Frågesport 3

Svensk historia, frågor 201–300 (Frågor som inte kom med i spelet)

 

(300)

1. De flesta av Carl Milles stenskulpturer är utförda av anställda stenhuggare. Själv slutade han hugga när han var 32 år. Varför det?

2. I 2000 års bibelöversättning klättrar Sackarias upp i en sykomor. Vad ”steg” han upp i tidigare?

3. Järnvägssträckan Kristinehamn–Gällivare var klar 1918. Vad kallas den?

4. Vad kallas ”plättlaggen” om den har klotrunda fördjupningar?

5. Vad kallar samerna en knuttimrad träbyggnad, placerad på en stolpe en meter över marken?

 

 

1. Han hade drabbats av silikos

2. Ett mullbärsfikonträd

3. Inlandsbanan

4. Munkpanna

5. Njalla

 

 

 

 

(299)

1. Västerbottens museum har tömmar som är gjorda av kvinnodelar. Vilka delar?

2. Heliga Birgittas första pilgrimsresa gick norrut. Vart?

3. I vår del av världen kan man datera fornlämningar utifrån dessas höjd över havet. Det kan man inte göra i Afrika. Varför det?

4. Häradshövding Pehr Ekman i Åls församling i Dalarna, förde år 1761 18 personer till domstol anklagade för häxeri. Fängelsedomen på 3 veckors vatten och bröd förvånade många. Varför?

5. Vilken adlig konstnär spelade trombon i Blå Tåget?

 

 

1. Hårstrån (tvinnade)

2. Till Nidarosdomen i Trondheim

3. Där har aldrig skett någon landhöjning

4. Domen gällde häradshövdingen

5. Carl Johan de Geer

 

 

 

 

(298)

1. HMS Sjöhästen byggdes 1940. Vad var det?

2. Vad är en lekatt?

3. Den som i äldre tider hastigt blev sjuk och tung i kroppen var förmodligen fasthållen av en gengångare. Vad kallades en sån omfamning?

4. Vem sa på 1920-talet: ”Jag kom underfund med att mina gubbar inte gjorde sig om jag inte skar dem grovt”.?

5. Popmusikern Harpo var nära att sparkas ihjäl av sin häst. När han tillfrisknat efter en serie operationer skrev han en hyllningssång. Till vem?

 

 

1. En ubåt

2. En hermelin

3. Gastkramning

4. Döderhultarn

5. Till hästen

 

 

(297)

1. Vilket språk talas över hela landet och gör anspråk på att vara Sveriges sjätte minoritetsspråk?

2. Vilken lista toppas i början av 2000-talet av namnen: Maja, Nisse, Smulan, Tiger, Sigge, Simba och Findus?

3. År 1679 besökte Karl XI Trossö för att köpa ön av dess ägare Vittus Andersson, men denne vägrade sälja och sattes i fängelse. Vad skulle staten med ön till?

4. 1800-talets nya stränginstrument var flygeln. Varför heter den så?

5. Vad gör finlandssvenskarna på vintern när de ”skidar flata”?

 

 

1. Teckenspråket

2. De vanligaste kattnamnen

3. Man skulle anlägga staden Karlskrona

4. Den har vingform (ty.”Flügel”)

5. De åker längdåkning

 

 

 

 

(296)

1. Vid en av Luleälvens krökar låg en by redan på 1500-talet. Krök heter mokk (måhkke) på samiska. Vad heter älv?

2. Vilka två lastbara produkter ansågs på 1700-talet skydda mot pest?

3. Vad gjorde en av tio karolinersoldater när de krigat färdigt?

4. I en musikal på Orionteatern i Stockholm 2013 var majoriteten av aktörerna inte människor. Vad var de?

5. Vad började man 1902 inom Godtemplarorden att kalla sammankomsterna med det nya och frivilliga sättet att inhämta kunskaper?

 

 

1. Jokk (jåhkå)

2. Alkohol och tobak

3. Återvände hem (överlevde)

4. Djur (alla var husdjur)

5. Studiecirklar

 

 

 

 

(295)

1. På åkrarna gjordes snesar och skylar av sädeskärvar. Vilken av dem har en stör i mitten?

2. Den vita pälsen på insidan av en kungamantel hade också svarta inslag. Vad var det?

3. Vad ville bonden ha när han kliade korna under svansen innan de släpptes ut på bete?

4. Vad är en störtad triangel för heraldikerna?

5. Varför fick Karl XV smeknamnet Faral efter en halvlyckad vits, när han sett en far ge sin son en ”moralkaka”?

 

 

1. Snesen

2. Hermelinsvansar

3.Dyngan. Den var värdefull

4. Triangel med nedåtpekande spets

5. Kungen tyckte att det borde heta ”faralkaka”

 

 

 

 

(294)

1. Hur påverkades stödet för Sverigedemokraterna efter ”Järnrörsskandalen” i november 2012?

2. Skådespelaren och regissören Erik ”Bullen” Berglunds hustru medverkade i flera av hans... Vad?

3. Den 3 september 1967 införde Sverige högertrafik. Hur dags?

4. Vilket språk använde riksdagens talman Bengtsson när han sa: ”Mi nomiĝas Ingemund”?

5. I vilken stad fanns redan 1305 en stadsdel som hette Svartabek?

 

 

1. Det ökade

2. ...kokböcker

3. Klockan 05.00

4. Esperanto

5. Uppsala

 

 

(293)

1. Vilken del av en blomma har stift och märke?

2. Vad kallas en inramad räfflad skiva av metall mot vilken man gnuggar rent smutsiga kläder?

3. Prinskorv kallades ”syskonkorv” i Gustafva Björklunds kokbok från 1847. Varför det?

4. Vilken titel har idag de företagare som på 1600-talet kallades ”Konungens köpman”?

5. Vilket färgstarkt designföretag med kinesisk klang och poppig politisk färg bildades 1966 av bl a Helena Henschen?

 

 

1. Pistillen

2. Tvättbräda

3. De hänger ihop

4. Hovleverantör

5. Mah-jong

 

 

 

 

(292)

1. Vad började badande män visa på 1930-talet?

2. Vilket livsviktigt kolorerat innehåll har hästskokrabban gemensamt med en adelsdaman?

3. Ett hundratal sjöar i Sverige heter Kalven. Vad har de gemensamt?

4. Det vanliga ortnamnet Länna visar att där har funnits en båtlänning. Vad är det?

5. Varför har släkten Schröderhielm en ekoxe som hjälmprydnad på sitt heraldiska vapen?

 

 

1. Bröstet

2. Det blåa blodet

3. De ligger vid en större sjö

4. Uppdragsplats för mindre båtar

5. Ekoxe heter ”schröder”(ung.) på tyska

 

 

 

 

(291)

1. En gång på 1200-talet byggde en bonde en vattenkvarn vid Härån. Arga munkar från Nydala kloster såg det som ett sabotage och rev ner bygget. Varför det?

2. När kvällsmörkret spred sig i trösklogen, fortsatte ändå ibland arbetet, men det var farligt. Varför?

3. Vad är ”ålamörkret”?

4. Karl XI hade ett barnbarnsbarn som hette Peter och blev härskare i ett annat land. Vilket?

5. Vilket efternamn har den svenske bergsbestigaren Robin, som trots sitt äventyrliga liv alltid är Trygg?

 

 

1.De hade en kvarn längre ner – bondens kvarn hämmade vattentillförseln

2. Det krävde ljuskällor, och miljön var extremt brandfarlig

3. Mörka höstnätter då ålen är lättfångad

4. Ryssland (Peter III)

5. Trygg

 

 

 

 

(290)

1. Vilken vallonsk päronsläkt etablerade sig i Sverige på 1600-talet?

2. ”Grannelag” är ordet som modifierat blev namnet på en medeltidsstad i Småland. Vilken?

3. Vilken pistaktivitet främjar föreningen FFF, som bildades 1901?

4. Vilken drottning reste ofta incognito till London, och hade för säkerhets skull en lapp i handväskan med texten: ”I am the Queen of Sweden”?

5. Varifrån kom sångerskan Anna-Karin Magnusson, som enligt Calle Flygare kisade med ögonen?

 

 

1. Anjou

2. Gränna

3. Fäktning

4. Louise

5. Kisa

 

 

 

 

(289)

1. Vem föll för en svärm armborstpilar i Rödeby skog i Blekinge sommaren 1543?

2. Vilken tätort fick namn efter fabrikör Lars Daniel Larssons hustru Charlotta?

3. Vilken rotfrukt från Norden kom till genom en medeltida hybridisering, och kallas ”svensk rova” i England?

4. Vad avslöjades genom det så kallade valstugereportaget 2002?

 

5. Vilken fantasifågel gav namn åt det första kvarteret som byggdes upp efter den stora stadsbranden i Örebro 1854?

 

 

1. Nils Dacke

2. Charlottenberg

3. Kålrot ”Swedish turnip”

4. Politikers rasism

5. Fenix

 

 

 

 

(288)

1. Ulf Peter Olrog skrev Nig och kuta runt 1949. Vilken dans handlar visan om?

2. På vilken sedel som började användas 2015 byttes Gustav Vasa ut mot Hammarsköld?

3. Vad var driftefän?

4.Garvarnas val av aposteln Bartolomeus till skyddspatron har med hans död att göra. Vad?

