Standardsida

Svensk historia, frågor 1102–1200 (Frågor som inte kom med i spelet)

(1200)

1. Vilken färg har birgittinernunnornas fotsida dräkt?

2. Vilken tyskinspirerad huvudbonad började poliserna använda 1887?

3. ”Rydén den röda räven, han tog vår katekes. Bibeln tar han även, om tillfället blott ges”. Ramsan handlade på 1920-talet om statsrådet Värner Rydén. Vilken undervisning hade han avskaffat?

4. Efter att en skvallertidning skrivit om en drunkningsolycka gick försäljningen dåligt för S:t Eriks bryggeri i Stockholm. Hur, menade tidningen, hade olyckan gått till?

5. Förr i tiden skulle ett telefonsamtal ”ringas av”. Man hängde upp luren i klykan och vevade ett par varv. Vad tjänade vevandet till?

 

 

1. Grå

2. Pickelhuvan

3. Katekesundervisningen

4. En arbetare hade drunknat i ett ölkar

5. Telefonisten blev då varse att samtalet avslutats

 

 

 

 

(1199)

1. Vilket yrke hade nästan alltid syltekonornas makar?

2. Vilket ord uppfann Per Albin Hansson 1928 för att beskriva socialdemokratins samhälle?

3. Vad skulle i ett perfekt snört tillstånd kunna omgripas av två manshänder vid 1900-talets början?

4. Tillämpar dubbelspåriga järnvägar höger- eller vänstertrafik i Sverige?

5. Karl Gustav var den sista ärkebiskop som utsågs av Sveriges regering (1997). Vad hette han i efternamn?

 

 

1. Slaktare

2. Folkhemmet

3. En kvinnas midja

4. Vänstertrafik

5. Hammar

 

 

 

 

(1198)

1. Vilken förening med luftigt levnadssätt hade under en period Elise Ottesen-Jensen som ordförande?

2. Vad hette 1800-talsdrottningen som ogillade allt som inte var franskt?

3. Vilken 15-åring och blivande artist satt år 1937 i baksätet, bakom sin mor och far, när bilen krockade och föräldrarna dog?

4. –Människan går inte bara i ett par skor, hon har drömmar också. Vilken arbetarförfattare, som dog 1990, sa så?

5. Vilket politiskt parti kallar sin partikongress för Landsmöte?

 

 

1. Svenska friluftsföreningen (naturism)

2. Desideria (Desiré på franska)

3. Pojken var Povel Ramel

4. Ivar Lo Johansson

5. Liberalerna

 

 

 

 

(1197)

1. Vilken söt, nu mycket vanlig smaksättare, hade många svenskar ännu på 1800-talet knappast smakat på?

2. De prostituerade i 1800-talets Stockholm måste ”gå på byrån” var 14:e dag. Vad var det?

3. Samuel Owens kom till Sverige och idkade kärlek med sin hushållerska. Vad hade han ”glömt” i England?

4. När Andrée-expeditionen skulle passera över nordpolen var det tänkt att de skulle kasta ner något. Vad?

5. Hur mycket mjölk fick man för 29 öre år 1942?

 

 

1. Socker

2. Läkarbesiktning

3. Sin fru (och sina sex barn)

4. En svensk flagga

5. En liter

 

 

 

 

(1196)

1. 1700-talsbönderna var vana att använda en del av skörden till spritbränning. Vad kallas biprodukten som användes till svinmat?

2. ”Gömme och pjätt” lekte barnen också på 1700-talet. Alla utom en gömmer sig. Vad är ”pjätt”?

3. Thomas Thorild menade på 1700-talet att landet skulle ha tryckfrihet och kvinnlig jämlikhet. Sen flyttade han till Svenska Pommern. Varför det?

4. De intagna på spinnhusen måste iaktta en speciell regel angående att tala, skratta och sjunga. Vilken regel?

5. I vilket nuvarande landskap låg den forntida handelsplatsen Uppåkra?

 

 

1. Drank

2. Dunk/ett lätt slag

3. Han hade dömts till landsflykt

4. Det var förbjudet

5. I Skåne

 

 

 

 

(1195)

1. Fram till 1860 bröt korrektionister sten på Stora Essingen i Stockholm. Vilka var de?

2. På Karolinska institutet ”kom även de mest onyttiga till nytta”, skrev P A Fogelström. Vilken nytta gjorde de där?

3. Barnrikehusen på 1930-talet hade ett rabattsystem för hyrorna. Vilket var till exempel villkoret för att få 40% lägre hyra?

4. På 1850-talet inrättades anläggningar, på vars kontor stadsborna lämnade en nyckel och en 50-öring. Då fick de en nummerplåt på vilken det kunde stå: ”Kommer i natt”. Vilka kom?

5. ”Lilla Fördärvet” besjöngs av Bellman. Vad var det?

 

 

1. Lindrigare brottslingar under ”uppfostran”

2. Läkarstudenter fick dissikera dem

3. Man skulle ha fyra barn

4. Latrinhämtarna

5. En krog

 

 

 

 

(1194)

1. Vad kallas enligt den svenska sjölagen ett fartyg om skrovet är minst 12 meter långt och fyra meter brett?

2. Kungarna Magnus, Inge och Erik står staty på Nytorget i Kungälv. Vem av dem representerar Danmark?

3. I vilket sammanhang skrivs adelsnamnsprefixet med stor bokstav?

4. Vem var den första kungen sedan 1689 som inte gravsattes på Riddarholmen i Stockholm?

5. Vad kallades förr en motbjudande och enfaldig person, med eller utan snus?

 

 

1. Skepp

2. Erik (Ejegod)

3. Inte i något sammanhang

4. Gustav VI Adolf

5. Mumrik

 

 

 

 

(1193)

1. Vart kommer man om man ringer 099-510 10?

2. Vilken sjukdom ger barn den typiska smultrontungan?

3. S:t Eriks bryggeri i Stockholm använde på 1800-talet järnhagel i varmt vatten för ett visst syfte. Vilket?

4. Vad, menade Märta Helena Reenstiern, skulle kunna säljas efter vikt i kryddbodar till strutar för kaffe, socker, såpa?

5. Vilken poet sitter som gjuten på en parksoffa i Filipstad?

 

 

1. Ring P1 SR

2. Scharlakansfeber

3. För att diska rent flaskorna

4. Hennes dagböcker

5. Nils Ferlin

 

 

 

 

(1192)

1. I de kollektivhus som började byggas på 1930-talet fanns två ”sopnedkast”. Ett för sopor. Vad slängdes i det andra?

2. Vilken yrkeskår motarbetade envist Sveriges första sjuksköterskeutbildning som trots motståndet startade i Uppsala 1867?

3. Under stora nordiska kriget måste soldaterna för att mätta sin hunger döda hästarna. Vad kunde de äta sen?

4. Åvägabringa, vad betyder det?

5. Vem satt i sin loge på Dramaten i Stockholm i oktober 1874 och rapporterades ha klappat ”nådigt sina höga händer”?

 

 

1. Tvätten

2. Läkarkåren

3. Hästarnas havre

4. Åstadkomma

5. Oscar II

 

 

 

 

(1191)

1. En annons från 1882 visar öppettider för badhuset och vad man fick låna av ”badvakterskan” för fem öre. Vad fick man låna?

2. ”Fiskar fångar man med krok, fåglar med nät”, sades det på 1700-talet. 2. Vad fångade man med maskerader?

3. Vilken kvinna, född i Florens, dog i London 1910, samma år som Svensk sjuksköterskeförening bildades?

4. Vilken yrkesgrupp hade ”ett fasligt sjå” i sitt arbete?

5. Vilken krydda, en gång levererad av Hansan, är viktig i Gotlands landskapsrätt?

 

 

1. En badhandduk

2. Flickor (oskulder)

3. Florence Nightingale

4. Sjåarna (hamnarbetare)

5. Saffran (Saffranspannkaka)

 

 

 

 

(1190)

1. Vilket arbetsrättsligt förhållande försvann i och med att Gunnar Sträng och godsägare Gösta Liedberg skrev under ett fackligt avtal 1944?

2. Vad är en tjälknöl?

3. Under 1980-talet ansökte Lidköpings kommun om att få byta namn. Vad hade invånarna blivit ”så trötta” på?

4. Vad är Aura, Svea och Nore?

5. Vilken författare hade, enligt finansminister Gunnar Sträng, ”djup okunskap i skattepolitikens irrgångar”?

 

 

1. Statarsystemet

2. Långtidstillagad ugnsstek

3. Att förväxlas med östgötska Linköping

4. Finland, Sverige och Norge

5. Astrid Lindgren

 

 

 

 

(1189)

1. Vilket asiatiskt land köpte 1973 ettusen Volvo 144, men ”glömde” betala dem?

2. Blodiglar användes för mindre åderlåtning. I vilket syfte klippte man av deras bakdel?

3. På vilket öppet fält med bergshöjder i Stockholm började man på 1600-talet, exercera och simulera krig?

4. På 1600-talet förgylldes ibland piller för medicinskt bruk. Varför gjorde man det?

5. En annons från 1882 visar öppettider för badhuset i Lindesberg och anger tiderna då röd respektive blå flagga visas. Vad anger flaggorna?

 

 

1. Nordkorea

2. Då blev de inte mätta

3. Ladugårdsgärde (nu: Gärdet)

4. Man trodde att guld hade läkande effekt

5. De visar om det är damer eller herrar som badar

 

 

 

 

(1188)

1. I ett omklädningsrum i Falu koppargruva finns en ugn som förr användes för upptining. Vad skulle tinas upp?

2.Vilken författare bodde och arbetade i sitt torp Johannesdal i Ösmo till sin död 1964?

