Frågesport 10

Svensk historia, frågor 901–1000 (Frågor som inte kom med i spelet)

(1000)

1. Vad fick man från och med 1972 öppna och stänga när man ville?

2. Vilken är den gamla benämningen på elektrokonvulsiv behandling?

3. Rekordåret 1996 skickade svenskarna 62 miljoner sådana. Vad?

4. I augusti skördades de färdiga bladen, skars längs mittnerven och träddes upp på spett, som sen hängdes upp i torkladan. Vad handlar det om?

5. Under medeltiden skrevs ofta namnen på latin. Vad hette Canutus till vardags?

 

 

1. Affärerna

2. Elchock

3. Julkort

4. Tobak

5. Knut

 

 

 

 

(999)

1. Varför fanns det inga oäkta barn i det förkristna Norden?

2. En skulptur från 1300-talet i Uppsala domkyrka föreställer en man stapplande fram på käppar. Kroppen är full av knölar. Vilken sjukdom lider han av?

3. Vilken kvinnlig nobelpristagare i litteratur fick hjälp av Selma Lagerlöf att fly till Sverige 1940?

4. I såväl de norra som i de södra delarna av Sverige kokades i gamla tider gröt, antingen av korn eller av råg. Vilken grötvariant var vanligast i norr?

5. Fullriggaren Louis de Geer av Härnösand lastade gammal fågelskit i Sydamerika på 1800-talet. Vad kallas skiten?

 

 

1. Begreppet fanns inte

2. Lepra/spetälska

3. Nelly Sachs

4. Korngröt

5. Guano

 

 

 

 

(998)

1. Vad hette greven som kom, död och nedsaltad, hem från Ryssland 1716 för att begravas vid Ängsö kyrka i Västmanland?

2. Den tyske köpmannen Samuel Kiechel kastades av sin häst i Skåne 1586. Han hamnade mjukt och menade med att man fick ta det onda med det goda. Vad hamnade han i?

3. Vad kallades den malmutvinningsmetod som bestod av eldsättning, vädring och brytning?

4. Vad betyder obillig?

5. Vad sattes på brandjärnet i köket?

 

 

1. Carl Piper

2. En gödselstack

3. Tillmakningsetoden

4. Orimlig/orättvis

5. Kokkärlet

 

 

 

 

(997)

1. Vad startade Hattpartiet 1738, med stöd av kungen och franska pengar?

2. Namnet Johannes blev i sydskandinavisk version Jöns och ansågs dum. Hur förkortades Magnus, som blev tråkig?

3. Vad var under medeltiden en tvärfot?

4. Ännu under 1700-talet serverades kött och fisk och sötsaker huller om buller. I början av 1800-talet influerades vi av ett annat stort land och började servera desserten sist. Vilket var det stora landet?

5. Vad är Läppapuss i Tiveden?

 

 

1. Krig

2. Måns

3. Ett mått

4. Ryssland

5. En liten sjö

 

 

 

(996)

1. Vad tillverkade K A Almgrens väverier i 98 708 exemplar år 1874?

2. Två miljoner tyska soldater tog sig från Norge till Finland i början av 1940-talet. På vilket sätt reste de?

3. Först år 1981 började kvinnor få tävla i Vasaloppet. Hur kom det sig att Margit Nordin deltog redan 1923?

4. Järnvägen mellan Klarälven och sjön Fryken var 8 km. Fram till 1856 drogs godsvagnarna till Fryken av hästar. Vilken naturlig kraft förde tillbaka vagnarna?

5. Vilken historieberättande Anders skrev texten till visan ”Ack Värmeland du sköna”?

 

 

1. Sidenschaletter

2. De reste med tåg genom Sverige

3. Förbud för kvinnor att deltaga infördes efter 1923

4. Tyngdkraften – de rullade själva

5. Anders Fryxell

 

 

 

 

(995)

1. –Det vore bra om ett så idogt folk skulle kunna bosätta sig här, sa Gustav III. Vilka talade han om?

2. Fransmannen Charles Ogier sa när han 1634 kom upp efter ett besök i Sala silvergruva: ”Ingen sund människa skulle utsätta sig för riskerna att gå ner, med undantag förstås av...” Vilka?

3. Enligt ett medeltida påvligt dekret behövde inte en nordisk kyrka återinvigas efter ett slagsmål i den, såvida...

4. Vad bestämde 15-årige Sven Hedin när Nordenskiölds Vega 1880 ångade in på Stockholms ström?

5. Vilken reform 1842 motarbetades av de konservativa, som menade att allmän utbildning utöver kristendomskunskap skulle fördärva allmogens seder och bruk?

 

 

1. Judarna

2. Gruvarbetarna

3. ”...ej döden följt därav”

4. Att han skulle bli upptäcktsresande

5. Beslut om att alla barn skulle gå i folkskola

 

 

 

 

(994)

1. Inom vilket yrke under medeltiden kunde man göra karriär som lector, exorcist och akolyt?

2. Vad avsvor sig exdrottning Kristina på julaftonen 1654 i en ceremoni i Bryssel?

3. Vad gör en dolly under en filminspelning?

4. Vad började Johan Helmich Roman ställa till med på Riddarhuset på 1720-talet?

5. Vilken berömd släkt härstammar från Östra Nöbbelöv i Skåne?

 

 

1. Prästyrket

2. Den lutherska läran

3. Åker med kameran på ett spår

4. Offentliga konserter

5. Nobelsläkten

 

 

 

 

(993)

1. Vilket bedövningsmedel var på 1800-talet ett marknadsnöje, då en i publiken togs upp på scenen, behandlades och uppförde sig sen tokigt till åskådarnas förtjusning?

2. Gustav föddes samma år som hans far störtades 1568. Vad hette modern?

3. I vilket talesätt, där vi numera talar om lingon, åberopades blåbär på 1500-talet?

4. Vilket rum uppkallades efter Gustav Vasas skattmästare Eskil Michelsson?

5. I Idrottsbladet 1932 stod att en viss kategori idrottare inte borde få deltaga i olympiaderna eftersom de var ”alltför obetydliga”. Vilka var obetydliga?

 

 

1. Lustgas

2. Karin Månsdotter

3. Inte värt ett (ruttet) lingon

4. Herr Eskils gemak

5. Kvinnorna

 

 

 

 

(992)

1. Vad hände med Danmarks, Norges och Sveriges kronor 1914?

2. I 1864 års strafflag står något nytt gällande strafflängd för barnbrottslingar och vuxna brottslingar. Vad är det nya?

3. När Jonas Wahlström var på ett äldreboende och visade upp en stor boaorm, reste sig en gammal dam, gick fram och klappade ormen. Personalen trodde inte sina ögon. Varför?

4. Att överklasskvinnorna inte själva ammade sina barn fick konsekvenser på folkökningen. Vilken?

5. Lothultsbössan från 1300-talet är troligen världens äldsta bevarade kanon.  Men varför kallas den bössa?

 

 

1. All fick de olika värden

2. Vuxna ska ha strängare straff än barn

3. Damen hade inte rest sig från rullstolen på två år

4. De blev oftare gravida och fick fler barn

5. Kanoner kallades bössor då

 

 

 

 

(991)

1. Vilka träd omhuldas såväl inom djuravel som av adeln?

2. I ett bildreportage i tidningen ”Husmodern” 1940 sitter en prominent dam och stickar strumpor till soldaterna. Vem är hon?

3. 1800-talets badgäster i Marstrand tog gärna en tur för att titta på ”kronjuvelerna”? Vad var det som kallades så?

4. Innergårdarna i städerna uppgavs på 1800-talet ofta ha en rik och varierande flora. Vad var orsaken till det?

5. I en vikingatida stridsteknik var förtrupperna uppställda i spetsformade enheter, liknande ett vildsvinstryne. Vad kallades uppställningen?

 

 

1. Släktträden

2. Drottning Louise

3. Fångarna på fästningen

4. Det var välgödslat

5. Svinfylking

 

 

 

 

(990)

1. Var efterträddes guvernör Printz av guvernör Papegoja 1653?

2. Vilken är den enda svamp i Sverige som har ett personnamn?

3. När Sverige 1814 fick avträda svenska Pommern miste svenska flottan ett viktigt förråd. Vilket?

4. 22 kvinnor av 600 sökande antogs 1946 och fick lära sig göra snärtiga honnörer och servera under skakiga och trånga förhållanden. Vad utbildades de till?

5. Vilken traditionell fest uppkom på grund av ett fiskeförbud?

 

 

1. I kolonin Nya Sverige

2. Karljohansvampen

3. Ekvirkesförrådet

4. Flygvärdinnor

5. Kräftskivan

 

 

 

 

(989)

1. Bondeförbundets ledare Gunnar Hedlund dömdes till böter 1953. För vilket brott?

2. Vilken figur i Grönköpings veckoblad har namn som en fisk?

3. Vilken tandbehandling var det fråga om på 1800-talet när försiktighet påbjöds så att den ”ej må komma för långt in i munnen och nedsväljas”?

4. Vad var den gamla stilen?

5. Första kammarens ledamöter fick inget arvode på 1800-talet. Varför det?

 

 

1. Skattebrott

2. Gossen Emil Ruda

3. Åderlåtning med blodigel

4. Bruk av den julianska kalendern

5. Alla var rika och ansågs inte behöva lön

 

 

 

 

(988)

1. Vilket förbud 1860 ökade apotekens försäljning av ”Hoffmans droppar”, ”Tolfmannakraft” och ”Doktor Halls muntrande droppar”?

2. Postföraren Johan Göransson gick igenom isen den 8/2 1847 på Ålands hav. Så hände något, och strax därefter låg hans huvud utan kropp på isen. Vad hände?