5. Eskilsson och Thorsson anklagades 1687 av prästen Herr Per för avgudadyrkan. Han menade att de var ”ohyra” och yrkade på dödsstraff. Vilken folkgrupp tillhörde de?

 

 

1. Hambo

2. Tusenkronorssedeln

3. Boskap som sprungit bort

4. Han flåddes levande

5. De var samer

 

 

 

 

(287)

1. Vilket smeknamn ville boxaren Anders Eklund ändra till ”Viking”?

2. Vasaorden var namnet på det transportmedel Gustav III beställde för Hedvig Charlottas pampiga ankomst. Vad var det?

3. Vad knöt greve von Hallwyll om huvudet innan han lade sig om kvällen, för att se lika fin ut nästa dag?

4. Vems kvarlevor finns på Solna kyrkogård under den sten på vilken det står: ”Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara”?

5. Vilket öknamn har den sadistiske läraren i filmen Hets?

 

 

1. Lillen

2. En båt (slup)

3. En mustaschbinda

4. Lina Sandells

5. Caligula

 

 

 

 

(286)

1. Vad kallas ett vattendrag som varken når hav eller sjö?

2. Namnet på vår galax användes redan på 1500-talet, fast då visste man inte att det var en galax. Vad kallas den?

3. Vem kom 1931 ut med självbiografin Åsså kommer det en gosse?

4. En dag 1759 går Jacob Jacobsson vilse och hamnar några timmar i en annan värld. När han kommer hem har det gått fyra dagar. Var har han varit?

5. Vad var det som förr kallades ”pinligt förhör”?

 

 

1. Biflod

2. Vintergatan

3. Karl Gerhard

4. Hos älvorna

5. Tortyr

 

 

 

 

(285)

1. Äsping är en typ av båt som gjordes av en urholkad trästock. Namnet berättar träslaget. Vilket träslag?

2. I 1832 års lag togs alla kroppsstraff bort, alla utom ett. Vilket?

3. När biskoparna halshöggs i Stockholm 1520 spädde de törstande gathundarna på sitt redan dåliga rykte. Hur?

4. Vad var medeltidsbönderna färdiga med när de höll dyngkalas?

5. Vid vilka återkommande tillfällen på 1800-talet använde stadsfullmäktige i Örebro ordförandens hatt?

 

 

1. Aspe

2. Dödsstraffet

3. De slickade i sig blodet

4. Att sprida ut gödseln på åkrarna

5. Vid sluten omröstning

 

 

 

 

(284)

1. Flera hälsobrunnar på 1800-talet köpte upp gamla kryckor och käppar. Vad skulle de ha dem till?

2. Vad heter den vita gås som Nils Holgersson rider på?

3. Vad kallas det oljud som uppkommer när man försöker befria katten från dess hårbeklädnad?

4. I vilket landskap kallas fåren lamm?

5. När en ny munk antagits i ett kloster brände man upp en del av honom.

 

 

1. De skulle visa att många botats

och lämnat kryckorna kvar

2. Mårten Gåskarl

3. Kattrakande

4. Gotland

5. Håret

 

 

 

 

(283)

1. Gustafva Cederström dog när Lasse-Maja var sexton år. På vilket vis var hon hans föregångare?

2. I samband med höstslakten användes slaktbågar. Till vad?

3. Vilken årstid fick boskapen tillträde till de inhägnade åkrarna och kålgårdarna?

4. Vad gjorde ”gnisten” i flottan?

5. Av vilken röd, trögflytande matvara konsumerade svenskarna två kilo per person och år i början av 2000-talet?

 

 

1. Hon var en bedragare och klädde ut sig till karl

2. På dem hängdes djuren upp i bakbenen

3. På hösten, efter skörden

4. Telegraferade

5. Ketchup

 

 

 

 

(282)

1. Vad kallas icke odlade örter som innästlat sig bland odlade växter?

2. Vad sorterades vid ett skilje?

3. Vilka borde få sina delgivningar, menade justitieminister Beatrice Ask, i färgglada kuvert?

4. Vilket unikt telegram skickades via Telia i april 2002?

5. I Lummelundagrottan på Gotland finns utöver Bergakungens sal och Kapellet även Pojkarnas gång. Varför heter gången så?

 

 

1.Ogräs

2. Flottimmer

3. Sexualförbrytare

4. Sveriges sista telegram

5. Tre pojkar upptäckte den (1950)

 

 

 

 

(281)

1. Vilket naturmaterial används för att tillverka korgmöbler?

2. Ett nybyggt torg i Stockholm skulle 1961 döpas till Malmtorget. Men då föreslog Evert Taube att det borde döpas efter en skulptör. Vilken?

3. Vem sköt ihjäl Gustav Vasas dotterson Gustav?

4. Ingrid Svantepolksdotter rövades bort från klostret av riddaren Folke Algotsson. Vart flyttade hon när han några år senare dog?

5. Vad kallas fenomenet när 30 000 jordbrukare 1914 for till Stockholm för att stoppa den pågående utvecklingen mot parlamentarism?

 

 

1. Rotting

2. Johan Tobias Sergel

3. Han sköt sig själv (vådaskott)

4. Tillbaka till klostret

5. Bondetåget

 

 

 

 

(280)

1. I vilken by i Tornedalen skapade Erika Aittamaa en stickad tumvante 1892?

2. Vilken interpunktion kallas modernt ”hartass”?

3. Varför var kabyssen en farlig plats på skeppen?

4. Trots Linnés förbud, berättade hans trädgårdsmästare om den hybrid som hittats i den botaniska trädgården. Varför ville Linné hålla det hemligt?

5. Varför kom på 1700-talet folk från hela Sverige för att besöka Ingeborg i Mjärhult?

 

 

1. Lovikka

2. Citattecken

3. Där fanns öppen eld

4. Den passade inte in i systemet

5. De behövde hjälp. Hon ”var trollkunnig”

 

 

 

 

(279)

1. Om en medeltidsbonde hade stort köttförråd inför vintern, betydde det att skörden var god eller dålig?

2. Genom en tittglugg på en meters höjd i kyrkväggen kunde personer som inte hade tillträde till kyrkan ändå få se altaret. Varför satt hålet så lågt?

3. ”Halvannat år” sa man förr. Hur gammal var man då?

4. Vilka cirkulära trägolv med räcken började man runt om i landet anlägga i slutet av 1800-talet?

5. Vad är det som består av vittrat berg, och sedan 1100-talet formats och bränts till tegel?

 

 

1. Dålig, han hade inte tillräckligt med 

vinterfoder och tvingats slakta av

2. Betraktaren skulle stå på knä

3. Ett och ett halvt år

4. Dansbanor

5. Lera

 

 

 

 

(278)

1. Vad kallade uppfinnaren G E Pasch den yta, som var det enda hans säkerhetständstickor tände på?

2. Vad äter man efter att ha stekt klumpar av mjöl och fläsk över öppen eld?

3. –Trångboddheten, sa makarna Myrdal, gör att ungdomarna saknar enrum för umgänge. Det är till nackdel för...

4. Vad är en mantel för en skytt?

5. När femöreskolorna på 1950-talet ökade till sex öre protesterade kunderna. Då blev priset åter fem öre, men fabrikanten gjorde samma förtjänst. Hur gick det till?

 

 

1. Plån

2. Kolbullar

3...barnafödandet

4. Projektilens hölje

5. Kolorna gjordes mindre

 

 

(277)

1. Vilken fisk som hölls i herrgårdarnas dammar har namnet besläktat med ordet röd?

2. Vilket svenskt uttryck kommer från finskans kuolla som betyder död.

3. Varför trodde alkemisterna att man kunde göra guld av urin?

4. Vilket ansvarsområde hade klostrets skaffare?

5. Vad hålls ihop av bandgångjärn?

 

 

1. Ruda

2. Kola av

3. Det var gult

4. Maten (skafferi)

5. Brädorna i en dörr

 

 

 

 

(276)

1. Vad kallas den som sitter i sidovagnen vid sidvagnsmotocross?

2. På 17–1800-talet utbredde sig åkrarna som aldrig förr i Sverige. Vad heter på svenska den sjungande fågeln Alauda arvensis som därmed gynnades?

3. I vilken akademi invaldes Märit Huldt 1983 som första kvinna?

4. Kyrkan i Alvastra kloster hade fyra portar: en för munkarna, en för klostrets övriga personal, en gick ut mot kryddgården. För vilka öppnades den fjärde porten?