3. När använde flickorna hoppstenar?

4. Vilken var 1900-talets värsta farsot?

5. Av vilket märke var den populära traktorn Grållen på 1950-talet?

 

 

1. Dynamit

2. Moa Martinson

3. När de hoppade hage

4. Spanska sjukan

5. Ferguson

 

 

 

 

(1187)

1. En av alla som förskräckt såg på när Eldkvarn brann 1878 var en 12-årig pojke. Han skulle i vuxen ålder rita en ny byggnad att uppföras på platsen. Vad hette pojken?

2. Sunarna och hårdrockarna var proletära och modsen och syntarna medelklassiga på 1900-talet. På 1800-talet fanns grilljannar och kvantingar. Vilken grupp representerade då medelklassen?

3. Efter en kemisk formel skriver kemisterna ibland ett s inom parentes. Det betyder ”solidus” på latin. Vad betyder det på svenska?

4. Vad kallas ett flyttblock som går att vagga med handkraft?

5. På en känd annons för Cirkelkaffe syns en plantagearbetare med en halmhatt på huvudet. Vad hänger som prydnad i hans öra?

 

 

1. Ragnar Östberg

2. Grilljannarna

3. Fast (ämne)

4. Runkesten

5. En cirkel

 

 

 

 

(1186)

1. Vad kallas platsen ovan jord enligt gammal, ännu gångbar gruvterminologi?

2. Vilken förmörkande sovrumsinventarie började under senare delen av 1800-talet vara utrustad med fjäder?

3. När, på 1700-talet, prästen kom på husförhör vintertid i en avlägsen finsk by, drog man in en släde i pörtet. Varför det?

4. Vilken konstnärs postuma självbiografi ”Jag” utkom 1931?

5. Vilken megalitisk bronsåldersgrav konstruerades för arkeologen Oscar Montelius räkning 1921?

 

 

1. Dagen

2. Rullgardinen

3. Prästen sov i släden

4. Carl Larssons

5. En dös

 

 

 

 

(1185)

1. Vilken vokal uttalas i svenskan och norskan ibland utdraget på ett uttalsmässigt sätt unikt i världen?

2. Sveriges Allmänna Rösträttsförbund som bildades 1890 i Linköping antog en landskapsblomma som symbol. Vilken?

3. A H Edelcrantz skrev i början av 1800-talet texten ”Bevare Gud vår kung” till en engelsk sång. Vilken?

4. Vilken sång slutar med att ”våra fäder sova under kyrkohällen”?

5. Vad ska man ha gjort för att få priset Slangbellan?

 

 

1. U

2. Blåklinten

3. God save the King

4. Sverige, (Sverige, fosterland)

5. Korats till årets bästa barnboksförfattare

 

 

 

 

(1184)

1. Ulla Jacobsson och Jarl Kulle gestaltade kungaparet i filmen Karin Månsdotter från 1954. En annan stor roll hade Ulf Palme. Vem föreställde han?

2. En gång påpekar heliga Birgitta, när hon talar med Gud, att Sverige har en väldigt kort sommar. Herren visar sin välvilja och ger landet några extra sommardagar i början av oktober. Vad kallas dagarna?

3. Vad kallas en gift kvinna som arbetar oavlönat i hemmet och som försörjs av sin make?

4. Längst in finns ett runt rapsfrö. Vilka leksaker tillverkas i Tollarp?

5. Vilket ord från lågtyskan blev frokoster i fornsvenskan?

 

 

1. Jöran Persson

2. Brittsommar

3. Hemmafru

4. Stenkulor

5. Frukost

 

 

 

 

(1183)

1. Vad lades traditionellt i blöt på Annadagen (9/12)?

2. I en tennburk från regalskeppet Kronan finns fortfarande kvar rester efter potkes. Vad är det?

3. Fattighjon som kom till de nybyggda ålderdomshemmen framförde klagomål: ”Det gjorde vi ju som barn, men inte sen vi blivit vuxna och förståndiga”. Vad protesterade de emot?

4. Vilka kvinnor skulle få stor uppmärksamhet, och även fördömanden, om de visade sig utomhus utan hårbeklädnad?

5. Vad lekte barnet med som sa: ”Tupp,tupp, men ingen höna”?

 

 

1. Lufisken

2. Riven ost i sprit

3. Att bada (och bli skrubbad)

4. De gifta kvinnorna

5. Ett höstrå

 

 

 

 

(1182)

1. Ordet ”hjon” var inte nedsättande i fornsvenskan. Vad var ett hjon?

2. Hus på landet hade ofta förr en anderstuga. Vad var det?

3 Ett linhårigt barn kallas ju lintott, men vad är en lintott?

4. Anders Lindeberg skrev 1816 skriften ”Några tankar om en svensk tronföljares uppfostran”. Kronprinsen läste och gav författaren en frikostig ersättning, för vad?

5. Erik har namnsdag den 18 maj. Vad händer den 18 maj 1160?

 

 

1. En familjemedlem

2. Finrum, annars ouppvärmt förråd

3. Den mängd lin som anbringas på linfästet för spinning

4. För att skriften inte skulle publiceras

5. Erik den helige dödas

 

 

 

 

(1181)

1. Investmentbolaget Kinnevik använde ofta en viss bokstav i sina tidnings-, radio- och TV-produkter. Vilken?

2. Hur gjordes utrangerade personbilar så starka att de dög som epatraktorer i jordbruket?

3. Vad är en stänktapet?

4. Vad mumlade den medeltida brudgummen när han först trädde ringen på brudens tumme, sen på pekfingret, sen på långfingret?

5. Om husbondeparet på 1700-talet hade små barn fanns det ofta drängar och pigor på gården. Varför ”om”?

 

 

1. Z

2. De växlades ner

3. Tapet med mönster av färgstänk

4. I Faderns, Sonen och den Helige Andes namn

5. När barnen växte upp kunde de ersätta drängarna och pigorna

 

 

 

 

(1180)

1. Vad heter gudinnan med de magiska äpplena?

2. Vilka kyrkotjänare var sedan 1686 års kyrkolag och fram till 1842 viktiga läs- och skrivlärare?

3. Vilket yrke hade fyra generationer av släkten Pasch?

4. Vilket inre organ ansågs tidigare kunna göra kvinnor hysteriska?

5. Vad kallades en symmetrisk mangårdsbyggnad med farstu och ingång i mitten?

 

 

1. Idun

2. Klockarna

3. De var målare

4. Livmodern

5. Parhus

 

 

 

 

(1179)

1. Vad betyder huld?

2. Vad skulle man inte göra om man bjöds på begravningskarameller?

3. Ofta hörs: ”Min morfar var mörk, för han härstammade från…ja, vad? Vad vill vi så innerligt gärna härstamma från?

4. Vilka, menade herrhutisterna på 1700-talet, var ”blodiglar som levde av såren på Jesu kropp”?

5. 1874 hade Sverige flest meter per invånare än de andra länderna i Europa. Meter, av vad?

 

 

1. Tillgiven/mild

2. Äta upp dem

3. Vallonerna

4. De själva

5. Järnväg

 

 

 

 

(1178)

1. Vilka högtidsklär sig i ”fyra vindarnas mössa”?

2. 1945 skuffades en åsna ut från ett flygplan över Södertörns lantbruksmöte. Vilken produkt annonserade så med hjälp av det arma djuret som landade i fallskärm?

3. Vilken författare är Ordenssällskapet Par Bricole intresserat av?

4. Stol nummer 17 i Svenska Akademien intogs 1953 av den avlidnes son. Vem intog stolen?

5. Vilken rebell står staty på Gamla torget i Virserum?

 

 

1. Samerna

2. Karlssons klister

3. Carl Michael Bellman

4. Dag Hammarsköld

5. Nils Dacke

 

 

 

 

(1177)

1. Vilken mäktig härskare såg 1562 sin tilltänkta ingå äktenskap med hertig Johan av Sverige?

2. Vad kallas det stora slaget 1598, som brukar anges som Sveriges sista religionskrig på svensk mark?

3. Vad kallas den vanligaste vävbindningen, där varje tråd går omväxlande under och över en korsande tråd?

4. En tubaist, var det en musiker, en rördragare eller en kanongjutare?

5. Vad fick 1800 kvinnor utprovade av Elise Ottesen-Jensen, ofta bakom draperier, ibland bakom ett uthus?

 

 

1. Ivan den förskräcklige

2. Slaget vi Stångebro

3. Tvåskaft/tuskaft

4. En musiker

5. Pessar

 

(1176)

1. Vilken del på en båt hette överlopp fram till slutet av 1600-talet, innan det ersattes av ett ord på fyra bokstäver?

2. Vilka gryn används i en klassisk grynkorv?

3. Vem är den bäst dokumenterade medeltida svenska personligheten?

4. Bönderna samlade ihop halm, löv, bark och vass inför vintern. Vad skulle det användas till?

5. På ny mark kallad Norr Mälarstrand byggdes Eldkvarn i början av 1800-talet. Marken hade skapats av landhöjningen och av, vad mer?