3. Vem fick en tioårig svart gosse i present 1757 av landshövding Anders von Reiser?

4. Klostren kunde ibland av vallmoblommor tillreda ett slags mjölk, som ansågs ha en dämpande effekt. Vad dämpade den?

5. Hur många var riksdagspartierna 1950?

 

 

1. Förbud mot husbehovsbränning. Medicinerna var alkoholstarka

2. Isen sköt ihop och vass is skar av halsen

3. Drottning Lovisa Ulrika

4. Könsdriften

5. 5

 

 

 

 

(987)

1. Enligt Vecko-Journalen 1950: ”Färgskala i snusbrunt, glödlampa i alabasterskål, inrökta tapeter, på sängen ett rött vaddtäcke som sett bättre dagar”. Vilket ordinärt etablissemang beskrivs så?

2. Vad är en sättfisk?

3. På ett bord i hallen fanns på 1900-talet ibland ett mindre timglas. Vad hade det för funktion?

4. Peter Forsskål reste för Linnés räkning till Jemen. Han, liksom alla använde antikens benämning på områdena. Vilken?

5. Nystartade TV2 1969 kritiserades hårt av många, som menade att ”TV-huset öppnade dörrarna och släppte in ett helt tåg på redaktionen”. Vad var det för sorts tåg?

 

 

1. Ett svenskt hotellrum

2. Fisk som sätts ut för sportfiske

3. Se till att telefonsamtalet inte blev för långt

4. Lyckliga Arabien (Arabia Felix)

5. Ett demonstrationståg

 

 

 

 

(986)

1. På 1970-talet tittade barnen på den tyska dockan ”John Blund”. Han reste omkring i alla möjliga farkoster, men mest åkte han i sin bil. Vilket var bilmärket?

2. Stridshästar hade förr skyddspansar. En del av pansaretkallades häststjärna. Vad skyddade den?

3. Dirigentens eget verk ”Snöfrid” för solister, kör och orkester skulle inrepeteras år 1876. Kapellmästaren och körledaren försökte få de medverkande att inte komma, för det var något fel med dirigenten. Vad?

4. I vilka affärer infördes ”den röda lampan” på 1960-talet?

5. Under andra världskriget byggde militärer ett skyddsrum på Österlen i skydd av stora stenar. Vilka?

 

 

1. Trabant

2. Huvudet/pannan

3. Dirigenten var en kvinna

4. På systembolagen

5. Ales stenar

 

 

 

 

(985)

1. Gustav II Adolfs födelsedag var den 9 december. Varför hålls den då alltid den 20 december?

2. Henning Isaksson var en framgångsrik skidåkare, men slutade av samvetsskäl. Det hade med tiden att göra, när tävlingarna genomfördes. Varför var det för problem med det?

3. Den 7–8 maj 1697 ”rök hela den svenska historien”. Vad hände?

4. Knut Fraenkel och Nils Strindberg dog 1897, tillsammans med sin befälhavare. Vad hette han?

5. Vems brev kommenterade Arvid Horn så här: ”För att förstå dem skulle man helst ha tillgång till bordsskivan de var skrivna på”?

 

 

1. Sedan Gustav II Adolf dött används en ny almanacka

2. De gick på gudstjänsttiden. Han var religiös

3. Slottet med Riksarkivet brann upp

4. Salomon August Andrée

5. Karl XII:s brev

 

 

 

 

(984)

1. Under andra världskriget och strax därefter hittades flera mosslik. Varför just under den tiden?

2. Vilket var alkemistens heta önskan?

3. Vilken tävling ville svenska konstnärer delta i 1932, när verken ”Badande flicka” döptes om till ”Simmerska” och ”Hästar på bete” blev ”Kapplöpningshästar för tävling”?

4. Kyrassiärerna kan beskrivas som ryttare med halv rustning. Vilken del av den tidigare rustningen hade tagits bort?

5. Läran om de fyra kroppsvätskorna återspeglades i stånden. Prästerna var t.ex melankoliska. Vem var flegmatisk?

 

 

1. Torvbrytningen eskalerade

2. Kunna framställa guld

3. OS i Los Angeles

4. Benskydden

5. Bonden

 

 

 

 

(983)

1. Arkeologerna fann mycket rika stenåldersfynd vid utgrävningarna i Tågerup, medan hotande grävmaskiner stod och väntade på att få börja. Vad skulle byggas?

2. Vem skrev till kardinal Mazarin: ”Jag älskar stormen och fruktar vindstillan”?

3. Den som var kallad till samtal med Karl XII måste ha rockknapparna väl isydda. Varför det?

4. Vilken grupp av svenska medborgare inlämnade 1771 en räkning på över tre miljoner daler kopparmynt till den ryske ministern som ersättning för sina tjänster?

5. Orenheter i 1800-talsstäderna sopades ut på gatorna. Där samlades det i högar, som köptes av bönderna. Vilken var huvudingrediensen i gödningsmedlet?

 

 

1. En järnväg

2. Drottning Kristina

3. Annars ryckte kungen bort dem

4. Riksdagsmedlemmar

5. Hästgödsel

 

 

 

 

(982)

1. Vad kallas med ett gemensamt ord hjärta, lungor och luftstrupe hos nyslaktat djur?

2. Vilket 1600-talsherrmode konkurrerade ut de stora skäggen?

3. En dag 1982 kom två stora lastbilar med poliseskort till Bodens fästning. Vad skulle de hämta?

4. Vilken nordisk ism var ”en plantering af rotlösa blommor” menade Ellen Key?

5. Vem kallade sig Eduardo när han reste omkring i Argentina i början av 1900-talet, innan han blev berömd i Sverige?

 

 

1. Hjärtslaget

2. Spetskragarna

3. Sveriges guldreserv

4. Skandinavismen

5. Evert Taube

 

 

 

 

(981)

1. Knut Långe var kung några år innan han röjdes ut vägen, ett år med alla siffror i följd. Vilket år?

2. Kurt Randelli var buktalare och uppträdde ofta i Frukostklubben tillsammans med sin docka. Vad hette dockan?

3. Kapten Ebbe Lieberath skrev boken ”Klämmiga pojkar” och startade en ny verksamhet i Sverige. Vilken verksamhet?

4. Vilket problem behandlar boken ”Kris i befolkningsfrågan” från 1934?

5. Telegrafverket menade att den nya uppfinningen telefonen kunde vara ett komplement till telegrafen i vissa lägen, men hänvisade tryggt till sentensen Verba volant, Scripta manent. Vad betyder det?

 

 

1. 1234

2. Kaffe-Petter

3. En scoutavdelning

4. De alltför låga födelsetalen

5. Orden flyger bort, det skrivna består

 

 

 

 

(980)

1. Hur många krönta drottningar har Sverige haft (ungefär)? Talet slutar med en nolla.

2. Den blivande storgrossisten Johan Petter Åhlén började sin karriär på 1890-talet genom att sälja en färgbild föreställande en familj. Vilken?

3. Vad gjorde Karl XI:s stab Censor Librorum?

4. Vilken 16 km lång sträcka invigde Lundastudernas sångkör 1856: ”Stad är vid stad fast knuten med järnband. Eldhästen frustat ren vid vår dörr”?

5. Johan Petter Johansson uppfann dörrknäppet 1928. Vad är det?

 

 

1. Fyrtio

2. Oscar II:s familj

3. Syna all utkommen litteratur

4. Järnvägssträckan mellan Malmö och Lund

5. Anordning som gör att en skåpdörr klickas fast i läge

 

 

 

 

(979)

1. En del litet finare fiskmånglare under medeltiden kallades ”fiskblöterskor”. Vilken sort mat tillredde de av långa?

2. Vad förbjöds barnmorskorna i Gustav III:s ”Barnamordsplakat” att fråga den olyckliga föderskan?

3. Vad är det för speciellt med orden abborrre, noggrann, lugnt och parallell?

4. Den 10 januari 1942 stannade ett tåg i Haparanda. Rödakorsare gick ombord med choklad, karameller, parfymer och en bok av Sven Hedin till varje passagerare. Vilka var de?

5. Vilken folkgrupp kallades ”Afrikas dalkarlar” i svenska medier i början av 1900-talet?

 

 

1. Lutfisk

2. –Vem är barnets far?

3. Det är svenskans mest felstavade ord

4. Tyska (sårade) soldater

5. Boerna

 

 

 

 

(978)

1. Anton Nilsson ”Amaltheamannen”, dömdes till döden och sökte nåd. Vem biföll ansökan?

2. Vilken serie tecknade Birgitta Lilliehöök under närmare 40 år?

3. Vilken stad firade 600-årsjubileum av en viktig händelse 1997?

4. Med vilket ordspråk uppmanade Sven Lindqvist alla att utforska sin egen historia?

5. Sveriges konsul i Tripoli förhandlade 1802 med paschan om tillfångatagna sjömän. Sverige hotade med sin örlogsflotta. Paschan hotade med en svavelindränkt skjorta. Vem skulle ev. brinna i den?

 

 

1. Gustav V

2. Spara och Slösa

3. Kalmar (Kalmarunionen)

4. Gräv där du står

5. Konsuln

 

 

 

 

(977)

1. Heliga Birgitta är hembjuden till rika fru Orsini i Rom. Efter en stund blir den heliga gästen tvungen att öppna ett fönster för att vädra, för värdinnan stinker, av vad?

2.1966 i Öxabäck bildades ett fotbollslag. Det var starten till en ny stor sport. Vilken?

3. Vad är 29,5306 dygn?

4. Vilken kyrka från 1754 är den enda i Sverige med två kungliga loger?

5. Vad är QWERTY?

 

 

1. Av synd

2. Damfotbollen

3. En astronomisk månad

4. Slottskyrkan på Stockholms slott

5. De första bokstäverna på ett tangentbord

 

 

 

 

(976)

1. Vilken muskeluppbyggande stol konstruerade Hjalmar Ling?

2. När Gustaf Dalén låg sjuk med smärtor fick han lustgas som doserades med hjälp av en klippapparat. Vem hade konstruerat den?

