

11. En penna

12. Karin Månsdotter

13. En eldgaffel

14. Kanoner

15. Johan

 

 

16. Vad föreställde den målning som Erik XIV skickade som friargåva till Elisabeth I av England?

17. Vilken särställning bland Gustav Vasas och hans söners dräkter har Erik XIV:s kröningsmantel?

18. Varför kallade Erik XIV sina bröder för ”halvbröder”?

19. Hans, Kristian II, Erik XIV och Sigismund slutade sin svenska kungabana på samma sätt. Hur?

20. Vad hette Erik XIV:s far?

 

 

16. Honom själv

17. Den har bevarats

18. De var halvbröder

19. De blev avsatta

20. Gustav Vasa

 

 

21. Trots att Erik XIV på Uppsala slott gett order om att alla fångar ”utom herr Sten” skulle dödas, skonades två. Varför?

22. Vad skilde Erik XIV:s kungakrona utseendemässigt från tidigare svenska kronor?

23. Varför framträdde Erik XIV ett tag under kröningsakten med bar överkropp?

24. Vilket misstag gjorde gravören då han ritade kartan på Erik XIV:s riksäpple?

25. 1567 beordrar Erik XIV att två kannor brännvin ska hällas över Svante Stures tjänare. Vad beordrar han mer?

 

 

21. Två av dem hette Sten. Bödeln var osäker på vem han menade

22. Den var sluten upptill och hade tyghätta inuti

23. Han skulle smörjas på bröstet

24. Kartan blev spegelvänd

25. Att tända på

 

 

Gustav Vasa-frågor

1. Vilken hansastad hjälpte Gustav Vasa i kriget mot Kristian II?

2. Vem skrev Gustav Vasas krönka? Peder är förnamnet.

3. Vad förvarade Gustav Vasa i Herr Eskils gemak?

4. Varför tillkallades ingen läkare när Gustav Vasa insjuknade 1560?

5. –Inte är jag så höglärd som du, men nog begriper jag det som står skrivet svart på vitt, säger Gustav Vasa. Vad var det för besked sonen Erik inte vill förstå?

 

 

1. Lübeck

2. Peder Swart

3. Silver, guld, pengar

4. Sverige hade inga läkare

5. Att Elisabeth I avböjt Eriks frieri

 

 

6. Vilken härförartitel, som fått dåligt rykte pga Nyköpings gästabud, återinfördes av Gustav Vasa?

7. Vilket datum valdes Gustav Vasa till Sveriges kung?

8. Hos vilken prästänka lät Gustav Vasa göra en husrannsakan, då han hört att den avlidne hade efterlämnat en kungakritisk krönika?

9. Hur tar sig den flyende Gustav Vasa ut från Ornässtugan?

10. Varför tyckte Gustav Vasa att det var bra att ha några hakeskyttar i varje armborstförband?

 

 

6. Hertig

7. 6 juni (1523)

8. Olaus Petris änka

9. Hans smiter ut via avträdet

10. De skrämde fienden med sitt oväsen

 

 

11. När Gustav Vasa skulle bikta sig fick prästen lova att inte... Vad då?

12. I vilket landskap lät Gustav Vasa uppföra Strömsholms slott?

13. Vilken gruva kallade Gustav Vasa för ”Svea rikes skattkammare”?

14. Hur transporterar Sven i Isala Gustav Vasa för att de danska knektarna inte ska upptäcka honom?

15. För vilken sjukdom inrättade Gustav Vasa Danvikens hospital?

 

 

11. ...lyssna

12. Västmanland

13. Sala silvergruva

14. I ett hölass

15. Lepra

 

 

16. Varför beslöt Gustav Vasa, att fredlösa skulle få en fristad på Salaberget i Västmanland?

17. Vart reste Gustav Vasa tillsammans med Katarina av Sachsen-Lauenburg och Margareta Lejonhuvud den 17 december 1560?

18. Vilken närking fick i uppdrag att viga Gustav Vasa två gånger och jordfästa honom en gång?

19. Vilken bildhuggare gjorde originalet till den sittande Gustav Vasastatyn på Nordiska museet?

20. Vilket regeringsnummer hade Gustav Vasa?

 

 

16. Man behövde arbetskraft till gruvan

17. Till sin gravplats i Uppsala

18. Laurentius Petri

19. Carl Milles

20. Ett

 

 

21. På en känd målning av Jacob Binck är Gustav Vasa iklädd barett. Vad är det?

22. Vad hette Gustav Vasas sekreterare Laurentius Andreae på svenska

23. Vid Gustav Vasas kröningstornering sitter en nervös och vacker flicka och tittar på. Hon ska dela ut priset. Vilket?

24. Varför ville ingen stå närmare gamle Gustav Vasa än en meter?

25. Varför ville inte Laurentius Petri viga Gustav Vasa och 17-åriga Katarina Stenbock 1552?

 