5. Från slaget vid Stångebro har man hittat en pansarstickare. Vad är det?

 

 

1. Burkslav

2. Lärkan (sånglärkan)

3. Gastronomiska Akademien

4. För de döda som skulle begravas

5. Ett vapen som kunde sticka hål på rustningar

 

 

 

 

(275)

1. Vilken är den enda stora privata tevekanal som använder hallåor i Sverige?

2. Vilka etablissemang höll sig med salvekrus?

3. Vad är det för unikt med datumen 18–28 februari 1753 i Sverige?

4. Vilken sorts nöt föll någon gång på tusentalet ner på marken i Norra Kvill i Småland, och blev ett träd med en omkrets av 14 meter?

5. Den borgerliga alliansen i början av 2000-talet kallades ibland vanvördigt för ”De fyras gäng”. Från vilket land kom uttrycket?

 

 

1. TV4

2. Apoteken

3. De har aldrig funnits

4. Ett ekollon

5. Kina

 

 

 

 

(274)

1. Vilket runt föremål, som tillhört biskop Brask finns bevarat på Östergötlands museum?

2. Det nya begravningsskicket i slutet av medeltiden skapade merarbete. Vad hade införts?

3. Vad är en slutsten?

4. Vilka firas kollektivt varje år en dag under vecka 44?

5. Vad kallas det att borsta bort stövet ur pälsen på en häst?

 

 

1. Hans sigill

2. Kistbegravning

3. Mittstenen i en valvbåge

4. ”Alla” helgon

5. Rykta

 

 

 

 

(273)

1. När är det för sent att stänga hönshuset, enligt ett ordspråk från 1600-talet?

2. 1500-talskungarna Gustav Vasa och Sigismund, var unika kungar gällande kvinnor. Vad?

3. Programledare Leif Andersson dog tre dagar efter att det 1786:e ”Smoke Rings” sänts. Ett annat rekordprogram hade bara sänts 1785 gånger. Vilket?

4. ”Kokkärl modell 1940” var mer känt under ett annat namn. Vilket?

5. Vad gjorde man med en sisare i handen?

 

 

1. När räven har ätit upp hönsen

2. De höll sig till hustrun

3. Barnens brevlåda

4. Snuskburken

5. Klippte

 

 

 

 

(272)

1. Restaurang Pelikanen på Söder i Stockholm annonserade på 1800-talet så här: ”De platssökande måste äga framstående fysiska företräden, inte minst en översvallande...” Vad?

2. I vilken maskin fylls mälden på genom ögat i centrumhålet?

3. Vilka frikyrkor har tagit sitt namn efter hebreiskans ”Gud är med oss”?

4. Vart skulle charterplanet som 1954 lyfte från Bromma och mellanlandade i Göteborg, Malmö, Stuttgart och Marseille?

5. Vad häller servitriserna Rist och Mist upp i Odens dryckeshorn?

 

 

1. ...hårväxt

2. Sädeskvarnen

3. Immanuelkyrkorna

4. Till Mallorca

5. Mjöd

 

(271)

1. På Almare-Stäket användes 1748 en ny råvara för att framställa brännvin. Vilken?

2. I vilken stad finns en stadsdel som heter Lorensberg?

3. Vilket ord började Skådebanans tidning 1926 använda om de komiska bygdespel, som spelades på friluftsteatrarna?

4. Vad hade hänt när Landstinget på 1950-talet bjöd på ett glas konjak?

5. I samband med vilken katastrof 2004 beskyllde Carl Bildt statssekreterare Lars Danielsson för att ”blåljuga”?

 

 

1. Potatis

2. Göteborg

3. Buskteater

4. Man hade gett blod

5. Flodvågskatastrofen i Phuket

 

 

 

 

(270)

1. Vad görs svartgröt på för mjöl?

2. Kullgrens granit AB hette ett stenhuggeri i Varberg. Vilken extremt billig arbetskraft fanns där att tillgå?

3. Vad är en fläkt örn?

4. Vad är man i Norrköping om man är ”klädd i näbben”?

5. I vilket landskap kan det låta så här i kyrkorna: ”Fyr reike jär ditt, u makti uk herlighaiti, i fran nå u i aiwiga teida. Amen”?

 

 

1. Rågmjöl

2. Fångarna på fästningen

3. Utspärrad örn på en vapensköld

4. Uppkäftig eller vältalig

5. Gotland

 

 

 

 

(269)

1. Vilken kung – framgångsberusad till namnet – anlägger Sigtuna i slutet av 900-talet?

2. Vilka nunnor ställde till förtret år 1899 och gav upphov till namnet Nunnebanan, en järnvägssträcka i Kolmårdens granskog?

3. Varför får bilkörande Lidingöbor betala mer per mil än andra svenskar?

4. Kyrkklockan i Saleby hade ringt under 730 år. 1960 började den användas på ett annat sätt, och gick sönder efter tre år. Vilket nytt sätt?

5. Vilken färg har de bollar som sedan i början av 1900-talet satt Bollnäs på idrottskartan?

 

 

1. Erik Segersäll

2. Barrskogsnunnorna

3. De har mer bensinkrävande bilar

4. Elektrisk ringning infördes

5. Röda (bandybollar)

 

 

 

 

(268)

1. Vad kallades förr i regel en handelsplats utan stadsrättigheter, anlagd på regeringens order?

2. Dödssjuka drottning Ulfhild gav hela sin gård till Alvastra kloster. Hennes domedagsängslan hade med hennes två för detta makar. Vad?

3. Varför tillåts i Sverige den islamska halalslakten, men inte den judiska koscherslakten?

4. Hur påverkade den yttre renligheten människans inre, enligt en regel i augustinklostret i Dalby?

5. När Désirée skulle bli drottning skapades ett nytt namn åt henne. Vilket?

 

 

1. Köping

2. Hon hade tagit livet av dem

3. Koscherslakten tillåter inte bedövning

4. Den smutsade den inre renligheten

5.Desideria

 

 

 

 

(267)

1. Vem skulle ”ett äpple om dagen” hålla borta?

2. På Helgeandsholmen i Stockholm hittades ett medeltida fynd i form av en gris. Vad var det?

3. Vilken kristen rörelse anser att korset är en hednisk symbol?

4. Vilken mask var tidigare ett dödshot för de större boskapsdjuren?

5. Trädgårdarna var alltid inhägnade under medeltiden. Vad betyder det fornsvenska ordet ”gård”?

 

 

1. Doktorn

2. En sparbössa

3. Jehovas vittnen

4. Slaktmasken

5. Inhägnad

 

 

 

 

(266)

1. Någon gång under 1400-talet ”fördanskades” bagarna. Vad hade man kallat dem tidigare?

2. Vissa somrar slog man med käppar på ekarnas grenar. Vad föll ner, samlades upp och kastades i kokande vatten?

3. Vad signalerade en kolmila om röken övergick från grått till svart?

4. Vilka husdjur ”går i sin”?

5. Varför upplevde kvinnorna krinolinen som en befrielse?

 

 

1. Bakare

2. Ollonborrar

3. Kolningen var klar

4. Kor (levererar ingen mjölk)

5. De slapp lagren av tunga underkjolar

 

 

 

 

(265)

1. Vad lyckades Carl Michael Bellman undvika när han sa upp sig på Riksbanken?

2. Vad är en pultron?

3. Länsstyrelsen i Jämtland utfärdade 1986 förbud mot att ”döda, skada eller borttaga dess ägg”. Vilket var djuret?

4. En helsläng var för västgötaknallen en hundralapp. Vad var en storsläng?

5.Vilka yrkesutövare i Skara fick konkreta bevis för att Kristi törnetagg i domkyrkan gjorde under?

 

 

1. Att bli avskedad

2. En feg stackare

3. Storsjöodjuret

4. En tusenlapp

5. Köpmännen

 

 

 

 

(264)

1. Vad är en rörspis?

2. I Svenska adelns Ättartaflor står att greve Munck af Fulkila ”förmodas vara fader till en kung... vilken?

3. Vilken veckodag tillägnades solen under forntiden?

4. Vilket träslag användes till den del av hjulet, som förband navet med fälgen?

5. Vad kallas en ”plog” utan vändskiva?

 

 

1.”Kakelugn” utan kakel

2. Gustaf IV Adolf

3. Söndagen

4. Eke (eker)

5. Årder

 

 

(263)

1. Vilken ny kostnad fick arbetsgivarna på 1950-talet?

2. Vilket avlångt föremål har sedan 1930-talet varit vitt?

3. Vad kallades ”de onämnbara” på 1800-talet?

4. Vad lockade gumman i Dalsland på, när hon ställde fram en mjölkskål och ropade: ”Långfiskarna, långfiskarna!”?

5. Vilken lastbar produkt åker finländarna till Sverige för att handla?

 

 

1. Arbetsgivaravgiften

2. Synskadades käpp

3. Underkläderna

4. Snokarna

5. Snus

 

 

 

 

(262)

1. Första december 1966 satte man upp en stor julbock på Slottstorget. På nyårsnatten samma vinter brann den upp. I vilken stad hände det?