3. –Antingen är det för att hålla de olärde bakom ljuset, eller också rör det sig om ren högfärd, sa en riksdagsman i bondeståndet 1771. Vilken tilltagande vana förkastade han?

4. Bolinders revolutionerade matlagningen i mitten av 1800-talet. Hur gick det till?

5. Vilken, då äldre och avundsjuk sångerska, skrev på 1860-talet: ”M:lle Nilsson är en svensk bondflicka, har charm som sticker av, men geni vet hon ej namnet”?

 

 

1. Ribbstolen

2. Det hade han själv gjort

3. Användningen av utländska låneord

4. De tillverkade järnspisar

5. Jenny Lind

 

 

 

 

(975)

1. Svensk socialistisk samling bytte partisymbol 1938 till en vasakärve. Vilken symbol hade man tidigare haft?

2. Vilken rätt saknade utomäktenskapliga barn fram till 1969?

3. ”Krylbosmällen” inträffade den 19 juli 1941. Vad var det?

4. Vid förra sekelskiftet hade fabrikören Carl Nyberg från Sundbyberg sin uppfinning klar: en flygplansmotor. Han visste inte så mycket om aerodynamik. Vad var det för sorts motor?

5. Gustav III följde Gustav Adolfs uppfostran med stort intresse. Han ville veta hur mycket mat sonen kastade i väggen och vad han åstadkom när han satt. Var?

 

 

1. Ett hakkors

2. Arvsrätt efter fadern

3. Ett tyskt ammunitionståg exploderade

4. Det var en ångmaskin

5. På pottan

 

 

 

 

(974)

1. Vilket träd har gett namn åt Swebanks fondsystem Robur?

2. Vad hette båten som år 1879, efter att ha suttit fast i den arktiska isen i tio månader, gick in i Berings sund?

3. En av de vanligaste svenska vimpeltypen är inte godkänd av Riksarkivet. Den visar något en vimpel inte får visa. Vad?

4. Vad kallades en kvinnlig polis 1908–1958?

5. Den kung som ska ha grundat Lund omkring år 990 lär ha haft ett skägg liknande Erik XIV:s. Vad hette kungen?

 

 

1. Ek

2. Vega

3. Ett kors

4. Polissyster

5. Sven Tveskägg

 

 

 

 

(973)

1. Efter slaget vid Poltava sände Peter den store tusen karoliner till Sibiriens viktigaste och största stad. Vad heter den?

2. Sångkörer använder sig ofta av gradänger. Vad är det?

3. 1845 upphörde Sverige att betala en årlig summa pengar till Marocko. Vad var det för pengar?

4. När Jean Baptiste Bernadotte kommit till Sverige 1810 höll han bland annat ett tal till bondeledarna på svenska. Vad upptäckte åhörarna då och då?

5. Heraldikerna studerar ju vapensköldar, men vad intresserar vexillologerna?

 

 

1. Tobolsk

2. Trappstegsformad avsats

3. Garanti för att fartygen inte skulle kapas

4. Ett och annat svenskt ord

5. Flaggor

 

 

 

 

(972)

1. Vad stal en medeltida, och förmodligen svältande, gortjuv?

2. Vilket brunt sockervatten fick inte säljas i Sverige före 1953 på grund av livsmedelslagens förbud mot fosforsyra?

3. Efter flera storbränder sommaren 1888 infördes ett förbud som kvarstod fram till 1994. Det blev förbjudet att bygga trähus högre än, vad?

4. När golvet bröts upp i Gerda Anderssons potatisaffär i Stockholm 1937, hittade grovarbetarna Karl Westerberg och Gösta Karlsson en silverskatt på 205 kg. Vad kallas fyndet?

5. Ursprungsbefolkningen i kolonin Nya Sverige uppgavs vara ”illfundiga och långvräkna”. Vad betyder långvräken?

 

 

1. Husdjur

2. Coca-Cola

3. Två våningar

4. Loheskatten

5. Långsint

 

 

 

 

(971)

1. Vad hade de gott om, de arbetare som hade svårast att hålla ut i storstrejken 1909?

2. Vilket är det gamla ordet för sängförhänge?

3. I vilken byggnad tog adelsmän ”säte och stämma”?

4. Coriaceus är latin och betyder ungefär ”läderpansar”. Vad kallades de svenska ryttarna iklädda bröstharnesk?

5. Vad kallades redan på 1700-talet brännvin som inte var renat?

 

 

1. Barn

2. Sparlakan

3. I Riddarhuset

4. Kyrassiär

5. Finkel

 

 

 

 

(970)

1. Vilken import ville flera ståndsriksdagmän stoppa för att det kostade för mycket, var onödigt och kändes farligt skönt för skinnet?

2. Den utfattige fotografen Guillaume Berggren sålde sina glasnegativ till en trädgårdsmästare på 1890-talet. Vad skulle trädgårdsmästaren göra med dem?

3. Omkring år 1750 benådades svenskar som flytt undan rättvisan om de började arbeta i Bohuslän. Varför välkomnades de till Bohuslän?

4. I vilken blodig strid avgjordes Sveriges sista inbördeskrig?

5. I samband med sin kröning korades Sveriges tre första grevar. Vilken ätt blev nummer ett?

 

 

1. Sidentyger

2. Bygga växthus av dem

3. Enorma sillstim hade upptäckts

4. I slaget vid Stångebro

5. Braheätten

 

 

 

 

(969)

1. Vad brakar loss om man släpper in Gud i spalterna, enligt redaktör Sune Olofsson, angående den upptrissade debatten om jungfrufödsel?

2. Vilken 17-årig blivande nobelpristagare greps för lösdriveri i Lund 1921?

3. Vad började ambulanserna rulla på i början av 1900-talet?

4. Vem skrev i början av 1880-talet i ett brev till sin bror Axel: ”Det luktar skit av Sverige ända hit ner ibland”?

5. Vad började tillverkas i Gemla i Småland 1866?

 

 

1. Helvetet

2. Harry Martinson

3. Luftfyllda gummiringar

4. August Strindberg

5. Leksaker

 

 

 

 

(968)

1. Vad gjorde underbefäl och manskap från åtta regementen 1882 på Ladugårdsgärde i Stockholm med gevär och packning inför tusentals påhejande åskådare?

2. Sommaren 1881 insjuknade 20 barn i Umeå med hög feber, huvudvärk och medvetslöshet. Efter tre dagar var de förlamade. Vilken var sjukdomen?

3. Vilket slags elddon förbjöds 1901?

4. Vilken Växjöbiskop arrangerade, trots att han var gift, flera amorösa möten med andra gifta kvinnor?

5. Vilken stadsdel i Stockholm troddes vid förra sekelskiftet senast vara rivet år 1950 och ersatt av breda gator?

 

 

1. Tävlade i (hinder)löpning

2. Polio/barnförlamning

3. Fosfortändstickan

4. Esaias Tegnér

5. Gamla stan

 

 

 

 

(967)

1. Den 14 september 1928 kom Alfonso XIII på pampigt Sverigebesök. Det var kanonsalut, flyg- och hästparader och en orgie i uniformsprakt. Från vilket land kom gästen?

2. Under domstolsförhandlingarna den 3 mars 1600 i Linköping, då hertig Karl yrkade dödsstraff för fem adelsmän, biträddes han av Erik Jöransson Tegel. Vem var han son till?

3. Vilka kallade Albert Engström för ”vattumän”?

4. Vad hette Svenska Amerikalinjens stora skepp som bland annat hade en salong som var en replik av Hertig Karls kammare?

5. Vilken produkt, innehållande nyttiga enkelomättade fettsyror, är numera standardsortimentet i de flesta hushåll, men användes av svenskarna fram till 1970-talet mest som laxermedel?

 

 

1. Spanien

2. Jöran Persson

3. Nykterhetsvännerna

4. M/S Gripsholm

5. Olivolja

 

 

 

 

(966)

1. Drottning Victoria av England satte gärna på sig smycken tillverkade av Våmhuskullan Martis Karin Ersdotter. Vad var smyckena gjorda av?

2. – ”Sätter man fyra kugghjul i en fyrkant kommer alla kuggarna att snurra fritt, men sätter man dem i en trekant fastnar de”, sa Christopher Polhem. Är det så, eller tvärt om?

3. När Marie-Thérèses man dött 1997 packade hon ner hembibliotekets böcker i lådor för transport till Kon-Tiki-museet i Oslo. Vem hade dött?

4. Vad gjorde AB Särimners grisar på Lövstas anläggning i Hässelby på 1890-talet?

5. I mirakelsamlingar berättas att folk vallfärdade utan linnekläder. Vad var det för märkvärdigt med det?

 

 

1. Hår

2. Det är så

3. Bengt Danielsson

4. De utfodrades på sopor

5. Utan linne skavde vadmalstyget

 

 

 

 

(965)

1. Vad var man på medeltiden om man hette Brakki, Luska, Ruska eller Stutti?

2. Vilka affärer uppmanade på 1970-talet sina kunder att inte handla hos dem, utan åka till Mallorca istället?

3. Vad beslutades angående alla barn 1842?

4. Vilken 17-årig kung fick det kärva budskapet från sin rikskansler: ”Alla våra grannar är våra fiender”?

5. Vilken anrik Malmötidning grundades av Axel Danielsson 1887?

 

 

1. Hund

2. Systembolagen

3. Alla skulle gå i folkskola

4. Gustav II Adolf

5. Arbetet

 

 

 

 

(964)

1. 1600-talsrecept mot kolik: ”Tag en gammal höna eller hane, sjud köttet med mycket salt och ingefära, giv den sjuka det att äta, drick sodet. Det hjälper”. Sod, vad är det?

2. Vems sigillstamp – Sveriges äldsta – finns sedan 2001 på Statens historiska museum?

3. Vad började 1819 byggas vid Vanäs udde? Regeringen och riksdagen skulle kunna fly dit i ett krigsläge, och där skulle också guldreserven lagras.

