Den svenska myllan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Eleonora d y-frågor

1. Hur många år var Ulrika Eleonora Sveriges drottning?

2. Vilken av Ulrika Eleonoras hovfröknar blev älskarinna åt kungen?

3. ”I Gud mitt hopp” var Ulrika Eleonoras valspråk. Vilket valspråk tog den fantasilöse efterföljaren Fredrik I?

4. Vem var logisk mor till Ulrika Eleonora d y?

5. Varför flyttade Ulrika Eleonora med riksråd och hov till Sala 1710?

 

 

1. Bara ett år

2. Hedvig Taube

3. Samma valspråk

4. Ulrika Eleonora d ä

5. Pesten gick i Stockholm

 

 

6. Ulrika Eleonora påstods ha vackra... Vad? (rimmar på änder)

7. Ulrika Eleonoras hovdam Emerita von Düben fick 30 000 tyska thaler för att hon förmedlade ett äktenskap. Vem var friaren?

8. Ständernas representanter hyllade nykrönta drottning Ulrika Eleonora genom att kyssa henne hand. När adelns representant kom fram vidtog hon en åtgärd. Vilken?

9. Vad hette Ulrika Eleonoras kraftfulle kusin som var kung i Polen?

10. Vilken sjukdom (variola) ändade Ulrika Eleonoras liv?

 

 

6. Händer

7. Fredrik av Hessen

8. Hon satte på sig en handske

9. August den starke

10. Smittkoppor

 

 

11. Vad hade hänt i Uppsala domkyrka den 17 mars 1719 när gästerna bjöds på stekt kröningsoxe med förgyllda horn?

12. Vad hände den 24 mars 1715, när Karl XII ska ha sagt: ”I kväll dansar min syster kronan av sig”?

13.Hur många kvinnor före Ulrika Eleonora hade regerat Sverige?

14. Hur många barn fick Ulrika Eleonora?

15. Vilken stad hette Bogesund, men döptes 1741 om till drottningens ära?

 

 

11. Ulrika Eleonora hade krönts till Sveriges drottning

12. Ulrika Eleonora gifte sig med Fredrik av Hessen

13. Två: Margareta och Kristina

14. Hon fick inga barn

15. Ulricehamn

 

 

Karl XII-frågor

1. Vilket sorts husdjur var Karl XII:s Snushane?

2. Under sina utflykter i den andliga världen möter Emanuel Swedenborg Karl XII. Var?

3. En karolinerlöjtnant skrev att ”manskapet fatigerades”. Vad betyder det?

4. Var står kung Karl i, när han ”drar sitt svärd från bälte”?

5. I vilket slag år 1700 dog 2000 karoliner?

 

 

1. En hund

2. I Helvetet

3. De blev trötta

4. I rök och damm

5. I slaget vid Narva

 

 

6. –Öppna, era hundsfottar, ropar Karl XII utanför Krakows stadsport 1702. Vilket land är han i?

7. -Vilken finansminister från Holstein, känd för sina nödmynt, kallades ”Karl XII:s storvisir”?

8. Vad stoppar soldat Nordstierna i fickan i Fredriksten?

9. Varför blev kvinnornas ställning stark under karolinska tiden?

10. Varför hade Karl XII:s syster Ulrika Eleonora så många friare

 

 

6. Han är i Polen

7. Georg Heinrich von Görtz

8. Kulknappen som just gått igenom Karl XII:s huvud

9. Männen var ute i krig, så kvinnorna fick överta ansvaret på gårdarna

10. Alla trodde att hennes bror Karl XII skulle dö i kriget. Ett ja från henne gav tillgång till Sveriges krona

 

 

11. I vilken turkisk stad uppstod tumult när Karl XII skulle interneras?

12. Vad fästes på karolinernas muskötpipor 1696?

13. Vem blev regent när Karl XII dött?

14. Karolinerna åt strunt för att slippa skörbjuggen. Vad är strunt?

15. Vad hette August den starkes älskarinna som försökte komma till tals med Karl XII?

 

 

11. Bender

12. Bajonetter

13. Ulrika Eleonora

14. Tallens färska årsskott

15. Aurora von Köningsmarc

 

 

16. Till Stralsund kom Karl XII efter fjorton dagars ritt. Varifrån kom han?

17. Vem satte kröningskronan på Karl XII?

18. Vilken schackpjäs döpte Karl XII om till ”Fältmarskalken”?

19. Karoliner i österled drabbades av danssjukan. Vilket spindeldjur orsakade sjukdomen?

20. Överstelöjtnant Olof Åberg kastar sig skyddande över Karl XII och dödas av en kroksabel. Var befinner de sig?