 

 

1. Däck

2. Korngryn

3. Heliga Birgitta

4. Djurfoder

5. Sopor

 

 

 

 

(1175)

1. Vad kallas en grupp versrader som rytmiskt bundits ihop av ett versmått?

2. Varför köpte sig biskop Knut Bosson i mitten av 1400-talet ett par ”oculares vitreos”?

3. Vilken tid på året toppar försäljningen av lusmedel?

4. Sällskapet DBW i Visby grundades 1814. Bokstaven B står för var vännerna (W) gjorde en gång om året. Vad?

5. När Kiruna stadsplanerades skapades ett brutet gatunät med krökta gator. Vad var det för idé med det?

 

 

1. Strof

2. Han såg dåligt

3. På hösten, efter skolstarten

4. Badade i havet (De Badande Vännerna)

5. Meningen var att det skulle förhindra vinden att ta fart

 

 

 

 

(1174)

1. Vilket år gick Sverige med i 30-åriga kriget? Halva svaret finns i frågan.

2. Han skrev ”Glad såsom fågeln”, ”Sjung om studentens lyckliga dag” och ”Vintern rasat”. Han hette Herman i förnamn. Hur var efternamnet?

3. Vilken glad partiledare uppvaktades valnatten 1976 genom att ungdomar tågade till hans bostad sjungande nationalsången?

4. Var det förmånligt eller till nackdel att sitta på undantag?

5. Vilken svensk hertig gifte sig den 4 oktober 1562 i katedralen i Vilnius?

 

 

1. 1630

2. Sätherberg

3. Gösta Boman

4. Förmånligt

5. Johan

 

 

 

 

(1173)

1. Vilket tyg kallades kattun förr i tiden?

2. När Rika Maja ges en kristen begravning rusar hennes renhjord ut i Bottenviken och drunknar. Vad är orsaken till olyckan?

3. Växten Linnea kallades ”torrvärksgräs” och ansågs lindra mot, vad?

4. Det var sällsynt, men det förekom att statare fick halv stat. Hur kom det sig?

5. Vilka två av dessa tre: häst, vapen, krigare, stod den skattebefriade rusthållaren för?

 

 

1. Bomullstyg (i tvåskaft)

2. Hon ville ej begravas kristet

3. Reumatism, gikt, podager med mera

4. Om stataren var kvinna utgick bara halv stat

5. Häst och krigare – staten ansvarade för beväpningen

 

 

 

 

(1172)

1. Vilken liten ungdomstidning utgavs 1945–1963?

2. På mitten av 1960-talet reste många svenskar till Norge för att handla. Ofta tog de med sig ”margarinungar”. Vad var det?

3. Wallenberg-familjen bekostade uppförandet av Sjöfartshistoriska museet i Stockholm 1933 på villkor att ingen ”skolåda” skulle byggas. Vad menades med det?

4. ”Nederskolan” sa man på 1800-talet. Vad var det?

5. Plysarna plockade bort skräp, från vad?

 

 

1. Fickjournalen

2. Barn som ökade införselkvoten

3. Den skulle inte få uppföras i funktionalistisk stil

4. Den förgymnasiala utbildningen

5. Från textilmaterial

 

 

 

 

(1171)

1. På Maria Magdalena kyrkogård i Stockholm står det på en skylt: ”Maria Kristina Kiellström”. Vem var hon?

2. Vad är ett slagghus?

3. Vad var norrlandsläseriet?

4. Ett av 2017 års nyord var direktare. Vad betyder det?

5. På 1800-talet fanns det många målare som under vintern målade tavlor med damer och herrar i fina kläder, men utan ansikten. Varför gjorde de det?

 

 

1. Ulla Winblads förlaga

2. Byggnad uppförd av slaggsten

3. Frikyrklig verksamhet i Norra Sverige

4. Kremering och begravning utan föregående akt

5. För att sommartid resa runt och påmåla kunders ansikten

 

 

 

 

(1170)

1. Fysikern Anders Jonas Ångström föddes år 1814 i Medelpad. I vilken ort?

2. Vilken svensk motsvarighet hade Storbritanniens Vera Lynn?

3. Vem skrev Fröknarna von Pahlen?

4. Vilket var heliga Birgittas efternamn, som knöt an till hennes fars förnamn?

5. Vad heter bastu i plural?

 

 

1. Ånge

2. Ulla Billquist

3. Agnes von Krusenstierna

4. Birgersdotter

5. Bastur

 

 

 

 

(1169)

1. Vem skrev 1848 repliken: ”Fan ska vara teaterdirektör”?

2. När medeltidens överklass bjöd på kalas, satt matgästerna inte runt bordet, utan alla satt på samma sida. Varför hade man en öppen sida?

3. Gustav Vasa bytte i regel ut sina skattefogdar efter tre år. Varför gjorde han det?

4. När apoteken själva blandade sina droger fick flaskan antingen en röd eller vit etikett. Det var en viktig uppdelning av användningsområden. Vilken?

5. Vilken svensk sjuksköterska var mycket nära att arkebuseras som spion under oktoberrevolutionen 1917?

 

 

1. August Blanche

2. Det var betjäningens sida

3. Så länge kunde de motstå att berika sig

4. Utvärtes eller invärtes bruk

5. Elsa Brändström

 

 

 

 

(1168)

1. Prästen i Pauli kyrka i Malmö fann på 1890-talet att två av konfirmanderna hette Per Hansson. En av pojkarna sa då att han hade ett annat förnamn också. Vilket?

2. Fredrik Bünsow, som valdes till Sundsvalls första stadsfullmäktige, var med undantag av Alfred Nobel Sveriges rikaste man. Vad hade gjort honom rik?

3. En ny typ av vapen fanns 1395 på slottet Tre kronor. Det beskrivs som ”ene grote busse”. Vad var det?

4. Vilken poet beskrev 1934 Margot Hanel som ”min fru”?

5. Vad heter en apparat som genom elektriska stötar kan få igång ett hjärta?

 

 

1. Albin

2. Skogen

3. En kanon

4. Karin Boye

5. Defibrillator

 

 

 

 

(1167)

1. Vid Duvedsby finns ett monument över 4273 döda soldater som var på väg hem från ett krig. I vilket land hade de varit?

2. Vad heter valsen från 1907, som ”går, lek och smek blir i skrevor å snår”?

3. Senator Edwin C Johnson sa i USA:s kongress 1950, att den skådespelerska han tidigare sett som ett föredöme, hade blivit en depraverad kraft i ”det ondas tjänst”. Vem talade han om?

4. Vilket väderuttryck, som endast finns i svenskan, har med 7 oktober att göra?

5. I vilken stad grundades Sveriges första gymnasium?

 

 

1. I Norge

2. Kostervalsen

3. Ingrid Bergman

4. Brittsommar

5. Västerås

 

 

 

 

(1166)

1. Folke Bernadotte förlänades 1941 med Silvervargen av ett visst förbund. Vilket?

 

2. Vad skulle de 36 fåglarna göra för nytta på Andrées luftfärd till nordpolen?

3. Varför fortsatte kronprins Gustav att roa sig i Paris en hel månad efter att hans kunglige far dött?

4. I Nacka finns ett hus från 1909, som är känd under namnet ”Lotterivillan”. Varför kallas den så?

5. Vad var ett konfektbröllop?

 

 

1. Svenska Scoutförbundet

2. De skulle transportera brev

3. Det är först då han får veta det

4. Den var högsta vinsten i ett lotteri

5. Bröllopsfestmåltid av sötsaker och vin

 

 

 

 

(1165)

1. Vilken poet dog 1967 som Svenska Akademiens äldsta medlem genom tiderna?

2. Vilket helgon hedrades i Sankt Hans kyrka i Landskrona?

3. Vad heter huvudpersonen i de berättelser där Herr Oman också spelar en viktig roll?

4. Vilken stad har smeknamnet Potatisstaden?

5. Vilka blad, hela och krossade fanns det 350 ton av på ostindienfararen Götheborg när den förliste 1745?

 

 

1. Bo Bergman: blev 98 år

2 Johannes döparen

3. Ture Sventon

4. Alingsås

5. Te

 

 

 

 

(1164)

1. Varifrån hade den planta hämtats, den som av Linné döptes till Thea sinensis?

2. Sigfrid Aron Forsius var astronom på Karl IX:s tid. Vad, undervisade han, ”var inte taggiga, utan runda”?

3. En omtyckt ”efterrätt” bestod på 1700-talet av marsipan, vispgrädde, kanel, varm mjölk, och så en viktig del till. Vilken?

4. Vad kallas ett sigill anbringat på stampens baksida, för att försvåra förfalskning?

5. I vilken stad höll de danska ärkebiskoparna till, fram till den svenska erövringen av staden?

 

 

1. Kina

2. Stjärnorna

3. Semlor (hetvägg)

4. Kontrasigill

5. Lund

 

 

 

 

(1163)

1. ”Järnvägarna” var förr inte bara banor för tåg. Vad var det mer?

2. Vilken gudinnevagn dras av Hogne och Tovne?

3. På 1800-talet byggdes många soldathem. Vad var det?

4. En veteran från sjuårskriget grät av rörelse och gav skådespelaren Lars Hjortsberg sin dyrbara käpp och sa: ”Denna klenod har jag fått av Fredrik den store. Nu ber jag att få återlämna den till honom”. Vad hade Hjortsberg gjort?

5. På järnvägsbyggena brukade finnas en vitröd flagga som kallades ”katten”.Varför hissades den upp och ner?

 

 

1. SJ-anknuten personal

2. Freja (det var hennes katter)

3. Kristna fritidsgårdar för värnpliktiga

4. Han hade gestaltat Fredrik den store i en pjäs

5. Upp, för arbetsdagens början, ner vid arbetspassets slut

 

 

 

 

(1162)

1. Maj heter hon som varit förlovad med en malaj. Vad heter han som bedrar henne och slukas av en haj?

2. I vilket slott finns ”den ofullbordade salen”?

3. Vilken 1600-talsbiskop gjorde så stor nytta att han förärades en staty utanför Västerås domkyrka?

4. Vilken kung var farfar och namne till Magnus Eriksson?

5. Vilket substantiv förklaras Nordisk familjebok: ”En av viljan oberoende, djup, kraftig och långdragen inandning, varunder käkarna avlägsnas från varandra”?

