Adel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20)

1. Vad kritiserade Axel von Fersen när han sa att han pudrade takbjälkarna i den nybyggda kavaljersflygeln på Gripsholms slott?

2. Vad lovade Sigrid Brahe göra om Erik Bielke inte hade syfilis?

3. Från vilket landskap kom adelsfamiljen von Roxendorff?

4. Var bar riddaren sin crest?

5. Per Brahe menade att alla finländare borde kunna rikets andra språk. Vilket var det?

 

 

1. Det var för lågt till tak

2. Gifta sig med honom

3. Östergötland

4. På hjälmen

5. Finska

 

 

 

 

(19)

1. I början av 1720-talet förlorade adeln 5 % av frälsejorden. Det var adelsdamernas fel. Förklara!

2. Varför lät Per Brahe kapa av Kumlaby kyrkas spetsiga torn för sina studenters räkning?

3. Varför kallas högra sidan på en vapensköld ”heraldisk vänster”?

4. Varför bjöds ibland jakthundarna att äta av furstens mat, och före honom till och med?

5. Vad ville Karl Knutsson Bonde när han kom till Vadstena med sin åttaåriga dotter i handen?

 

 

1. De hade börjat gifta in sig i borgarklassen och tog med sig sin arvslott 

2. För att de skulle kunna sitta däruppe och studera stjärnhimlen

3. En sköld ska beskrivas utifrån en tänkt riddares perspektiv

4. För att se om de åt av maten.(Förgifningsmisstanke)

5. Att dottern skulle bli antagen som nunna

 

 

 

 

(18)

1. På vilken ö låg Tycho Brahes slott Uraniborg?

2. Sågat kraftigt virke gav namn åt två adelsätter. Den ena var Sparre. Vilken var den andra?

3. Vad använde Stöltenhielms stamfar när han gick?

4. Vilken adlig ätt hade övre delen av sköldvapnet i guld och nedre i blått?

5. När Margareta Brahes make avrättats 1599, flydde hon till Polen. Vad tog hon med sig i ett träskrin?

 

 

1. Ven

2. Bielke

3. Kryckor

4. Natt och dag

5. Makens huvud

 

 

 

 

(17)

1. Hur skulle en friherre tituleras?

2. Vad kallas den grävda vattenbassäng som omger medeltida riddarborgar? 

3. Jacob och Abraham Momma imponerades av ”vilddjuret renen” och Norrlands stjärnhimmel. Vilket namn tog de när de adlades?

4. Ledsne adelsmannen Johan Ödla satte oavsiktligt eld på Riddarhusets vind med en krutladdning. Vad höll han på med?

5. Varför studerade i regel inte adelsmännens söner på gymnasiet?

 

 

1. Baron

2. Vallgrav

3. Reenstierna

4. Han skulle ta sitt liv

5. De hade egna informatorer i hemmen

 

 

 

 

(16)

1. Louis de Geer blev aldrig bra på svenska. Han var bättre på ett annat germanskt språk. Vilket?

2. Vilken industriman från Alingsås adlades i samband med Adolf Fredriks kröning?

3. Vilken mäktig adelsman och rikskansler var Anna Bååt gift med?

4. Vilka bilder måste härolden känna igen, eftersom han var utropare vid torneringar.

5. Från vilket landskap kom herrarna som gjorde uppror 1529?

 

 

1. Holländska

2. Jonas Alströmer

3. Axel Oxenstierna

4. Sköldemärkena

5. Västergötland

 

 

 

 

(15)

1. En del godsherrar hade hals- och handrätt. Vad var det?

2. Erik Dahlberg utgav Suecia antiqua et hodierna. Vad betyder namnet?

3. Varför kallade finnarna Clas Fleming för ”sotnäsa”?

4. Varför ogillade industrimannen Louis de Geer att svenskarna erövrade vapen i Breitenfelt?

5. Vilken byggnad tyckte Jacob De la Gardie var ”Makalös”?

 

 

1. De hade rätt att döma bönderna till döden

2. Det forna och nuvarande Sverige

3. De tyckte att han var smutsig

4. Han var vapenförsäljare

5. Hans palats i Stockholm

 

 

 

 

(14)

1. Hur många fullt utrustade ryttare måste man kunna ställa upp med för att få tillhöra frälset?

2. Varifrån kom Alexander von Essen?

3. Vad heter vetenskapen om vapensköldar och sköldemärken?

4. Vilket adelsnamn fick Wolmar Rolandt efter att ha lyckats spränga en stadsport?

6. Vilket privilegium fick den adelsman som dog till sjöss?

 

 

1. En

2. Essen

3. Heraldik

4. Sprengtporten

5. Begravas på land

 

 

 

 

(13)

1. Vad började det ”ädla” frälset kallas under 1500-talet?

2. När folkungarna anfalls går Ingrid Ylva upp i Bjälbo kyrkas torn och skakar ur en kudde. Vad blir av varje dun?

3. Lorentz Creutz kunde nästan ingenting om båtar och sjöfart. Hur kom det sig att han befann sig på Stora Kronan när den sjönk?