4. Vad kallas det på sjömansspråk att hala sin vimpel som tecken på underkastelse?

5. Det husdjur som på medeltiden levererade ca 550, ger ca 8 000 idag. Vad står siffrorna för?

 

 

1. Spad

2. Karl Döves

3. Karlsborgs fästning

4. Stryka flagg

5. Mjölk

 

 

 

 

(963)

1. ”Stå i sin”, vad menas med det?

2. Vad hade rudor, karpar och sutare gemensamt under 1700-talet?

3. Vad hette Erik XIV:s svärmor som var två år yngre än han själv?

4. Drottning Sofia ville att hennes söner skulle gå i Beskowska skolan och träffa vanliga... Vad?

5. Vilken färggran svamp blev utmärkt mat efter två förvällningar hävdade mykologen Hugo Stelin 1918?

 

 

1. Att inte ha mjölk i juvren

2. De odlades i dammar

3. Katarina Stenbock

4. ...överklassbarn

5. Flugsvampen

 

 

 

 

(962)

1. Inom vilken sport började man i inledningen av 2000-talet tala om att förbjuda klister, eftersom det smutsade ner golven?

2. Vad skulle man göra med mönstrade tapeter när man satte upp dem enligt Ellen Key, som inte gillade ”meningslösa krusiduller”?

3. Vad grundades den 2 juni 1739 på Riddarhuset i Stockholm av Mårten Triewald, Carl von Linné och fyra andra?

4. Med vilken motivering drack prästerna upp vinslatten efter nattvardgången?

5. Första maj 1890 deltog Märta Nordén i ett demonstrationståg på Sundsvalls gator. Hon bar ett standar där siffran 8 upprepades tre gånger.

 

 

1. Handboll

2. Vända baksidan utåt

3. Kungliga Vetenskapsakademien

4. Man får absolut inte kasta Jesus i slasken

5. 8 timmars arbete, 8 timmars frihet, 8 timmars hvila

 

 

 

 

(961)

1. Kung Karl Johan hade som ung soldat ett soldatnamn ”Belle-Jambe”. Vad var det som var snyggt på honom?

2. Hur är en trångbröstad person?

3. 1720-talet, när Sverige blivit fattigt igen, präglades av en stark optimism. Hur kom det sig?

4. 1860 slopade Sverige kravet på pass. Vilket pass?

5. Efter att ha kommit trea i det 22 mil långa Nordenskiöldsloppet 1884, åkte Anders Ahrman hem igen, tio mil. Hur tog han sig hem?

 

 

1. Hans ben

2. Fördomsfull och intolerant

3. Det kunde ju inte bli sämre, bara bättre

4. Pass för resande inom Sverige

5. På skidor

 

 

 

 

(960)

1. På vilket sätt gjorde för(e)budssedlarna att resenärerna kunde färdas långa sträckor nästan utan avbrott?

2. Varför blev kalenderstaven obrukbar från och med 1753?

3. Drottning Ulrika Eleonora utnämnde Hedvig Taube till hovfröken. Vad var det för anmärkningsvärt med det?

4. Vad var det som prästen Åstrand kallade ”fröknarna frågvis, näsvis och envis?

5. Vilken är den högsta adelstiteln i Sverige?

 

 

1. Sedlarna sändes till skjutshållen en tid innan resan

2. Då infördes den gregorianska kalendern

3. Taube var kungens älskarinna

4. Sina tre döttrar

5. Greve

 

 

 

 

(959)

1. År 1960 infördes en fri dag i veckan. Fri, från vad?

2. Var finns sedan 1958 Nils Bolins tre punkter?

3. Näringslivets män anslöt sig till demokratiförespråkarna 1918 med motiveringen: ”Hellre en demokratisk ordning än...

4. Vilken stockholmare bosatte sig i Sunborn i Dalarna 1901?

5. Vad hade drottning Kristina framför sig på bordet den 10 november 1646, fylld med sviskon, äpplen, russin, peppar och ingefära?

 

 

1. Teve

2. På bilbältet

3. ...ingen ordning alls

4. Carl Larsson

5. En gås

 

 

 

 

(958)

1. Vilka organiserade kvinnor stickade 700 000 soldatstrumpor och 60 000 vantar under år 1940?

2. För vilket konsthantverk behövs pöl och pinnar?

3. Vad pågick i Stockholm 1743 då ”hötjugor stod mot lodbössor” och Olof von Dalin gömde sig i en garderob?

4. Vilken historieberättare var lärare på Lundsbergs internatskola 1904–1908?

5. På sockeln till Gustav III-statyn på Skeppsbron i Stockholm står: ”Lagstiftare, Segervinnare, Fredens återställare”. Vem hade startat kriget?

 

 

1. Lottorna

2. För knyppling

3. Den stora daldansen

4. Carl Grimberg

5. Han själv

 

 

 

 

(957)

1. Den 14 september 1441 kröntes en bayersk ädling till kung i Uppsala domkyrka. Vad hette han?

2. Vem ansåg att hans prinstitel hindrade honom från att bli respekterad som professionell konstnär?

3. Vilken ledamot stack då och då till sin kompis Sven Hedin en karikatyr av övriga akademiemedlemmar?

4. Vem var gudmor när Cecilia Vasas son Edvard Fortunas döptes i slottskapellet i Whitehall i London?

5. Kronan ville ha ensamrätt till landets ekar. Hos bönerna fanns ett ordspråk som sa: ”Ek må römma undan för nek”. Vad menades med det?

 

 

1. Kristofer

2. Prins Eugen

3. Albert Engström

4. Drottning Elisabeth

5. Säd är viktigare än ekar

 

 

 

 

(956)

1. Om vilka skrev Carl von Linné att deras ”gommar ej är vana vid starkare drycker och som på barnens rätt väljer mild och söt föda”?

2. Universitetsbibliotekarien Henrik Schültz motarbetade Olof Rudbeck, men Rudbeck hämnades genom att se till att ingen sedvanlig musik kunde spelas när Schültz utnämndes till rektor. Hur genomförde han det?

3. Gathundarna nafsade bland liken, och blodet flöt på gatorna. ”Det ganska gräsligt var”, skrev Olaus Petri. Vad hade han sett?

4. Vem beskrev sig själv som en ammande mor och påven som hennes bebis?

5. På 1700-talet väckte riksdagsledamöterna förslag genom att lämna in ett memorial. Vad var det?

 

 

1. Om kvinnorna (de fina damerna)

2. Han gömde instrumenten

3. Stockholms blodbad

4. Heliga Birgitta

5. En motion

 

 

 

 

(955)

1. Den medeltida Gotlandsvisan berättar om ett folk som mördar, ljuger och sviker, och ”är för människorna vad skorpionen är”. Vilket folk?

2. Gustav II Adolf bjöd ibland någon att få känna konturen av en muskötkula. Var satt den?

3. Vem får skriva in sitt namn i en av 18 kolumner på ett pergamentpapper från 1700-talet?

4. Vattenbriståret 2016 stod att läsa i Nerikes Allehanda ”Ölen räddningen när vattnet sinar”. Vilken är förklaringen till den överraskande rubriken?

5. I vilken tätort i Skåne hade de tre bröderna Ivarsson sitt postorderföretag?

 

 

1. Danskarna

2. I högra skulderbladet

3. En nyinvald akademiledamot

4. Ölen är en sjö i Närke

5. I Osby (BRIO)

 

 

 

 

(954)

1. Någon samtida skrev att Göta Lejon försöker hålla landskapet kvar med sin tass. Vilket landskap handlar det om?

2. Från vilket språk har vi fått ordet socker?

3. Var finns världens längsta allé, på världens längsta tomt?

4. En del unga kvinnor baddade sina läppar med ättika på 1800-talet. Varför det?

5. Hur testade 1700-talets svampforskare svamparnas giftighet?

 

 

1. Skåne

2. Från arabiskan

3. Allén utefter Göta kanal

4. För att de skulle bli röda och fina

5. De åt dem och noterade sen hur de mådde

 

 

 

 

(953)

1. Vilken upptäcktsresande var stor beundrare av Hitler?

2. I vilken veckotidning skrev Edwin Ahlqvist ”Läs läxorna först och Rekord sedan”?

3. Ett tidigt tecken på att en sjöman drabbats av den farliga sjukdomen beriberi var att han glömde ta på sig skorna. Hur kom det sig?

4. Vilket säsongsbetingat boende hade de tre dalkullor, som i början av 1800-talet ristat i ett träd: ”Vi mår bra som fan”?

5. Vem lät 1911 bygga sitt sommarhus Hildasholm vid stranden av Siljan?

 

 

1. Sven Hedin

2. Rekord-Magasinet

3. Känseln i fötterna försvann

4. De bodde i en fäbod

5. Axel Munthe

 

 

 

 

(952)

1. Stockholms observatorium började byggas 1748 för att bli klar i tid till nästkommande Venuspassage. Vad är det?

2. År 1720 beslöt myndighetrna att de mellansvenska samerna skulle deporteras till Lappland. Vilken var motiveringen?

3. I mars 1923 stannade Margit Nordin och plockade av sig papiljotterna för att vara fin när hon kom i mål. Vilket mål?

4. På 1930-talet berättade en advokat att han aldrig vågade gå på juristklubben, eftersom han hade glömt med vilka han hade lagt, vad?

5.Vilken kvinna sa: ”I Hollywood gör man en film på 4–5 veckor; i Sverige måste vi vänta på vädret”?

 

 

1. Venus ses som en fläck på solskivan

2. Det var där de hörde hemma

3. Vasaloppsmålet i Mora

4. Lagt bort titlarna

5. Greta Garbo

 

 

 

 

(951)

1. Vilken samhällsklass utgjorde under 1600-talet en halv procent av befolkningen, men ägde två tredjedelar av den odlade jorden?

2. Vad gled för första gången fram i tävlande fart i Bellevueparken 1879, med nyfikna stockholmare som åskådare?

3. ”Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd”. Vem skrev så om Helga (Moa) Johansson?