 

 

1. Axel Öman

2. Skoklosters slott

3. Johannes Rudbeckius

4. Magnus Ladulås

5. Gäspning

 

 

 

 

(1161)

1. I Svenska kyrkan sker alla dop i triniansk form. Vad menas med det?

2. Vilka är de fyra olika stämmorna i en klassisk manskvartett?

3. Poeten Gunnar Ekelöf var förmögen ända fram till år 1932. Sen hade han inte längre så mycket pengar. Vad hade hänt?

4. August Strindberg tolkade 1872 en engelsk barnvisa, som i senare variant blev Bä, bä, vita lamm. Därmed var ett ord utbytt från Strindbergs version. Vilket?

5. För inte så längesen skulle man ha en planeringskalender att göra anteckningar i. En sån hette Filofax. Varifrån kom namnet?

 

 

1. Dopet sker i Faderns, Sonens och den Helige andes namn

2. Förstatenor, andratenor, förstabas och andrabas

3. Han förlorade dem vid Kreugerkraschen

4. Ordet ”svarta” byttes till ”vita”

5. Från eng.”File of Facts”

 

 

 

 

(1160)

1. När Linné och hans snokande sällskap kom till Öland, togs de först för ryska spioner. Nog spionerade de, menade Linné, men för vad?

2. Vilhelm Moberg lanserade på 1950-talet ett ord som sedan dess nästan slagit ut orden nepotism och svågerpolitik. Vilket är ordet?

3. Vad är en smörkyrka?

4. Var byttes Selma Lagerlöf ut mot Astrid Lindgren 2015?

5. Bädda sängen, slakta gäss, spinna. Två av dessa tre handlingar utförde Årstafrun gärna, men en av dem var otänkbar. Vilken?

 

 

1. Vetenskapen

2. Vänskapskorruption

3. En smörform liknande en kyrka

4. På 20-kronorssedeln

5. Bädda sängen

 

 

 

 

(1159)

1. Hur många svarta rutor finns det på ett schackbräde?

2. Vad är en ”springnota”?

3. Vad kan en spetspatient göra?

4. Isidor Behrens dog 1951. På hans gravsten finns AIK:s emblem. Varför det?

5. Vad betyder ordet au pair?

 

 

1. Trettiotvå

2. Smitning från betalningen

3. Fatta egna medicinska beslut pga god kunskap

4. Han grundade AIK (1891)

5. Likställd

 

 

 

 

(1158)

1. Vid en kontroll av ett apotek 1897 noterades: ”På ett ställe äro signaturerna i materialkammaren smutsiga och otydliga, i källaren otydliga och delvis lossnade av fukt”. Vad betyder ”signatur”?

2. Vad kallas den process där fettet i mjölken finfördelas så att den inte flyter upp till ytan?

3. Vad gjorde en medeltida bombare vid tornerspel och andra fester?

4.Vilket ljus brinner ut snabbast, den med tjock, eller den med tunn veke?

5. Varför är det ologiskt att antaga att peppar användes för att dölja dålig smak på skämt kött?

 

 

1. Etikett

2. Homogenisering

3. Slog på trumma eller puka

4. Den med tjock veke brinner fortast ut

5. Den som hade råd med peppar åt inte dåligt kött

 

 

 

 

(1157)

1. Deckarförfattaren Stig Ivar Johansson bytte efternamn 1936. Vilket blev det nya efternamnet?

2. Stabbläggarna på sågverken staplade virket i travar. Vad gjorde klamparna?

3. På ett kyrkomöte i Basel 1434 betonade svenskarna sitt urgotiska ursprung.”Alla är vi släkt med goterna, sa spanjorerna, men de dummaste bor i Norden”. Hur motiverade de påståendet?

4. Förr talades om ABC-städer. Vad stod bokstäverna för?

5. Vilken hopfästande vidja är den länk som metaforiskt håller människan kvar i livet?

 

 

1. Trenter

2. Kvalitésorterade virket

3. Bara de dumma stannar i ett sånt klimat

4. Arbete, Bostad, Centrum

5. Hanken

 

 

 

 

(1156)

1. Vad var det för importerade torkade blad son Linné hade åsikter om när han skrev: ”Warma Watnet fördärfwar wår mage, giör mat-leda och wäder”?

2. Vad kallades på fattighusen den kvinna som utsetts att hålla ordning? Astrid Lindgren har berättat om henne.

3. I sin ungdom gav Nils Ferlin ut tidningarna Julhälja, Påskhälja och Oxhälja. I vilken månad gavs den senare ut?

4. Vad kallades en viss musikledare och mer på skoj en rockvaktmästare?

5. Vilket gammalt ord som finns i en ramsa betyder enligt SAOB ”fisk med lerfärgad bak eller rygg”?

 

 

1. Teblad

2. Kommandora

3. Augusti alt. september

4. Tamburmajor

5. Lerbak

 

 

 

 

(1155)

1. Vilken omsjungen urmakare ansvarade för Storkyrkans tornur på 1740-talet?

2. Vilken honungsfärgad tätting är Närkes landskapsfågel (tji tji tji tji tji tji tjiiiiii)?

3. Vilken stol består av två mot varandra lutande sparrar?

4. Vilket åkdon för vintertransport har köl, stäv, spant och bord?

5. Vilket är det sammanfattande namnet på allt som finns till väders på ett fartyg?

 

 

1. Jean Fredman

2. Gulsparven

3. Takstolen

4. Ackjan

5. Rigg

 

 

 

 

(1154)

1. Efter metoo-kampanjen gjordes upprop i många branscher, även inom kyrkan. Hur löd hashtaggen, hämtad från Skapelseberättelsen?

2. Vilken diktande 1800-talsbiskop menade att folkskolan skulle leda till ”en upplösning av individen och samhället”?

3. I mitten av vilket sekel utspelar sig Jan Guillous berättelse om Arn?

4. Till vilken blivande författare sa redaktör Pälle Segerborg på Vadstena Läns Tidning 1919: ”Ni får vara vad fan ni vill, socialist eller kalvinist eller muhammedan, jag ska göra er till journalist”?

5. Vad trillades förr av naftalin?

 

 

1. Varde ljus

2. Esaias Tegnér

3. I mitten av 1100-talet

4. Vilhelm Moberg

5. Malkulor

 

 

 

 

(1153)

1. Vad kallades en kvinnlig frälsningssoldat som inriktade sig på utsatta bostadsområden?

2. Vilket politiskt parti kallar sin partikongress för Riksting?

3. 

4. Gustaf Mauritz Armfelt lär vara den enda som uteslutits från denna institution från 1786. Vad efterfrågas?

5. 

 

 

1. Slumsyster

2. Kristdemokraterna

3. 

4. Svenska akademien

5. 

 

 

 

 

(1152)

1. Vilka, menade Anna Kinberg Batra, var ”smartare än lantisar”?

2. Vad kallas förfarandet när pengar som förtjänats olagligt överförs på så sätt att de tycks vara legala?

3. Med vilken konstnär gifte sig Emma Amalia Lamm 1885?

4. Johan III bestämde att alla ofrälse manliga Vasabarn skulle adlas. Vilket släktnamn skulle de ha?

5. År 1646 bestämdes att posten på sträckan Stockholm–Halmstad skulle framföras ridande. Hur hade buden tagit sig fram tidigare?

 

 

1. Stockholmare

2. Penningtvätt

3. Anders Zorn

4. Gyllenhielm

5. Springande

 

 

 

 

(1151)

1. Verner von Heidenstam ”längtade stenarna” där barn han lekt. Var låg stenarna?

2. Vid skördetiden 1887 lämnades nittonåriga Matilda hemma. Hon hamnade i en prekärt belägenhet när hon torkade golvet, men klarade av situationen med en tråd och sax. Vad gjorde hon med saxen?

3. Taken i 1600-talets städer var täckta av näver och grästorvor, och användes till bleke. Vad innebar det?

4. Vad är en antavla?

5. Vilken kryddväxt ansågs ha så bra kurerande effekt att den döptes efter det latinska ordet för ”läka”.

 

 

1. I Olshammar

2. Klippte av navelsträngen

3. Vita tyger breddes ut för att blekas

4. Det samma som släktträd

5. Salvia (salvare)

 

 

 

 

(1150)

1. I mars 1935 började Mjölkcentralen tillverka gräddglass. Vilket Shakespeare-inspirerat namn fick den?

2. Vilka två träslag exporteras som Nordiskt trä?

3. Vad lägger man på smörhunden?

4. Briggen Medborgaren, som seglade 1797 från Göteborg med tjära, beck och bräder, skulle till Genua, men kom istället till Tripoli. Varför det?

5. Den logiskt tänkande Christopher Polhem tyckte att det var konstigt att Gud skapar ljuset innan han skapar, vad?

 

 

1. Puck

2. Gran och tall

3. Den kladdiga smörkniven

4. Den blev kapad

5. Solen

 

 

 

 

(1149)

1. Vilken skeptisk drottning kom till Sverige i 24 graders kyla den 22 december 1811?

2. Vilken gammal sed bildade mönster för Postverket på 1600-talet?

3. När Oscar II fyllde år 1883 hölls bal på slottet. Nytt var att en lokomobil stod på slottsvinden. Vad drev den?

4. Hur långt var en tum?

5. När pjäsen ”Skådespelerskan” hade urpremiär på Kungliga Dramatiska Teatern 1873, och fick stormande bifall, satt författaren tyst och obemärkt bland publiken. Hur kom det sig?

