Frågesport 11

Svensk historia, frågor 1001–1100 (Frågor som inte kom med i spelet)

(1100)

1. Svenska Akademien införlivade det turkiska ordet guss i svenskan 1995. Vad betyder ordet?

2. Vad hade två klor fram till 1700-talet, fick då tre, för att på 1800-talet få fyra klor?

3. I slutet av 1800-talet började man framställa maskinolja av sill. Den hade goda egenskaper, men varför var efterfrågan skral?

4. Josefina kunde från sitt slottsfönster se den paradvåning vid Gustav Adolfs torg, där hennes make Oscar roade sig. Vem bodde där?

5. Vilken tidigare receptbelagd apoteksvara, som ansågs bota aptitlöshet och högt blodtryck, började Systembolaget sälja 1955?

 

 

1. Flicka

2. Bordsgaffeln

3. Den luktade mycket illa

4. Emilie Högqvist

5. Starköl

 

 

 

 

(1099)

1. En mörk höstnatt 1977 stals ett 30 kilo tungt svärd från statyn ”Kopparmärra” i Göteborg. Vilken statykung blev av med sitt vapen?

2. Vilken gammal sånglek fick sedermera det grymma tillägget: ”Fy skam, för ingen ville ha dig”?

3. Vilka gick omkring med varor i sin ”fässing”?

4. Varför ställdes Vasaloppet in 1990?

5. Bokstaven T i fängelseliggare, husförhörslängder och kyrkböcker förbjöds av justitieminister Lennart Geijer. Vad betydde t:et?

 

 

1. Karl IX

2. Skära, skära havre

3. Västgötaknallarna (dubbelsäck)

4. Det var brist på snö

5. Tattare

 

 

 

 

(1098)

1. Vad betyder fornsvenskans helbrygder?

2. Vad kallas ett tvåhjuligt självbalanserande fordon som framförs stående?

3. ”Till färgen bör drägten vara blå, ljusbrun eller eller grå. Den förstnämnda färgen döljer oljefläckar, de båda sistnämnda hindra vägdammet att framträda”. Vilken dräkt är det fråga om?

4. Fyren vid Byxelkrok stod färdig 1845. Namnet antas ha bildats i analogi med en annan kändis från 1785. Vad heter fyren?

5. Det finns ett jakthorn på Livrustkammaren i Stockholm, tillverkat av Europas allra sista, vad?

 

 

1. Frisk

2. Ståhjuling

3. Velocipeddräkten

4. Långe Erik

5. Uroxe

 

 

 

 

(1097)

1. Synen på den solbrända huden förändrades radikalt i och med industrialiseringen. Hur?

2. Den ryska överstinnan Gulitz kom 1712 för att besöka sin make, krigsfånge i Sverige. Varför träffade hon honom inte, utan fängslades i stället?

3. Varför straffades inte avvita personer?

4. I en text från 1600-talet står: ”Hon visade honom barskt vintervägen”. Vad betyder det?

5. Ordet nitälskan förekommer på många ställen i de äldre biblarna. Vad betyder det?

 

 

1. Den vita hyn visade tidigare att man inte måste arbeta. När fabriksarbetarna blev bleka, började de rika sola sig

2. Han hade flytt och rest tillbaka till Ryssland

3. De var inte vid sina sinnens fulla bruk

4. Hon avvisade honom (bestämt)

5. Lidelse/brinnande iver

 

 

 

 

(1096)

1. Vilka kunde efter avslutat tjänst få bo i en avskedstuga?

2. I de tidiga fotografernas utrustning ingick magnesiumpulver. Vad använde de det till?

3. Vad är en gräddtjuv?

4. Vad var en näverskomil?

5. Vad är ett källsprång?

 

 

1. De indelta soldaterna

2. När det antändes uppstod en blixt

3. Det är ett redskap för att skumma mjölk

4. Sträcka så länge näverskorna höll

5. Hastigt framvällande vatten

 

 

 

 

(1095)

1. Vad skulle på medeltiden en nybliven mor stöta ut när hon bringades att inandas vidrigt doftande ämnen?

2. Vilken sjukdom kallades ”Den vita pesten”?

3. Vad kallas det medeltida vapen som har spjutspets, yxblad och krok?

4. I vilket bokverk är afdelningsområdeslandstormsbefälhafvare det längsta ordet?

5. I början av 1900-talet förbrukade varje svensk i genomsnitt 1,3 kg av ett till större delen svensktillverkat njutningsmedel. Vilket?

 

 

1. Moderkakan

2. Tuberkulos

3. Hillebard

4. I SAOB

5. Tobak

 

 

 

 

(1094)

1. All privat framställning av starksprit avskaffades 1860. Vad kallades en sådan tillåten tillverkning?

2. Vilken samtida författare hatades av Oscar II som skrev: ”Hans hora till sångmö dricker, tvår sig och bestänker alla hon når med det grönbruna rännstensliquidum”.?

3. Vem skrev: ”Men strunt är strunt och snus är snus, om än i gyllne dosor, och rosor i ett sprucket krus är ändå alltid rosor”?

4. Vilket svenskt julförknippat bakverk knapras i USA under namnet Gingersnaps?

5. Missväxten tog död på många människor 1709. 1710 dog ännu fler, av vad?

 

 

1. Husbehovsbränning

2. August Strindberg

3. Gustaf Fröding

4. Pepparkakor

5. Av pesten

 

 

 

 

(1093)

1. Vilken frukt kallades ”pall” på vissa håll?

2. Vilken författarbostad återfinns på Bastugatan 21 på Söder i Stockholm?

3. På latin heter ordspråket Faber est suae quisque fortunate. Vilken är den svenska varianten som börjar med ”Envar”?

4. Vad är en vrilskål?

5. När löparen Erik Backman – olympisk guldmedaljör 1920 – kommer till starten av ett lopp, lägger han ifrån sig sin brinnande cigarrett. Varför brinnande?

 

 

1. Äpple

2. Ivar Lo Johanssons

3. Envar sin egen lyckas smed

4. Träskål gjord av en vril (utväxt på trädstam)

5. För att kunna röka färdigt efter att ha sprungit klart loppet

 

 

 

 

(1092)

1. Vilket margarinmärke förkortade sin slogan ”Smakar som smör”?

2. På 1640-talet lanserade Georg Stiernhielm i en lärobok i matematik två motsatssymboler. Vilka?

3. Varför började allt fler äta med gaffeln i höger han på 2010-talet?

4. I en monter på Polismuseet i Stockholm finns en avsliten tumme och en vaxdocka föreställande det skurkaktiga geniet Martin Ekenberg. Vad hade han uppfunnit?

5. För vems räkning gick författaren Fredrika Bremer till kungs 1840 för att få förklaras myndig?

 

 

1. Tre Ess

2. Plus- och minustecken

3. För att kunna mobilsurfa samtidigt

4. Den första brevbomben

5. Sin egen

 

 

 

 

(1091)

1. Från vilket århundrade kommer detta uttalande: ”Det vet Gud, hur kärt det är mig att se, att Hennes Majestät icke är som en kvinnsperson, utan behjärtad och av ett gott förstånd”.?

2. Vad fylls med innehåll under en sättning i en hytta?

3. Vad hade Gustav III gjort när hans mor, Lovisa Ulrica skrev: ”Jag flyger i era armar och välsignar er. Kanske dör jag av glädje”?

4. Var kan man hitta knutlådor?

5. 3,14 kallas pi. Vad är det?

 

 

1. 1600-talet

2. Masugnen/rostugnen

3. Han hade gjort en statskupp

4. På timmerhus (brädtäckta hörnknutar)

5. En cirkels omkrets är dess diameter gånger 3,14

 

 

 

 

(1090)

1. Vad betyder fornsvenskan ”digher”?

2. Vilken olycklig konstellation ansågs åstadkomma en giftig pestånga, som förpestade luften under medeltiden?

3. År 1900 täcktes taket på Hagahults kyrka i Småland med olikfärgade cementplattor som bildade tre H:n. Vad stod de för?

4. Vilken drottning tillbringade sex änkeår på Ulriksdals slott, läsande detektivromaner, innan hon dog 1913?

5. ”Inte ett skvatt” säger man. Vad är ett skvatt?

 

 

1. Stor

2. Planeternas

3. Herrens hus i Hagahult

4. Drottning Sofia

5. Skvätt

 

 

 

 

(1089)

1. Enkel läsförståelse var utbredd bland allmogen redan på 1600-talet, men skrivkunnigheten var mycket låg. Varför fick enkelt folk ingen undervisning i att skriva?

2. Vad gjorde en hattstofferare?

3. I vilken sång kallar Per Martin Hamberg sin hemstad Östersund för ”min lilla stad”?

4. Vad är ett salighetsmedel?

5. Vilket land införde parlamentarism 1884, till Oscar II:s förtret?

 

 

1. Man trodde att skrivkunniga människor skulle ställa till besvär

2. Smyckade hattar med plymer, band, snoddar etc.

3. Nu tändas åter ljusen i min lilla stad

4. Ett gudligt sakrament

5. Norge

 

 

 

 

(1088)

1. Drängar och pigor fick säga upp sig under två veckor i augusti. Vad förlorade de om de sa upp sig under någon annan tid?

2. Vad lär man sig på ett konservatorium?

3. –Uj uj, vilken norsylning, kan en närking utbrista i april. Vad är en norsylning?