2. Vilken mjölkbaserad maträtt är Sveriges svar på brylépudding?

3. Vilken typ av mening avslutade medeltidens skriftlärda med bokstaven q? Vi gör det egentligen fortfarande.

4. Vem talade Oscar II om när han sa: ”Hans fredsidéer var världsfrånvända, och det vore synd att förspilla släktens arv på drömmerier”?

5.Vad hette den välgörenhetsförening i Stockholm som samlade in och reparerade gamla saker? 1899 tog Frälsningsarmén över verksamheten.

 

 

1. Gävle

2. Kalvdans

3. En frågemening

4. Alfred Nobel

5. Myrorna

 

 

 

 

(261)

1. Vad är en fållbänk?

2. Teknekt, vad är det?

3. Kronprins Gustav (IV) Adolf red genom slottssalarna på sin hjulförsedda gunghäst. Hur drevs den fram?

4. Vilken fästning från 1300-talet ligger på en 40 meter hög klippa och har gett namn till ett landskap?

5. En bra insektfälla blev det om man hällde upp mjölk på ett fat och smulade ner en viss svamp. Vilken?

 

 

1. En bänk som fälls ut till en säng

2. Som en kaffegök, men med te

3. Den drogs av en page

4. Bohus fästning

5. Flugsvamp

 

 

 

 

(260)

1. Våffeljärnen var fyrkantiga tills i mitten av 1800-talet. Då började de göras runda. Varför det?

2. Vilka ”fina” faddrar hade Bellmans son Gustaf?

3. Vilka, idag vanliga kakor, ansågs på medeltiden vara ett afrodisiakum för män och ett preventivmedel för kvinnor?

4. Text från 1700-talet: ”Det är lika tungt för psyket att leva utan kunskaper, som för kroppen att leva utan ... Vad?

5. Vilken färg karaktäriserar Bergslagens timrade barockkyrkor?

 

 

1. För att de skulle passa i järnspisarnas runda hål

2. Gustav III och Sofia Magdalena

3. Pepparkakor

4...brännvin”

5. Röd

 

 

 

 

(259)

1. Varför ser Garpenbergsborna upp till sitt Stjärnsundsur?

2. Vilken illusion skapades 1910 av 1361 glödlampor vid Slussen i Stockholm?

3. Vilken färdighet var de kvinnliga frisörerna dåliga på, och fick på 1920-talet damerna att gå till herrfrisörer?

4. Vilken dryck började på 1850-talet tillverkas i C G Bergs fabrik i Karlshamn?

5. Hur många kvinnor ryms i fruntimmersveckan?

 

 

1. Det sitter på kyrktornet

2. Rinnande tandkräm

3. Att klippa hår

4. Punsch

5. Sex

 

 

 

 

(258)

1. –Värden bör dock bara bjuda hem gäster utan näsa, skrev Emil Hagdahl. Vad bjöds det på?

2. Vilka sceniska framträdanden gjorde Karl X Gustav som ogift?

3. Varför kallas ett villaområde i Enskede ”Kärringstan”?

4. När man framställde smör, sa man att man kärnade. Varför sa man så?

5. Vad kallas årets vanligen varmaste period?

 

 

1. Surströmming

2. Han dansade balett

3. Många gator och kvarter har kvinnonamn

4. Det tillverkades i en smörkärna

5. Rötmånaden

 

 

 

 

(257)

1. Vilken krukväxts släktnamn kom i början av 1900-talet elakt användas om homosexuella män?

2. Berbernas granulerade durumvetemjöl nådde Sverige först på 1900-talet. Vad kallas det?

3. I kuriosakabinettet på Huseby bruk finns två väldiga bronslurar, som finns avmålade på en berömd målning. Vilken?

4. Vad framställdes i det bruk Karl IX lät anlägga i Skultuna 1607?

5. Vad gjorde borstbindarna när de stack sig?

 

 

1. Fikus

2. Couscous

3. Midvinterblot

4. Mässing

5. Svor

 

 

 

 

(256)

1. 1700-tals lyrikern Sofia Elisabet Brenner kallades ”den tionde sånggudinnan”. Varför just den tionde?

2. Vad skulle börja vid Haparanda och sluta vid Treriksröset, enligt en överenskommelse från 1809?

3. Utanför Marstrans placerades en heidenstamfyr 1868. Den har ett latinskt namn. Vilket? ”Fader vår” på svenska.

4. Vad heter det sexfotade versmåttet som 1600-talseposet Hercules är skrivet på?

5. Vad gjorde den mila som ”slog”?

 

 

1. De nio andra var de grekiska muserna

2. Svensk-finska gränsen

3. Pater Noster

4. Hexameter

5. Brann

 

 

 

 

(255)

1. Att kyrkvärden i Sundbybergs kyrka, nykter alkoholist sedan 

många år, plötsligt fick återfall, var kyrkans fel. Hur?

2. Varför är många gamla allmogestolar trebenta?

3. Varför har Moragården en särställning på Skansen i Stockholm?

4. Järnsängen introducerades på 1800-talet. Varför var den bekvämare än träsängen?

5. I Örebro stadga 1617 utvisades alla romer. Det bestämdes också att vissa religionsutövare skulle straffas med döden. Vilka?

 

 

1. Där serverades alkoholhaltigt nattvardsvin

2. De står stadigt även på ojämnt underlag

3. Det är Skansens första byggnad

4. Den hade fjädrande botten

5. Katoliker

 

 

 

 

(254)

1. Vilket maträtt och tillika ett bakverk har fått namn efter ett tyskt ord för honungskaka?

2. Vilket samhälle, vid ett sund omgivet av askar, fick stadsrättigheter 1643.

3. Sveriges första motell invigdes 1955 av ryttmästare Gyllensvaan. Vad heter den?

4. Vad kallas den långa medeltida vandringsleden genom Tiveden?

5. Vilken leksak med ett runt rapsfrö i mitten, tillverkas i Tollarp?

 

 

1. Våffla

2. Askersund

3. Gyllene Uttern

4. Munkastigen

5. Stenkulor

 

 

 

 

(253)

1. Vad kallas de kemiska illasmakande ämnen son uppkommer vid mäskjäsning?

2. Vilken svamp, konstaterade Linné, kallades ”kärringfis” och ”Skams snusdosa”?

3. Vad vevade dalkullorna i 1800-talets Stockholm?

4. Varför gick folk till apoteken och köpte medicin mot trötthet, under perioder då det var kaffeförbud?

5. Vad måste man göra för att få Humanisternas pris ”Kristallkulan” på 100.000 kronor?

 

 

1. Finkel

2. Röksvampen

3. Båtar (kullbåtar)

4. Kaffe såldes som medicin

5. Bevisa sin övernaturliga förmåga

 

 

 

 

(252)

1. Jakob Göransson skrevs ut som knekt 1630, men lyckades få frisedel. Han sa att han fick våldsamma smärtor tre dygn varje månad. Vad var det för smärtor?

2. På kommunernas brunnslock i gjutjärn står det A för avloppsbrunn och V för vatten. Ibland står det D. Vad betyder de´?

3. Vad var ett pulverhus?

4. Vem sa 2002: ”Det kommer inga stekta sparvar flygande om du inte själv bemödar dig”?

5. Vilka saffransbröd har ofta formen av rundade hakkors?

 

 

1. Mensvärk

2. Dagvattenbrunn

3. Byggnad där man förvarade krut

4. Carl XVI Gustaf

5. Lussekatter

 

 

 

 

(251)

1. Vad kallas en naturtrogen attrapp föreställande en and?

2. Korvgubben Albert Johansson började på 1930-talet lägga en klick potatismos på korvbrödet. Vad kallade han anrättningen?

3. Idag finns ungefär 300 exemplar på Öland, men i mitten av 1800-talet fanns omkring 2000. Vad?

4. Vad kunde Gustaf Dahléns väckarklocka välta?

5. Vad kallas ett golv inuti ett fartyg?

 

 

1. Vette

2. Specialare

3. Väderkvarnar

4. Hans säng

5. Durk 

 

 

 

(250)

1. Före 1857 gick husdjuren fritt. Hur såg man till att de inte åt upp grödorna?

2. 1864 började tågen rulla mellan Malmö och Stockholm. Vad kallades de pga sin ”snabbhet”?

3. Vad brukade man som en lustifikation gömma i julgröten?

4. Vad kallades litet elakt 1970-talet radikala ungdomar syftande på deras enkla alkoholvanor?

5. ”Spång” är ett gammalt ord. Vad heter det i plural?