 

 

1. Désirée (Desideria)

2. Vanan att sända budkavle

3. Elverket för det elektriska ljuset

4. Lika långt som bredden på en tumme

5. Hon hade lämnat i manuskriptet anonymt

 för kvinnliga författare var inte särskilt välkomna

 

 

 

 

(1148)

1. I en text av PA Fogelström står: ”Om hon inte genast såg till att hon fick laga försvar skulle hon tas in på spinnhuset”. Vad betyder laga försvar?

2. I vilket avgörande ögonblick gick Gustav III i armkrok med Hans Henrik von Essen?

3. Vad kallades den fågelinfluensa som 1918 dödade 35 000 människor i Sverige?

4. Berthe von Suttner var god vän med Alfred Nobel. Hon blev 1905 Nobelprisets första kvinnliga pristagare. Vilket av prisen fick hon?

5. Så här skriver Årstafrun i sin dagbok: Klockan tre for jag till stan med bruna Dockan för min släda och blev hon av alla admirerad.” Vad är bruna Dockan?

 

 

1. Möjlighet att försörja sig

2. När han blev skjuten

3. Spanska sjukan

4. Fredspriset

5. Hästen

 

 

 

 

(1147)

1. Vad är det för djur som dricker ur skålen på apotekets logotyp?

2. Vilket politiskt parti kallar sin partikongress för Landsdagar?

3. Vilken tradition avslutade en talgoxe den 10 januari 1993?

4. Varför demonstrerade tusentals arbeterskor utanför Mjölkcentralens kontor i Stockholm 1917?

5. Vilket moment inom konståkningen uppfanns av Gillis Grafström?

 

 

1. En orm

2. Sverigedemokraterna

3. Sveriges Radios pausfågel (1963–93)

4. Mjölkpriset hade höjts

5. Piruetten

 

 

 

 

(1146)

1. –Man kan ju inte äta sill och potatis varje dag, sa torpar’n, så i morgon äter vi potatis och …

2. ”Lunorna håller nickepinnarna på plats och gör det möjligt för skaften att höjas och sänkas när man trampar på tramporna.” Vad handlar det om?

3. Martha Sandwall-Bergström fick förstapris i en barnbokstävling 1945. Huvudfiguren i hennes bok är en föräldralös flicka. Vad heter hon?

4. Vad är en stäva?

5. I Predikaren, kapitel ett vers nio, kunde de lärda munkarna läsa: ”Nihil sub Sole novum”? Vad betyder det

 

 

 

1. Sill

2. Vävning

3. Kulla-Gulla

4. Mindre (lagg)kärl

5. Inget nytt under solen

 

 

 

 

(1145)

1. Stockholmskan Ellen Ammann flyttade till Tyskland, födde sex barn, blev politiker och arbetade för att kuppmakaren Adolf Hitler skulle utvisas från den delstat där hon verkade. Vilken var delstaten?

2. Vart är man i regel på väg om man passerar genom en svale?

3. På en gravsten i Ekerö kyrka finns en inskription som berättar om Ingeborg, Ermunds dotter. För att läsa texten måste man kunna latin och de speciella bokstäverna. Vad är det med dem?

4. Vad är en drottningmoder?

5. Vilket metallföremål fick den livströtte skulptören Ingel Fallstedt syn på högt uppe på en fönsterpost på ett pensionat i Köpenhamn1899?

 

 

1. Bayern

2. Till matkällaren

3. Texten består av runtecken

4. Mor till en regent

5. En krok

 

 

 

 

(1144)

1. Vad är det för ljudligt föremål i Hilleshögs kyrka som är inbyggt i en ordinär byrå?

2. Vad är ett altarbrun?

3. Vilken fågel heter Turdus merula på latin, är symbol för Robertsfors kommun och har besjungit av Beatles?

4. Vilken är Evert Taubes alter ego?

5. Vad var det som i slutet v 1800-talet gjorde att ”mannen kunde lämna sovrummet utan att framkalla löje”?

 

 

1. En orgel – Sveriges minsta kyrkorgel

2. En broderad bård på ett altare

3. Koltrasten ”blackbird”

4. Fritiof Andersson

5. Pyjamasen

 

 

 

 

(1143)

1. ”Myssan”, sa den resande smålänningen Carl von Linné. Vad talade han om?

2. Vad är en ”pattagris” i Skåne?

3. Vad kallades ”Stocken” och fanns i Stockholm 1889–1966?

4. År 1929 registrerades varumärket Luma. Varifrån kom namnet?

5. Förr sålde apoteken tinkturer av olika slag. Vad är en tinktur?

 

 

1. Mössan

2. En griskulting

3. Stockholmstidningen

4. Från latinets lumen ”ljus”

5. Ett alkoholbaserat örtpreparat

 

 

 

 

(1142)

1. Godkända livsmedelstillsatser har ett nummer i innehållsförteckningen. Framför numret finns en bokstav. Vilken? 

2. Linné påpekar att fnösktickan kan användas för eldslagning, björkstickan som kork. Vilken svamp kan smetas på sängar för att fördriva vägglöss? 

3. Varför gillade inte roddarmadammerna Stockholmshäxan? 

4. Vad fick Samuel Owen för idé när Riddarholmskyrkans träspira brann ner? 

5. Före 1973 kostade bensinen ungefär 1,15 kr/lit. Efter detta år hade priset tredubblats. Vad hände 1973?

 

 

1. E

2. Flugsvampen

3. Det var en passagerarbåt

4. Att ersätta den med en gjutjärnsspira

5. Det egyptisk-israeliska oktoberkriget satte igång

 

 

 

 

(1141)

1. Minst 40 stänger ska varje bonde ha, enligt Kristoffers landslag från 1442. Vad är det bönderna tvingas odla?

2. Vilken poet nominerades, strax före sin bortgång 1911, som en av kandidaterna till nobelpriset i litteratur?

3. Alice Lyttkens skriver om ”En skickelsediger söndag”. Vad betyder det långa ordet?

4. Var är den enda platsen i världen där tre länder med olika tidszoner möts?

5. Det ”ojämförliga” Fältherrens palats uppfördes vid Stockholms ström 1643. Det blev känt under ett annat namn. Vilket?

 

 

1. Humle

2. Gustaf Fröding

3. Händelserik (äv. ödesdiger)

4. Vid Treriksröset

5. Makalös

 

 

 

 

(1140)

1. Vilket var fram till 1860 straffet för att konvertera till katolicismen?

2. Vilken dag börjar kyrkoåret inom svenska kyrkan?

3. Vad hade hänt 1956 då man började kalla mopeder för ”enpetare”?

4. På sensommaren 1751 låg det två stora malmklumpar på Sankta Klara kyrkas tomt i Stockholm. Varför låg de där?

5. När latrinkomposten puttrat några dagar i salpetersjuderiet släppte man ner ett hönsägg i blandningen. Varför det?

 

 

1. Landsförvisning

2. Första söndagen i advent

3. De nya mopederna hade fler växlar

4. Det var två kyrkklockor som smält i branden

5. Om salpeterhalten var tillräckligt stark flöt ägget upp

 

 

 

 

(1139)

1. Vilken underhållning med små ”artister” erbjöds publiken på Mindre teatern på Blasieholmen i Stockholm?

2. Vilka kirurgiska ingrepp intresserar Patientföreningen Benjamin?

3. Vilket föremål i Göteborgs domkyrka är stämt i giss i andra oktaven?

4. Under Gustav III:s regering utfärdades toleransediktet 1781. Gentemot vilka skulle Sverige vara tolerant?

5. När Beatrice Ask var justitieminister ville hon ändra lagen så att en brottsling som angav en medbrottsling skulle kunna få lindrigare straff. Vad kallas en sådan angivare?

 

 

1. Loppcirkus

2. Könskorrigeringar

3. En kyrkklocka (Storklockan)

4. Katoliker i Sverige

5. Kronvittne

 

 

 

 

(1138)

1. Vilken kvinna kallades utomlands ”Furstinnan av Närke”?

2. Vilken, på sin tid, oerhört populär skådespelare står staty i Munkfors?

3. Vilka yrkesutövare fick sitt smeknamn på 1950-talet från den sjungande frälsningssoldaten Anna-Lisa Öst?

4. Greve Gustaf Hamilton i Barsebäck stadgade 1755 att katters öron skulle skäras av för att de inte skulle ta ”agerhönorna”. Vad var det?

5. För att maten ska räcka åt alla rekommenderas vi att ägna oss åt entomofagi i framtiden. Vad ska vi äta då?

 

 

1. Heliga Birgitta

2. Fridolf Rudin

3. Lapplisorna

4. Rapphöns

5. Insekter

 

 

 

 

(1137)

1. På vilket slott berättar guiden för betalande besökare att Eva Sophia von Fersens knähund Cottilion spökar?

2. Vad gör en artillerist med en viskare i handen?

3. Vad är ett gruvspel?

4. Ryssligan mördade ”bolsjeviker” i Stockholm och sänkte kropparna i Norrviken 1919. Ledaren Mohammed Hadjet-laché var den siste i Sverige att dömas till, vad?