4. Vilken blivande drottning skrev i slutet av 1700-talet: ”De flesta kvinnor önskar inget högre än att få förvandlas till män, så att de kunde åtnjuta fullständig frihet.”?

5. Karl Fredrik Mattson irriterade sig på ”kungafjäsket” och tillverkade 2012 åtta enkronor, där han känslokallt bytte ut texten ”Carl XVI Gustaf . Sveriges konung” mot en annan text. Vilken?

 

 

1. Innestående lön

2. Att musicera och sjunga

3. Plötslig regn-, snö- eller hagelby

4. Hedvig Elisabet Charlotta

5. Vår horkarl till kung

 

 

 

 

(1087)

1. Vem skrev orden ”O, sena tiders barn”?

2. Vem erkände att hon älskade Karl mindre än hans två bröder och att ”dumheten syntes på honom”?

3. Vad kallas på latin en tillfällig styrelse mellan en kungs avgång och en ny kungskröning?

4. Vilken kroppsdel förlorade prästen Povel Scheel genom en olycka och blev därmed enligt kanonsk lag oduglig som präst? Kroppsdelen heter Pollex på latin.

5. Tjuron var traditionellt ett viktigt attribut hos resandefolket. Det var ett arbetsredskap som männen alltid bar med sig. Vad var det?

 

 

1. Selma Lagerlöf

2. Lovisa Ulrika

3. Interregnum

4. En tumme

5. En kniv

 

 

 

 

(1086)

1. Elsa Beskows färgtanter har en pudel. Vad heter hunden?

2. Var uppförs Ingmarspelen varje sommar?

3. Helige Abrosius har ett apiarium som symbol. Vilken näring skyddar han?

4. Vad – Sveriges första – byggdes 1854 i Järle?

5. Kustaa har många av Finlands kungar hetat. Vad sa de svensktalande?

 

 

1. Prick

2. I Nås i Dalarna

3. För binäringen (bikupa)

4. Järnvägsstation

5. Gustaf

 

 

 

 

(1085)

1. Vad var en skommare i Västmanland?

2. Varför ville inte biskop Brask att Bibeln skulle översättas till svenska?

3. Varför är det Karl Knutsson Bondes fel att ärkebiskop Olov Larsson dör av ett glas mjölk?

4. Till vad använde skåningarna agedynor (åkdynor)?

5. Corfitz Ulfeldt var en dubbel landsförrädare på 1600-talet som dömdes till döden av både Sverige och Danmark. Men varför hängde man en docka i stället för honom?

 

 

1. Halmgubbe som buskastades in i hus på juldagen

2. Outbildade människor kunde tyda orden fel

3. Karl Knutsson har förgiftat mjölken

4. Man satt på dem under åkturen

5. De fick inte tag på honom

 

 

 

 

(1084)

1. ”Eldvagnar far fram som drakar med ett gnistregn som kan döda älgar och kor”, står i en text från 1800-talet. Vad handlar det om?

2. Var styrde magistraten från medeltiden till kommunreformen 1862?

3. På 1940-talet såldes ICAfé. Vad var det?

4. Vad kallades en arbetsoför och fattig människa som var placerad hos en familj mot ersättning?

5. Vilket bildningsförbund har en tidskrift som heter Fönstret?

 

 

1. Tåg

2. I städerna

3. ICA:s surrougatkaffe

4. Inhyseshjon

5. ABF

 

 

 

 

(1083)

1. ”Nyfiken i en strut” heter det. Vad är det för strut?

2. Vad var ett bålverk?

3. Varför var barnens persedlar Stockholms barnhus av mörkfärgat tyg?

4. Under vilket evenemang en varm sommar tog Shizo Kanakuri en paus och blev inbjuden på saft och bullar i familjen Petrés trädgård?

5.Vad är en sågbak?

 

 

1. Pappersstrut (kanske med karameller)

2. Försvarsanordning av pålar och timmerstockar

3. För att man inte skulle kunna märka att de var smutsiga

4. Maratonloppet under Stockholmsolympiaden 1912

5. Spillvirke med en slät och en rundad sida

 

 

 

 

(1082)

1. Gustav III tillsatte 1773 en kommission med 20 medlemmar. Den kom att sitta i 144 år. Vad studerade den?

2. Vad kallades de kvinnor som arbetade på 1960-talets ”förskolor”?

3. Vilken 28-åring dog på ”Mälarens is” den 3 februari 1520?

4. Vem översatte på 1960-talet sången Last Night i Had the Strangest Dream till svenska?

5. Vad var ett hemman?

 

 

1. Bibeln

2. Lektanter

3. Sten Sture d.y.

4. Cornelis Vreeswijk

5. En jordbruksfastighet

 

 

 

 

(1081)

1. Vilket är det gängse ordet för en slipad ädelsten?

2. Den 12 juli 1910 spikades upp en kungörelse om att marken från och med nu var under ”Swedish occupation”. Var skedde det?

3. När Columbus gjorde sin första Amerikaresa hade Sverige ingen kung, men en riksföreståndare. Vem?

4. Hur uttrycks i kortspelet Kille en chans som gått förlorad?

5. Vad tillverkades i Gävle under 1900-talet i den fabrik som kallades ”Pottan”?

 

 

1. Juvel

2. På Svalbard

3. Sten Sture den äldre

4. Värdshus förbi

5. Porslin

 

 

 

 

(1080)

1. Västgötaknallarna kallade Stockholm för Storhäcken. Stockholmarna tog till sig ordet och förkortade det. Hur lät sen deras version?

2. Vilket transportföretag grundades 1965 av Sten Allan Olsson?

3. Vilken stor strejk utbröt 1879, efter att arbetsgivarna beslutat att skära ner arbetarnas löner med 20–25 procent?

4. På en 1700-talsbild på en köksarbetande bondkvinna återfinns också en hund och en nyckelknippa. Vad säger det om kvinnan?

5. Varför var bönerna förr intresserade av krokvuxna genar och stammar?

 

 

1. Eken

2. Stena Line

3. Sundsvallsstrejken

4. Hon är en trogen husmor

5. De kunde bli ämnen till redskap

 

 

 

 

(1079)

1. Vilken söt dryck lyckades Harry Roberts framställa i Berlin i början av 1900-talet?

2. Var det ett positivt eller negativt omdöme, att säga: ”Han är en riktig janne” på 1890-talet?

3. Varför heter taktegel vingtegel?

4. För att bli i takt med tiden ändrade Vpk sitt namn 1990. Vilken världshistorisk händelse hade ägt rum året innan?

5. Under ett besök i Linköping 1953 skrev kung Gustav VI Adolf något ovanför luftintaget på ett lansenplan. Vad skrev han?

 

 

1. Julmust

2. Negativt ”dum och tafatt”

3. Det har en ”vinge” som omsluter nästa panna

4. Sovjetunionen hade upplösts

5. Sitt namn

 

 

 

 

(1078)

1.Under vilken månad inträffade slankveckan då statarna kunde byta arbetsplats?

2.År 1934 dök skumtomtar upp i affärerna. Vad smakade de?

3.Vad är Blåtunga hos Röde Orm?

4. ”Av herr Vesterstråle fingo vi den beklagliga berättelsen att vår son ånyo lärer vara exponerad”, skriver en bekymrad Årstafru 1803. Vad betyder exponerad?

5. Surtan är namn på en å i Västergötland. Betydelsen av ordet ger ett av Sveriges vanligaste ånamn. Vilket?

 

 

1.Oktober

2. Jordgubbe

3. Hans svärd

4. Utblottad

5. Svartån

 

 

 

 

(1077)

1.Vid vilken spansk stad lade Ostindiska Kompaniets båtar till, på väg mot Kina?

2. Uttrycket ”att vara fena på något” är svårt att förstå om man inte vet vilket ord det är som har förkortats till fena. Vilket är ordet?

3. Om en häst kom dragande en vagn på vilken en kökssoffa stor på tvären, och på soffan satt en kvinna med några barn. Vad var det då för transport?

4. När Ellen Key låtit bygga sig ett hus för 41 138 kronor och nittio öre, köpte hon något viktigt för 5226 kr 73 öre. Vad?

5.Vilken animalisk produkt är västgötarna extra duktiga på, vilket redan Olaus Magnus påpekade?

 

 

 

1. Cadiz

2. Fenomenal

3. Ett statarflyttlass

4. Inventarier

5. Ostar

 

 

 

 

(1076)

1. Vad kallas det att böja en sågs tänder växelvis åt en eller andra hållet?

2. År 1929 öppnade systrarna Anna och Emma Karlsson ett hembageri på Östermalm i Stockholm. Vad var det för hjärtformade och kaneldoftande kakor de bakade?

3. Vad betyder änskönt?

4. Det finns en del svenska ortsnamn som slutar på -lax. Från vilket språk kommer ändelsen?

5. Hur tituleras en järnvägstjänsteman som är chef för en större station?

 

 

1. Skränka

2. Pepparkakor

3. Fastän/ehuru/oaktat

4. Finskan (lahti/laksi ”vik”)

5. Stationsinspektör, förkortat stins

 

 

 

 

(1075)

1. Vilket år skedde sturemorden på Uppsala slott, tre siffror i rad?

2. Vilken stad avbildas i 1500-talsmålningarna Blodbadsplanschen och Vädersolstavlan?

3. Vad blev man retligen på 1800-talet, när en gubbe hoppade ut ut struten, som man trodde skulle innehålla godis?

4. Kar de Mumma utlyste 1941 ett namn på det nya manliga ungdomsmodet. Bland förslagen fanns ”mjäkmåns” och ”tofsmes”. Vilket förslag vann?