 

16. Turkiet

17. Han själv

18. Drottningen

19. Tarantelspindeln

20. I Bender (Turkiet)

 

 

21. Karl XII är förkyld och har tagit något varmt på sig. När han ser att generalerna stirrar, kastar han generat av sig... Vad?

22. Vad hette Karl XII:s far?

23. Vad skulle Karl XII:s kontributionsnämnd få in till staten?

24. Vad lärde sig Karl XII att dricka i Turkiet?

25. Brätterna på karolinernas slokhattar fästes upp på kullen. På hur många ställen?

 

 

21. Peruken

22. Karl XI

23. Skatter

24. Kaffe

25. Tre

 

 

26. Lewenhaupt med 11 000 man anfölls i Smolensk 1708 av ryssarna som tog karolinernas jättelika matförråd. Var skulle det?

27. ”Ett lejon mellan fyra krukor”, sas det om Karl XII:s staty i Kungsträdgården. Vad sas det om Karl XIII:s staty?

28. Vilken ung kompositör fick 1712 Karl XII:s tillstånd att resa utomlands för att ”perfectionera sig i musiquen”?

29.Vad hette den legendariska häst som ska ha används av både Karl XI och Karl XII vid eldsvådor?

30. –Turkarna har små hus i trädgårdarna där de sitter och pratar, berättar en karolin. Nu kallas miniaffärer så. Vad?

 

 

26. Till den svenska armén i Poltava

27. En kruka mellan fyra lejon

28. Johan Helmich Roman

29. Brandklipparen

30. Kiosker

 

 

31. Varför tog man vara på karolinernas urin när svenska hären var i Ryssland?

32. –Är det svårt att simma, frågar Karl XII. Bara för den som är rädd, svarar Arvid Horn. Karl hoppar i. Kan han simma?

33. Karl XII:s finansminister ”avrättades” 1719. ”Justitiemord” sa författare Daniel Defoe. Vad hette ministern?

34. Vad säger Karl XII om sina mässlingsärr när han ska avmålas av J D Swartz?

35. Vilka var det som karolinerna kallade ”Per i kärret”?

 

 

31. Man framställde salpeter för kruttillverkning

32. Nej, men han räddas av Arvid Horn

33. Georg Heinrich von Görtz

34. –De ska synas tydligt

35. Ryssarna

 

 

36. Karolinerna använde sig av valacker. Vad är det?

37. Vad hette Karl XII:s polske motståndare som påstods kunna räta ut en hästsko med händerna?

38. Vilken gemensam fiende hade kosackhövdingen Mazepa och Karl XII?

39. Karl XII hade en bit fosterhinns på huvudet när han föddes. Vad kallas en sån?

40. Karolinerna använde ”puffertar”. Vad var det?

 

 

36. Kastrerade hingstar

37. August den starke

38. Peter den store

39. Segerhuva

Pistoler

 

 

Karl XI-frågor 

1. Vad hette den briljanta andalusiska häst som Karl XI fick i present av Ludvig XIV av Frankrike?

2. Vilken smittosam virussjukdom fick Karl XI att avbryta sin eriksgata? Röda fläckar med en gråvit prick i mitten började bildas i munnen...

3. Varför utkommenderade Karl XI 900 bönder att såga is utanför Dalarö där svenska flottan låg vintern 1675?

4. Vilken reform gjorde Karl XI populär hos textilfabrikanterna?

5. Karl XI satt och höll en uppslagen bok framför sig ”på ett annorlunda sätt”, rapporterar en hovman. Vilket sätt?

 

 

1. Briljant

2. Mässlingen

3. Flottan låg infrusen

4. Uniformer för krigsfolk

5. Han höll boken upp och ner

 

 

6. Ulrika Eleonora ville niga och tacka när Karl XI friat, men hon kunde inte. Varför?

7. Vad hette den legendariska häst som ska ha använts av både Karl XI och Karl XII vid eldsvådor?

8. Vilken stad lät Karl XI grunda 1671 för att få en isfri hamn?

9. Vad hette det stora regalskeppet som gick förlorat i slaget vid Ölands södra udde 1676?

10. I vilket lappländskt ekipage åkte Karl XI med sonen Karl från Stockholms slott till Ulriksdal den 9 mars 1696?

 

 

6. Kjolen var för styv

7. Brandklipparen

8. Karlskrona

9. Kronan

10. Ackja

 

 