 

 

1. Man hägnade in åkrarna

2. Snälltåg (ty. Schnell)

3. En skalad mandel

4. Rödvinsvänstern

5. Spänger

 

 

 

 

(249)

1. Vilka djur utfodrade gotlandsbonden i russgiften?

2. Vilka är smedens två viktigaste arbetsföremål?

3. I mjölkbodarna väntade fäbodens mjölkprodukter på hemtransport. Varför var golven nersänkta?

4. Vad hände med djurhuden när garvaren tvättade den i kalkvatten?

5. Vad kallar vi på ryska en bil med taxameter?

 

 

1. Hästar

2. Hammaren och städet

3. För att produkterna skulle hålla sig svala

4. Hårstråna lossnade

5. Droska

 

 

 

 

(248)

1. Vad är en famnstake?

2. När sköt mjölnaren på rumpestången?

3. Vad kallade arbetarrörelsen sina samlingslokaler?

4. Vad fick rullgardinerna i mitten av 1800-talet?

5. Vilken projektil heter Salix på latin?

 

 

1. En mätstång som mäter en famn

2. När vinden hade vänt

3. Folkets hus

4. Fjäder 

5. Pil

 

 

 

 

(247)

1. Befästningstornet, som byggdes 1860 utanför Karlskrona blev på tok för klent för att klara en kanonbeskjutning. En särla önskan var dess namn. Vilket?

2. Vad började under 1600-talet finnas i förnämliga britsar?

3. Fogsvans är en såg. Vilket djurs svans är det fråga om?

4. Vad kallades skämtsamt en kaffepanna med tre ben?

5. Vilken del av kroppen måste man tvätta innan man la sig skafföttes?

 

 

1. Godnatt

2. Sänglinne

3. Rävens (Foch)

4. Kaffepetter

5. Fötterna

 

 

 

 

(246)

1. Vad heter en balkong placerad på insidan av en byggnad?

2. Johan Thermænius’ tröskverk blev en succé. Hur hade man vanligtvis tröskat tidigare?

3. Det gick åt mindre skog om man timrade med klovor. Vad är en klove?

4. Kanaltorget i Göteborg kallas på skoj ”hjultomten”. Vilken nöjesattraktion fanns där på 1900-talet?

5. I vilket landskap sjungs; ”Röd lyser stugan bak hängbjörkens slöja, känner du hemmet från barndomens år”?

 

 

1. Läktare

2. Med slaga

3. En kluven stock

4. Ett pariserhjul

5. Småland

 

 

 

 

(245)

1. Vilket samhälle i Skåne har en vapensköld med tre lönnblad placerade som kronorna på riksvapnet? Ibland används namnet om hela Sverige.

2. Vad kallas en liten laggkärlstunna,?

3. Vilken ny manick kunde stockholmarna begrunda i korsningen Kungsgatan-Vasagatan i januari 1925?

4. Vad var det som Olof Dalin kallade ”Stora daldansen”?

5. Vilken stad vid Göta älv visar att man där förr fick tråla (dra) båtarna förbi forsarna?

 

 

1. Svedala

2. Kutting/kagge

3. En automatisk trafiksignal

4. Bondeupproret (1743)

5. Trollhättan

 

 

 

 

(244)

1. Vilken ännu gångbar valör infördes av Gustav Vasa 1521?

2. Utanför Kungshamn finns en stor ö. Däremellan ligger det trånga sundet Smyghålet. Vad heter ön?

3. Så sent som på 1850-talet fanns ett trettiotal av dem kvar på Söderns höjder i Stockholm. Vad handlar det om?

4. Landhöjningen sågs på 1700-talet som vattenminskning. Biskop Johan Browallius ”förstod” vad det var för vatten som drog sig tillbaka. Vilket vatten menade han?

5. Man fick ansöka om att få tillgång till stadsprivilegierna i en stad. Vad kallades ett sånt privilegium?

 

 

1. Öret

2. Smögen

3. Väderkvarnar

4. Syndafloden

5. Burskap

 

 

 

 

(243)

1. Vad har det tidigare funnits i den gamla byggnaden i Kalmar, som på grund av sina runda väggar är svårmöblerad?

2. Vem var Helvig, som fick uppleva hur Birger lät sina bröder dö i en fängelsehåla i Nyköping?

3. På 1920-talet planerade Sveriges försvar att införa hjulryttartrupper. Vad var det?

4. Hur kom det sig att Vladimir Lenin reste med svenska drottning Victoria till Ryssland för att delta i oktoberrevolutionen?

5. I vilket landskap ligger Hagforsen, där ett järnverk etablerades 1876?

 

 

 

1. Vatten

2. Deras mor

3. Cykelburna kompanier

4. Drottning Victoria var ett ångfartyg

5. Värmland

 

 

 

 

(242)

1. Vad kallades vanvördigt det bakre passagerarsätet på en motorcykel?

2. Stöld av en halv tunna strömming kunde på 1500-talet straffas med ”rep”. Vad menades med det?

3. Vad är ett tjockhus?

4. Vad är en glåp?

5. Axel von Fersen skrev: ”Mina hem nästan bra, och jag går utan besvär till stols”. Vad är ”hem”?

 

 

1. Bönpall

2. Straffet var hängning

3. Ett flerbostadshus utan genomgående lägenheter

4. Dum och ouppfostrad människa

5. Hemorrojder

 

 

 

 

(241)

1. Fabriken Malmqvist & Son tillverkade 135 000 ex hjullösa tvåmansfordon om året på 1940-talet. Vilket fordon?

2. Vad är en fralla?

3. Den bakades av chokladsmet och kex och kunde ätas ljudlöst under sändningarna från ”Stockholm Motala”. Vad heter bakverket?

4. När 3-årige prins Karl (XII) insjuknade i mässling, bestämde modern Ulrika Eleonora att han skulle får bästa vård som fanns. Vem blev hans vårdare?

5. Vad, i situationen mycket opassande, hade Karl XII på huvudet när han red till sin kröning?

 

 

1. Sparkstötting

2. Franskbröd

3. Radiokaka

4. Hon själv

5. Kronan

 

 

 

 

(240)

1. Är det urverket eller fodralet som ska komma från Moratrakten om klockan ska få kallas ”Moraklocka”?

2. Under vilka väderförhållanden miste borgarnas vattengravar sin försvarsfunktion?

3. Vad är en mustaschkopp? 

4. Var kunde man hitta fällgaller?

5. Vilken svart fågel heter ibland ”likgök” i fornnordiska texter?

 

 

1. Urverket

2. På vintern, när isen lagt sig

3. Kopp med hylla på insidan av kanten för mustaschen att vila på

4. I porten på en medeltidsborg

5. Korpen

 

 

 

 

(239)

1. Hur kan man förklara att trollsländor förr kallades ”blindstickor”?

2. På Läckö slott finns en djup brunn som kallas ”Fläskgraven”. Varför kallas den så?

3. I Norrköping, över Motala ström, finns en mindre bro från 1901, som kallas ”Femöresbron”. Varför kallas den så?

4. Vad är en Hälleforskavaj?

5. Under medeltiden fiskades mängder av sill utanför Falsterbo och exporterades över hela Europa. Det gjorde inte Sverige rikare. Varför?

 

 

1. Man trodde att de kunde sy ihop människors ögonlock

2. Fläsk användes som bränsle under tillmakningen

3. Man fick betala fem öre för att passera

4. En orange Helly Hansentröja

5. Skåne låg i Danmark

 

 

 

 

(238)

1. Edzard II av Ostfriesland fick välja mellan Gustav Vasas döttrar Katarina och Cecilia. Vem gifte han sig med?

2. På 1800-talet flyttade många engelsmän till Göteborg, som sen fick ett smeknamn. Vilket?

3. Vad finns i Skara som kallas ”Skara byxor”?

4. Vilken yrkesgrupp fick på 1640-talet av drottning Kristina rätt att bära Stora Riksvapnet på sina bälten?

5. I Orsa tillverkades slipstenar redan på 1600-talet. Många drabbades av den s k ”Orsasjukan”. Vad var det?

 

 

1. Katarina

2. Lilla London

3. Domkyrkan

4. Sotarna

5. Silikos

 

 

 

 

(237)

1. Vilken mat betyder ”böjd stump” på fornsvenska?

2. En attraktiv 1700-talsflickas midjemått borde aldrig överstiga hennes...?

3. ”Svångrem” skulle man inte ha, menade Olof Palme på 1980-talet. Vad skulle man ha i stället?

4. Vilken är den enda schackpjäs som får hoppa över andra pjäser?

5. Institutet Folkhälsans introducerade 1965 en illustration som visar sju huvudgrupper av livsmedel, som bör ätas varje dag. Vad kallas illustrationen?