5. Vad kallas en ryggsäck av näver?

 

 

1. 1567

2. Stockholm

3. Lurad på konfekten

4. Swingpjatt

5. Kont

 

 

 

 

(1074)

1. Vilken produkt på Systembolaget kommer från den andalusiska staden Jerez de la Frontera?

2. Vad betyder skickelsediger?

3.År 1950 började affärerna avtäcka julskyltningen en viss dag. Vilken?

4. I Varnhem fanns ett hälsohem som hette Himmelskällan. Där packades giktdrabbade patienter in med en aktiv lera. Aktiv, på vilket sätt?

5. På Medevi brunn infördes 1832 böter på 8 skilling banko för ”helsning under drickning”. Anledningen var att agerandet innebar en negativ hälsoeffekt för herrarna. Vilken?

 

 

1. Sherry

2. Ödesdiger

3. Första advent

4. Den var radioaktiv

5. Hjässan fick ej avkylas

 

 

 

 

(1073)

1.I Sollentuna fanns på 1800-talet en jästfabrik som via en rörledning skickade sin biprodukt direkt till ladugården på Sollentunaholms gård. Vad var det för biprodukt?

2. Linné skrev att han under sin Lapplandsresa fick höra om en samekvinna som stördes av kväkande ljud från sin mage. Vad trodde man att hon råkat dricka?

3. Sveriges äldsta bevarade exemplar och finns på museet i Lund. På dess bruksanvisning står: ”Före användandet ska den kokas i mjölk och sedan pudras med mjöl”. Vad är det?

4. Vilka uppskattade klenoder i form av friterade bakverk började på italienskt vis bakas i Sverige på 1500-talet?

5. Frälsningsarméns andrahandsaffärer heter Myrorna. Vad heter Röda Korsets affärer?

 

 

1. Drank

2. Grodrom

3. En kondom

4. Klenäter

5. Kupan

 

 

 

 

(1072)

1.Mjölnarens hustru som var sömmerska, tog emot kunder bara när det inte blåste. Varför det?

2. I början av 2000-talet avlivades årligen 6 000 nyfödda killingar för att de inte skulle dricka upp den dyrbara mjölken. Hur användes köttet?

3. Allmogens hus var förr i tiden byggda ”på enkel bredd”. Vad menades med det?

4. Vad var på gång om kvinnorna varpade?

5. Vad kallas en enkel, låg arbetssläde med flak direkt på medarna?

 

 

1. När det blåste måste hon hjälpa till i väderkvarnen

2. Det brändes upp (pga liten efterfrågan)

3. Det var en stocklängds bredd

4. Det skulle vävas

5. Drög

 

 

 

 

(1071)

1. Vad kallades slipade djurben som spändes fast under fötterna för att kunna skrida fram på isar?

2. Vad utfärdade Statens livsmedelskommission?

3. Vad är en gylta?

4. Flera av båtarna på Göta kanal var skruvångare. Vad var det?

5.Den stod på en vagn dragen av åtta tivolihästar, i södra Sverige sommaren 1806, hamnade i Köpenhamn och bombades ihjäl av britterna 1807. Vad handlar det om?

 

 

 

1. Isläggar

2. Ransoneringskort

3. Sugga som ännu inte grisat

4. Ångbåt med propell

5. En elefant

 

 

 

 

(1070)

1.När branden, som gjorde slut på Mariestads Tändsticksfabrik 1961, bröt ut var brandkåren redan på plats. Hur kom det sig?

2. 1976 kom den första ”långschalen”. Vad var det?

3. Vilken fotoaffär hade tjatreklam på Radio Nord på 1960-talet?

4. Vad kallas den klassiska mössan som Emil i Lönneberga bär?

5. Vad hette den internationella storstaden i Dalarna med 6 000 invånare i mitten av 1600-talet?

 

 

 

1. Brandkåren antände själv

2. En tusenkronorssedel

3. Broddmans foto

4. Vegamössa

5. Falun

 

 

 

 

(1069)

1. År 1800 kröntes en kung i Norrköping. Vem?

2. Varför tillät Hasse Alfredson Ugglarps Chark att sälja en produkt med namnet Blommig Falukorv?

3. På Hallwylska palatset i Stockholm inrättades i slutet av 1800-talet torrklosetter för såväl herrskap som tjänstefolk, men för gäster fanns inget avträde. Varför det?

4. Vad var ett lägersmål?

5. Vad var Svenska Scoutförbundet först med att ge ut i november 1934?

 

 

1. Gustav IV Adolf

2. En del av priset gick till BRIS

3. Som bortbjuden gick man inte på toaletten

4. Samlag utanför äktenskapet

5. En julkalender

 

 

 

 

(1068)

1. Vilken händelse 1865 i kommenterade Fröding: ”Landshövdingen grät och bad, men biskopen svor och släckte”?

2. Under det sk Margarinkriget 1908 försökte Minuthandlarnas Riksförbund genom en bojkott göra sig av med en uppstudsig affärskedja. Vilken?

3. Vilken kultförklarad kyrkogård finns på Kyrkö mosse i Ryd i Småland?

4.Vilket landskap i väster skriver 1700-talsresenären Carl Johan Linnerhielm om: ”Alla de öar eller uddar som synas äro berg, och dessa äro alldeles kala. Ej ett enda vacker ställe syntes”?

5. Vad indelades i pasmor och härvor?

 

 

1. Den stora branden i Karlstad

2. Kooperativa förbundet

3. Bilkyrkogården

4. Bohuslän

5. Garn

 

 

 

 

(1067)

1. Vilket ord för sjöman började användas på 1600-talet? Ursprungligen betydde ordet ”matlagningskamrat”.

2. Från vilket århundrade kommer detta uttalande: ”farligheten att vi icke have någon mansperson, utan en kvinnsperson, som icke är habil till imperera”.?

3. Vem var, enligt en dödsruna skriven av Sven Hedin, ”en av de största män som världshistorien ägt”?

4. Vilket försvarsvapen var de hattklädda 1800-talsdamerna utrustade med?

5. Povel är en av de svenska varianterna på ett latinskt förnamn. Vilket?

 

 

1. Matros

2. 1600-talet

3. Adolf Hitler

4. Hattnålen

5. Paulus

 

 

 

 

(1066)

1. Vad kallas en inhägnad väg för boskapen från gården till betesmarken?

2. Vilken pfalzgreve var på 1600-talet kung i Sverige under sex år?

3. Vilken Gustav Vasaanknytning har björken Betula pendula Dalecarlia?

4. Vad är ett pulpettak?

5. Varför hade smedjorna så små fönster?

 

 

1. Fägata

2. Karl X Gustaf

3. Ornäs (ornäsbjörk)

4. Tak med en enda lutande yta

5. I mörker ses glödnyanserna bättre

 

 

 

 

(1065)

1. Herrnhutarna hade en språklåda med hoprullade papperslappar, som tog upp på måfå. Vad fanns på dem?

2. ”Gläns över sjö och strand” är inledningsraden i en dikt av Viktor Rydberg. Vilken titel fick dikten efter att den tonsatts av Alice Tegnér?

3. Den första icke-religiösa bok i Sverige som fick allmän spridning utkom 1868. Vad var det för bok?

4. Dysenteri härjade 1808 bland soldaterna förlagda i Göteborg. Bristen på platser inom vården gjorde att Gustaf III användes som sjukhus. Vad var Gustaf III?

5. Vad heter vägsträckan mellan Røros och Falun?

 

 

1. Bibelcitat

2. Betlehems stjärna

3. Läsebok för folkskolan

4. En ostindienfarare

5. Kopparleden

 

 

 

 

(1064)

1. Vilka transportarbetare riskerade ibland sina liv pga vad de kallade ”Djävulens plockepinn”?

2. Vad sotade svenskarna inför den 30 juni 1954?

3. På 1700-talet började hejare användas. Vad är en hejare?

4. Barn från närliggande skola kom ofta till Peter Larsson i Vadsbo i Västergötland, för att plocka spån vid ”Pära värsåg”. Vad var det för spån?

5. När ropade Llewellyn Lloyd ”Als tod!”?

 

 

1. Flottarna (timmerbrötar)

2. Glasskivor (för att titta på solförmörkelsen)

3. Järnklump som släpps ner för att krossa eller platta till

4. Takspån som framställdes vid Peters vädersåg

5. När han hade skjutit en björn

 

 

 

 

(1063)

1. I gamla tider togs ofta vatten från ”hopabrunnen”. Vad var det?

2. Det var vanligt att bönderna förvarade halmen på källarvinden. Varför var det bra?

3. Varför blev höga klackar ett manligt mode på 1600-talet?

4. När ett fartyg i Uddevalla hamn lastades med exporthavre arbetade kvinnor ombord för 25 öre om dagen. Vilket tungt och viktigt arbete gjorde de?

5. Vad gör en roddare som hopar (i korrigerande syfte)?

 

 

1. En brunn som delades av flera gårdar

2. Den isolerade källarens rotfrukter

3. Klacken var ett ryttarattribut

4. De trampade ihop havren

5. Backar med årorna

 

 

 

 

(1062)

1. Vilken kall fransk maträtt bestående av grisfötter inbäddade i gelé nådde Sverige i mitten av 1700-talet?

2. Varför nekades historikern Johannes Marainen att ta in på ett hotell i Kiruna 1956?

3. Restaurangen Cava 42 i Karlstad började 2017 uppmana gästerna att stoppa något i en påse som sen hissades upp i taket. Vad?