 

21. En mössa

22. Lars Andersson

23. Sig själv – det är hon som är priset

24. Han hade en mycket illaluktande andedräkt

25. Kungen och Katarina var nära släkt (förra hustruns systerdotter)

 

 

26. Vilket mellansvenskt infanteri började som Gustav Vasas livvakt?

27. Vad prydde såväl Gustav Vasa som Erik XIV och Johan III, men inte Karl IX?

28. Vilket vapen använde huvudsakligen Gustav Vasas bondehär?

29. Enligt envisa rykten använde sig Gustav Eriksson Vasa i januari 1521 av trugor. Vad begagnade han i så fall inte?

30. Vilken var den vanligaste ölkryddan. Den som Gustav Vasa fick huvudvärk av? Det är en liten strandbuske.

 

 

26. Svea livgarde

27. Helskägg

28. Armborst

29. Skidor

30. Pors

 

 

31. Vad manade den hårt prövade Gustav Vasa sina döttrar att inte äta?

32. Vilken kung tog Gustav Vasa makten från?

33. Vilken kyrkoman från Närke blev dömd till döden av Gustav Vasa på Örebro slott nyåret 1540?

34. Vilken egyptisk behandling utsattes Gustav Vasa för 1560?

35. Vilken sorts kvarn lät brevskrivande Gustav Vasa anlägga vid Norrström i Stockholm?

 

 

31. Sötsaker

32. Kristian II

33. Olaus Petri

34. Balsamering

35. Papperskvarn

 

 

36. Varför litade inte Gustav Vasa på honom vars kappa var ”sliten på båda sidor”?

37. Varför utsattes biskop Peder Sunnanväder för Gustav Vasas hat?

38. De vise männen uppfylls av ”stor glädje” i dagens bibel, men blev bara ”ganska glada” i Gustav Vasas. Varför det?

39. Hur kom det sig att Gustav Vasas kungakrona var så billig att framställa?

40. Enligt Gustav Vasa var staten ägare till jorden under alla gamla ladugårdar. Varför?

 

 

36. För han vände kappan efter vinden

37. Han var ledare för första dalupproret

38. Ganska betyder ”mycket” på fornsvenska

39. Guldet och ädelstenarna togs från landets kyrkor

40. Den innehöll salpeter som användes för krutframställning

 

 

41. Vilken fiende mötte Gustav Vasas här vid Jutekärret vid Badelunda?

42. Efter 37 års regerande dog Gustav I. Vilken Gustav skulle komma att sitta ännu längre?

43. Under sista nattvarden ger Jesus Judas en minnesbeta, enligt Gustav Vasas bibel. Vad är det?

44. Vilken orkester, som spelar än i dag, grundades av Gustav Vasa?

45. Vilka eldar tändes i Sverige för första gången under Gustav Vasas tid?

 

 

41. Den danska hären

42. Gustav V (43 år)

43. Nattvardsbröd

44. Hovkapellet

45. Häxbålen

 

 

46. Vad vill Gustav Vasa bortförklara när han säger om dottern Cecilia: ”Alla vet väl att hon tappar hår ibland”?

47. Vilken konstitutionell reform genomförde Gustav Vasa 1544?

48. Varför blev hertig Karl ilsken när Gustav Vasa gav Strömsholms slott till Katarina Stenbock?

49. Vad hette borgen som Gustav Vasa och Johan III byggde i Skara?

50. Vilket korthugget hälsningsord förekommer redan i Gustav Vasas bibel?

 

 

46. Att han ryckt en hårtuss av henne

47. Sverige blev ett arvrike

48. Det var hans slott

49. Skaraborg

50. Hej

 

 

51. Varför ville Margareta Leijonhuvud att Gustav Vasa skulle skona Vadstena kloster?

52. Vad var en herredag på Gustav Vasas tid?

53. Vilken biskop kallades av Gustav Vasa ”djävulens ståthållare och troll”?

54. Vilka män var enligt Gustav Vasa ”föga bättre än ohyra, som förtärde den yppersta grödan i landet”?

55. Till vilka yrkesmän skrev Gustav Vasa: ”I viljen gärna klippa fåren och nyttja ullen, men vakta hjorden, det viljen I icke”?

 

 

51. Hon var katolik

52. Riksdagsmöte

53. Gustaf Trolle

54. Munkarna

55. Prästerna

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

26.04 | 17:12

Då har du god allmänbildning. Ber att få gratulera!

...
26.04 | 15:29

Enkelt att lösa utan att titta i facit,Hade inga problem

...
08.05 | 16:34

Hej
Meningen är att någorlunda allmänbildade ska ha glädje av dem. Tråkigt att du tycker att de är för svåra. Ge dig inte, det finns många lätta också.

...
08.05 | 16:29

vem fasen kan svara på dessa värdelösa frågor? källor var?

...
Du gillar den här sidan