5. –Vi hade dejtat samma kille, så vi var tvungna att prata ut först, sa Helena Bergström om sin blivande motspelare i ”Änglagård”. Vem var motspelaren?

 

 

1. Ängsö slott

2. Rengör (viskar) kanonloppet

3. Cylinder som rullar upp hisslinan i en gruva

4. Till döden, men han benådades

5. Rikard Wolff

 

 

 

 

(1136)

1. Vilken industri hyste förr byggnader som kallades skrädhus?

2. Vilket illuminerande föremål skulle kyrkan köpa för den ettöring som en kyrktagen kvinna betalade?

3. Ordet refräng började användas i svenskan på 1700-talet. Från vilket språk fick vi ordet?

4. Vad gör han som drabbats av delirium när han talar strunt?

5. I början av 1900-talet fick den svenska idrottsvärlden lära sig vad mjuk heter på japanska,och att ”jutsu” betyder metod. Vilket är det japanska ordet för mjuk således?

 

 

1. Gruvindustrin

2. Ett vaxljus

3. Franska

4. Dillar

5. Ju

 

 

 

 

(1135)

1. Gustaf Lundberg gjorde stor lycka vid de franska och svenska hoven på 1700-talet. Han var en av Sveriges genom tiderna mest produktiva och ekonomiskt mest framgångsrika. Vad gjorde han?

2. I början av 1900-talet byggdes fyra s k jubileumssanatoier i Sverige. Vilka skulle, överraskande, vårdas där?

3. Vad var det som fram till 1970 kunde vara ”mycket god, god eller mindre god”?

4. 1895 skrev 25 husägare på Sillgatan i Göteborg till Drätselkammaren med en begäran.Vad ville de?

5. Vad hade konsumentkooperationen för anläggning i Wårby?

 

 

1. Målade

2. Fattiga lungsjuka

3. Ordningsbetyget för en skolelev

4. Byta namn på gatan

5. Ett bryggeri

 

 

 

 

(1134)

1. Vilken är den populära benämningen på det vanliga pålägget med små vita fettfläckar?

2. Vad började man att gräva i Forsvik i Västergötland 1810?

3. Henamorum vid Dalälven fick stadsrättigheter av Kristian I 1459. Vad heter staden idag?

4. Vilket barnsligt namn har getts åt smetskrapan av gummi?

5. Vilken kedjerökande monark spelade Per Albin Hansson ofta bridge med?

 

 

1. Prickig korv

2. Göta kanal

3. Hedemora

4. Slickepott

5. Gustav V

 

 

 

 

(1133)

1. Vilken pandemisk sjukdom orsakades av bakterien Yersinia pestis?

2. Nordostpassagen gjorde Nordenskiöld berömd, men som tilltänkt handelsled fungerade den inte. Vilken järnväg byggdes i stället?

3. Vilken är förklaringen till att många människor ända upp i vuxen ålder trott att sälgens ludna knoppar heter ”videungar”?

4. På Livrustkammaren i Stockholm finns en glasskärva från en galavagn som i början av 1800-talet utsattes för stenkastning. Vem satt i vagnen?

5. I Äldre västgötalagen står hur lekare ska behandlas. Där framgår bland annat att en kviga ska föras upp på bäsing. Vad var det?

 

 

1. Pesten

2. Transsibiriska järnvägen

3. De hade sjungit ”Sov du lilla vide ung” som barn

4. Riksmarskalk Axel von Fersen

5. En kulle

 

 

 

 

(1132)

1. I mitten av 1900-talet började även folkskolornas högsta chef tituleras rektor. Vad hade det hetat tidigare?

2. Ernst Rolfs son Sven-Erik rekryterade sig som soldat när tyskarna ockuperat Norge. På vilken sida stred han?

3. På 17–1800-talet angavs en nivå gällande tjänstefolkets lön. Om husbonden inte respekterade nivån kunde han ställas inför häradsrätten. Vad angav nivån?

4. Vad är en kilmössa?

5. I Bottnaryd i Västergötland får Brita Gustavsdotter en ingivelse 1815. Jesus meddelar henne att han gjort ett underverk med gårdens brunn. Vilket?

 

 

1. Överlärare

2. På den tyska sidan

3. Den högsta tillåtna lönen

4. Kalott, sydd av kilformade delar

5. Från och med idag kan den bota sjuka

 

 

 

 

(1131)

1. Kraftkarlen Calle Sven begick en brottningsmatch 1902. Varför hade hans motståndare munkorg och skinnvantar?

2. Laggkärl användes ofta för matförvaring. Av träslagen gran, björk och tall är ett olämpligt. Vilket?

3. Vad vill Målillaborna i Småland kontrollera när de tittar på sitt tolv meter höga rondellmonument?

4. Vad hade sjukhusvaktmästaren hand om innan anestesiologerna tog över?

5. Vad gjorde en kavel och ett bräde i samarbete?

 

 

1. Det var en björn

2. Tall (avger lukt och smak)

3. Temperaturen. Det är en termometer

4. Narkossövning av patienter

5. Manglade textilier

 

 

 

 

(1130)

1. Varför var kronan intresserad av ”dräktig jord”?

2. Vilken otrevlig upptäckt gjorde vice för Svenska Tändsticks AB Krister Littorin i sin arbetsgivaren våning i Paris den 12 mars 1932?

3. En av våra vanligaste julsånger skrevs i början av 1900-talet och heter ”När det lider mot jul”. Vilka är inledningsorden?

4. Vilken sjudagarstradition skapades 1946, efter att en trafikräknare sagt att nästan alla han mötte under dagen såg ut som om de var på väg till en begravning?

5. Vilken gammal älskarinna blev en håruppsättning på 1900-talet?

 

 

1. Av den kunde man utvinna salpeter

2. Han fann Ivar Kreuger död

3. Det strålar en stjärna

4. Vänliga veckan

5. Frilla(n)

 

 

 

 

(1129)

1. Vilket mytologiskt urpar skulpterade Stig Blomberg 1948 för Stortorget i Sölvesborg i Blekinge?

2. Vad är en bult?

3. Vilka banor slutade man tillverka av järn redan i slutet av 1800-talet?

4. Vad finns på 1700-talsgatan Fiskargränd som gör den till Visbys vanligaste vykortsmotiv?

5. Vilken kung tillträdde den 29 oktober 1950?

 

 

1. Ask och Embla

2. En ogängad cylindrisk kropp

3. Järnvägarna (man övergick till stålrälsar)

4. Där finns många (kläng)rosor

5. Gustav VI Adolf

 

 

 

 

(1128)

1. Den första dokumenterade sliparen inom sin genre var Vadstenamunken Johannes Hildebrandi på 1400-talet. Vad slipade han?

2. Vilka två konstruktionselement krävs för att bilda ett skruvförband?

3. När en rektor avgick på 1700-talet överlämnade han färlan till den tillträdande. Vad var det?

4. Svenska Bastuakademien bildades 1988 i Jukkasjärvi. In Sauna Veritas är dess motto. Vad betyder det?

5. I vilken stad finns Östgötarummet med en träskulptur föreställande biskop Brask?

 

 

1. Glasögon

2. En skruv och en mutter

3. En käpp som användes för bestraffning

4. I bastun råder sanningen

5. Linköping

 

 

 

 

(1127)

1. Vid ölbryggning kunde man lägga ner en jästkrans i ölkaret. När mäsken jäst klart tog man upp den. Vilken nytta gjorde den?

2. Ett matbestick består ju ungefär av kniv, gaffel och sked. Men vad är ett bestick?

3. Varför uppmanade Vetenskapsakademien Marie Curie att inte komma och mottaga sitt nobelpris 1911?

4. En brunnsöverdel i medeltidsstil byggdes för Stockholmsutställningen 1897. Den togs tillvara och står nu på en sörmländsk slottsborggård och ser gammal ut. Vilken borggård?

5. År 1894 föreslog en utredning att man i fortsättningen skulle skriva ”andesvag” i stället för det vanliga ordet. Vilket?

 

 

1. Den fick torka och kunde sen användas för att sätta igång nästa jäsning

2. En uppsättning redskap eller instrument i ett fodral eller etui

3. Det gick ett rykte att hon varit sin man otrogen

4. Borggården på Gripsholms slott

5. Sinnesslö eller idiot

 

 

 

 

(1126)

1. Vad kallas med ett verb från 1700-talet att pussas och kramas så att det står härliga till?

2. Från vilken stad kom musikgruppen Knutna nävar, som sjöng in ”Sången om Stalin”?

3. Vilken blivande finansminister sa i ett teveprogram 1989: ”Om jag fick vara statsminister så skulle jag inte göra ett jota, då skulle folk få göra exakt vad de ville själva”.?

4. Vad var det som av faluborna kallades ”Gamla mormor”?

5. När skogsfinnen berättade att han var på väg hem, nämnde han ordet ”pirtti”. Vad betyder det?

 

 

1. Hångla

2. Göteborg

3. Anders Borg

4. Koppargruvan

5. Pörte (hans hem)

 

 

 

 

(1125)

1. Hans Henrik von Essen och Adolf Ludvig Ribbing friande båda till samma kvinna. Hur gjorde de upp?

2. Vad är Botan som anlades 1855 på förslag av magister Hans Petter Gustavsson i Visby?

3. Grosshandlare Abraham Rydberg gav i Stockholm grundplåten till ett stadshus, som han på franskt manér kallade ”hôtel de ville”. Alla kan inte franska, så vad hände?