4. Gustav Vasa lät importera såväl nötkreatur som ostmästare från Holland. Snart uppstod gårdar som specialiserade sig på mjölkprodukter. Vad kallades sådana gårdar?

5. Vilken sorts fisk brukar outvuxen kallas lucka?

 

 

1. Aladåb

2. Han var same

3. Sina mobiltelefoner

4. Holländerier

5. Braxen

 

 

 

 

(1061)

1. Varför började det lukta illa i de välbeställda husen på 1860-talet?

2. Linnélärjungen Pehr Osbeck hade på Java lyckats få ombord den eftertraktade tebusken. Vad hände när Ostindienfararen sköt salut vid avfärden?

3. Den 1 januari 1949 började Sveriges Radio sända en ny paussignal. Det finns också en text till melodin. Hur lyder den?

4. Vilket berömt plagg på Livrustkammaren har hål efter kulor och värjstick?

5. För vems räkning gick författaren Fredrika Bremer till kungs 1840 för att få förklaras myndig?

 

 

1. De började bygga torrdass inomhus

2. Den föll överbord och försvann

3. Storm och böljor tystnar ren

4. Gustav II Adolfs kyller

5. För egen räkning

 

 

 

 

(1060)

1. Kristian Bergström anställde Greta Gustavsson som affärsbiträde och mannekäng i sin faders varuhus. Snart upptäcktes hon av folk i filmbranschen. Vad hette varuhuset?

2. Birger Sjöberg lät Vänersborg bli Lilla Paris, Hjalmar Bergman skapade Wadköping av Örebro. Vilken stad blev Öbacka i Ludvig Nordströms böcker?

3. På sommaren 1648 var den svenska krigsadeln i full färd med att länsa Prag på dyrbarheter. Det var bråttom, för vad höll just på att sätta stopp för plundringen?

4. Vad är man om man är tillgiven?

5. Vilket ord med tyskt ursprung betydde även i svensk version först ”framställa” innan det fick sin speciella betydelse av att ögla ihop garn med hjälp av en nål?

 

 

1. PUB

2. Härnösand

3. Westfaliska freden

4. Trofast/öm

5. Virka

 

 

 

 

(1059)

1. 1906 lagstiftades om ett generellt förbud för bolag att förvärva egendomar tillhörande allmogen. Vad kallades den oblyga verksamheten?

2. Vilken författare skrev, när hon befann sig i USA: ”negerrasen har en stark instinkt av tillgivenhet och vördnad”?

3. Vad heter ”livets vatten” när det säljs på Systembolaget?

4. Vilken 47-årig kokainist dog i lunginflammation 1938? En tyst minut hölls i radio och 100 000 personer följde sorgetåget i Stockholm.

5. Vad pickades med pick och hålades med horn?

 

 

1. Baggböleri

2. Fredrika Bremer

3. Aqua vitae ”akvavit”

4. Gösta Ekman d.ä.

5. Brödkakor

 

 

 

 

(1058)

1. På SJ kan man ta jobb som komfortoperatör. Vad består arbetet av?

2. En indelt soldat skulle vara gift. Var han inte det när han skrevs in fick han tre månader på sig att hitta en gemål. Vad hade kompanichefen rätt att göra om soldaten inte hittade någon?

3. Vad är saken när en begäran bifalles?

4. Vad är en enspännare?

5. Vilka två kungar poserar i Vasaloppsspåret på en bild 1977? Den ene är legendarisk, den andra är 31 år.

 

 

1. Städning av tågvagnar

2. Välja ut en hustru åt honom

3. Biff (Bifalles förkortades ”Bif.”)

4. Vagn förspänd med endast ett dragdjur

5. Mora-Nisse (skidkungen) och Carl XVI Gustaf

 

 

 

 

(1057)

1. Vad var det Lars Levi Læstadius kallade för ”djävulsträck”?

2. Hur många sillögon gick det på en spänn?

3. Vilken byggnad i New York – invigd 1931 – innehåller granit från Hägghult i Skåne?

4. Kåserisamlingen Adel, präster, smugglare, bönder utgavs 1923. Vem var författaren?

5. Vad var Förgyllta Korpen i Gamla stan i Stockholm på 1700-talet?

 

 

1. Brännvin

2. Tio (tioöringar)

3. Empire State Building

4. Albert Engström

5. Ett apotek

 

 

 

 

(1056)

1. I Geijers ”Odalbonden” står det: ”Var plåga har sitt skri för sig, men …

2. Vilka, sa invandrarminister Birgit Friggebo 1992, hade en ”tradition”, som gjorde dem ”benägna att snatta och stjäla cyklar och tvätt”?

3. ”Nu vasserra, äntligt fick han på den fästa, gråa brickan 

Svärdsmedaljens hederstecken”, skriver Runeberg. Brickan, vad är det?

4. Vilken ekonomisk ”ism” anammade de som på 1700-talet sa: ”När alla pengar försvunnit ur landet, så finns det bara urdrucket te och sönderslaget porslin kvar”?

5. Ett svärmeri uppstod 1680 på Medevi brunn, när 18-åriga Aurora von Königsmarck träffade 16-årige Arvid. Vilken Arvid?

 

 

1. … hälsan tiger still

2. Kosovoalbanerna

3. Bröstet/bringan

4. Merkantilism

5. Arvid Horn

 

 

 

 

(1055)

1. Vad är en tandnyckel?

2. Vad blir denna 1600-talstext på nutidssvenska: ”Hästarne räddades af fåren ok toge på skena”?

3. Vilket djur symboliserar läkarvetenskapen?

4. År 1914 föddes två blivande deckarförfattare. Huvudpersonerna i deras berättelser heter Christer Wijk och Harry Friberg. Vilka är författarna?

5. Ibland började kortspelarna på ny kula. Kulan stod på bordet. Vad var det?

 

 

1. En krok, med vars hjälp man kunde dra ut värkande tänder

2. Hästarna blev rädda för fåren och skenade iväg

3. En orm (som slingrar sig runt en stav)

4. Maria Lang och Stieg Trenter

5. En skål för insatserna

 

 

 

 

(1054)

1. Vad kallades fram till 1980-talet en övergödd kyckling?

2. Vilka skolämnen skapades på 1800-talet av Hulda Lundin och Otto Salomon?

3. Vad kallas en grankvist som på en yttervägg pekar uppåt i vackert väder, och nedåt när det är mycket fukt i luften?

4. Besmanet har en skala på hävstången. Var sitter strecken tätast?

5. Vilket fält ska vara överst när den svenska vimpeln hissas: det gula eller det blåa?

 

 

1. Broiler

2. Flick- och pojkslöjd

3. Väderpinne (äv. fäbodsbaroneter)

4. Längst ut mot kroken

5. Det blåa

 

 

 

 

(1053)

1. Vilket 1800-talsbygge som tog 22 år att fullfölja kostade 10,4 miljoner mot beräknade 1,6?

2. Vad mättes i enheterna val, kast och stycke?

3. Källarflickor, vad var det?

4. Riddaradeln kallade armborstet för ett fegt och orent vapen. Varför det?

5. Fabrikör J W Östberg visade 1869 upp sina första ”benskakare” på Berns salonger i Stockholm. De skulle få stor kommunikativ betydelse. Vad var en benskakare?

 

 

1. Göta kanal

2. Sill och strömming

3. Servitriser på enklare krogar

4. Det kunde brukas utan lång utbildning

5. En velociped, som hade trampor på framhjulet

 

 

 

 

(1052)

1. Många som dog av kvicksilverförgiftning hade underkastat sig en behandling mot en viss sjukdom. Vilken?

2. Vilken sorts skola drevs av Calle Flygare?

3. Moa Martinsons första man använde dynamit på ett spektakulärt sätt. Hur?

4. Vilka är Mandel Karlsson och Lars Fjodor Axelsson?

5. Jätten Kvaser uppstår när asarna och vanerna gör något i samma skål. Vad?

 

 

1. Syfilis

2. En teaterskola

3. Han stoppade det i munnen

4. 91:an och 87:an

5. Spottar

 

 

 

 

(1051)

1. Vilka klockor drivs av tyngdkraften?

2. ”Harögd” sa man förr om lagoftalmi. Vad kunde den harögda inte göra i sömnen?

3. Vad lämnade arkitekt Sune Lindström efter sig i Örebro?

4. I början av 1800-talet fick många apotek särskilda rum där kunderna som strömmade till fick sin magkur. Vad intogs?

5. Hur låter första versraden i sången Hjärtats saga?

 

 

1. Loduren

2. Sluta ögonen

3. Vattentornet Svampen

4. ”En duktig portion brännvin”

5. Var skog har nog sin källa, var äng…

 

 

 

 

(1050)

1. Vilken reporter ropade ”Lägg ut” flera gånger den 24 april 1975?

2. Vilken religiös 1800-talspoet skrev under signaturen L.S.?

3. Vilken var den nya väg som definitivt struntade i var de gamla kostigarna gått?

4. Uppsalaprofessorn Torbern Bergman lyckades framställa något som han själv kallade luftsyra. Vad heter det idag? (H2CO3 för kemisterna.)