 

 

1. Korv

2. ...ålder

3. Svängrum

4. Springaren

5. Kostcirkeln

 

 

 

 

(236)

1. Vilket legeringsämne förutom järn är viktigast för att framställa stål?

2. I Göteborg finns ”Stora bommen”, som också kallas ”Osthyveln”. Vad är det?

3. Vilken dag ska i Sverige inleda veckan, enligt ett beslut från 1972?

4. Efter en amerikaresa började Herbert Felix ta till vara gurksnuttar genom att tärna och kryddinlägga dem. Vad kallade han blandningen?

5. Vad är ”Doris” i Harry Martinsons ”Aniara”?

 

 

1. Kol

2. En bro

3. Måndag

4. Bostongurka

5. Jorden (klotet)

 

 

 

 

(235)

1. Vad kallade Gamlestadens Konstläderfabrik sin vattentäta produkt av plastbelagt nylon?

2. Vilken tingest består av en rundstav med ett träkors nertill, innesluten i ett rörformat laggkärl?

3. Vilken maträtt använder det aztekiska namnet för bönor?

4. Vad byggdes i Västerås 1694, 92 meter högt, utan järnbalkar eller spik? 

5. Anders Johansson har dottern Karin och sonen Karl. Sonens hela namn är Karl Andersson. Vilket efternamn har dottern?

 

 

1. Galon

2. Smörkärnan

3. Chili con carne

4. Domkyrkotornet

5. Andersdotter

 

 

(234)

1. Vilken var den enda folkgrupp som behövde bry sig om budorden i Gamla testamentet, menade Gustav Vasa? 

2. Gabriel Gustafsson Oxenstierna lät bygga Tyresö kyrka, och invigde den med sin egen... Vad? 

3. Vad kallas ett uppblåsbart pappersrör som låter som en gås?

4. Vilken husdjurspäls lindrade reumatikerns plågor?

5. Vilken statusattiralj hade en aristokratisk man i handen på 1600-talet vare sig han behövde eller inte?

 

 

1. Judarna

2. ...begravning

3. Flärpa eller ormblåsa

4. Kattskinnet

5. En käpp

 

 

 

 

(233)

1. Vem kallades ”Den sjungande bonden”?

2. Vilket vattenfall i Luleälven, liknades vid ett flyende villebråd, och hette på samiska ”Njommell-saska”?

3. Vad är ”Oxhälja” i Filipstad?

4. Vad började år 1662 att byggas på taket av Gustavianum i Uppsala?

5. Vilken sjukdom var läkaren Gunnar Ågren specialist på?

 

 

1. Bertil Boo

2. Harsprånget

3. En årlig marknad

4. En anatomisk teater

5. Alkoholism

 

 

 

 

(232)

1. Under medeltidens danska period fanns det yrkesmän som kallade sig ”klodsemager”. Vad tillverkade de?

2. Vilket efternamn hade Karin, innan hon gifte sig med Vladimir Smirnoff i Blå tornet i Stockholm?

3. Framemot 1200-talet började hemmen lukta bättre, men blev kallare. Vad hade hänt?

4. Vad höll medeltida snickare på med, när de använde sig av en elastisk gren som genom ett snöre i ytterändan förbands med en trampa?

5. Vilken tvåhjuling, som började rulla i Sverige på 1950-talet liknades vid en insekt?

 

 

1. Träskor

2. Strindberg

3. Fähus byggdes

4. Träsvarvning

5. Vespan

 

 

 

 

(231)

1. Vilken älv blev 1809 gräns mellan Ryssland och Sverige?

2. Blivande drottningen Hedvig Elisabeth Charlotta lade sig på rygg under en fest på golvet i balsalen. Hon ville visa vad hon kunde göra utan att använda armarna. Vad?

3. Ett sätt att utmana till duell var att kasta en handske framför någons fötter. Hur antogs utmaningen?

4. Vilken stad kallades förr ”Sveriges Manchester”?

5. Hur många trädstammar ansågs en kolmila bestå av enligt ordets latinska ursprung?

 

 

1. Torne älv (och Muonio älv och Könkämä älv)

2. Resa sig utan att röra armarna

3. Handsken plockades upp

4. Norrköping

5. Tusen

 

 

(230)

1. Tolv stycken, två för mycket, hade Hedvig Sofia av Sverige. Tolv, vad?

2. Vilken tradition införde biskop Serenius mot slutet av 1700-talet, när han bestämde att barnen skulle undervisas av prästerskapet och förhöras i hela församlingens närvaro?

3. Vägmärket som signalerar matställe visar två korslagda bestick. Vilka?

4. Att orden skog och skägg har samma ursprung (skaghi) avspeglas i mytologin. Hur?

5. När Magnus Ladulås gemål Helvig kröntes till drottning i Söderköping, var staden utsmyckad och upplyst av tusentals facklor. Varför mindes stadsborna festen med fasa?

 

 

1. Fingrar

2. Konfirmationen

3. En gaffel och en sked

4. Skogen skapas av Ymers hår

5. Stor eldsvåda utbröt i samband under festen

 

 

 

 

(229)

1. Som första land i världen lagstiftade Sverige 1816 om att alla barn under två år skulle vaccineras, mot vad då?

2. Den 15 maj 1741 påbörjade Carl (von) Linné en forskningsresa till Öland. Vad gjorde han den 4 juni samma år?

3. Vilket försvarsverk som skulle skydda farleden mellan Vaxön och Rindön i Stockholms skärgård påbörjades 1549 av Gustav Vasa?

4. Vilken ny uppfinning användes, när en födelsedagshälsning till kungen skickades från Katarina kyrktorn i till Drottningholms slott, den 1 november 1794?

5. Vad grävde uppfinnaren Johan Petter Johansson smutsiga fingrar i, när har fick ovett av sin fru? Resultatet blev i alla fall en gripklo med fjäder.

 

 

1. Smittkoppor 

2. Kom till Öland

3. Vaxholms fästning

4. En optisk telegraf

5. Sockerskålen

 

 

 

 

(228)

1. Vem var ”Den byxlöse äfventyraren”?

2. Vilka två produkter utvanns i en smörkärna?

3. I en revy 1979 hade Hasseåtage åsikter om Ingvar Carlssons utseende. Vad sa de?

4. Vad kallas frusen dagg?

5. Wickmans holme i Norrtälje kommun blev i slutet av 1800-talet ett mindre nöjescentrum. Vilket nytt namn fick ön, inspirerat av Dreyfusaffären?

 

 

1. Lasse-Maja

2. Smör och kärnmjölk

3. Han ser ut som en fot i ansiktet

4. Frost/Rimfrost

5. Djävulsön

 

 

 

 

(227)

1. Vad kallades den politiska skandal, som handlade om att arbetsmarknadsministern under 1990–91 använt statens kontokort för privata köp?

2. Vilka offentliga tillställningar på operahuset i Stockholm tilläts 1821 på nytt, efter att ha varit förbjudna sedan 1792?

3. Vilken träskulptur håller i ett plakat med orden: ”Ödmjukast jag er ber, fast rösten är nog matt. Kom lägg en penning ner, men lyften uppå min hatt”?

4. Vad gjorde en medeltida resande som mötte en människa klädd i kåpa, ringande i en klocka?

5. Vildrosen Rhamnus spina christi, som skickades till Linné 1751 påstods vara biblisk. Hur?

 

 

1. Tobleroneaffären

2. Offentliga maskeradbaler

3. Gubben Rosenbom (i Karlskrona)

4. Gick en omväg (Personen var pestsmittad)

5. Den arten hade använts till Kristi törnekrona

 

 

 

 

(226)

1. Vad kallas en patenterad anordning bestående av tunna lameller, med omväxlande kulor och fördjupningar, som griper in i varandra och kilas fast?

2. 1600-talsläkarna utförde ofta och gärna en blodig flebotomi. Vad var det?

3. Vilken revolutionerande maskin för spannmålsproduktion importerade Axelvolds gård i Skåne 1928?

4. Vem kallades ”Sveriges snabbaste mustasch” på 1960-talet?

5. Vad kallas en kvinnlig utdelare av Vasaloppets segrarsymbol?

 

 

1. Blixtlås

2. Åderlåtning

3. En skördetröska

4. Picko Troberg

5. Kranskulla

 

 

 

 

(225)

1. Drottning Kristinas bönbok har fortfarande en doft av katastrofen 1697. Vad doftar den?

2. Vilken liten bit av en liten bit av heliga Birgitta finns i en dosa på Skoklosters slott, registrerad som ”Digitus minimus”?

3. Vilken berömd skådespelerskas aska spriddes i havet utanför Fjällbacka 1982? En staty av henne restes på torget.

4. Vem steg upp på ett lastbilsflak vid Almedalen den 25 juli 1968 och höll ett tal för några hundratal åhörare?

5. Vilken metall symboliserades av månen inom alkemin?

 

 

1. Rök (från slottsbranden)

2. Del av ett lillfinger

3. Ingrid Bergmans

4. Olof Palme

5. Silver

 

 

 

 

(224)

1. Vilket pulver spädde mjölkälskaren Gösta Olander ut med mjölk?

2. Vad var det för speciellt med den penna Cornelis Vreeswijk använde, när han skrev under sitt guldkantade skivkontrakt med Philips 1973?