4. Alla kungliga besökare i Falu koppargruva förs fram till en stenvägg kallad ”Julklappen”. Vad förväntas de göra där?

5. Vilken önskan förmedlades med denna fras: ”Bonus vesper”?

 

 

1. De duellerade

2. Visby botaniska trädgård

3. Man byggde ett hotell (hotel Rydberg)

4. Skriva sitt namn på hällen

5. (En) god afton

 

 

 

(1124)

1. Vad kallas sedan 1500-talet en arbetsledande präst för ett pastorat?

2. Under 1950-talet kunde man läsa hurtiga uppmaningar i annonser. Vilket ord fattas här: ”Tänderna borsta var morgon och kväll – ät gärna ett äpple men ej…

3. Vilken tidigare receptbelagd apoteksvara, som ansågs bota aptitlöshet och högt blodtryck, började Systembolaget sälja 1955?

4. Vilken signatur använde Elise Ottesen-Jensen som skribent?

5. Förr var gårdarnas hus ofta placerade i fyrkant omkring en gårdsplan. Vad kallades med tre bokstäver en sån gårdsplan?

 

 

1. Kyrkoherde

2. Karamell

3. Starköl

4. Ottar

5. Tun

 

 

 

 

(1123)

1. Franciskanmunkarna har ett vitt rep med tre knutar runt midjan. Knutarna symboliserar ordenslöftena Fattigdom, Kyskhet och…?

2. Vilka huvudbonader ”lades på hyllan för alltid” efter Gustav III:s statskupp 1772?

3. Vilken arbetsmarknadspolitisk förändring gjorde i stort sett slut på kafferepen på 1900-talet?

4. Vilken beväringsvals från 1912 handlar om Bohusläns regementes övningsplats?

5. Innan Johan Skytte adlades studerade han på universitetet i Marburg och kallade sig Johan Schroderus. Det är plattyska. Vad betyder det? Hans fars yrke f.ö.

 

 

1. Lydnad

2. Hattar och mössor

3. Kvinnorna började förvärvsarbeta

4. Tjo! Uppå Backamo

5. Skräddare

 

 

 

 

(1122)

1. År 1807 uppfördes Vindala kyrka i Österbotten. Den uppmärksammas på grund av sin form. Såsom varande en dodekagon har den många hörn. Hur många?

2. …slutligen, när raderna lupo tillsammans, spottade han i fingrarne och avnöp skaren”. Vad var en skare?

3.Vems självbiografi ”En miljon för en klackspark” gavs ut 1955?

4. Vilka institutioner ville den socialdemokratiska justitieministern Karl Schlyter avfolka på 1930–1940-talen?

5. Vilken kortspelsterm från 1700-talet betyder ”kasta bort”?

 

 

1. Tolv

2. En ljusveke

3. Nacka Skoglunds

4. Fängelserna

5. Saka

 

 

 

 

(1121)

1. Vad hette byggnaden Eldkvarn i Stockholm före branden 1878?

2. I vilket landskap ligger bron över Stångån, där medeltidens kungar passerade på sina eriksgator?

3. Vilken detalj på officersuniformerna fanns från 1772 till början av 1800-talet?

4. Vilken kategori människor förväntas vara förtjust i rätten ansjovisfräs?

5. Vilka togs in på hospitalen, när lepraepidemierna avtagit?

 

 

1. Eldkvarn

2. Östergötland

3. En vit armbindel

4. Gubbar ”gubbröra”

5. De som var mentalsjuka

 

 

 

 

(1120)

1. Vem föddes 1890, troddes vara dödfödd, men vaknade och blev författare, poet och vissångare, och dog 1976?

2. Efter att ha använt sig av hästar vid rättsskipningar befordrades Göran Paijkull till generalmajor av Gustav II Adolf. Vad gjorde hästarna?

3. Trafiksignalerna består av färgerna rött, gult och grönt. Vilka två färgkombinationer får vi aldrig se? (Rött/grönt och grönt/gult)

4. Vad gjorde en medeltida bälgpipare?

5. Väster om sjön Hjälmaren ligger Närke. Vilket landskap ligger öster om sjön?

 

 

1. Evert Taube

2. Slet isär den dömde

3. Rött/grönt och grönt/gult

4. Spelade på säckpipa

5. Södermanland

 

 

 

 

(1119)

1. Den 12 mars 1926 hjälptes den berusade direktören Sixten Flyborg in i en taxi av Erik von Arbin. Samtidigt stoppade hans skurkaktige kompis in något annat i skuffen, nämligen Sveriges första…Vad?

2. Vad är en dalpil?

3. Andre versen låter så här: ”Svea vår moder hugstor och skön, manar till bragd som i fornstora da´r, vinkar med segerns och ärans lön, med den skörd utan strid man ej tar.” Hur börjar första versen?

4. Vad var ett tjärhov?

5. Vad skulle betalas när Gustav II 1613 gav order om att smälta ner en del av hovets bordssilver?

 

 

1. Bilbomb

2. Armborstpil (skäkta)

3. Sjung om studentens lyckliga dag

4. Lokal i vilken tjära befriades (vräktes) från vatten

5. För att föregå med gott exempel när Älvsborgs lösen skulle betalas

 

 

 

 

(1118)

1. Enligt ett gammalt uttryck har dagen ögon. Vad har natten?

2. På 1700-talet meddelades att kyrkobetjäningen hade ett ständigt sjå med att jaga ut småfåglar från landsortskyrkorna. Vilken attraktiv mat drog dit dem?

3. Vem avslutade en roman med orden: ”Budkavle går! Rid i natt, i natt!”?

4. Vilket smörstint bakverk från Skåne skulle kunna vara – men är inte – uppkallat efter en Disneydvärg?

5. Vilket brännvin har ris och melass som huvudingredienser?

 

 

1. Öron

2. Talgljusen

3. Vilhelm Moberg

4. Butterkaka

5. Arrak

 

 

 

 

(1117)

1. Varför hade skalden Leopold på sin ålderdom sträckta snören i taket?

2. Romanfiguren Sara Videbeck reser till Stockholm för att köpa diamanter. Vad ska hon ha dem till?

3. Hur inleds den dikt vars sista vers låter ”Ankorna hörde jag skrika, och barnen snyfta för bröd – Stjärnorna kvitta det lika, om någon är född eller död”?

4. Inför vilken övning 1938 beordrades stadsborna att gå till bokhandeln och köpa svart papper?

5. Vad hette bondkomikern som skrev Johan på Snibben och Elektricitetsvisan?

 

 

1. Han var blind och kunde då orientera sig

2. Dem ska hon använda till glasskärare

3. Man kan inte räkna dem alla

4. Mörkläggningsövning

5. Skånska Lasse

 

 

 

 

(1116)

1. Vilket efternamn hade fotbollsbröderna Bertil, Knut, Gunnar, Gösta och Göran?

2. Vad hette företaget som bytte namn till Arla 1975?

3. Vad kallas en mustasch som bildar en bruten ring kring munnen?

4. Vad var en apelsinflicka i 1800-talets Stockholm?

5. Vad kallas de vägar som har vägnummer från 1 till 99?

 

 

1. Nordahl

2. Mjölkcentralen

3. Slok-, hästskomustasch

4. En prostituerad

5. Riksvägar

 

 

 

 

(1115)

1. Röskva ”den raska”, bror till Tjalve, är tjänarinna hos en bråkig Gud. Vilken?

2. Gengärden, från tidig medeltid, var början till en svensk institution. Vilken?

3. Vad försäkrades varken vara ”förderfligt för helsan” eller ”utöfva skadligt inflytande å sofvandet” på hotellens skyltar ovanför vreden i slutet av 1800-talet?

4. Varför la filosofiprofessor Nils Biberg ett vedträ under huvudkudden?

5. Hjalmar Söderberg bodde i Köpenhamn under ockupationen på 1940-talet. Varför bar han alltid ett rakblad på sig?

 

 

1. Tor

2. Skatteväsendet

3. Den elektriska belysningen

4. För att han inte skulle sova för länge

5. För att nazisterna aldrig skulle få honom levande

 

 

 

 

(1114)

1. Vilken gammal beteckning för Sverige och dess folk har sitt äldsta belägg på en runsten vid Aspa utanför Nyköping?

2. Vad brukade förr karlarna skicka runt i bänkraden för att hjälpa varann att hålla sig vaken?

3. Vad betyder ”dreja bi”?

4. Upptäcktsresanden Daniel Rolander fick i Surinam sin nattsömn förstörd av ”en gnisslande Gryllus musicus”. Vad var det?

5. Vem var regent i Sverige när exdrottning Kristina dog?

 

 

1. Svitjod

2. En snusdosa

3. Minska båtens fart

4. En sorts syrsa

5. Karl XI

 

 

 

 

(1113)

1. Vilken resande tång ströks från Svenska Akademiens ordlista 2015?

2. I en text från 1700-talet står att man vanligen spådde i kort och grummel. Vad var grummel?

3. Efter en offentlig debatt 1962 skrev Tage Erlander: ”Två gamla gubbar, som i besinningslöst hat går löst på varandra…”. En var han själv. Vem var den andra?

4. Vad kallas de parallella trådarna i en väv?

5. Vilken svensk klassiker började 1966 i Motala?

 

 

1. Biljettång

2. Kaffesump

3. Bertil Ohlin

4. Varp/ränning

5. Vätternrundan

 

 

 

 

(1112)

1. Vilka fick man inte längre slå 1979?

2. Under första delen av 1900-talet kunde man köpa sig en pappersstrut med restprodukter på Hälls konditori. Vilken restprodukt?

3. En läkarbok från 1700-talet rekommenderar att man ska sova på sidan och aldrig på blöta fjäderdynor. Vad menades med ”blöta”?