5. Tidigare kunde man gå till apoteket och köpa smärtstillande papaverdroppar. Vad var det?

 

 

1. Bo Holmström

2. Lina Sandell

3. Järnvägen

4. Kolsyra

5. Opium

 

 

 

 

(1049)

1. Vad kostar Aftonbladet eller Expressen i revyn Lådan från 1966?

2. Vilket hedniskt väsen förklarades av kristna vara en nedstörtad ängel, som förledde människorna med syndig och okristlig musik?

3. Som en följd av folkökningen sjönk grundvattennivån i Stockholm under 1700-talet. Varför det?

4. 1778 fick kvinnor genom en lag rätt att föda ”oäkta” barn anonymt utan att bestraffas. Vad kallades lagen?

5. Carl von Linné gav tobaksplantan namnet Nicotiana tabacum efter en fransk ambassadör. Vad hette han?

 

 

1. Femtio öre

2. Näcken/Strömkarlen

3. Många djupa brunnar grävdes

4. Barnamordsplakatet

5. Jean Nicot

 

 

 

 

(1048)

1. Ellen Svensson föddes 1865. Hennes mor var skådespelerskan Hanna Styrell. Hennes far var kung. Vilken?

2. Vilken gruva var enligt Karl IX ”Riksens förnämsta Clenodium”?

3. Vilken svensk psalmtext heter på engelska: ”Day by day, and with each passing moment”?

4. Innan Erik Dahlberg gav ut sitt berömda Suecia Antiqua et Hodierna reste han till Paris med teckningarna. Varför det?

5. Fram till 1970-talet var det vanligt att stöta på uniformerade värnpliktiga i städerna. Varför tog det slut?

 

 

1. Karl XV

2. Sala silvergruva

3. Blott en dag, ett ögonblick

4. Där överfördes de till kopparplåtar

5. Uniformstvånget under permission togs bort

 

 

 

 

(1047)

1. Vilken ört ger spritdrycken ”bäsk” sin karaktäristik?

2. Vem härstammar, enligt Karl Gerhard, från Abessinien, men enligt henne själv från Karibien?

3. Vad är ett herdaminne?

4. Genom alla utskrivningar i början av 1700-talet var det brist på arbetskraft. Många ryssar fyllde ut tomrummet. Vad var det för ryssar?

5. Vilken stad brann nästan upp 1798 och gjorde att Eskilstuna tog den ledande rollen i landsdelen?

 

 

1. Malört

2. Fatima (Svendsen)

3. Uppgifter om stiftets präster

4.De var krigsfångar

5. Torshälla

 

 

 

 

(1046)

1.Den medeltida lussevakan innebar att man skulle hålla sig vaken under natten till luciadagen. Varför det?

2. Vilka berömda fotografier, som tagits 33 år tidigare, framkallades 1930?

3.På Serafimordens kraschan står förkortningen IHS, vilket tolkas som Iesus Hominium Salvator. Vad betyder det?

4. Vad kallas fenomenet att säga ”bala taklänges”, ”pepåka”, ”pickelnyga” eller ”Pisse Mugg”?

5.På Ellen Fries disputationsmiddag 1883 sa historikern Oscar Alin att han hoppades att Ellen Alin inte bara var den första svenska kvinnliga doktorn, utan också …

 

 

1. Man måste vara vaksam. Det var demoners natt

2. Fotografierna från Andréexpeditionen

3. Jesus människornas frälsare

4. Det kallas backslang

5. … den sista

 

 

 

 

(1045)

1. Vilken dryck gömmer jätten Suttung i berget?

2. Vilket ord kommer från latinets manus och cura?

3. Bland resandefolket ansågs det vara viktigt att kunna ”bekkna”. Vad var det?

4. Vilket land förlorade 1658 en tredjedel av sitt land?

5. ”Carlsson blev snart föremål för de andras halvhöga beskyllningar att han gick och snuggade”, skrev Strindberg. Vad betyder snugga?

 

 

1. Mjöd

2. Manikyr

3.Sälja varor

4. Danmark

5. Snylta

 

 

 

 

(1044)

1. Gustaf Lindblom drev Nalen i Stockholm under många år. Han hade ett lustigt smeknamn, som han fått efter att ha varit med och infångat en förrymd cirkuselefant. Vad hette elefanten?

2. Vilken är den titel som i modern tid ges till kassören i en förening, men som tidigare gällde innehavaren med ansvar för rikets pengar?

3. Vad är en ”äppelstol”?

4. Vad är en navare?

5. På 2010-talet började ordet netikett användas. Vad står ordet för?

 

 

1. Topsy

2. Skattmästare

3. Trästol med äppelreliefer

4. En grov borr med tvärställt handtag

5. Etikettregler, skrivna och oskrivna, på Internet

 

 

 

 

(1043)

1. Vad kallas den ungdomliga konstriktning som kom omkring sekelskiftet 1900?

2.Under vilket decennium under 1900-talet inföll de s.k. rekordåren?

3. Lisbetha Olsdotter halshöggs i Stockholm 1679 för att hon klätt ut sig, till vad?

4. Vilken rörelse har devisen är Eld och blod, en tidning som heter Stridsropet och en militäriskt uppbygd organisation?

5. Vilket livsstilsmagasin för kvinnor grundades av Allers förlag 1944?

 

 

1. Jugend

2. Under 1960-talet

3. Hon hade klätt sig till man

4. Frälsningsarmén

5. Femina

 

 

 

 

(1042)

1. Ärkebiskop Eskil i Lund tror sig vara dödssjuk och lovar en kvinna fem skäppor säd om han blir frisk. Vilken kvinna accepterar budet och gör biskopen frisk?

2. ”Juvelen i den svenska modellens krona” har det sagts om ett avtal. Vilket?

3. Malmös fängelsechef Pontus Lagerberg ”Pontus Lurifax” fick 1887 tre månaders fängelse för att ha förskingrat pengar från fångarna, men varför fick journalisten Axel Danielsson sitta 18 månader?

4. I vilken folkvisa kallas danspartnern ”sockertopp”?

5.Vem har skrivit diktsamlingen Svarta ballader från 1917?

 

 

1. Jungfru Maria

2. Saltsjöbadsavtalet (1938)

3. Han skrev i tidningen om förskingringen

4. Höga berg och djupa dalar

5. Dan Andersson

 

 

 

 

(1041)

1. Vilket lands osjälvständiga historia börjar med Magnus Eriksson och slutar med Oscar II?

2. Vad kan beskrivas som en trekantig säck med vidhäftande skalmar och en pip i ena änden?

3. Vilken blivande statsminister spelade basket i Tensta Tigers och var med i flera amatörteaterföreställningar, spex och revyer?

4. Vad betyder enkannerligen?

5. Vilken svensk skådespelare gestaltar i en film Ilsa Lund som förälskar sig i Rick Blaine?

 

 

1. Norges

2. En blåsbälg

3. Fredrik Reinfeldt

4. I synnerhet/framför allt

5. Ingrid Bergman (Casablanca)

 

 

 

 

(1040)

1. Ägrett är en fjäderbuske som på 15- och 1600-talet prydde finare huvuden. Som namnet antyder fick en viss fågel stå för prakten. Vilken?

2. Vad är en ryggtitel?

3. Vilken påverkan på vår idé om forntidsmänniskornas utstyrsel hade greken Plutarkos beskrivning av cimbrernas huvudbonader?

4. Prästen Gustaf Fredrik Hjortberg köpte år 1758 en elektricitetsmaskin från England. Folk från hela Sverige strömmade till prästgården. Vad ville de?

5. När Gustaf Adolf föddes på Stockholms slott 1906 var statsministern s.k. förlossningsvittne. Vad hette statsministern?

 

 

1. Hägern

2. Titel skriven på en bokrygg

3. Han skrev att de hade djurhorn på sina hjälmar

4. Bli botade från sin reumatism

5. Karl Staaff

 

 

 

 

(1039)

1. Vilken valör hade det kopparmynt med 27 millimeters diagonal, som togs bort 1971?

2. Vasaorden instiftades den 29 maj 1772 i samband med en kröning. Vems?

3. Vilken roman från 1932 handlar om Edvin och Eli?

4. Ur vilken fond lurade Johan af Donner till sig flera miljoner?

5. Till sist blir en manlig professor emeritus. Vad blir den kvinnliga?

 

 

1. Fem öre

2. Gustav III:s

3. Bombi Bitt och jag

4. Cancerfonden

5. Emerita

 

 

 

 

(1038)

1. Vilket skrivdon ersattes av stålpennan i mitten av 1800-talet?

2. För en större summa pengar adopterade Jan Bernadotte tysken Gerhard 1987. Vad var det tysken ville komma över?

3. Vilket fornminne, två och en halv meter högt, placerades år 2001 i terminal 2 på Arlanda flygplats?

4. Vad är en rågång?

5. Vem fick, efter kompromissen i Torekov 1971, ”ta hand om all traditionell bråte i statsapparaten”?

 

 

1. Fjäderpennan

2. Efternamnet

3. En runsten

4. Ägogräns

5. Kungen

 

 

 

 

(1037)

1. Karl Gerhard skrev om ”den förste amanuensen i vår kungliga demokrati”. Vem var det?

2. Vilken tjänst utförde den man som kom cyklande, ställde upp cykeln på en  ställning så att bakhjulet löpte fritt och satte sig att arbeta?