4. Gustav Vasa censurerade med kraft. Han nöjde sig inte med att beslagta skrifterna. Vad mer beslagtog han?

5. Vilket vintrigt lagspel kallade Torsten Tegnér för ”den friskaste av nordpojksspel”?

 

 

1. Adeln

2. Skidåkare

3. Harry Martinson

4. Tryckeriet

5. Bandyn

 

 

 

 

(950)

1. Vilken kung var 41 år när han dog 1697?

2. Vem kom till Sverige den 8 oktober 1766 i en dansk dubbelslup driven av 36 roddare med eskort av 30 slupar, en galär och fyra fregatter?

3. Vilken var orsaken till att alkoholkonsumtionen ökade med 33 procent på 1950-talet?

4. Vilken talman titulerades lantmarskalk under ståndsriksdagens tid?

5. Under flera år var Gunnar Jarring FN:s medlare i Mellanösten. Vilket smeknamn fick han på grund av sin förtegenhet?

 

 

1. Karl XI

2. Sofia Magdalena

3. Motbokens avskaffande 1955

4. Adelståndets talman

5. Musslan

 

 

 

 

(949)

1. Vad var en arvförening?

2. Vilket mindre Grand Prix anordnade tidskriften Motor 1944 i Stockholm?

3. Varför uppförde folk kojor och andra enkla boningar utanför hospitalen?

4. När arbetstiden förkortades började svenskarna att ha en hobby. Den kunde vara i gemenskap eller individuell. Det blev ett slags könsfördelning. Hur?

5. Vad var en pestpåse?

 

 

1. Lag gällande tronföljden

2. En lådbilstävling (30 000 åskådare)

3. För att hålla sig framme om en plats blev ledig

4. Kvinnorna valde gemenskapen, männen individuell utövning

5. En påse innehållande välluktande örter, som skulle skydda mot pestsmitta

 

 

 

 

(948)

1.”Kunna sådana kvinnor föda barn?” stod det i en rikstidning 1914 under en bild som illustrerade en nybildad förening. Vad ägnade de sig åt?

2. I vilken av Helsingborgs stadsdelar ligger gatorna Döbeliusvägen och Stobaeusgatan?

3. Curt Lindquist var ingenjör och 1949 började han göra dukar av söndermalda tvättsvampar. Vad kallade han sin uppfinning?

4. När kristendomen infördes var det viktigt att liken placerades i rätt riktning i jorden. Åt vilket håll låg huvudet?

5. Vilka bär handlade det om 1913 när tretusen småbrukare, som såg rött, demonstrerade i Hässleholm mot ”allemansrätten”?

 

 

1. Idrott

2. Ramlösa

3. Wettextrasan

4. Åt väster

5. Lingon

 

 

 

 

(947)

1. Vilken sångerska gjorde i mitten av 1800-talet 150 konserter i USA?

2. För vilken stat stred i början av 1700-talet det ”sachsiska regementet”, som bara bestod av krigsfångar?

3. Vad är en ”Ångermanlandsbrud”?

4. Om biskopen känt till att prosten 1686 tänt altarljus i Riseberga kyrka i Skåne, skulle han ha blivit avsatt. Varför det?

5. ”Man griper ringen i högra handen, under det att man med den vänstra håller fast nedra spetsen av apparaten och drager nerifrån och uppåt”. Vad är det för apparat från 1900-talets början?

 

 

1. Jenny Lind

2. De stred för Sverige

3. Ett golvursfodral (från Sätra)

4. Det var en dansk sed

5. Ett blixtlås

 

 

 

 

(946)

1. Vilket slott, som skulle efterlikna San Michele, lät drottning Victoria bygga åt sig?

2. Våren 2009 skickade Sverige korvetten HMS Malmö till Somalia. Vilket uppdrag gällde det?

3. Vilken händelse i Östeuropa avspeglade sig i det svenska valet 1968 då VPK bara fick 3% av väljarrösterna?

4. Varför hade Gustaf Adolf (+1947) två stjärnor på kragen?

5. Anders Fryxell skrev på 1800-talet: ”Frukterna av hans regering äro tusendes död och hela Sveriges ödeläggelse”. Många blev rasande. Vem handlade det om?

 

 

1. Solliden

2. Att bekämpa sjöpirater

3. Sovjets invasion i Tjeckoslovakien

4. För att han var löjtnant

5. Karl XII

 

 

 

 

(945)

1. Efter vilket besked den 7 juni 1905 stängde Oscar II in sig i sitt arbetsrum och spelade sorglig musik på orgeln?

2. Vad var Torre och Göje under medeltiden?

3. När amerikanska bombplan övningsfällde bomber vid Helgoland i Nordsjön 1950 förintades båten Ormen Friske med 15 man. Vilken sorts båt var Ormen Friske?

4. Vilket ämbete innehar han som är kungens närmaste man?

5. Magnus Gabriel De la Gardie uppges i historieböckerna blivit utfattig efter reduktionen. Han fick bara behålla två... Vad?

 

 

1. Beskedet att unionen med Norge upplösts

2. Namn på januari och februari

3. Det var en vikingabåt

4. Riksmarskalk

5. Gods

 

 

 

 

(944)

1. I en reklamfilm ses farmor spotta ut julknäckebrödet. Den ”förfärliga” smaken beror på att en ingrediens är utbytt mot ett vegetariskt alternativ. Vad är utbytt?

2. Som vad fungerar sköret vid eldslagningen?

3. En bonde i Västmanland beslöt sig på 1950-talet att köpa sig en traktor. Kvällen innan stod hustrun länge och strök. Vad strök hon?

4. Vilken art fredar länsstyrelsen i Jämtlands län sedan 1986 genom sitt förbud ”att döda, skada eller borttaga dess rom eller bo”?

5. I Västerbotten fanns några ryska fångar från finska kriget 1809, som ansågs ha onaturliga böjelser. De plockade, tillredde och åt koföda. Vad var det de åt?

 

 

1. Smör

2. Gnistfångare

3. Fem- och tiokronorssedlar

4. Storsjöodjuret

5. Svamp

 

 

 

 

(943)

1. Efter att Charles Rabot kunde berätta att han tagit sig upp till toppen av Sarektjåkkå fick han höra att det fanns en ännu högre topp. Vad hette bergstoppen?

2. Vad var ett leprosorium?

3. Vad är gyllenläder?

4. ”I brist på hö ges kreaturen sörpa”, står det i en text från 1761. Vad var det?

5. Vems kungliga benrester skulle flyttas från Varnhem till gravmonumentet vid Stockholms stadshus, menade arkitekten Ragnar Östberg?

 

 

1. Kebnekaise

2. Vårdanstalt för leprasjuka

3. Reliefmönstrat och fernissat läder

4. Blöt hackad halm och mjöl

5. Birger Jarls

 

 

 

 

(942)

1. Av vilken dryck skeppades 31 miljoner liter till Spanien från Sverige 1887?

2. Vilken epidemi, som påstods komma från ett större östland härjade några år i slutet av 1800-talet?

3. I sjön Viken passerar Göta kanals seglare en skylt på vilken det står 91,8 meter. Vad anger siffrorna?

4. Den 13 mars 1809 måste generalmajoren Carl Johan Adlercreutz ducka, för att inte få en nyckelknippa i huvudet. Vem kastade den?

5. År 1922 vann Mimi Pollak Filmjournalens talangjakt. Vad väntade den som vann?

 

 

1. Brännvin

2. Ryska snuvan

3. Höjden över havet

4. Gustav IV Adolf

5. En filmroll

 

 

 

 

(941)

1. Officeren Carl Taube reste i tåg till Kina 1914 och blev på resan serverad kaviar på isblock och annan lyx. Åtta år senare upplevde han en mycket enklare uppassning. Vad hade hänt?

2. Vad hade regerande drottning Kristina för koppling till ett ständerbeslut 1590?

3. Ryktstöv, vad är det?

4. Varför satt Astrid Lindgren uppe på nätterna och läste andras brev på 1940-talet?

5. Vem skrev efter ett öppnande av Magnus Ladulås´grav: ”Underligt var det att hålla i mina händer huvudskålen av den man, om vilken jag suttit och fantiserat och skrivit så många kvällar vid Vätterns plask?

 

 

1. Bolsjevikerna hade tagit bort 1:a klass på transsibiriska järnvägen

2. Då bestämdes att även prinsessor skulle få ärva tronen

3. Grått ämne som ryktas bort från hästarnas hud

4. Hon arbetade på Underrättelsetjänsten

5. Skalden Verner von Heidenstam

 

 

 

 

(940)

1. Vilka maskiner har siktverk, triörverk och rensverk?

2. I vilket område i Dalarna ligger orterna Pilkalampinoppi och Ylajärvsnoppi?

3. Ingvar Carlsson fick höra att det var fel Karlsson när han kom på besök i Moskva”. Vilken Karlsson från Sverige ville de träffa?

4. Vilket fordon konkurrerades på 1800-talet ut av den s.k. säkerhetscykeln?

5. Vilken blivande kung undervisades i Uppsala av Erik Gustaf Geijer och Daniel Atterbom?

 

 

1. Kvarnar

2. Orsa finnmark

3. Karlsson på taket

4. Höghjulingen

5. Oscar (I)

 

 

 

 

(939)

1. Bellman berättar att luterierna stank i Stockholm. Vad lutades?

2. Ett klädesplagg på Livrustkammaren visar att ett av Karl X Gustavs kroppsmått var 136 cm. Vilket mått?

3. Vem avgick med döden som rikskansler 1654?

4. Hur kom det sig att Gustav II Adolf bara var 17 år när han blev kung, trots att arvsordningen inte tillät trontillträde före 24 års ålder?