3. Vilka två tätorter gömmer sig i förkortningen TGOJ?

4. Vilken brottslig handling förbereddes på Hallunda gård vid en julmiddag 1791?

5. Vilket ”elände” ansåg läkaren Olof Andrén vara ”ett hot mot ungdomens framtid och hälsa”?

 

 

1. Mjölkpulver

2. Den var av guld

3. Grängesberg och Oxelösund

4. Mordet på Gustav III

5. Dansbaneeländet

 

 

 

 

(223)

1. Vilken ingång, menade Fredrik Blom 1917, hade öppnats för honom?

2. Vad har en hustru rätt att göra enligt Hälsingelagen, om hon ertappar sin man i säng med en annan kvinna?

3. Vilken festlighet inleddes i Uppsala 1607, när biskoparna hälsade hertig Karl med orden: ”Välsignad vare han, som kommer i Herrans namn”?

4. Fyra kanonskott var dubbel svensk lösen – dansk lösen var tre. Hur har det påverkat skåningars hyllningssed?

5. Vad är stort hos den grötmyndige?

 

 

1. Pärleporten

2. Slå ihjäl honom

3. Karl IX:s kröning

4. De hurrar trefaldigt

5. Munnen (holl. grootmond)

 

 

 

 

(222)

1. Vilken tätort i Pajala kommun låter exotiskt och betyder ”ödemarksby invid litet tjärn” – börjar på ”K”?

2. När Bellmansbysten på Bellamansro invigdes 1829, närvarade förutom kung Karl XIV Johan också en gammal kvinna. Vem?

3. Vad är en mäklarbricka?

4. I en visa låter Evert Taube Maj på Malö förtöja sin eka på svaj? Vad menas med det?

5. Vad kallades lokomotivens skyddsdanordning som skulle kasta åt sidan boskapsdjur som kom i vägen?

 

 

1. Korpilombolo

2. Änkan Lovisa Fredrica Grönlund

3. Skrytbeställning på krog – bricka med diverse spritflaskor

4. Hon förtöjer den vid en boj

5. Kofångare

 

 

 

 

(221)

1. Sen 2006 finns i Fredrika i Lappland en fyra och en halv meter hög staty. Vad föreställer den?

2. Huvudbyggnaden på Elfviks gård på Lidingö hade rinnande vatten i kranar och badkar, från en cistern på vinden. Hur kom vattnet dit?

3. Varför förklarades Sveriges ambassadör Hubert de Besche som icke önskvärd i USA 1973?

4. Vad styr i forntidens mytologi dvärgarna Ny och Nedan?

5. Vilken del av ett djur är besläktat med ordet klyva?

 

 

1. Buddha

2. Pigor bar upp det

3. Det var ett svar på statsminister Olof Palmes uttalande om USA:s bombningar av Hanoi

4. Månfaserna

5. Klöv

 

 

 

 

(220)

1. Det som idag fabriceras i Hults bruk, tillverkades redan under stenåldern, fast då av sten. Vad?

2. Vilken marsdelikatess har namn som kommer från tyskans Wabe som betyder bivaxkaka?

3. Vad kallas ett fingersmycke i ädelmetall med plant framstycke, ofta med ett vapen eller ett emblem ingraverat?

4. Vem beställer ett skrivbord från snickaren Hedlund i Skattlösberg 1913 och ändrar sitt förnamn från Daniel till Dan?

5. Vad har man just avslutat, om en spelat hem och en annan blivit munk?

 

 

1. Yxor

2. Våffla

3. Klackring

4. Dan Andersson

5. Ett parti brädspel

 

 

 

 

(219)

1. Döderhultarn intog Roséns bröstdroppar, trots att han inte hostade. Vilken ingrediens i medicinen gjorde honom beroende?

2. I början av 1900-talet erbjöds herrar att få sitt ansikte röntgenbestrålat inför sin Amerikafärd. Vad skulle de då slippa göra under resan?

3. I vilken stad byggdes 1867 ”Långa soffan” på 72 meter?

4. Vid vilket djur liknas den som blir dragen vid näsan?

5. Stig Karl Olof Ohlson föddes i Malmberget och kom 1929 in på Dramatens elevskola. Då tog han ett nytt efternamn. Vilket?

 

 

1. Opium

2. Raka sig

3. Oskarshamn

4. En tjur

5. Järrel

 

 

 

 

(218)

1. Fagersta bruk hade tillverkat de vajrar som gjorde ett världssenationellt lyft i april 1961. Vad lyftes?

2. Vad gjorde den besvikne frimuraren Tornérhielm efter att ha nekats bli Riddare av Carl XIII:s orden?

3. Under vilket årtionde föddes det ”köttberg” som 60-talisterna måste föda, enligt finansminister Pär Nuder?

4. Vilka jordbruksrelaterade anläggningar satte Veberödsmannen eld på?

5. Björn Gillberg tvättade sin skjorta i TV 1971. Vad hette ”tvättmedlet”?

 

 

1. Regalskeppet Vasa

2. Han sköt sig

3. 1940-talet

4. Kvarnar

5. Prädd

 

 

 

 

(217)

1. År 2004 betygade jämställdhetsminister Jens Orrback att han inte hade fördomar mot sexuella avvikelser, och att han hade en ”härlig syster som levde med en...” Vad?

2. Vilket samhällssystem tror mångmiljonären och hotellägaren Lasse Diding på?

3. På Bötterums hembygdsgård i Långemåla kan man titta på cirkusartisten Gustaf Edmans säng. Sängen berättar något om Edman. Vad?

4. På vilken kaserngård sjöng soldaterna: ”Vad säger svenska folket när det får en sup? Jo, jag tackar”?

5. Vilken mycket spridd bok, som utkom på 1860-talet, börjar med dikten ”Guds godhet”?

 

 

1. ...häst

2. Kommunismen

3. Han var lång (242 cm)

4. På Södermanlands regemente

5. Läsebok för folkskolan

 

 

 

 

(216)

1. I vilken tätort söder om Nacka ligger det observatorium där asteroiden Saltis upptäcktes år 2000?

2. Gotlänningarna skyddar sina betesvallar med stentun. Vad är det?

3. Vilka bär ser ut som lingon, men är torrare och mjöligare?

4. För vilket villebråd utbetalades 50 kronor i skottpengar fram till 1893?

5. I början av 1900-talet började Svenska kyrkan använda sig av liturgiska färger. Vilken färg har altardekorationerna på långfredagen?

 

 

1. Saltsjöbaden

2. Stenmurar

3. Mjölon

4. Björn

5. Svart

 

 

 

 

(215)

1. Vad kallas Englands motsvarighet till den oskarianska eran?

2. Vilken medeltidsfrisyr med rak lugg blev en damfrisyr under första delen av 1900-talet?

3. Vilken kung känns igen på sitt tudelade skägg?

4. Vilket ord för havsvik är besläktat med ordet färd?

5. Vilken grönsak serveras i Sverige ofta till pizza?

 

 

1. Den viktorianska eran

2. Pagefrisyren

3. Erik XIV

4. Fjord

5. Vitkål

 

 

 

 

(214)

1. Vad kallade man redan på järnåldern en kvinna som har samma föräldrar som en annan person?

2. Vilka fåglar ansågs förr under vintern bo på sjöbotten?

3. Vilken sångerska föddes i Karlstad 1907 som Sara Stina Hedberg?

4. Vilket bekymmer hade uppstått i Sala silvergruva när helbrägdagöraren Hans Pauli kallade dit 1570?

5. Vilken blivande svensk kung gifte sig i Vilnius i Litauen 1562?

 

 

1. Syster

2. Svalorna

3. Zarah Leander

4. Gruvan hade sinat

5. Hertig Johan (Johan III)

 

 

 

(213)

1. Var studerar Emil och Emilia?

2. Vilken förändring hade skett vid Dalkarlsbergs gruvfält när där 1814 byggdes ett stenhus med 1,25 meter tjocka väggar?

3. Riksdagen som samlades i november 1676 var totalt overksam ända till sin sista dag den 4 december, då den äntligen fick behandla en proposition. Vad handlade den om?

4. En fläskbit från grisens hals kallas karré. Varför kallas den så?

5. –Jag skiter i kungen, ropade en berusad man. När Karl XIII fick höra det sa han: ”Hälsa mannen att jag...