4. Vilket folk bodde i Krämarstaden i Finnerödja i början av 1900-talet?

5. Vilka två ord hade Carl von Linné bytt ut när han i Gustav III:s bibelkommission föreslog meningen: ”electricus vitalis svävade över vattnet”?

 

 

1. Sina barn

2. Bakelsesmulor

3. Blöt betydde mjuk

4. Romer/resande

5. Guds ande

 

 

 

 

(1111)

1. Vilket bibliotekssignum har ämnet historia?

2. Vilken importvara från Tysk-romerska riket tvättade Erik XIV fötterna i enligt hans räkenskapsbok?

3. Vilka tre dåligheter uppmanades 1800-talsstudenterna att avstå ifrån? Den första brukade tillta med åren, de andra minska.

4. Vilken regel i religiösa hem fick många att efter aftonbönen och avklädandet behålla en strumpa på?

5. En del bordsur från 1700-talet hade roterande urtavla med perforerade siffror. Varför var de konstruerade så? Bakom fanns ett ljus.

 

 

1. K

2. Vin (Rhenvin)

3. Vin och kvinnor och sång

4. Efter avklädandet fick man inte prata

5. Bakom fanns ett ljus. Tiden kunde avläsas nattetid

 

 

 

 

(1110)

1. På 1700-talet blev det ljusare i kyrkorna, när man slog upp stora fönster. Vilken annan åtgärd ökade ljuset ytterligare?

2.På 1700-talet började man att ”vara på kanelen”. Varför sa man så?

3. På en kommersiell inrättning stod att läsa i slutet av 1700-talet: ”Fyra ljus i raden, för prinsessan ifrån Baden”. Vad hette hon?

4. Vilket klädesplagg var en linbracka?

5. Förr jagade man kaniner med hjälp av frettar. Vad var det för djur?

 

 

1. Man kalkade över de medeltida målningarna

2. Kanel var en vanlig brännvinskrydda

3. Fredrika Dorotea Vilhelmina

4. Ett par byxor av linne

5. Illrar (tama)

 

 

 

 

(1109)

1. På rådhuset i Falun fanns i slutet av 1700-talet en tavla under vilken det stod: ”Blott min överhet är nöjd, vågar jag mitt liv med fröjd”. Vad fanns på bilden?

2. Den 14 juni 1694 tog sig Karl XI upp i Torneå klockstapel och stannade till den 15 juni. Vad ville han se?

3. August Strindberg sa sig i drömmen ha hört sin släkting ropa på hjälp. Var befann sig släktingen?

4. Överklassbarn fick lära sig att inte konversera med sina domestiker. Vad var det?

5. I vilken värmländsk stad firas Oxhälja, en av Sveriges största marknader med anor från 1600-talet?

 

 

1. En gruvarbetare

2. Midnattssolen

3. På Svalbard

4. Tjänstefolk

5. Filipstad

 

 

 

 

(1108)

1. Vilken variant av ordet kurs används sedan 1500-talet, när någon ger sig iväg?

2. Vilken skald intresserar kulturföreningen Kulörta Lyktor?

3. Vilken drottnings kyrktagning firades i december 1778 då ett femtiotal personer trampades ihjäl?

4. Vad kallas ett segelfartyg med minst tre master med råsegel?

5. Gustav Fröding skrev: ”Så kommer där ett troll och tjåvar och tar på min fattiga kropp…”. Vad betyder ”tjåva"?

 

 

1. Kos

2. Nils Ferlin

3. Sofia Magdalenas

4. Fullriggare

5. Tafsa

 

 

 

 

(1107)

1. Till vem säger Gud 1344: ”Du ska vara mitt språkrör”?

2. ”Rus in urbe” var ett latinskt uttryck som berättar något om boskap. Vad?

3. Varför sov Karl XII bättre om han hade kanonkulor under sängen?

4. Hur översätts denna dialog från de lärdas medeltid: ”Quota est hora? Sonuit tertiam”?

5. Vad är en ljusknekt?

 

 

1. Heliga Birgitta

2. Boskap fanns i städerna

3. De var glödgade och gav värme

4. Hur mycket är klockan? Klockan är tre

5. En träplugg med uppstickande spik för ljusstump

 

 

 

 

(1106)

1. Lutheranerna menade att helgondagarna stod i strid med bibeln. Hur?

2. Vilket genus har solen och vilket har månen i svenskan, tvärt emot de klassiska språken?

3. En gång före sin karriär kryper Olof Rudbeck ner i en dubbelsäng bredvid en ung präst. ”Har du fransosen?”. ”Nej”, svarar prästen. ”Det har jag”, ljuger Rudbeck. Varför säger den fulingen så?

4. Vad får yxor och bilor att spricka i Norden, enligt 1500-talets Olaus Magnus?

5. Lasse i Gatan var kapare och sjörövare. Han beskyddades av en kung. Vilken?

 

 

1. Vilodagen var den sjunde veckodagen, inga andra nämns

2. Solen har feminint genus, månen maskulint

3. Han får ha sängen för sig själv

4. Den stränga kylan

5. Karl XII

 

 

 

 

(1105)

1. I vilket väderstreck låg herrsidan i kyrkorna?

2. Sundet mellan Fyn och Själland omnämns ofta i svensk historia. Vad heter det?

3. Studenterna i Lund hade på 1860-talet en väckare som klockan fyra på morgonen ropade: ”Tempus est legendi”. Översätt!

4. Vad sträcker sig från Sjötorp vid Vänern till Mem i Slätbaken?

5. ”Kungens spel”, sa man på medeltiden. Vad var det?

 

 

1. I söder

2. Stora Bält

3. Det är läsdags

4. Göta kanal

5. Schack

 

 

 

 

(1104)

1. Den sista skulden till Turkiet återbetalades 1738 i form av ett fullt utrustat fartyg. Varför fick ”sista skulden” betalas en gång till med ett liknande fartyg?

2. 1846 infördes Philadelphiasystemet i svenska fängelser. Därmed skulle fångarna lättare ledas in på ”den rätta vägen”. Vad var det nya?

3. En lag rörande oskuld avskaffades 1921. Vad stipulerade lagen?

4. ”Snuskpelle” var det ingen som sa före 1845. Varför det?

5. Vilka var ”latrinstudenterna på Östermalm” 1905?

 

 

1. Det första fartyget förliste

2. Fångarna isolerades i egna celler

3. Kvinnan måste vara oskuld vid giftermålet

4. Barnboken Pelle Snusk utkom på svenska år 1845

5. Studenter som hjälpte strejkbrytarna med latrinhämtning

 

 

 

 

(1103)

1. Vad är ett talande vapen inom heraldiken?

2. Vilka tre spår finns på en kärrväg?

3. Tornväktaren i Lidköping skulle flera gånger i timmen vrida om fyra nycklar i sin klocka. Varför hängde de på utsidan?

4. ”Trygga räkan” var barns tolkning av ”Tryggare kan…”. Vilken text blev i barnamun ”Det är saligt att samla citron”?

5. Kajsa Warg gjorde ibland rätterna aptitliga med ”snömos”. Vad var det?

 

 

1. Vapen som rebusartat illustrerar vapenägarens namn

2. Två efter vagnshjulen och ett efter hästhovarna

3. För att han skulle tvingas att luta sig ut

4. Det är saligt att samlas i tro(n)

5.Uppvispat gräddskum

 

 

 

 

(1102)

1. Vad heter hjärtats nyckel i Svenska Sångarförbundets motto?

2. Vilken stads förste styresman hette Jacob van Dijck?

3. Vilken adlig politiker sa 1993: ”Herr talman! Eftersom frågan är när jag kom till Sverige har ställts många gånger, skall jag ange året exakt. Det var 1567. Ändå ser jag ganska frisk och förhållandevis ung ut”?

4. Orden i Svenska Akademiens ordbok är sorterade efter sina begynnelsebokstäver. Vilken bokstav tog 40 år att behandla?

5. Vad kallades under medeltiden en lättsam ung dam som vid tillfällen lät en klädesflik öppna sig på ett mindre sedligt sätt?

 

 

1. Sång

2. Göteborgs

3. Ian Wachtmeister

4. Bokstaven S

5. Flicka

 

 

 

 

(1101)

1. År 1856 invigdes Örebro järnvägsstation. Den 5 mars avgick det första tåget till Nora. Vad hette loket som hade samma namn som kungen?

2. Vilken egotrippad treordig uppmaning är Nordiska museets devis?

3. Oskummad mjölk kostade 65 öre litern 1919. Var den skummade mjölken dyrare eller billigare?

4. Vilka jordbrukare var uppskattade av kronan på 1600-talet och kunde få ett ”stubbarättsbrev” som gav dem sju års skattefrihet?

5. Vilka grovarbetare hade ofta, uppstickande ur bakfickan, ett redskap i form av en krok med handtag?

 

 

1. Oscar

2. Känn dig själv

3. Billigare (32 öre litern)

4. Svedjebönderna

5. Sjåarna

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

26.04 | 17:12

Då har du god allmänbildning. Ber att få gratulera!

...
26.04 | 15:29

Enkelt att lösa utan att titta i facit,Hade inga problem

...
08.05 | 16:34

Hej
Meningen är att någorlunda allmänbildade ska ha glädje av dem. Tråkigt att du tycker att de är för svåra. Ge dig inte, det finns många lätta också.

...
08.05 | 16:29

vem fasen kan svara på dessa värdelösa frågor? källor var?

...
Du gillar den här sidan