3. Vad var en sågkvarn?

4. Vad är Julita skans?

5. På vilket sätt drabbas solen och månen av ulvarna Hate och Skoll vid Ragnarök?

 

 

1. Gustav VI Adolf

2. Han slipade knivar och saxar

3. Såganläggning driven av vatten- eller vindkraft

4. Ett friluftsmuseum vid Julia gård

5. De blir uppslukade

 

 

 

 

(1036)

1. ”En utarmad växlare är en lokförares framgång”, sas det putslustigt på rangerbangårdarna. Hur skulle man förstå det?

2. För vilkas räkning beställde Axel von Fersen en berlinare 1791?

3. Vad var det som gjorde att orgeltramparen i kyrkan var måttligt förtjust i juldagsmorgonens ”Var hälsad sköna morgonstund”?

4. –Stående i barndomshemmets potatisland, sa 69-årige Evan ”Träskägg” Jakobsson från Mullhyttan. Vad gällde saken?

5. Det skvallrades om att en del hälsingegårdar i sin oinredda övervåning spikade upp gamla avbrutna stolsryggar i fönstren. Vilket skulle syftet vara?

 

 

1. Två utsträcka armar visade ”Åk framåt”

2. För det franska kungaparet (flykten till Varennes)

3. Orgelns alla stämmor var utdragna och behövde mycket luft

4. Det var hans sista önskan; han ville bli begravd så

5. Syftet var att rummen skulle se inredda ut

 

 

 

 

(1035)

1. Många gamla ortsnamn slutar med två bokstäver som formar ett ord, som antingen betyder ”skog” eller ”offerplats”. Vilket är det korta ordet?

2. När Oscar II besökte Karlskoga 1895 togs ha emot av Alfred och dennes brorson Emanuel. Vilket var deras efternamn?

3. Var i Stockholm bodde ”lappmannen” Anders Nilsson från Frostviken med sin familj sommaren 1924?

4. Vilka två ämnen reagerade med varann och fick cykellyktorna att lysa under första världskriget?

5. I Högdalen 1992 sköts en polis till döds av en rånare. Vad skiljer detta polismord från alla andra i modern tid i Sverige?

 

 

1. Vi

2. Nobel

3. På Skansen

4. Vatten och karbid

5. Det är ännu ouppklarat

 

 

 

 

(1034)

1. Hur många mil är det i runda tal mellan orterna Vindeln och Robertsfors i Västerbotten? Varje år tävlar skidåkare på sträckan.

2. 160 kr 1912, 280 kr 1915. Vad säger det om drängen Gustaf Jakobsson i Närkes Kil?

3. Vilka kunde fordom vid behov använda sig av en vargpipa?

4. Vad är en märkduk?

5. Vad var Såningsmannen, som grundades 1905?

 

 

1. Sju mil (Sjumila)

2. Det var hans årsinkomster

3. Herdarna – pipan skrämde bort vargen

4. Ett tygstycke med broderiprov

5. En veckotidning

 

 

 

 

(1033)

1. Hur låter Lars Forsells version av Léo Ferrés visa ”Elle tourne la terre”?

2. Skansenskaparen Artur Hazelius hade som motto de tre ord, som på grekiska heter Gnothi seauton och på latin Nosce te ipsum. Hur lyder det på svenska?

3. Vem gjorde 1942 fiasko i filmen Tvillingarna och vägrade att någonsin filma igen?

4. Vilken stor och kraftig finkfågel heter Pyrrhula pyrrhula på latin?

5. Vilken dryck, baserad på arrak, ska ha druckits i Sverige för första gången 1733, efter skeppet Friedericus Rex’ återkomst, hemma hos Niclas Sahlgren?

 

 

1. Snurra min jord

2. Känn dig själv

3. Greta Garbo

4. Domherre

5. Punsch

 

 

 

 

(1032)

1. När Finland tillfallit Ryssland skrev Per Henrik Ling den allegoriska dikten Gylfe. I dikten är Gylfe trolovad med Aura, som våldtas av en jätte. Vilket land representerar Gylfe?

2. Vad hette han som ritade En svensk tiger, skrev Droppen Dripp och droppen Drapp och skapade Barna Hedenhös?

3. Vem lät mörda markisen Gian Rinaldo Monaldesco 1657?

4. Vem är sagogranne med Gustavsson och hans hund?

5. Vilken låg militär grad blev en polisbeteckning, när den ersattes med korpral?

 

 

1. Sverige

2. Bertil Almqvist

3. Exdrottning Kristina

4. Gubben Pettson

5. Konstapel

 

 

 

 

(1031)

1. Vad gör ett fast ämne som sublimerar?

2. I sjön Boren ligger ”Birgittas udde”, uppkallad efter heliga Birgitta. Vad har platsen med heliga Birgitta att göra?

3. Vad är en ”textilare”?

4. Vad började nystartade FFV sälja 1960?

5. Vad gör lancashireprocessen med järnet?

 

 

1. Övergår i gasform

2. Hon har bott där (gården Ulvåsa)

3. Nakenbadarnas namn på badare i badkläder

4. Överskottsprodukter från försvaret

5. Gör järnet smidbart

 

 

 

 

(1030)

1. Varför tillbringade AnnBritt Grünewald nitton år på Österåkeranstalten?

2. Hålkrus, vad är det?

3. Vilket krav måste ett gods uppfylla för att kallas säteri?

4. Vad är det för speciellt med de fastigheter som förvaltas av Jernhusen AB?

5. Vikingarännet, vad är det?

 

 

1. Hon var fängelsedirektör där

2. Tyg med dekorativa hål och gropar

3. Det måste ägas av en friherre/adelsman

4. De är eller har varit knutna till järnvägsnätet

5. Ett lopp på skridsko mellan Stockholm och Uppsala

 

 

 

 

(1029)

1. Under den tidigare delen av 1900-talet trillar en fyraåring ner i Vänern. Han räddas snabbt och förs hem i en automobil. ”Vad har du gjort”, säger mamma förskräckt, när hon ser sitt dyblöta, men glada barn. Vad svarar pojken?

2. Uppfinnaren Erik Hallberg tillverkade och sålde ett läderfett. Namnet på produkten, Eiram, var en hyllning till hans hustru. Vad hette hon?

3. Sveriges sista avrättning skedde på Långholmens centralfängelse. Hur dödades den dömde?

4. Vilken traditionell dikt kom att heta ”Ding dinka dong” på transpiranto?

5. Stockkniv och sugare var för skråets utövare de viktigaste redskapen. Vilket var skrået?

 

 

1.–Åkt automobil

2. Marie (ordet skrivet baklänges)

3. Han, Alfred Ander, dödades med en giljotin

4. Nyårsklockan ”Ring, klocka, ring”

5. Vindragarskrået

 

 

 

 

(1028)

1. Flaggan i förstäven på ett fartyg heter som en fisk. Vad?

2. Hur stavas ”regnbåge” i SAOB?

3. Vem skrev boken om Bagar Bengtsson?

4. Vad sålde Harry Kling under namnet Lumumba?

5. Vilken produkt levererar en benstamp?

 

 

1. Gös

2. Rägnbåge

3. Lennart Hellsing

4. Chokladglass

5. Benmjöl

 

 

 

 

(1027)

1. Vad betyder alldenstund?

2. Vad är en stensträng?

3. När tivolit kom till en by kunde fattiga barn få åka gratis en vända, men alltid en timme efter att de blivit lovade. Varför dröjde det en timme?

4.Heliga Birgitta dog den 23 juli 1373 liggande på ett bord. Det var hennes egen önskan att dö på trä. Varför ville hon det?

5. Vad har förmodligen hänt om en gård som heter Sörgården ligger väster om de övriga gårdarna i byn?

 

 

1. Eftersom/emedan

2. Rester av en forntida stenmur

3. De skulle under tiden hjälpa till att snurra den

4. För att Jesus hade dött på trä

5. Gården är skiftad

 

 

 

 

(1026)

1. Vilken flytande tvål, förpackad i en stor plastdroppe, kom ut på marknaden 1968?

2. Vad är Strykjärnet i Motala ström?

3.Vad menades med matbeställningen ”raggarslang med benskydd”?

4. Vilket husdjursord kommer från germanskans ”nauta”, som betyder värdefull?

5. Oscar I ville att Sverige skulle gå in i Krimkriget på Englands och Frankrikes sida, för att förhoppningsvis få tillbaka Finland, eller åtminstone...

 

 

1. Bliw

2. En byggnad

3. Varm korv med bröd

4. Nöt(kreatur)

5. Åland

 

 

 

 

(1025)

1. Vad heter ett område som tillhör samma domkyrka?

2. I en klappjakt sattes de stora villebråden i skräck av ett ljudredskap med trähandtag och kugghjul. Enligt namnet var den avsedd att skrämma ett mindre djur. Vad heter redskapet?

3. Var arbetade den personal som på 1800-talet fick lära sig att ”vid starkt tillopp av resande borde så kallad kö bildas”?

4. Varför kallas punsch ”rack” i Bellmans sånger?

5. Ungdomarna i Mariestad spelade ishockey i Ullervad. Uppvärmningen bestod i hård löpning dit, 5 km. Efter matchen ägnade man sig ut avslappning. Hur gick den till?