 

 

1. Vid Chalmers tekniska högskola

2. Man hade börjat använda krut

3. Om riksdagens upplösande

4. Den är ungefär fyrkantig

5. ...även skiter i honom

 

 

(212)

1. Den 26 januari 1958 ringlade en nyfiken kö utanför Västerås domkyrka. Ett lock hade lyfts av en kunglig kista. Vems?

2. I Bjurliden i Västerbotten gjordes guldfyndigheter 1924. Ett tryckfel på generalstabens karta gjorde att orten fick ett annat namn. Vilket?

3. Vad kallades en gårdfarihandlare som gick till fots?

4. Vilket tangentförsett blåsinstrument trakterade Oscar II?

5.På Carl Larsson-gården i Sundborn står att läsa: ”Välkommen kära du, till Carl Larsson och hans ...”. Vilket är det sista ordet?

 

 

1. Erik XIV:s

2. Boliden

3. Knalle

4. Orgel

5. Fru

 

 

 

 

 

(211)

1. Vilka insekter troddes en gång i tiden vara oknyttens spinnverktyg?

2. Vilken produktionsmetod kallade skogsfinnarna ”huuhta” (uttal: hoota)?

3. I Stockholm finns ett bostadskvarter som heter Uppvinden. Vad var det som låg där, innan bostäder byggdes i slutet av 1900-talet?

4. Vad symboliserade det bevingade hjulet, som började användas kring mitten av 1860-talet?

5. Vilket persiskt ord började i Sverige betyda nattkläder på 1800-talet?

 

 

1. Trollsländor

2. Svedjebruk

3. Ett flygfält

4. Järnvägen

5. Pyjamas

 

 

 

 

(210)

1. Vad betyder ”rex”?

2. Vad hette Gustav III:s nya kungaslup? Den fick namn efter en av honom instiftad utmärkelse med tjusig kraschan.

3. ”Datten” hördes barn ropa redan på 1600-talet. Vad gjorde de i samma ögonblick som de ropade?

4. Vilket konditori på Kungsgatan i Stockholm grundades 1928 av Ester Nordhammar, som på frågan om vad kaféet skulle heta, svarade ”Det vete katten”?

5. Vad kallades de män som transporterade gods åt allmänheten och hade mössor med numrerade mässingsplåtar?

 

 

1. Kung

2. Vasaorden

3. Dunkade den jagade

4. Vete-Katten

5. Stadsbud

 

 

 

(209)

1. Stockholms borgmästare Carl Lindhagen propagerade 1914 för republik. För det fick han böta 100 kronor. Summan betalade partikamraterna in. I vilken valör?

2. 1938 gjordes en berömd uppgörelse mellan SAF och LO på Grand Hotel, Var låg hotellet?

3. Vad har han inte längre, han som står på bar backe?

4. Vid Karl XIII:s staty i Stockholm, omgiven av fyra lejon, fanns på 1800-talet en vakt som förhindrade barn att göra, vad då?

5. Vilken flyttfågel livnär sig på insekter, även om namnet antyder att den lever på spannmål?

 

 

1. Ettöringar 

2. I Saltsjöbaden

3. Tak över huvudet

4. Rida på lejonen

5. Sädesärlan

 

 

 

 

(208)

1. Till vem skrev Gustav V 1941 ett brev och tackade för angreppet mot ”den bolsjevikiska pesten”?

2. Hur var tvåmänningar släkt med varann?

3. I vilket populärt radioprogram slog Artur Erikson igenom 1961 genom att sjunga ”Ovan där”?

4. Vad är en Bondtolva?

5. Vilken Stockholmsförort låter som en packlår, för att namnet är sammansatt av ”kvi” som betyder kreatursfålla och ordet ”stad”?

 

 

1. Adolf Hitler

2. De var kusiner

3. Hylands hörna

4. Ett kortspel

5. Kista

 

 

 

 

(207)

1. 1844 introducerades pickelhuvan i Sverige. Vilken yrkeskår kom att använda sig av den?

2. Vilken stad är uppkallad efter Karl IX:s son Karl Filip?

3. Vad var en ”aerostatisk maskin”?

4. Vilken finlandssvensk sjöfarare fick ta emot en stor summa pengar av Oscar II inför sin resa mot nordost?

5. Först 1904 installerades den första telefonen på Stockholms slott, trots att den introducerats i Sverige mer än tjugo år tidigare. Varför?

 

 

1. Polisen

2. Filipstad

3. En luftballong

4. Adolf Erik Nordensskiöld

5. Att ha telefon ansågs inte riktigt fint

 

 

(206)

1. Karl XIII kallades Karl II i Norge. Deras Karl I var en ”svensk” 1400-talskung. Vilken?

2. Vad sålde Axel Karlsson med hjälp av en åsna?

3. En gammal byggnad på Långholmen i Stockholm kallas ”Fördärvet”. Öknamnet har att göra med en verksamhet som pågick på 1800-talet. Vilken?

4. Vilket gammalt mått motsvarade fyra fingrars bredd?

5. Vilket är det gamla namnet för nattvardskärl?

 

 

1. Karl Knutsson Bonde

2. Karlssons klister

3. Krogrörelse

4. Tvärhand

5. Kalk

 

 

 

 

(205)

1. ”Abrakadabra, lite här, lite där”. I vilken bok kan man läsa det här?

2. Vilken insekt i emaljerad och förgylld koppar gjorde Karl Axel Pehrson 1964?

3. Vad hette försvarsministern som sa 1987: ”Stora plåtschabrak för att marinofficerarna ska få glänsa på kommandobryggan är ingenting att spilla pengar på”?

4. Vilken stad kallades på 1600-talet ”Lilla Amsterdam” av inflyttade holländare?

5. Vilket träd levererade den bast som gick lättast att linda?

 

 

1. I bibeln

2. Guldbaggen

3. Roine Carlsson

4. Göteborg

5. Linden

 

 

 

 

(204)

1. Vad heter Cuculus canorus i Linnés system?

2. Vilket stridsrop från termiter i en Kalle Anka-film inspirerade proggare på 1970-talet

3. Varför var det viktigt i äldre tider att brödet fick en tjock skorpa?

4. Gustav V menade sig vara med folket, för vad?

5. Tisdagsklubben var en antinazistisk sammanslutning. Varför ägde inga judar tillträde?

 

 

1. Göken

2. Hoola Bandoola

3. Då möglade det inte så snabbt

4. Fosterlandet (Med folket för fosterlandet)

5. För att ingen skulle säga att judiskt kapital stod bakom

 

 

 

 

(203)

1. Käringberget i Leksand har hetat Kyrkberget, men bytte namn i samband med händelser 1670. Vilka?

2. Hur lyder första delen av den här meningen: ”sa bonden, skrev en sjua”?

3. Lasse Dahlquist sålde signerade träbitar på sina turnéer. Träbitar från en byggnadskonstruktion. Vilken?

4. Vilken låt spelades 1981 in av dansbandet Kurt Haagers och fick oss att bete oss sparvigt larvigt?

5. Vilken nära anhörig träffade Karl (XI) först som fyraåring?

 

 

1. Flera häxanklagade kvinnor brändes där

2. Det var en annan femma

3. Brännö brygga

4. Fågeldansen

5. Sin far

 

 

 

 

(202)

1. Vilket blev 1925 det svenska ordet som motsvarade engelskans broadcasting och tyskans Rundfunk?

2. Vad kallas ett hushåll där barn med flera pappor och mammor avlats genom konstgjord befruktning?

3. Söderbystenen i Södermanland var helt bortglömd, men upptäcktes och släpades tungt till herrgården. Vad hände sen?

4. Hur kommer det sig att ingen stavade svenska fel före år 1801?

5. Varför placerades ässjan och städet i den mörkaste delen av smedjan?

 

 

1. Rundradio

2. Regnbågsfamilj

3. Den glömdes bort igen

4. Det fanns inga stadgade regler

5. Där var det lättast att avgöra järnets glödfärg

 

 

 

 

(201)

1. Vad är det för speciellt med pumpen i Buskhyttan?

2. Vad gjorde Sigismund i Uppsala den 19 februari 1594?

3. AB Palmcrantz & Co sålde smattrande ”skördemaskiner både för livet och döden”. Vad sålde de mer än slåttermaskiner?

4. Vilken stad i Norrbotten ligger på en plats där en gång i tiden bara fanns en samling fäbodar?

5. Vilken var den alkoholstarkaste drycken forntidsmänniskorna kunde framställa?

 

 

1. Den finns i en Olrogvisa

2. Kröntes till kung

3. Kulsprutor

4. Boden

5. Mjöd

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

26.04 | 17:12

Då har du god allmänbildning. Ber att få gratulera!

...
26.04 | 15:29

Enkelt att lösa utan att titta i facit,Hade inga problem

...
08.05 | 16:34

Hej
Meningen är att någorlunda allmänbildade ska ha glädje av dem. Tråkigt att du tycker att de är för svåra. Ge dig inte, det finns många lätta också.

...
08.05 | 16:29

vem fasen kan svara på dessa värdelösa frågor? källor var?

...
Du gillar den här sidan