4. Vilket djur hade ätten Snakenborg på sitt vapen?

5. Vilken adelsätt tillhörde Jöran Persson med tre murstenar på va-penskölden?

 

 

1. Adel

2. En krigare

3. Han var amiral

4. En orm

5. Tegel

 

 

 

 

(12)

1. Vad gjorde ”västgötaherrarna” 1529?

2. Varför avrättades inte Sten Sture vid Stockholms blodbad, trots att det var han som hade lett attacken på Almarestäket?

3. Johan Sparres träkista står i Brahekyrkans krypta på Visingsö. Varför är kistan så liten?

4. Varför fördes före detta riksrådet Hogenskild Bielke till stupstocken sittande i en stol?

5. Hur går det till när Pontus De la Gardie låter avskjuta en kanonsalut och drunknar på kuppen?

 

 

1. Uppror

2. Han var redan död

3. Där finns bara hans huvud

4. Han var mycket sjuk och kunde inte gå

5. Båten, som kanonen står på, bryts sönder och sjunker

 

 

 

 

(11)

1. På vilken byggnad i Stockholm står devisen Arte et Marte?

2.Vad kallas den öppna planen innanför en fästnings murar?

3. Vad uppmanade Margareta Bielke sin 11-årige son i ett brev att inte göra i hatten?

4. Vad började adelsmännen klistra in i sina böcker på 1600-talet?

5. Vilken greveätt styrde på Visingsö?

 

 

1. Riddarhuset

2. Borggård

3. Snyta sig

4. Exlibris

5. Brahe

 

 

 

 

(10)

1. Vems släkt adlades och tilldelades namnet Månesköld 1568?

2. På en berömd målning håller nygifta Maria Eufrosyne en ärtbalja i handen. Vad symboliserar den?

3. Vilken adelsätt bebodde skånska Krapperups slott vars fasad är dekorerad med gulblänkande sju-uddiga stjärnor?

4. Vilket slotts inventarier spelade Sophie Piper bort på kortspelet Farao?

5. Välutrustade riksrådet Ulfsparre ville, och så blev det, att altarpulpeten i hans sockenkyrka skulle få ny stoppning. Vilket material skulle användas?

 

 

1. Karin Månsdotters

2. Hon är havande

3. Gyllenstierna

4. Engsö slotts

5. Hans skägg

 

 

 

 

(9)

1. Vad var frälset frälst från?

2. En del förnäma herrar hade en sidenpung på ryggen. Vad stoppades ner i den?

3. Vad hette Olof Dalin sedan han blivit adlad?

4. Vilka bodde i kavaljersflygeln på Gripsholms slott?

5. Vad odlade gamle Carl Gustaf Tessin på sitt gods på Åkerön i sjön Yngaren?

 

 

1. Skatt

2. Hårpiskan

3. Olof von Dalin

4. Hovfolket

5. Äpplen

 

 

 

 

(8)

Vilken adlig ätts sköldemärke brukar tolkas som en sädeskärve?

Vilken storman samlade på 1300-talet mer än två tredjedelar av riket som län under sig?

Ätten Lewenhaupt hade tidigare ett svenskt namn. Vilket?

Vad hette Karl Knutssons borg i Valdemarsviken i Småland?

Vad kallas ansiktsskyddet på en riddarhjälm?

 

 

1. Vasas

2. Bo Jonsson Grip

3. Leijonhuvud

4. Fågelvik

5. Visir

 

 

 

 

(7)

1. Varför var den törstige fältskären tvungen att ”operera” Gustav Abraham Pipers fötter utan bedövningsmedel?

2. När vissa äktenskap ingicks räckte adelsmannen bruden sin vänstra hand. Varför det?

3. Vad hette Sten Sture d y:s änka?

4. Mot vem sammansvor sig de 113 officerarna i Anjalaförbundet?

5. Hur många rosor hade Ture Jönsson på sin vapensköld?

 

 

1. Han hade druckit upp bedövningsmedlet

2. Hon var av lägre börd än han

3. Kristina Gyllenstierna

4. Gustav III

5. Tre

 

 

 

 

(6)

1. När ringer serafimerklockan i Riddarholmskyrkan?

2. I Suecia antiqua et hodierna har Erik Dahlberg ritat en liten gubbe som pissar på Wrangelska palatset. Varför det?

3. Maskaroner kan man se på barockpalatsen. Vad är det?

4. När Pontus De la Gardie gifte sig med Johan III:s dotter Sofia Gyl-lenhielm, störtade en läktare ner. Guds straff, trodde många. Straff för vad?