 

 

1. Stift

2. Harskramla

3. På en järnvägsstation

4. Arrak är en viktig del i punsch

5. Man sprang tillbaka i en lugnare takt

 

 

 

 

(1024)

1. Vilken var standardfrasen när en man bjöd upp en kvinna på dansbanan i folkparken?

2. Under sent 1800-tal startades i Sverige 160 fabriker som tillverkade samma värmealstrande produkt. Vilken?

3. Vilket område i Småland har inget med finsk invandring att göra, även om det låter så?

4. Vem hette Oscar Gustaf Adolf och föddes den 16 juni 1858?

5. Vilken 1600-talskung sitter på kopparmärra i Göteborg?

 

 

1. –Får jag lov?

2. Tändstickor

3. Finnveden

4. Gustav V

5. Karl IX

 

 

 

 

(1023)

1. För vems räkning skrev Stikkan Andersson låten ”Vi hänger me´”?

2. I äldre recept rekommenderas den som får ont i halsen att ta en teknekt. Vad är det?

3 ”Fy katten” betydde ”Bort djävul”, och det utbrast man förr och spottade. I vilken situation sa man så? 

4. Ångermanälvens Tumningsförening bildades 1887, för att fastställa regler för tumningen. Vad var det som tummades?

5. Många gamla flaskor har hittats i stenmurar kring kyrkogårdar. Vilken tradition har gjort att de hamnat där?

 

1. Nacka Skoglunds

2. Te med socker och sprit

3. När en svart katt gick över vägen

4. Flottningstimret, som försågs med ägarmärke

5. Kyrksupen (tomflaskorna stacks sen in mellan stenarna)

 

 

 

(1022)

1. –Försök inte att gömma dig bakom mina kjolar, för de är ganska korta, sa en arbetsmarknadsminister till Olof Johansson 1991. Vem?

2. Vad är en trumstock?

3. Båten som på 17–1800-talen fraktade kreatur till och från Visingsö hade ett rep fäst högt uppe på masten. Varför och när drog man i det?

4. I slutet av 1700-talet lät många godsägare revetera sina herrgårdar. Vad innebar det?

5. Vad kallas den svenska varianten av barocken, tiden 1654–1718?

 

 

1. Mona Sahlin

2. En pinne att slå på trumma med

3. Båten drogs ner på sidan när djuren skulle av och på

4. Träväggarna täcktes med murbruk

5. Karolinerstilen

 

 

 

 

(1021)

1. Vilken ort skrevs ”Hoffvidvickzvaldh” 1560, och blev stad 22 år senare?

2. I slutet av 1950-talet värvades hembiträdet Carin Rosén som agent för Säpo. På så sätt avslöjades Alva Myrdals nedrustningsexpert som spion. Vad hette han?

3. En bergstopp i Bulgarien heter ”Professor Undén”. Vilken ministerpost hade han i fram till 1962?

4. S:t Michaelsorden var ett brunt svenskt sällskap som i Stockholm 1975 höll en dödsmässa över en europeisk diktator. Vem?

5. På 1800-talet började man se enkla byggnader på landsbygden som folk föga respektfullt kallade ”himlalador”. Vad var det?

 

 

1. Hudiksvall

2. Stig Wennerström

3. Han var utrikesminister

4. Francisco Franco

5. Missionshus

 

 

 

 

(1020)

1. Älgskadefondsföreningen är en idéell organisation som deltar i olika arrangemang med en uppstoppad liggande älg. Vad ligger den på?

2. Den broderade bård som faller ner över altarskivans framkant kallas ”altarbrun”. Man kan ju undra varför?

3. Hur reagerade folk på 1700-talet, när en högreståndsmänniska var nedlåtande?

4. Vad hade Årstafrun sett när hon 1804 skrev i sin dagbok: ”Han uplyfte Hans Abraham och åt utur våra händer. Dess ögon voro små men eldiga. Dess fötter hiskeligt stora.”?

5. Vad var en badkvast?

 

 

1. En bilmotorhuv

2. Brun betyder ”kant”

3. Man tyckte att det var fint

4. En elefant (den första i Sverige)

5. Björkris att piska kroppen med i bastun

 

 

 

 

(1019)

1. Marknadsdomstolen slog 2015 fast skillnaden mellan röd färg och rödfärg. Vilken är skillnaden?

2. Det var brist på gruvarbetare på 1600-talet. Därför infördes ”bergfriden”. Vad gick den ut på?

3. Vad är ett spetsglas?

4. Vid vilka tillfällen användes blidor på medeltiden?

5. Vad gjorde Hälsingepojkarna på 1920–1930-talet?

 

 

1. För att få kallas rödfärg måste det vara en slamfärg

2. Krigs- och straffångar fick arbeta i gruvorna

3. Dricksglas på fot med trattformad kupa

4. När en borg eller stad belägrades

5. Spelade folk- och dansmusik

 

 

 

 

(1018)

1. Vad heter, inte överraskande, Mariestads domkyrka?

2. ”Det stora Blåkullabullret” varade under åtta år; nästan 300 personer avrättades. Vem var kung då?

3. Mäld, vad är det?

4. Vem kröntes till unionskung 1497?

5. Vilka två komponenter blandas med vatten när en kakelugn ska muras?

 

 

1. Mariakyrkan

2. Karl XI (1668–1676)

3. Spannmål som ska malas

4. Johan II (kung Hans)

5. Lera och sand

 

 

 

 

(1017)

1. 1908 dömdes Alfred Stern till livstids straffarbete och Algot Rosberg till döden. Vad hette den tredje, som också dömdes till döden?

2. Vilket gyllene skrivverktyg är Publicistklubbens årliga pris till en utvald journalist?

3. Vad kallas en förteckning över musik- eller teaterstycken, som framförs med viss regelbundenhet?

4. Vilken, för svenskarna, ny klubbsport kom från England i slutet av 1800-talet? Den spelas 2x45 minuter.

5. Vilket mynt avskaffades 1777 och infördes på nytt 1855?

 

 

1. Anton Nilsson

2. Guldpennan

3. Repertoar

4. Bandyn

5.Öret

 

 

 

 

(1016)

1. Freja heter en av den nordiska mytologins andeväsen. Hon har också ett annat namn såsom varande vanernas dis. Vilket namn?

2. Vad hette Bohusläns regementes övningsplats? Den omsjungs i en hurtig visa som börjar med ”Tjo”.

3. Långt uppe i norr heter flera sjöar Rantajärvi. Vad betyder ordet på rikssvenska?

4. Vad betyder alldenstund?

5. Omkring 1760 skulle Sverige skapa en egen sidentillverkning i närheten av Drottningholm. Området döptes efter en hamnstad. Vilken?

 

 

1. Vanadis

2. Backamo

3. Strandsjön

4. Eftersom

5. Kanton

 

 

 

 

(1015)

1. Under vilket sekelskifte regerade Johan II?

2. Gustav II Adolf talade inte om strider när han skrev: ”dö som flugor sin kos”. Vilka dog?

3. Vad var en temporaltimme?

4. Uppsala domkyrka fick ett ur 1507 av Vadstenamunken Peter Astronomen. För att det skulle fungera måste någon ha en finger med i spelet. Hur flyttade sig visarna?

5. Varje morgon sträckte Fredrika Bremers mor fram en hand mot sina döttrar. Vad gjorde döttrarna då?

 

 

1. 1400–1500

2. Soldaterna, av sjukdomar

3. Tidsenhet som varierade beroende på säsong

4. De måste flyttas för hand

5. Kysste den

 

 

 

 

(1014)

1. Vad kallas en tidig morgonutflykt och tillika picknick för att lyssna om en viss fågel ankommit?

2. Förr i tiden dog folk kvalfullt i stenpassion. Vad var det för stenar?

3. Hur drivs ett sågur?

4. Benrangel sa man redan på 1600-talet. Varför heter det rangel?

5. Hur användes sanddosorna i skolorna?

 

 

1. Gökotta

2. Gallsten och njursten

3. Uret glider nedåt på en kuggad stång

4. Ett spökande skelett rör sig ostadigt,” ranglande”

5. Med dem ströddes sand över bläckskriften så att den torkade

 

 

 

 

(1013)

1. Vad är ett dubbelkloster?

2. Vad åstadkom man med tumgreppet när man drack öl ur en stånka?

3. Vilken treåring dansade på en maskeradbal 1749 tre menuetter i rad, enligt Carl Gustaf Tessin?

4. Till Stockholmsutställningen 1897 trycktes ett vykort med en bild på en byggnad. Vilken?

5. Professorer får finna sig i att vara ”uttjänta” efter pensionen, fast det uttrycks på latin. Hur?

 

 

1. Kloster med både munkar och nunnor

2. Man fick locket att öppna sig

3. Kronprins Gustav (III)

4. Kungliga slottet

5. Emeritus

 

 

 

 

(1012)

1. Vem skrev diktsamlingen Hösthorn 1927?

2. Vilka två herrar med gemensamt förnamn ledde 1955–1977 radioprogrammet ”Naturen och vi”?

3. Numera äter vi mest glass på sommaren, men på 1700-talet var den populärast på vintern. Varför det?

4. På medeltida kyrkmålningar förekommer ofta språkband. Vad är det?

5. En staty som lyser som guld restes utanför arenan Nya Ullevi i Göteborg 2011. Vem föreställer statyn?

 

 

1. Erik Axel Karlfeldt

2. Nils Dahlbeck och Nils Linnman

3. Det var svårt att göra glass på sommaren

4. Band i mjuka rörelser med inskrift

5. Ingemar Johansson

 

 

 

 

(1011)

1. I en 1800-tals text står att läsa: ”Han var en man så spak, att han förstod fåglars röst”. Vad betydde förr ordet spak?