5. Varför ansågs det under järnåldern att det var bra om röken från ett dödsbål steg högt?

 

 

1. Fisk

2. Midjemåttet

3. Axel Oxenstierna

4. Man struntade i reglerna

5. Gudarna välkomnade den döde

 

 

 

 

(938)

1. Vad kallades förr ett rättegångsmål angående grovt brott när straffpåföljden var livets förlust?

2. Vem var den siste av de svenska regenterna att födas på 1800-talet?

3. I hotfulla brev gjorde den svenska stormakten klart att man strävade efter Dominium maris Baltici. Vad betyder det?

4. Vad betyder hinsides?

5. Båtmössan beskrevs på 1600-talet som ”ett slags båtliknande huvudbonad”. Vilka bar den, män eller kvinnor?

 

 

1. Högmål

2. Gustav II Adolf

3. Hegemoni över Östersjön

4. På andra sidan

5. Kvinnor

 

 

 

 

(937)

1. På vilken ö dog Andréexpeditionens medlemmar 1897?

2. Vad kallas den lilla mussla som i salt hav förstör skeppsvraken?

3. Vems memoarer hjälpte Zacharias Theodor Björck till med att skriva 1833?

5.– ”Din själ, som är mig ljuv och behaglig som en ost”, hör heliga Birgitta en gång någon säga. Vem?

 

 

1. Vitön

2. Skeppsmask

3. Den låga nativiteten

4. Lasse-Majas

5. Jesus

 

 

 

 

(936)

1. Vad kallas Sprattus sprattus, när den är jäst och beredd med kryddor?

2. ”Zäta” Höglund dömdes till fängelse för att ha uppmanat till myteri i sitt manifest ”Ned med vapnen”. Vilket krig tänkte Sverige starta?

3. Första gången kaffe dracks i Sverige påstås vara 1714 i Lund. Varför just i Lund?

4. Mitt i sommaren 1936 skulle kyrkoherden i Grimeton i Halland förrätta en begravning, men den stoppades av Varbergs museum. Varför?

5. De första spårvagnarna i Stockholm stannade bara på ändhållplatserna. Varför fanns inga hållplatser efter vägen?

 

 

1. Ansjovis

2. Kriget mot Norge

3. Karl XII kom dit från Turkiet

4. Museet ville placera liket i en monter

5. För att passagerarna hoppade på och av i farten

 

 

 

 

(935)

1. Vilket ord, som är aktuellt vid korvstoppning, betyder ”gömsle” på fornnordiska?

2. Vilket ovanligt stort lätt klot, byggt på Drottningholm, skänkte drottning Lovisa Ulrika till Vetenskapsakademien 1748?

3. På vilken institution var Pauline Brunius den första chefen 1938–1948?

4. Vad lanserades i början av 1900-talet som ett miljövänligare alternativ till hästen?

5. Vem är kung i legenden om Gråkappan?

 

 

1. Fjälster

2. Ett getingbo

3. Dramatiska teatern

4. Automobilen

5. Karl XI

 

 

 

 

(934)

1. Ordet jod har en gång i tiden betytt ”barn”. Vilken gammal kvinnlig yrkesbeteckning baserades på ordet?

2. Olof von Dalin skrev Sagan om hästen. När stora nordiska kriget skildras förekommer ”Pelle i Holmgård”. Vilken härskare var det?

3. Skidåkaren Henning Isaksson skänkte alla sina priser till kyrkan. I Norsjö kyrka i Västerbotten används en av hans pokaler rituellt. Hur?

4. Vilken 22-årig dramatiker fick ett stipendium på 200 kr av Karl XV 1871 efter pjäsen ”Den fredlöse”?

5. Vilken hatt uppfann Alfred Nobel?

 

 

1. Jordemor

2. Peter den store

3. Den används som dopfunt

4. August Strindberg

5. Tändhatten

 

 

 

 

(933)

1. Vad kallas en beskrivning som anger en detaljerad struktur för ett TV-program?

2.”Medeltidsfasoner i början av tjugonde århundradet” stod det i en tidning när Sven Hedin fick sin flotta utmärkelse 1902. Vad var det?

3. Vilken sjukdom brukar kallas ”de anhörigas sjukdom”?

4. Vad hotade kyrkan med när Karl Knutsson Bonde på 1400-talet tänkte återta en del av deras egendomar?

5. Vilken ny föda skulle inte enligt Carl von Linné ”dömas utifrån lukt och smak utan måste dömas utefter näring”?

 

 

1. Format

2. Han adlades

3. Alzheimers sjukdom

4. Bannlysning

5. Potatis

 

 

 

 

(932)

1. Vem fick nobelpriset i fysik 1912, bara ett par månader efter att han skadats mycket allvarligt av en explosion?

2. Vilken soppa består av saft och av korn som fått namn från malajiska?

3. Efter 1812 betraktades Sverige närmast som en satellitstat till det stora landet. Vilket land?

4. Vilket ord började svenskarna i slutet av 1900-talet uppfatta som litet fånigt och ersatte det med ”fritidsintresse”?

5. Det enda djur som tillverkar föda som nordborna äter, har utnyttjats i tusentals år. Vilket är djuret?

 

 

1. Gustaf Dalén

2. Sagosoppa

3. Ryssland

4. Hobby

5. Biet

 

 

 

 

(931)

1. Vilket namn fick Stig Hjelmquists firma i Tranås som 1944 började sälja bordtennisprodukter?

2. Vilket sammansatt ord, bestående av en ond gärning och av den som utsatts för gärningen, dyker upp i svenskan först på 1970-talet?

3. En läkare vid en kvinnoklinik, tillika professor, sa på 1970-talet: ”Nu springer alla här och vill ha smärtlindring”. Vilka talade han om?

4. Vad tillverkade bussmakarna, puppenmakarna och spinnarna?

5. Grundämnet nickel har fått namn efter ett tyskt gruvtroll. Vad kallades det?

 

 

1. Stiga

2. Brottsoffer

3. Blivande föderskor

4. Tobaksvaror

5. Nickel

 

 

 

 

(930)

1. Vilken kvinna och författare skrev 1894 i ett förtroligt brev: ”En gång skulle väl så familjen alstra någon sorts begåvning. Jag vill antaga att det är jag”?

2. År 1719 uttryckte hon oro för att maken skulle skjuta henne åt sidan och ta älskarinnor om han blev kung. Vem var hon?

3. Vad var Nisse från Gustavsberg?

4. Finland, Portugal och Sverige har en särställning i Europa 1865. Vilken?

5. Vilken typ av begravningar förbjöds 1815?

 

 

1. Selma Lagerlöf

2. Ulrika Eleonora d.y.

3. En grötservis med julmotiv

4. Det är de tre fattigaste länderna

5. Att sätta ner kistor under kyrkogolven

 

 

 

 

(929)

1. Strax före jul 1715 återvände Karl XII till Sverige, men vägrade trots böner, att komma till Stockholm. I vilken stad slog han sig ner?

2. I Lönsboda i Skåne står en staty, föreställande en icke-uniformerad krigare med gevär. Vad är det för krigare?

3. Vilket skinn fördes 1632 till Sverige tillsammans med Gustav II Adolfs lik?

4. Vilken 1700-talsförfattare fick sin skrift ”Om det allmänna förståndets frihet” konfiskerad 1792?

5. Vad kallades ett tillkännagivande från predikstolen att ett trolovningspar ämnade ingå äktenskap?

 

 

1. I Lund

2. En snapphane

3. Skinnet efter hästen Streiff

4. Thomas Thorild

5. Lysning

 

 

 

 

(928)

1. 1945 tvingades bombplan landa i Sverige. Flickor föll för tuggummituggande killar i läderjackor. Barn avlades. Mammorna var svenskor. Från vilket land kom papporna?

2. Vilken katolsk konvertit disputerade 1959 på en avhandling om drottning Kristina?

3.–För farligt, sa Nils Ekholm och drog sig tillbaka, och framstod för många som en förrädare. Vad var det han hoppade av?

4. Vilken integrationsminister sa 2002 inför det turkiska ungdomsförbundet: ”Ni har en kultur. Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker”?

5. Vad kallas sedan forntiden alla månfaser mellan fullmåne och nymåne?

 

 

1. USA

2. Sven Stolpe

3. Andréeexpeditionen

4. Mona Sahlin

5. Nedan

 

 

 

 

(927)

1. Vilken fältmarskalk skickade hem till Sverige sjuttio vagnar fullastade med krigsbyten 1648?

2. Vilket virrvarr var Sigvard Bernadotte ansvarig för?

3. Apparaten ”Solvatten” uppfanns av Petra Wadström. Vad gör den för nytta?

4. Ett slags ost, som samerna gjort länge kallas kaffeost. Varför kallas den så?

5. Vad kallades sångaren Sven Gösta Jonsson från Ammarnäs?

 

 

1. Carl Gustaf Wrangel

2. Mönstret på Perstorpsplattan

3. Den renar vatten med hjälp av solljuset

4. Den smulas ner i kaffekoppen

5. Den rockande samen

 

 

 

 

(926)

1. När olympiska kommittén 1928 såg hur trötta de kvinnliga 800-meterslöparna blev, togs ett beslut. Vilket?

2. I Paris hyllades han som mänsklighetens välgörare. I Stockholm högg bödeln av honom huvud och hand. Vad hette han?

3. Över en miljon svenskar emigrerade under en period av 120 år. Vad gjorde sen en femtedel av dem?

4. Vad kallas det att kräva en stad på en lösensumma för att undvika plundring och förstörelse?

5. Utanför vilken stad förlades Malmen, som blev Sveriges första militära flygplats?

 

 

1. Grenen utgick (återkom 1960)

2. Jacob Johan Anckarström

3. Återvände till Sverige

4. Brandskattning

5. Linköping

 

 

 

 

(925)

 

1. Vilken 60-åring handlar denna devota text om: ”En utmärkt skytt. Hans säkra kod förfelar sällan målet, vare sig det gäller älg eller ren”?

2. Vad gjorde 1800-talsungdomarna som slog trissa?

3. 1995 började svenskarnas alkoholkonsumtion gå upp till historiska höjder. Vad hände?