5. Vad kallas den medeltida vapenlek som utfördes av bepansrade riddare till häst?

 

 

1. När en serafimerriddare har dött

2. Dahlberg var ovän med Wrangel

3. Skulpterade människohuvuden

4. Brudgummen var katolik

5. Tornerspel

 

 

 

 

(5)

1. Hans Hierta avsade sig adelskapet och stavade om sitt efternamn. Hur?

2. Vilken adelsätt har en get i vapnet?

3. Per Brahes guvernörsperiod i Finland ska ha varit en ”lycklig tid”. Vilket uttryck sägs ha sitt ursprung i detta?

4. Vad gjorde rike Magnus Gabriel De la Gardie ”fattig” 1682?

5. Ett kortspel på Ängsö slott 1691 gör Johan Sigismund Sparre till ägare av en guldkedja. Vem är motspelaren?

 

 

1. Järta

2. Stenbock

3. I grevens tid

4. Reduktionen

5. Djävulen

 

 

 

 

(4)

1. Varför ville Margareta Leijonhuvud att Gustav Vasa skulle skona Vadstena kloster?

2. Vad kallas Bengt Bengtsson Oxenstierna på grund av sina långa resor?

3. Vad kallades en större lantegendom om den ägdes av en herreman?

4. Vad fick en adelsman tillsätta om han hade patronatsrätt?

5. Vad heter Axel Oxenstiernas slott vid Mälaren?

 

 

1. Hon var katolik

2. Resare-Bengt

3. Herrgård

4. Präster

5. Tidö

 

 

 

 

(3)

1. Vad är en bastardsträng?

2.Varför finns det två fotbojor i Gyllenhielms gravkor i Strängnäs domkyrka?

3. Den första juni 1676 kommer major Sparrfeldt flygande, och landar i ett segel på ett svenskt fartyg, och klättrar sen ner på däck. Varifrån kommer han?

4. Det var fint att ha brämade kläder. Vad var det?

5. Vilket speciellt privilegium förutom skattefrihet hade friherrarna?

 

 

1. Streck snett draget över en vapensköld för att påvisa illegitim börd

2. De minner om Gyllenhielms långa fångenskap (i Polen)

3. Från regalskeppet Kronan som sprängts i luften

4. Kläder som hade bårder, ofta av skinn

5. De behövde inte göra rusttjänst

 

 

 

 

(2)

1. Vilken titel för svenska statsmän avskaffades 1970?

2. En adelsman förväntades kunna hantera en florett. Vad är det?

3. Vilket djurhuvud fanns på drottning Margaretas adelsvapen?

4. Hertig Karl landsförvisade Klas Bielke och rekommenderade honom att söka asyl hos påven i Rom – alternativt, hos vem?

5. Vilken är Nordens enda riddarborg som bevarats i ursprungligt skick?

 

 

1. Ecxellens

2. Fäktvapen

3. Lejonhuvud

4. Fan i Helvete

5. Glimmingehus

 

 

 

 

(1)

1. Vad ville kronan ha tillbaka från adeln genom fjärdepartsräfsten?

2. Bo Jonsson Grips hustru dog i barnsäng. Han lät genast öppna hennes kropp för att bevisa att barnet levde. Varför var det viktigt för honom?

3. Vad hade morgongåvan med morgon att göra?

4. Vilken orden tillhörde de två riddare som 1752 sattes att leda det nya lasarettet på Kungsholmen i Stockholm?

5. Vad kallades huvudbyggnaden i ett frälsegods? Ordet är släkt med ”sitta”.

 

 

1. Gods

2. Om hon inte

efterlämnade någon

arvinge skulle stora delar av

förmögenheten tillfalla hennes släkt

3. Det var en gåva som mannen gav hustrun

morgonen efter bröllopsnatten

4. Serafimerorden

5. Säteri

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

26.04 | 17:12

Då har du god allmänbildning. Ber att få gratulera!

...
26.04 | 15:29

Enkelt att lösa utan att titta i facit,Hade inga problem

...
08.05 | 16:34

Hej
Meningen är att någorlunda allmänbildade ska ha glädje av dem. Tråkigt att du tycker att de är för svåra. Ge dig inte, det finns många lätta också.

...
08.05 | 16:29

vem fasen kan svara på dessa värdelösa frågor? källor var?

...
Du gillar den här sidan