2. Vem sa detta: ”Jag vill över Sverige utföra ett arbete, likande det, varmed Merian förherrligat Tyskland. Utlänningarna böra få se, huru mycket stort och vackert finnes inom vårt fädernesland”?

3. Det är vanligt att bilden av ”hjältekonungen” sedan länge är urriven ur Karl XII:s bibel. Varför det?

4. Varför tog inte pilgrimerna båten till vallfärdsorterna, utan gick till fots?

5. Vad är det som har fått en del metaller att räknas som ädla?

 

 

1. Klok

2. Erik Dahlbergh

3. Man satte upp den på väggen

4. Det var fusk. Jesus vandrade till Golgata

5. Egenskapen att inte förstöras av luft, vatten och syror

 

 

 

 

(1010)

1. Vilket ord betyder ”illgärning”, men blir utomordentligt positivt i kombination med stor?

2. Vilket vegetabiliskt flott ville Lantmannapartiet förbjuda 1889?

3. Ölgåsen flöt på ytan av ölen i skålen när den inte användes. Vad var det?

4. Hertig Karl hade förhållande och barn med grevinnan Augusta Löwenhielm. Under ett år, 1774, besökte han henne inte. Varför det?

5. Per Brahe d y skrev om ett trängt läge under trettioåriga kriget: ”Jag var obeväpnad, hade allenast en pott”. Vad skyddade den?

 

 

1. Dåd

2. Margarin

3. En drickskopa

4. Det året gifte han sig

5.Huvudet (det var en hjälm)

 

 

 

 

(1009)

1. Vilket vanligt djur döpte Linné till Rana temporaria?

2. Vad plockade Ravlundaborna upp från havet?

3. Nolens volens, kan ibland litet tjusigt stickas in i en mening. Vad betyder det?

4. Hösten 1658 var Köpenhamn belägrat av svenska flottan, läget var prekärt. Vilket annat lands flotta räddade staden?

5. Vilkas träd flängdes på sommaren för att ge material för husbyggen? En stor del gick på export.

 

 

1. Grodan

2. Bärnsten ”rav”

3. Vare sig man vill eller inte

4. Den holländska

5. Björkar

 

 

 

 

 

(1008)

1. ”Die ganze Palette” säger man på tyska. Hur säger man på svenska då?

2. I vilken trupp ingick en pontonjär?

3. Vad krävs för att marken ska kallas inäga?

4.Vem var Valdemar Atterdags berömda dotter?

5. Dominikanmunkarna tillhörde en  s.k. tiggarorden, själva kallade de sig fratres predicatores. Hur översätts det till svenska?

 

 

1. Hela baletten

2. I en ingenjörstrupp

3. Den måste vara omgärdad

4. Drottning Margareta

5. Predikarbröder

 

 

 

 

(1007)

1. Vem var kung när Engelbrekt ledde ett uppror?

2. Vilket var grenadjärens viktigaste vapen?

3. Vad kallas det som en fågel gör, när den byter fjäderdräkt?

4. Sveriges första grevskap hade sin bas på en ö. Vilken?

5. –En man utan värja, sa man på 1600-talet, är som en man utan... Vad?

 

 

1. Erik av Pommern

2. Handgranater

3. Den ruggar

4. Visingsö

5. Byxor

 

 

 

 

(1006)

1. I Gumlösa kyrka i Skåne fanns en inventarieförteckning, som av bönderna ansågs kunna utföra underverk. Vilka inventarier omnämndes i skriften, som en 1600-talspräst grävde ner på okänd plats?

2. Gustav II Adolf talade inte om strider när han skrev: ”dö som flugor sin kos”. Vilka dog?

3. Vad betyder ensäde?

4. I vilken stad finns Sveriges enda medeltida biskopspalats?

5. Vem försökte i England på 1830-talet ersätta båtarnas skovelhjul med ett enklare rörelseverktyg, men blev utskrattad?

 

 

1. Helgonreliker

2. Soldaterna, av sjukdomar

3. Säd såddes år till år på samma jord

4. Strängnäs ”Roggeborgen”

5. John Ericsson

 

 

 

 

(1005)

1. I en annons från 1919 söker en ”obemärkt flicka” plats som piga mot ”någon liten lön”. Varför har hon så låga anspråk?

2. Inom vilken produktion fanns de hårt arbetande stabbläggarna?

3. Heliga Birgitta reste hastigt från Rom till kungariket Neapel 1371 för att få skydd. Hon hotades av påven att ställas inför domstol. Vilken?

4. Vem överöses av dyrbara gåvor av påven Alexander VII under julhelgen 1655?

5. Vilken invandrare från Nederländerna hade på 1950-talet serietidningen Fantomen som en av sina ”främsta kunskapskällor”?

 

 

1. Hon är gravid och ogift

2. Trävirkesproduktionen

3. Inkvisitionsdomstolen

4. Exdrottning Kristina

5. Cornelis Vreeswijk

 

 

 

 

(1004)

1. Vad hade, enligt drottning Kristina, hos Uppsalastudenterna blivit en ”inrotad ovana och stort missbruk”?

2.I ”Then Swänska Argus” stod att läsa på 1730-talet: ”Du Crin, får jag följa dig snart till den lilla brunögan?”. Vad var det?

3. När en statarfamilj skulle flytta till ett nytt gods blev de hämtade genom nya husbondens försorg. Varför blev de hämtade?

4. Timmer som som lagras vid sågverken drar lätt till sig skadeinsekter. Med vilken enkel metod hålls insekterna borta?

5. Vilket djur framträder på ett killekort om det står ”husu” på det?

 

 

 

 

1. Ett vildsvin

2. En flicka med bruna ögon

3. En statare hade varken häst eller vagn

4. Stockarna vattenbesprutas

5. Tobaksrökning

 

 

 

 

(1003)

1. Vilken kung kallade sig gärna ”Hjälten från Hogland”?

2. Hur uttrycks i kortspelet Kille en elakhet som slår tillbaka?

3.Lagom lustigt har AIK Hockey antagit devisen In Hoc Signo vinces. Vad betyder den latinska meningen?

4. Varför hölls en tyst minut innan Vasaloppet startade 1986?

5. En 1700-talsbonde från Hjulsjö socken led av leverinflammation. Han fick piller att äta och salva att gnida på levertrakten. Han missuppfattade ordinationen. Vad gjorde han?

 

 

1. Karl XIII

2. Svinhugg går igen

3. I detta tecken ska du segra

4. Palme hade mördats två dagar innan

5. Han gned in huden med pillren och åt upp salvan

 

 

 

(1002)

1. Vad är krabbasnår, gåsögon och myggtjäll?

2. De första tågkupéerna hade ingen kommunikation med varandra. Hur förflyttade sig konduktören mellan vagnarna?

3.Mer än hälften av alla som vårdades på landets lasarett och kurhus under nästan hela 1800-talet led av en viss sjukdom. Vilken?

4. ”Lagoma korvar är bäst”, sa överståthållare Carl Sparre på 1800-talet. Det handlade om Stockholms stadsvakt. Hur då?

5. Vad hade hänt när en kvinna, som hade en fallandesjuk dotter, kom fram med en kopp?

 

 

1. Olika vävtekniker

2. Han klättrade på utsidan

3. Syfilis (eller annan könssjukdom)

4. Vakterna kallades korvar (Corps de garde)

5. En halshuggning. Sådant blod ansågs vara botande

 

 

 

 

(1001)

1. Ett visdomsord från 1800-talet lyder: ”Aga och ris, gör ungen … Vad?

2. Inom vilken sport används burslavar?

3. Det nya vingteglet på 1500-talet minskade tegeltakets vikt avsevärt. Hur kom det sig?

4. I början av 1700-talet var mer än vart tredje mord i Sverige ett ”suicidalmord”. Vad var det?

5. Redan under medeltiden förekom väglotter. Vad var det?

 

 

1. Vis

2. I sidvagnscross

3. Överlappningarna var mindre

4. Ett begånget mord i syfte att själv bli avrättad

5. Det var den vägsträcka som skulle underhållas av markägaren

 

 

 

 

(1000)

1. Vad fick man från och med 1972 öppna och stänga när man ville?

2. Vilken är den gamla benämningen på elektrokonvulsiv behandling?

3. Rekordåret 1996 skickade svenskarna 62 miljoner sådana. Vad?

4. I augusti skördades de färdiga bladen, skars längs mittnerven och träddes upp på spett, som sen hängdes upp i torkladan. Vad handlar det om?

5. Under medeltiden skrevs ofta namnen på latin. Vad hette Canutus till vardags?

 

 

1. Affärerna

2. Elchock

3. Julkort

4. Tobak

5. Knut

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

26.04 | 17:12

Då har du god allmänbildning. Ber att få gratulera!

...
26.04 | 15:29

Enkelt att lösa utan att titta i facit,Hade inga problem

...
08.05 | 16:34

Hej
Meningen är att någorlunda allmänbildade ska ha glädje av dem. Tråkigt att du tycker att de är för svåra. Ge dig inte, det finns många lätta också.

...
08.05 | 16:29

vem fasen kan svara på dessa värdelösa frågor? källor var?

...
Du gillar den här sidan