4. Vem fick ett brev 1792 från Paris, där detta stod: ”Jag älskar dig besinningslöst”?

5. Vilken ideologi representerande två partier på 1930-talet vars anhängare kallades ”Furugårdare” respektive ”Lindholmare”?

 

 

1. Gustav V

2. Kastade diskus

3. Sverige gick med i EU

4. Axel von Fersen

5. Nazismen

 

 

 

 

(924)

1. Vad är ett hässle?

2. Alfred Nobel skrev i sitt första testamente att inkomsterna från hans patent skulle bekosta ugnar i alla större svenska städer. Vad för slags ugnar?

3. Vilken praktfull kyrka stod färdig 1697 och brann ner en månad senare?

4. Från vilken antik kultur hämtade epiren först och främst sin inspiration?

5. På ett unikt foto på Uppsalastudenter från 1880, figurerar två blivande statsministrar. Karl Staaff är den ene. Vem är den andre?

 

 

1. En hasselskog

2. Likförbränningsugnar

3. Slottskyrkan på slottet Tre Kronor

4. Från det antika Egypten

5. Hjalmar Branting

 

 

 

 

(923)

1. Varför har man infört sommartid?

2. Vad gjorde konstnären Albert Edelfelt när han läst Zacharias Topelius berättelse om drottning Blanka, som sjunger en visa för sonen Håkan?

3. Vilken stridsteknik övade vikingarna upp bland annat genom snöbollskastning?

4. I Stockholmsolympiaden 1912 hoppade Greta Johansson. I vilken gren?

5.Vad kallas området på andra sidan Gjallarbron?

 

 

1. För att spara energi

2. Målade en tavla

3. Stenkastning

4. Simhopp

5. Hel

 

 

 

 

(922)

1. Bromma flygplats invigdes 1936 och hade för Europa en ny typ av start- och landningsbanor. Vad var det för speciellt med dem?

2. Arkeologerna hittade i Blekinge på en 9000-årig boplats, en stor samling fiskben blandade med bark. Vad drog de för slutsats?

3. Den dominerande konststilen från början av 1800-talet kallas empir. Varför det?

4. Vad var ett landamäre?

5. På vem satte satte ärkebiskop Johannes Lenaetus en krona 1650?

 

 

1. De var asfalterade

2. Där har man gjort surströmming

3. Namnet empir avsåg Napoleons imperium

4. Gräns mellan land eller landskap

5. Drottning Kristina

 

 

 

 

(921)

1. Vilken helt nystartad yrkeskår på 1950-talet bestod bara av kvinnor som i sin utbildning fick lära sig trafikregler och hur man la en snygg frisyr?

2. Vilket yrke hade Jakob Mikaelsson, som gifte sig med bödeln Lars Nilsson Hvitlocks änka?

3. På 1700-talet drog ungdomar inför julen, runt i gårdarna och tiggde mat till en julfest. En av dem skulle traditionsenligt var utklädd. Till vad?

4. På 1760-talet restes en byst i Kungsträdgården i Stockholm av en kung med dåligt eftermäle. Vilken kung?

5. Vilken idrott utövade societetsdamerna i ”Kronprinsessans Hockeyklubb” från 1908?

 

 

1. Parkeringsvakter

2. Han var bödel

3. Till en bock

4. Fredrik I

5. Bandy

 

 

 

 

(920)

1. Vilket landskaps invånare ville Karl XI skicka till baltstaterna och befolka det med uppsvenskar?

2. Vad utgjorde merparten av avfallet i Stockholm i början av 1900-talet?

3. Vad består det våta av i våtmagasinet på Naturhistoriska riksmuseet?

4. Gustav III bar en enda klädesdetalj under sina silkespantalonger. Vad?

5. Vad måste Sverige göra för Frankrike 1674, eftersom det redan tagits betalt?

 

 

1. Skånes

2. Hästspillning

3. Formalin och sprit

4. En suspensoar

5. Kriga

 

 

 

 

(919)

1. Vilket land hade Hjalmar Branting besökt 1917, när han entusiastiskt berättade att landet var på väg mot demokrati?

2. Vilken skådespelare, som dog 2011, har berättat hur hon gräddade plättar och trallade vid spisen för att visa publiken hur lycklig hon var?

3. Vilket problem orsakade ett kallras på den tiden då man eldade i vedspis?

4. Stockholm har kallats Norden Venedig. Vad kallades Sveaborg?

5. Vad kallades ”Puckstång” och slog igenom på Stockholmsutställningen 1930?

 

 

1. Ryssland

2. Sickan Carlsson

3. Det var svårt att tända

4. Nordens Gibraltar

5. Pinnglassen

 

 

 

 

(918)

1. Vilken del av kvinnoarbetet ökade när linneunderkläderna ersattes av underkläder av bomull?

2. Vilken 1500-talsdrottning växte upp på Torpa stenhus i Västergötland?

3. Varför lyckades inte Tullverket stoppa den flod av smuggelgods som strömmade in?

4. Vilken drottning sa: ”Säg ordet Stockholm och jag får snuva”?

5. Rekordåret var 1780. Då producerades 11,5 kg. Fast, importen samma år uppgick till fler ton. Vad handlar det om?

 

 

1. Tvätt

2. Katarina Stenbock

3. Tullverket var korrumperat

4. Drottning Desirée

5. Silke

 

 

 

 

(917)

1. Vilken 1600-talskung tillbringade en vinter i sjuksäng med ett benbrott i Kungsör?

2. Vilken kung dog 1818?

3. Vem var Magnus Minneskölds och Ingrid Ylvas berömde son?

4. ”Rent rikemansnöje” sa den skeptiske Sven Palme – farfar till Olof – men andra trodde att den kanske skulle kunna användas till varutransporter i framtiden. Vad talar de om?

5. När det turkiska sändebudet i Stockholm, Karadja Pascha, övergått till kristendomen 1885, sände sultanen Abdulahamid II honom en tvåmeterssnodd av fint garn. Vad var det?

 

 

1. Karl XI

2. Karl XIII

3. Birger Jarl

4. Automobilen

5. Ett silkessnöre

 

 

 

 

(916)

1. Vilket av Sveriges minoritetsspråk fick sin prägel kring floderna Rhen och Mosel kring år 1000?

2. Vilken kvinna som sjöng i ett manligt röstläge fick sitt internationella genombrott i Wien 1936?

3. Under vilken arkeologisk tidsålder restes Ales stenar?

4. ”Di suger geft ur kroppen å håller en frisk”, sa man en gång i tiden. Vad handlar det om?

5. När exdrottning Kristina konfirmerades i Peterskyrkan inför påven Alexander VII, antog hon ett nytt namn. Vilket?

 

 

 

1. Jiddisch

2. Sara Leander

3. Under järnåldern

4. Löpper å löss

5. Alexandra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(915)

1. Vilken svensk kungaätt emanerar från franska revolutionen?

2. Om vilken kung har sagts att han ”började regera ett befäst fattighus och slutade sina dagar som kung över ett folkhem”?

3. Vilken utländsk huvudstad ligger närmast Stockholm?

4. Svenska mjölkintressenters upplysningsförening, som bildades 1923 ville få konsumenterna att dricka mer mjölk och därmed konkurrera ut en annan dryck. Vilken?

5. På en berömd Georg von Rosentavla finns tre personer: Karin Månsdotter i vita kläder och Jöran Persson i svarta kläder. Erik XIV i en sorts mantel. I vilken färg?

 

 

1. Bernadotte

2. Gustav V

3. Tallinn

4. Kaffe

5. Röd

 

 

 

 

 

(914)

1. Vem, utöver Hedvig Taube, var inblandad i det som på 1730-talet kallades ”riksförargelsen”?

2. Vad ville ledsne Johan III skingra genom att låta sina drabanter skrämma dovhjortarna så att de begynte ”springa upp och neder, tvärt och ändalångs”?

3. Varför byggde karolinerna sina läger spridda över stora områden?

4. Vilka pappersblommor tillverkades de första åren av arbetslösa kvinnor, som fick så dåligt betalt för sitt arbete att de var tvungna att få bidrag för att överleva?

5. Vad fick en flicka på skogården inte hålla i handen med risk för att få sänkt betyg på 1950-talet?

 

 

1. Fredrik I

2. Sina dystra tankar

3. För att minska smittorisken

4. Förstamajblommor

5. En pojke

 

 

(913)

1. Vilken socialdemokratisk finansminister och docent i nordiska språk skrev 1932: ”Den som är försatt i skuld är inte fri”?

2. En av Sveriges mest folkkära konstnärer skrev i sin dagbok: ”Mitt stadigt leende ansikte. Min dolda fasa för livet”. Vem var konstnären?

3. Ornässtugans guider har tidsenliga kläder på sig när de arbetar. Vilken tidsepok handlar det om?

4. Nybyggda Dramatiska teatern som invigdes 1908 hade bara en hiss. Vem skulle transporters i den?

5. Vilket land införde 1884 Nordens första parlamentariska styre, till förtret för Oscar II?

 

 

1. Ernst Wigforss

2. Carl Larsson

3. 1500-talet

4. Kungen

5. Norge

 

 

 

 

(912)

1. På gruvkyrkogården i Sala har en död man begravts med halsjärn. Hur förklarar man det?

2. Stadsstyrelsen i Linköping 1639 ansåg sig ha problem med ”de tiggande gamla och lata käringarna”. Hur kunde man se att de var lata?

3. På Snus- och tändsticksmuseum i Stockholm finns ett antal objekt som på skoj kallas ”de snuskiga snusdosorna”. Varför kallas de så?

4. Vilken Örebroförfattare skrev till Ellen Key om Oscar Wilde: ”Han älskade en ung man – en naturens nyck alltså, oförståelig för de flesta, men i och för sig på intet sätt osedlig”?