11. Vad berättar en blåmålad tunna på gruvmuseet i Sala?

12. Varför kallar skåningarna 500-kronorssedeln för ”Kalle folkmördare”?

13. Vad tyckte Karl XI gick fel när han besökte Bygdeå kyrka?

14. Vilken stad ansåg Karl XI vara hans krona?

15. Vilken nära anhörig träffade Karl (XI) först som fyra-åring?

 

 

11. Att Karl XI har hissats ner i den

12. Den bär Karl XI:s bild

13. Soluret på kyrkan

14. Karlskrona 

15. Sin far

 

 

16. Vad kallas den diktatoriska period som inleddes av Karl XI? 

17. Vad beordrade Karl XI när befolkningen i Örkened i Skåne vägrade lämna ut var tredje man 1678?

18. När Karl XI som bäst höll på att göra sig enväldig såg skräckslagna människor den stora kometen. Den har numera ett namn. Vilket?

19. Vilket epitet har Karl XI fått på grund av att han gärna bar en rödfodrad grå glansig cape?

20. Karl XI kunde skriva ”faton” i stället för afton och ”Grimsholm” i stället för Gripsholm. Vilken funktionsnedsättning hade han?

 

 

16. Det karolinska enväldet

17. Att alla skulle dödas

18. Halleys komet

19.Gråkappan

20. Dyslexi

 

 

21. Vilket samhälle men kungligt namn i Västmanland besöktes ofta av Karl XI?

22. Vad hette Karl XI:s livläkare som förknippas med Medevi brunn?

23. Vilken sjukdom ändade Karl XI:s liv?

24. Vilken figur i en Lagerlöfsaga kallar Karl ”Långläppen”? 

25. Vilka regentnummer hade 1600-talets fyra Karlkungar?

 

 

21. Kungsör

22. Urban Hjärne

23. Cancer (magcancer)

24. Nils Holgersson

25. IX, X, XI, XII

 

 

Karl X Gustav-frågor

1. Varför hade Karl X Gustav valben i korsetten?

2. Varför lät Karl X Gustav bygga en två meter hög stenmur tvärs över Ölands södra udde?

3. Karl X Gustav sa i januari 1658 på Jylland: ”Man må hasardera allt”? Gjorde han det?

4. Vad i Karl X Gustavs ansikte var typiskt pfalziskt?

5. Varför behövde Karl X Gustavs armé ett par dussin slädar för att frakta krigskassan?

 

 

1. Det var en ”skottsäker” väst som gav bra stöd åt hans stora ölmage

2. För att rådjuren och hjortarna skulle stanna kvar på udden

3. Ja, (när han får höra att isen bar över Stora Bält)

4. Underläppen (Den pfalziska underläppen)

5. Koppardalerna var stora och tunga

 

 

6. Vilket grannrike försökte Karl X Gustav för alltid utplåna hösten 1658?

7. Vilken riksregalie hade Karl X Gustav monterad på sin hatt?

8. Två blivande svenska regenter uppfostrades samtidigt på Stegeborgs slott. Karl Gustav var den ena. Vem var den andra?

9. Vilken engelsk diktator fick tre älgar i present av Karl X Gustav?

10. Vad döptes Bodekull i Blekinge till 1666, som ett postumt hedrande av Karl X Gustav?

 

 

6. Danmark

7. Kungakronan

8. Drottning Kristina

9. Oliver Cromwell

10. Karlshamn

 

 

11. Karl X Gustavs valspråk ”Jehovah solaltium meum” betyder ”Gud min...” Vad?

12. Vad hette Karl X Gustavs mor som fick en kyrka uppkallad efter sig på Södermalm i Stockholm?

13. I vilket landskap, framför allt, lämnade Karl X Gustav flera barn efter sig?

14. Vilken del av Europas sista uroxe tog Karl X Gustav som krigsbyte? Den användes vid jakt.

15. Vilken exregent kom till Sverige till sin kusins begravning 1660?

 

 

11. ...tröst

12. Katarina

13. På Gotland

14. Ett horn (jakthorn)

15. Exdrottning Kristina

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

26.04 | 17:12

Då har du god allmänbildning. Ber att få gratulera!

...
26.04 | 15:29

Enkelt att lösa utan att titta i facit,Hade inga problem

...
08.05 | 16:34

Hej
Meningen är att någorlunda allmänbildade ska ha glädje av dem. Tråkigt att du tycker att de är för svåra. Ge dig inte, det finns många lätta också.

...
08.05 | 16:29

vem fasen kan svara på dessa värdelösa frågor? källor var?

...
Du gillar den här sidan