5. Vad kallades Sveriges Radios avdelning för tittarkontakt, startad 1963?

 

 

1. Han var dömd till straffarbete i gruvan

2. De satt eller låg när de tiggde

3. Locken har erotiska motiv

4. Hjalmar Bergman

5. Klagomuren

 

 

 

 

(912)

1. Linjeflyg (LIN) grundades 1957. På dagarna transporterades passagerare. På natten kördes huvudsakligen papper. Vad för sorts papper?

2. När kemisten Scheele 1782 destillerade färgämnet berlinerblått med svavelsyra, bildades ett ämne med söt lukt och smak. Vilken giftig gas hade han upptäckt?

3. Inom vilken konststil ser man rena slingrande stjälkar och blomsterknoppar?

4. Från och med 1945 fick kvinnor laglig rätt till samtliga statliga tjänster, utom...

5. Vad symboliserar den elektriska ljusstakens sju armar?

 

 

1. Tidningar

2. Vätecyanid

3. Inom jugend

4. Prästtjänster

5. Veckans dagar

 

 

 

 

(911)

1. Moses Stiller föddes i Helsingfors. Han deserterade från ryska armén och flyttade till Sverige, där han också bytte förnamn. Till vad?

2. En del fartyg går i trampssjöfart. Vad betyder det?

3. Knut Eriksson sjuka hustru gav Gud ett löfte om hon skulle bli frisk. Det blev hon, och maken skrev då ett brev till påven och bad om något. Vad?

4. Vad var en nisseflicka?

5. I och med att det tyska adelsnamnet ”Oxenstirn” förvandlades till Oxenstierna slapp dessa adelsmän kallas ”tjurskallar”. För vad betyder Oxenstirn på tyska?

 

 

1. Mauritz

2. De går inte enligt tidtabell

3. Att hon skulle befrias från renlevnadslöftet

4. Kvinnlig restaurangelev

5. Oxpanna

 

 

 

 

(910)

1. Louis de Creaux’s tjänst vid Lunds universitet på 1600-talet ansågs viktig. I vilken stil- och rörelsebefrämjande aktivitet undervisade han?

2. Vad hette Sovjetunionens sändebud i Stockholm åren 1930–1945?

3. Varför valde många brittiska redare att segla under svenskt flagg vid förra sekelskiftet?

4. Vem var LM Ericssons upphovsman?

5. Till lands kan man ta anställning, men vad tar man på en båt?

 

 

1. Dans

2. Aleksandra Kollontaj

3. För att Sverige var ett låglöneland

4. Lars Magnus Ericsson

5. Hyra

 

 

 

 

(909)

1. Vad konserverade Albert målare 1473?

2. I fredsdokumenten från 1648 stod att östdanskarna skulle få behålla sina lagar. Vilka kallades östdanskar?

3. Juan Arteaga stal kring senaste sekelskiftet ett femtiotal konstföremål, som han förde ut ur Sverige. Var hittade han dem?

4. Vad började man på 1600-talet kalla de ämnen som inte gick att dela upp i ytterligare beståndsdelar?

5. När Beatles medverkade i teveprogrammet ”Drop in” 1963 bad de om, och fick, en autograf av värdinnan. Hon var inte intresserad av deras. Vem var hon?

 

 

1. En änka

2. Skåningarna

3. I landsortskyrkor

4. Grundämnen

5. Lill-Babs

 

 

 

 

(908)

1. ”Stoppa matchen” är en låt från 1975. Vilken match skulle stoppas?

2. Vilken kyrkohistorisk vigsel skedde på palmsöndagen 1960?

3. På en känd Hellqvisttavla rider Peder Sunnanväder och Mäster Knut in i Stockholm 1526. Vad är det för speciellt med deras sätt att rida?

4. I början av 1800-talet kläddes de manliga tjänarna i livré; de kvinnliga i enkel svart klänning. Varför fick de inte vara lika fina?

5. När lundabiskopen Peder Winstrup lades i kistan 1679 placerades även en annan död kropp i fotändan. Vad var det?

 

 

1. Davis Cup-matchen i tennis mellan Sverige och Chile

2. Då prästvigdes de första kvinnorna i Sverige

3. De sitter baklänges på hästryggarna

4. De förväntades inte synas

5. Ett barnfoster

 

 

 

 

(907)

1. Var låg den mekaniska verkstad som i mitten av 1800-talet fick en rysk order på 500 lok, som lastade på ångare vid ”Rysskajen”?

2. Vems lik bars på en bår till Vendels kyrka i Uppland i februari 1577?

3. Arkeologer använder sig av stratigrafi. Vad är det?

4. 1965 byggdes vid Kungens kurva en ”attraktion” som så småningom lockade fler besökare än Gröna Lund. Vad byggdes?

5. Vilken religiös samlingslokal – först i Norden – inrättades 1780 i ett krutförråd i Fredriksborgs fästning på Marstrand?

 

 

1. I Trollhättan

2. Exkung Eriks lik

3. Studier av lagerföljd

4. Ett IKEA-varuhus

5. En synagoga

 

 

 

 

(906)

1. Vilket annat land i väst utöver Sverige beviljade asyl för Vietnamdesertörer?

2. Vilka tre plagg på varann kallades på 1700-talet efter franskt mönster ”den blygsamma”, ”den lättsinniga” och ”den hemliga”?

3. Frihetstidens makthavare hade många suppliker att behandla. Vad var det?

4. 1860 förbjöds husbehovsbränningen, efter en intensiv propaganda som gick ut på att folket höll på att supa ihjäl sig. Vilken var den största anledningen till förbudet?

5. Vilken samvetsklausul upphävde kyrkomötet 1982?

 

 

1. Inget

2. Underkjolarna

3. Petitioner från undersåtar

4. Staten fick härmed en viktig inkomstkälla

5. Prästers rätt att vägra samarbeta med en kvinnlig kollega

 

 

 

 

(905)

1. Karl XII gav order till universiteten att skriva ut de lata studenterna. Var skulle de istället skrivas in?

2. Vilken ideell kulturförening som distribuerar film grundades 1973 av Stefan Jarl?

3. Vilket grek-turkiskt helgonnamn har på svenska reducerats till nisse?

4. Vem var den första kvinnan som begravdes i Peterskyrkan?

5. År 1655 togs en toppig, gulddekorerad hjälm från Warszawa, dit den förts från Ryssland. Vilken tsar har burit den?

 

 

1. I armén

2. Folkets bio

3. Sankt Nikolaus

4. Drottning Kristina

5. Ivan den förskräcklige

 

 

 

 

(904)

1. Vilken hertig förde officiellt befälet i det meningslösa slaget vid Hogland 1788, där tre tusen människor miste livet?

2. Per Brahe hade tur i oturen som dog 1680. Vad slapp han uppleva?

3. 1917 gick den svenska alkoholkonsumtionen ner till den lägsta nivå på århundraden. Vad hände?

4. Läran om de fyra kroppsvätskorna återspeglades i stånden. Prästerna var t.ex melankoliska. Vem var sangvinisk?

5. Två grenar var öppna för kvinnor på de olympiska spelen 1912. Den ena var simning. Vilken var den andra?

 

 

1. Karl

2. Reduktionen

3. Motboken infördes

4. Adelsmannen

5. Tennis

 

 

 

 

(903)

1. Vem var den förste självlärde diktare som invaldes i Svenska Akademien?

2. Den 24/11 1809 skrev Karl XIII med darrande hand: ”Jag är matt, känner plågor i magen och kan inte tala”. Vad hade hänt?

3. Vilken nittioårig författare sa 1997: ”Dä ä skit å bli gammel”?

4. Vad kallades ”lilla och stora ubu” vid Gustav III:s hov?

5. Vilka återkommande figurer i Söndags-Nisse och Strix tecknades med stor näsa, mörkt krulligt hår och stora fötter?

 

 

1. Harry Martinson (1949)

2. Han hade fått stroke

3. Astrid Lindgren

4. Avföringen

5. Judar

 

 

 

 

(902)

1. Vem gifte sig på 1230-talet med Ingeborg, syster till Erik läspe och halte?

2. Sommaren 1838 reste skotten Samuel Laing i Sverige. Landets ekonomi, politik och moral fann han bedrövlig, men själva resandet tyckte han var behagligt. Vilket gammalt svenskt system berömde han?

3. Vilken vetenskapsman införde de kemiska tecknen för alla grundämnen?

4. Vad var det som Ivar Lo-Johansson också kallade ”liggande skyskrapor”?

5. Vem blev ny tronarvinge i strid mot Västerås arvsförening 1569, när Johan utsågs till kung? 

 

 

1.Birger jarl

2. Skjutsväsendet

3. Jöns Jacob Berzelius

4. Statarlängorna

5. Sigismund

 

 

 

 

(901)

1.Vilken författare testamenterade sitt hem Strand till ”vilobehövande arbeterskor, som där skulle få träffa och diskutera med bildade kvinnor”?

2. Vilken uppfinnare bodde granne med Carl von Linne?

3. Ledamöterna i första kammaren var alla rika. Det ansågs vara viktigt. Varför?

4. I mitten av vilket århundrade började kvinnor klä sig i trosor?

5. Vilken kung sköt ensam fem stora björnar, tolv älgar, tre vargar, tre lodjur och en räv, vid ett storskall i Nora 1737?

 

 

1. Ellen Key

2. Christopher Polhem

3. Då skulle de inte vara mutbara

4. I mitten av 1900-talet

5. Fredrik I

 

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

26.04 | 17:12

Då har du god allmänbildning. Ber att få gratulera!

...
26.04 | 15:29

Enkelt att lösa utan att titta i facit,Hade inga problem

...
08.05 | 16:34

Hej
Meningen är att någorlunda allmänbildade ska ha glädje av dem. Tråkigt att du tycker att de är för svåra. Ge dig inte, det finns många lätta också.

...
08.05 | 16:29

vem fasen kan svara på dessa värdelösa frågor? källor var?

...
Du gillar den här sidan